Jdi na obsah Jdi na menu
 


kasárna Český Krumlov

31. 10. 2008
Český Krumlov

 

v lokalitě byly umístěné následující jednotky:

 

 jednotka  nadřízený stupeň
 
časové období
souřadnice
poznámka
   
           
Posádkové velitelství   1919-1927      
1. baterie dělostřeleckého oddílu 254   1920-1921      
Dělostřelecký oddíl 255    1920-1927      
Posádková správa   1945-1949      
Jezdecká korouhev 2   1945-1946      
 12. tanková brigáda   1946-1947      
 II. prapor pěšího pluku 1   1945-1950      
 III. prapor pěšího pluku 1      1949-1950      
1. pěší pluk   1950 -      
51. motostřelecký pluk 15.msd 1958 - 1991      
1. protitankový oddíl     1950-1955      
4. radiový prapor REB (4. smíšený pluk REB)   1978 (1989)-1991     přesunut do Štůrova
VÚ 2941, Výcviková základna MS OSN   1992-2003 48°49'34.564"N 014°18'31.339"E  
vojenská správa          
Okresní vojenské velitelství   1951 -      
VÚ 1650, Okresní vojenská správa   1954-2003      
VÚ 2016, posádková ošetřovna          
 PrMS OSN (VÚ 2890) VÚ 2941        
VS MS OSN   1990-1993     přejmenované na VZ MS OSN do 2003 (VÚ 2941)
           

Význam zkratek naleznete na této stránce - ZDE.

Zdroje:

www.vojenstvi.cz www.fortifikace.net  www.vojensko.cz http://www.cgv.su/forum/portal.php 
časopis Areport  http://www.modely.cz/airshow/rusarmy.htm http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=814   www.army.cz

 

 VÚ 2941-výcviková základna MS OSN


ObrazekUmístění : Český Krumlov, část Vyšný

 
  


Souřadnice vstupu kasáren Vyšný : 48°49'34.564"N, 014°18'31.339"E

Poznámka:
objekt je opuštěný, visí na něm cedule, že ho hlídá bezpečnostní agentura, zvolna se v něm pohyboval bagr a demoloval budovu. Dle místních se v kasárnách plánuje stavba bytových jednotek.

Foto : Martin Brynych, 30.10.2008

Foto: rok 2011, (C) Ivan Kováč

Období 1918 - 1939


1919 – 1927 : Posádkové velitelství

1920 – 1921 : 1. baterie horského dělostřeleckého oddílu 254

Horský dělostřelecký oddíl 254 podléhal velitelství dělostřelectva 4. pěší divize. Velitelství oddílu se spojovací četou, náhradní baterií, 2. a 3. baterií zahájily svoji činnost v červenci 1920 v Trutnově, zatímco 1. baterie se nacházela na Slovensku. Po svém návratu do Čech byla 1. baterie v září 1920 dočasně dislokována v Českém Krumlově v provisorních kasárnách ( nezjistil jsem kde ), zanikla v srpnu 1921. Dosavadní 3. baterie dělostřeleckého oddílu 254 byla přečíslována na 1. baterii. V září 1925 se oddíl přesunul do Kostelce nad Labem a zde v říjnu 1932 svoji činnost ukončil.
1920 – 1921 : horský dělostřelecký oddíl 255, od 1.1. 1923 přejmenován na Dělostřelecký oddíl 255
Horský dělostřelecký oddíl 255 podléhal velitelství dělostřelectva 5. pěší divize České Budějovice, od reorganizace k 1.12.1921 podléhal 5. polní dělostřelecké brigádě 5. divize.
Velitelé oddílu :
srpen 1920 – únor 1923 : mjr. dělostřelectva ( od prosince 1922 pplk. ) Vilém Lapaczek
únor 1923 – květen 1923 : kpt. dělostřelectva Zdeněk Krček
květen 1923 – štábní kpt. dělostřelectva ( od října 1924 mjr. ) Alois Jager

Oba dělostřelecké oddíly byly samostatné ( horské ) dělostřelecké oddíly zařazené v rámci divizního dělostřelectva pěších divizí.
---Jejich složení bylo : ( základní výzbroj tvořilo 12 kusů  7,5 cm horského kanónu vz. 15, to znamená, že byl zaveden v roce 1915 )
-velitelství s hospodářskou správou, technickou správou, pomocné družstvo, spojovací družstvo
-3 horské kanónové baterie, každá 2 palebné čety po 2 horských kanónech, ve výzbroji byl 7,5 cm horský kanón vz. 15 ( to znamená, že byl zaveden v roce 1915 )
-náhradní baterie s augmentačním ( mobilizačním ) skladem

Období po roce 1945


1945 – 1949 : Posádkové velitelství

1945 – 1946  : Jezdecká korouhev 2 ( tvořena četou pátračů a četou samopalníků )
Tvořila součást Jezdecké brigády, jejíž velitelství vzniklo v září 1945 v Pardubicích. Jezdecká korouhev 2 se skládala z velitelství, jezdecké eskadrony 2, remontní eskadrony 2 a náhradní eskadrony 2 (všechny Týn nad Vltavou), vozatajské eskadrony 5 (Rokycany) a vozatajské eskadrony 6 (České Budějovice). Počátkem října se velitelství korouhve, jezdecká, remontní a náhradní eskadrona přemístily do Českého Krumlova - Nového Dvora (v polovině října je u eskadron jako místo ubytování uváděn tábor Vyšný u Českého Krumlova). V listopadu 1946 se korouhev přesunula do Klatov a koncem května 1948 do Rokycan. K 1.10.1949 byla jezdecká korouhev 2 zrušena.

1945 – 1946 : 12. tanková brigáda


Vznikla dnem 1. června 1945 reorganizací dosavadního 2. tankového praporu Čs. samostatné obrněné brigády z Velké Británie. Původně měla patřit do složení nově formovaného Tankového sboru, ale nakonec byla v září 1945 zařazena do složení 15. divize (rychlé) a dislokována v posádce Votice u Benešova. V prosinci téhož roku se přemístila do prostoru Mariánské Lázně-Karlovy Vary-Cheb. V roce 1946 se přestěhovala do Českého Krumlova, kde působila až do svého zrušení v říjnu 1947.

---velitelství brigády se štábem a četami : spojovací, ženijní, průzkumná, velitelská, pomocná
---parková rota : čety : 2 dílenské, velitelská,  pomocná
---Tankový prapor I/12
---Tankový prapor II/12
---Tankový prapor III/12 rámcový
---Motorizovaný samopalný prapor [1945-1947] (září 1945 – říjen 1947),
velitelská rota se štábem, čety : ženijní, spojovací, pomocná
rota podpůrných zbraní : čety – kanónová, minometná, protitankových pušek
2 samopalné roty : velitelství a 3 čety
---Náhradní prapor
---rota VKPL ( velkorážních kulometů proti letadlům )
---tankový prapor  I. a II. : každý 22 tanků  o 2 tankových rotách, každá o 10 tancích ( 3 čety po 3 T + velitelský, pomocná četa ), navíc 2 tanky ve velitelství praporu

-do října 1945 : tabulkově 65 tanků ( 2 velitelství brigády, I. a II. tpr  44 kusů, 9 u rámcového tpr )
-1.10. 1945 až 1.10.1947 : snížení tabulkových počtů na 47 tanků ( u rámcového tpr pouze jeden kus, používaný k výcviku )
47 kusů britských tanků Cromwell IV s 75 mm kanónem jako základní bojový
5 kusů Cromwell VI s 95 mm houfnicí jako palebná podpora
9 amerických lehkých tanků Stuart s 37 mm kanónem používaný k průzkumu a jako velitelský

1945 – 1950 : II. prapor pěšího pluku 1
1949 – 1950 III. prapor pěšího pluku 1
1945 – 1950 : pěší pluk 1 vznikl v červnu 1945 a podřízen 15. rychlé divizi (1.10.1947 reorganizace na 1. pěší divizi)

Pluku bylo přiděleno číslo VÚ 4501, 1.10. 1948 přidělen čestný název „pěší pluk Mistra Jana Husi“. K 31.12.1950 reorganizován na 1. pěší pluk.
Organizace praporů : 
---K 1.10.1945 : v rámci divize byla pěší brigáda o 3 praporech ( třetí byl rámcový ), to znamená, že neměl plné stavy osob.
---pěší prapor : 3 pěší roty, každá 3 pěší čety, každá 3 družstva

---K 1.10.1947 :
V rámci divize byly 3 pěší pluky, každý měl 4 prapory ( I., a II. na plných počtech, III. rámcový a IV. náhradní složený z náhradní roty a pomocné čety a skladoval uloženou techniku a prováděl výcvik ), složení pěších praporů :
pomocná četa
kulometná rota
rota těžkých zbraní
3 pěší roty

31.12.1950- 1.11.1954 : 1. pěší pluk.

Číslo VÚ 9378. Byl součástí "budějovické" 1. pěší divize. Obdržel čestný název „husitská pěší divize“. V rámci divize byly 3 pěší pluky, každý se skládal z :  velitelství a štáb, zásobovací četa, dopravní četa, dílny : intendanční, zbrojní, automobilní, truhlářská a tesařská, plukovní hudba, plukovní škola, ošetřovna
četa protichemické ochrany, spojovací rota, ženijní četa
četa protiletadlových kulometů, protitanková baterie, baterie lehkých samohybných děl, baterie minometů, průzkumná četa
3 pěší prapory


1950 – 1955: 1. protitankový oddíl

Byl podřízen 1. pěší divizi, poté 1. střelecké divizi

Ve složení : 3 baterie po 4 dělech 76 mm ZIS – 3, celkem 12 děl


1950 – 1954 : Okresní vojenské velitelství

od 1954 : Okresní vojenská správa

1954 – 9.5.1955 : 1. střelecký pluk, od 1955 přečíslován na 51. střelecký pluk, k 1.10.1958 přejmenován na 51. motostřelecký pluk
 
Číslo VÚ 9378. Byl součástí "budějovické" 15. střelecké divize. Obdržel čestný název „husitská střelecká divize“. V rámci divize byly 3 střelecké pluky, každý se skládal z :  velitelství a štáb, spojovací rota, chemická četa, ženijní četa, spojovací rota, ošetřovna
četa protiletadlových kulometů, protitanková baterie, baterie lehkých samohybných děl, baterie minometů, průzkumná četa
3 střelecké prapory :
---3 střelecké roty,
---kulometná rota, minometná rota, rota těžkých zbraní – protitanková četa, četa tarasnicová T – 21, protiletadlová četa
---Po zavedení tarasnic T-21 reorganizace střelecké roty : kulometná četa na četu doprovodných zbraní : dr TK Gorjunov

– 2 kulomety a družstvo tarasnicové – 2 T 21.


1.10.1958 – 1991 : 51. motostřelecký pluk

Číslo VÚ 9378. Byl součástí "budějovické" 15. motostřelecké divize.  Divize od října 1958 do října 1991 nesla čestný název "motostřelecká divize Husitská".

 

Další dislokované útvary

1978 – 1989 : 4. radiový prapor REB
1989 – 1991 : 4. smíšený pluk REB
Prapory REB byly podřízeny 4. armádě Písek
1991 – 1993 : Výcvikové středisko mírových sil
od 1993 : Výcviková základna mírových sil

text: Lubomír Průcha

 

Náhledy fotografií ze složky kasárna Český Krumlov

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Spojovacia rota rok 1987-89

(Klima Slavomir starsi vodic, 27. 8. 2016 23:04)

Velitel roty nadporucik Sulek.Zdravim vsetkych spolubojovnikov.

Re: Spojovacia rota rok 1987-89

(Miki Bitter,tel +420602737475, 12. 5. 2020 20:35)

Zdravím všechny ze spojroty,vozil jsem poštu v roce 87-88,mám spousta fotek,má mailová adesa je mikebitter@web.de

Re: Spojovacia rota rok 1987-89

(Miki Bitter, 10. 5. 2023 19:08)

zdarec.Miki Bitter,Tel +420602737475.

Slúžil som 2 roky v Českom Krumlove na TOP

(Peter Šutka, 2. 12. 2022 22:20)

V r. 1972 - 1974 po absolvovaní príjmača som sa
vďaka vlastnej iniciatíve dostal na rotu TOP.
ktorej vtedy velil ppor. Masár ako autoelektrikár,
ktorým som bol vyučený v ČSAD DZ 802 Bratislava.
Z Bratislavy sme na pluku boli asi 6 -ti.
Velitel pluku bol pplk.Frýba a veliteľ divízie bol
gen.mjr Lafek 2,2 m vysoký drobček,ktorého dcéru
som učil hrať kartovú hru šnapser v Česko Budejovickej voj.nemocnici.Na vojnu v Č.K. mám
veľmi krásne spomienky ak by som vedel písať filmové scénare tak to by bol film proti ktorému
by boli Černí baróni veľmi slabý čajíček.

Týmto zdravím bratov Čechov ktorý vždy ostanú v mojom srdci aj keď nás nasilu od seba odtrhli čo
bolo určite veľmi nerozvážne.

Re: Slúžil som 2 roky v Českom Krumlove na TOP

(Staňa, 3. 5. 2023 0:36)

Byl sem instruktor na 3.praporu,generál Lafek byl opravdu chlap. Podával sem mu hlášení na učebním bloku a stál sem na druhým schodů a díval sem se mu do očí a to mám 187cm.

1976-1978

(Ján Fabian, 8. 12. 2022 23:09)

Zdravím.
PTRS veliteľ batérie podpráporčík Jedlička. Správny chlap. Náčelník delostrelectva major Tanáč, veliteľ útvavu major Stanek. Barák pri výstrojáku a prasatách.

Re: 1975-1977

(Vladimir zajicek , 23. 1. 2023 17:37)

Zdravím Fabiana,Vladimír Zajíček .kolega Pinke,Sedlecky,Priban.muzete zavolat na tel 607576145. Mám číslo na náčelníka Jedlička.

Oznámení

(Jan Potůček, 2. 6. 2016 21:07)

Pánové zdravím... Jsem syn mjr. Potůčka. Chtěl jsem vám jen oznámit že táta 15.4.2016 zemřel.

Re: Oznámení

(Petr., 29. 1. 2017 13:07)

Kolik mu bylo let,sloužil jsem na rtzv. 1990

Re: Re: Oznámení

(René 3.msr, 20. 5. 2019 16:33)

Byl to ten holohlavy kulturista?

Re: Re: Re: Oznámení

(Jarda Kavan, 7. 11. 2020 17:47)

Holohlavý kulturista byl - nebo asi ještě je - npor. Bílek. Slovák. Velel mi a já jsem na jeho rotě fungoval jako výkoňák. Musel jsem mu vařit hovězí maso, kuřecí, rýži a brambory. Móóóc prima.

Re: Re: Re: Re: Oznámení

(Nechvátal Miroslav, 27. 8. 2022 18:46)

Zdravím Vás, vaši konverzaci čtu až v dnešní době, ale chtěl jsem Vám sdělit, že i já jsem sloužil pod nadpr. Bílkem v 90-tých. PŠ na OT 64.
Majora Potůčka jsem znal jako velitele dílen, byl to velice hodný člověk. Rád na něj vzpomínám.

Re: Re: Re: Re: Oznámení

(Nechvátal Miroslav, 27. 8. 2022 18:48)

Zdravím Vás, vaši konverzaci čtu až v dnešní době, ale chtěl jsem Vám sdělit, že i já jsem sloužil pod nadpr. Bílkem v 90-tých. PŠ na OT 64.
Majora Potůčka jsem znal jako velitele dílen, byl to velice hodný člověk. Rád na něj vzpomínám.

Re: Oznámení

(Surgent Ľudovít, 23. 10. 2017 20:42)

Je mi to ľúto, bol to prísny - no spravodlivý chlap.
Spomínam na to, ako mi vravel, že dvihol UVAZA -zadne kolo a vodič ho vymenil. Ja som robil kulturistiku a stavili sme sa, že to tiež dokážem. Neveril mi kym som sa nevyzliekol do pol pása a to koleso kamoš pri mojom zdvihu vymenil. Stavku som vyhral , a tak sme si štrngli na nádraží po Rume. Boli sme tam na mojej sanitke v ktorej sme cez zadnu branu na tajňaka dotankovali nie auto, ale jeho obľubený RUM. Stale mi vravel "SURGENTE TY KNECHTE" , ale so svojim úsmevom a ja viem , že sme si sadli. Služil som v 85-87 roku.
Nech odpočíva v pokoji.

Re: Oznámení

(René Ot-64, 20. 5. 2019 16:37)

Nekdo z kuchyne rok 1990?

9378 z rotky rok 84 - 86

(Jirka Knedlík, 26. 12. 2021 12:42)

Tenkrát kpt.Potok byl fajn chlap.Do dnes vyprávím jeho hlášky„kurva chlapi neznám slovo to nejde nebo den má 24 hodin s obědem 25.Zařídil mi pár opušťáků.Je mi líto že už mezi námi není.

Re: Oznámení

(Pavel Tomašovský, 14. 3. 2022 23:31)

Narazil jsem na tuto zprávu při mých letmých toulkách z vojenských let až nyní.
Sloužil jsme v CK v letech 85-87 (podzim) a mjr. Potůčka si velmi dobře pamatuji, ačkoliv jsem nesloužil pod ním, byl jsem řidič na spojovací rotě. Major byl správný svéráz. Je mi to líto

Re: Oznámení

(JirkaTomáš, 30. 12. 2022 17:31)

Sloužil jsem v Krumlově 1979-1981 na 1.mspr jako řidič ot 64.Nadpr.Potůček byl tehdy technik praporu. Férový chlap a spravnej velitel-řidičů. Je mi moc líto, že už není mezi námi - stále i po letech vzpomínám na tato léta.

1 tank. rota 66 67

(Milan, 16. 1. 2013 14:08)

Zdravím pánové.Sháním kamarády od první tankové roty.Velitel byl Míra Hybl. Najde se někdo? Děkuji.

Re: 1 tank. rota 66 67

(František Hůla, 28. 7. 2020 10:02)

Ja jsem byl v tankove rote v roce 1967, ve velitelske cete, velel nam Petrtyl, dale tam byl Kaspar, Sivy. Budu rad, kdyz se ozves. Mail je monika.hulova@centrum.cz (dcera)


1 | 2 | 3 | 4 | 5

následující »