Jdi na obsah Jdi na menu
 


kasárna Český Krumlov

31. 10. 2008
Český Krumlov

 

v lokalitě byly umístěné následující jednotky:

 

 jednotka  nadřízený stupeň
 
časové období
souřadnice
poznámka
   
           
Posádkové velitelství   1919-1927      
1. baterie dělostřeleckého oddílu 254   1920-1921      
Dělostřelecký oddíl 255    1920-1927      
Posádková správa   1945-1949      
Jezdecká korouhev 2   1945-1946      
 12. tanková brigáda   1946-1947      
 II. prapor pěšího pluku 1   1945-1950      
 III. prapor pěšího pluku 1      1949-1950      
1. pěší pluk   1950 -      
51. motostřelecký pluk 15.msd 1958 - 1991      
1. protitankový oddíl     1950-1955      
4. radiový prapor REB (4. smíšený pluk REB)   1978 (1989)-1991     přesunut do Štůrova
VÚ 2941, Výcviková základna MS OSN   1992-2003 48°49'34.564"N 014°18'31.339"E  
vojenská správa          
Okresní vojenské velitelství   1951 -      
VÚ 1650, Okresní vojenská správa   1954-2003      
VÚ 2016, posádková ošetřovna          
 PrMS OSN (VÚ 2890) VÚ 2941        
VS MS OSN   1990-1993     přejmenované na VZ MS OSN do 2003 (VÚ 2941)
           

Význam zkratek naleznete na této stránce - ZDE.

Zdroje:

www.vojenstvi.cz www.fortifikace.net  www.vojensko.cz http://www.cgv.su/forum/portal.php 
časopis Areport  http://www.modely.cz/airshow/rusarmy.htm http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=814   www.army.cz

 

 VÚ 2941-výcviková základna MS OSN


ObrazekUmístění : Český Krumlov, část Vyšný

 
  


Souřadnice vstupu kasáren Vyšný : 48°49'34.564"N, 014°18'31.339"E

Poznámka:
objekt je opuštěný, visí na něm cedule, že ho hlídá bezpečnostní agentura, zvolna se v něm pohyboval bagr a demoloval budovu. Dle místních se v kasárnách plánuje stavba bytových jednotek.

Foto : Martin Brynych, 30.10.2008

Foto: rok 2011, (C) Ivan Kováč

Období 1918 - 1939


1919 – 1927 : Posádkové velitelství

1920 – 1921 : 1. baterie horského dělostřeleckého oddílu 254

Horský dělostřelecký oddíl 254 podléhal velitelství dělostřelectva 4. pěší divize. Velitelství oddílu se spojovací četou, náhradní baterií, 2. a 3. baterií zahájily svoji činnost v červenci 1920 v Trutnově, zatímco 1. baterie se nacházela na Slovensku. Po svém návratu do Čech byla 1. baterie v září 1920 dočasně dislokována v Českém Krumlově v provisorních kasárnách ( nezjistil jsem kde ), zanikla v srpnu 1921. Dosavadní 3. baterie dělostřeleckého oddílu 254 byla přečíslována na 1. baterii. V září 1925 se oddíl přesunul do Kostelce nad Labem a zde v říjnu 1932 svoji činnost ukončil.
1920 – 1921 : horský dělostřelecký oddíl 255, od 1.1. 1923 přejmenován na Dělostřelecký oddíl 255
Horský dělostřelecký oddíl 255 podléhal velitelství dělostřelectva 5. pěší divize České Budějovice, od reorganizace k 1.12.1921 podléhal 5. polní dělostřelecké brigádě 5. divize.
Velitelé oddílu :
srpen 1920 – únor 1923 : mjr. dělostřelectva ( od prosince 1922 pplk. ) Vilém Lapaczek
únor 1923 – květen 1923 : kpt. dělostřelectva Zdeněk Krček
květen 1923 – štábní kpt. dělostřelectva ( od října 1924 mjr. ) Alois Jager

Oba dělostřelecké oddíly byly samostatné ( horské ) dělostřelecké oddíly zařazené v rámci divizního dělostřelectva pěších divizí.
---Jejich složení bylo : ( základní výzbroj tvořilo 12 kusů  7,5 cm horského kanónu vz. 15, to znamená, že byl zaveden v roce 1915 )
-velitelství s hospodářskou správou, technickou správou, pomocné družstvo, spojovací družstvo
-3 horské kanónové baterie, každá 2 palebné čety po 2 horských kanónech, ve výzbroji byl 7,5 cm horský kanón vz. 15 ( to znamená, že byl zaveden v roce 1915 )
-náhradní baterie s augmentačním ( mobilizačním ) skladem

Období po roce 1945


1945 – 1949 : Posádkové velitelství

1945 – 1946  : Jezdecká korouhev 2 ( tvořena četou pátračů a četou samopalníků )
Tvořila součást Jezdecké brigády, jejíž velitelství vzniklo v září 1945 v Pardubicích. Jezdecká korouhev 2 se skládala z velitelství, jezdecké eskadrony 2, remontní eskadrony 2 a náhradní eskadrony 2 (všechny Týn nad Vltavou), vozatajské eskadrony 5 (Rokycany) a vozatajské eskadrony 6 (České Budějovice). Počátkem října se velitelství korouhve, jezdecká, remontní a náhradní eskadrona přemístily do Českého Krumlova - Nového Dvora (v polovině října je u eskadron jako místo ubytování uváděn tábor Vyšný u Českého Krumlova). V listopadu 1946 se korouhev přesunula do Klatov a koncem května 1948 do Rokycan. K 1.10.1949 byla jezdecká korouhev 2 zrušena.

1945 – 1946 : 12. tanková brigáda


Vznikla dnem 1. června 1945 reorganizací dosavadního 2. tankového praporu Čs. samostatné obrněné brigády z Velké Británie. Původně měla patřit do složení nově formovaného Tankového sboru, ale nakonec byla v září 1945 zařazena do složení 15. divize (rychlé) a dislokována v posádce Votice u Benešova. V prosinci téhož roku se přemístila do prostoru Mariánské Lázně-Karlovy Vary-Cheb. V roce 1946 se přestěhovala do Českého Krumlova, kde působila až do svého zrušení v říjnu 1947.

---velitelství brigády se štábem a četami : spojovací, ženijní, průzkumná, velitelská, pomocná
---parková rota : čety : 2 dílenské, velitelská,  pomocná
---Tankový prapor I/12
---Tankový prapor II/12
---Tankový prapor III/12 rámcový
---Motorizovaný samopalný prapor [1945-1947] (září 1945 – říjen 1947),
velitelská rota se štábem, čety : ženijní, spojovací, pomocná
rota podpůrných zbraní : čety – kanónová, minometná, protitankových pušek
2 samopalné roty : velitelství a 3 čety
---Náhradní prapor
---rota VKPL ( velkorážních kulometů proti letadlům )
---tankový prapor  I. a II. : každý 22 tanků  o 2 tankových rotách, každá o 10 tancích ( 3 čety po 3 T + velitelský, pomocná četa ), navíc 2 tanky ve velitelství praporu

-do října 1945 : tabulkově 65 tanků ( 2 velitelství brigády, I. a II. tpr  44 kusů, 9 u rámcového tpr )
-1.10. 1945 až 1.10.1947 : snížení tabulkových počtů na 47 tanků ( u rámcového tpr pouze jeden kus, používaný k výcviku )
47 kusů britských tanků Cromwell IV s 75 mm kanónem jako základní bojový
5 kusů Cromwell VI s 95 mm houfnicí jako palebná podpora
9 amerických lehkých tanků Stuart s 37 mm kanónem používaný k průzkumu a jako velitelský

1945 – 1950 : II. prapor pěšího pluku 1
1949 – 1950 III. prapor pěšího pluku 1
1945 – 1950 : pěší pluk 1 vznikl v červnu 1945 a podřízen 15. rychlé divizi (1.10.1947 reorganizace na 1. pěší divizi)

Pluku bylo přiděleno číslo VÚ 4501, 1.10. 1948 přidělen čestný název „pěší pluk Mistra Jana Husi“. K 31.12.1950 reorganizován na 1. pěší pluk.
Organizace praporů : 
---K 1.10.1945 : v rámci divize byla pěší brigáda o 3 praporech ( třetí byl rámcový ), to znamená, že neměl plné stavy osob.
---pěší prapor : 3 pěší roty, každá 3 pěší čety, každá 3 družstva

---K 1.10.1947 :
V rámci divize byly 3 pěší pluky, každý měl 4 prapory ( I., a II. na plných počtech, III. rámcový a IV. náhradní složený z náhradní roty a pomocné čety a skladoval uloženou techniku a prováděl výcvik ), složení pěších praporů :
pomocná četa
kulometná rota
rota těžkých zbraní
3 pěší roty

31.12.1950- 1.11.1954 : 1. pěší pluk.

Číslo VÚ 9378. Byl součástí "budějovické" 1. pěší divize. Obdržel čestný název „husitská pěší divize“. V rámci divize byly 3 pěší pluky, každý se skládal z :  velitelství a štáb, zásobovací četa, dopravní četa, dílny : intendanční, zbrojní, automobilní, truhlářská a tesařská, plukovní hudba, plukovní škola, ošetřovna
četa protichemické ochrany, spojovací rota, ženijní četa
četa protiletadlových kulometů, protitanková baterie, baterie lehkých samohybných děl, baterie minometů, průzkumná četa
3 pěší prapory


1950 – 1955: 1. protitankový oddíl

Byl podřízen 1. pěší divizi, poté 1. střelecké divizi

Ve složení : 3 baterie po 4 dělech 76 mm ZIS – 3, celkem 12 děl


1950 – 1954 : Okresní vojenské velitelství

od 1954 : Okresní vojenská správa

1954 – 9.5.1955 : 1. střelecký pluk, od 1955 přečíslován na 51. střelecký pluk, k 1.10.1958 přejmenován na 51. motostřelecký pluk
 
Číslo VÚ 9378. Byl součástí "budějovické" 15. střelecké divize. Obdržel čestný název „husitská střelecká divize“. V rámci divize byly 3 střelecké pluky, každý se skládal z :  velitelství a štáb, spojovací rota, chemická četa, ženijní četa, spojovací rota, ošetřovna
četa protiletadlových kulometů, protitanková baterie, baterie lehkých samohybných děl, baterie minometů, průzkumná četa
3 střelecké prapory :
---3 střelecké roty,
---kulometná rota, minometná rota, rota těžkých zbraní – protitanková četa, četa tarasnicová T – 21, protiletadlová četa
---Po zavedení tarasnic T-21 reorganizace střelecké roty : kulometná četa na četu doprovodných zbraní : dr TK Gorjunov

– 2 kulomety a družstvo tarasnicové – 2 T 21.


1.10.1958 – 1991 : 51. motostřelecký pluk

Číslo VÚ 9378. Byl součástí "budějovické" 15. motostřelecké divize.  Divize od října 1958 do října 1991 nesla čestný název "motostřelecká divize Husitská".

 

Další dislokované útvary

1978 – 1989 : 4. radiový prapor REB
1989 – 1991 : 4. smíšený pluk REB
Prapory REB byly podřízeny 4. armádě Písek
1991 – 1993 : Výcvikové středisko mírových sil
od 1993 : Výcviková základna mírových sil

text: Lubomír Průcha

 

Náhledy fotografií ze složky kasárna Český Krumlov

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Pamatam si

(j.p., 3. 7. 2017 15:33)

Bohužel Franta zvaný Rumcajs asi před měsícem zemřel.Sloužil jsem u tankánů.Rok 1973-1975.

Re: Pamatam si

(Marian Zwickl, 3. 7. 2019 7:41)

posli nejake fotky, zial nemam nic
88-90 sofer autobusa, predtym rotka
dakujem ;)

VU 9378 1988-90 ROTKA

(Marian Zwickl, 3. 7. 2019 7:36)

Najde sa tu niekto?
Neskor som jazdil nasim autobusom SL 11.
Pozdravujem vas vsetkych!

Facebook: mario barbabietola

ROTE 1987-8

(Jiří Matějů, 8. 10. 2015 22:25)

Oficiálně jako špagát velitel družstva oprav techniky u 2. praporu. Ale chrápal jsem na ROTce a seděl v tom baráčku u brány do parku techniky. Velitel pplk. Žáček, v té době měl utkvělou představu, že všichni fetují a pořád hledal nějaké prášky. Šéfoval mi mjr. Potůček, milovník rumu, ale jinak super chlap. Seděl tam s námi Szotkowski, šéf skladu náhradních dílů, kterého ten rok povýšili z praporčíka na podporučíka. Jinak ROTE samý průšvih (Sabinov, krádež pistolí atd.)

Re: ROTE 1987-8

(Rudolf Hrabovský, 17. 7. 2018 19:24)

Na tu krádež si vzpomínám. obrátili tenkrát kasárna vzhůru nohama a našli tu pistoli v kotelně pod izolací.

Zdravím vás

(Petr jakeš, 2. 4. 2018 19:20)

Petr Jakeš zdraví rttzv

ja som prisiel z KLATOVI VU 1735 R 1984-1986,,,,

(jan Hudak, 31. 3. 2018 0:14)

ZDRAVIM VSETKYCH KTORY DOSLI AKO VODICI ,,PS NA OT64 DO KRUMLOVA Z UTVARU 1735 KLATOVY ,,, BOL TAM VALASTE ,, MESZAR LUBO,,,SZOLTESZ,,,ATD ,,KEBY SA NIEKTO OZVAL CO MA POZNAA

Hledám kamarady

(Miloš mach, 26. 11. 2016 21:25)

Dobrý den hledám kamarády z nástupního měsíce leden rok 2000 ať Semi prosím ozvou rád bich se sesel kontakt name je 607542481

zákl.voj.služba 1963 - 1964

(aulehla petr, 30. 8. 2016 15:08)

krásné vzpomínky 1.prapor 1. rota velitel kpt.Trkola. má ještě někdo vzpomínky na tuto dobu

ot 64 85-87

(martin, 7. 8. 2016 9:17)

instruktor 2.prapor 5.rota majoři Zahradník a Ovčík.....Nezval,Synek,možná Kopecký, ale ten pak šel do Prahy na posádku....je to dávno,Český Krumlov je moje město, stále se tam rád vracím vtmartinko@seynam.cz

OT64 89/90

(anton, 24. 6. 2016 21:48)

Bol som v CK na vojne 89/90 Vodic ot 64 je to uz davno ale spomienky ostavaju super vojna nadherne mesto inak jan potucek uprimnu sustrast poznal som otca tvrdy ale dobry chlap s dobrym hlasom krcma u runcajza super a chce niekto pospominat tak kludne nech napise na toncir@centrum.sk s pozdravom anton Partizanske

OT64 89/90

(anton, 24. 6. 2016 21:40)

Bol som

OT64 89/90

(anton, 24. 6. 2016 21:39)

Bol som

mjr.Potůček

(Jiří Matějů, 10. 6. 2016 20:32)

Přijměte moji upřímnou soustrast. Byl to dobrej chlap.

Vzpominky

(Vu2941, 3. 11. 2015 15:42)

Byl jsem na 3.rotě velitelská četa. Oborny,Kolda,Janovsky atd.Velitel npor.Trněný a velitel praporu pplk.Blahna.Zlaté časy.Fuji

Vzpominky

(Vu2941, 3. 11. 2015 15:41)

Byl jsem na 3.rotě velitelská četa. Oborny,Kolda,Janovsky atd.Velitel npor.Trněný a velitel praporu pplk.Blahna.Zlaté časy.Fuji

2.TANKOVA ROTA 87-89

(KUJNISCH LACO-KUNA, 18. 10. 2015 9:11)

TANKANI Z TOHTO CASU POD VEDENIM KOTLARA,AMBROZA A BABEJA.BOLI TO SUPER CASY.BOLI SME MACHRI.OZVITE SA TEL.0907259711

vzpomínka na mládí

(Vladimír, 28. 3. 2015 8:03)

VU 9378 rok 69-71 OT-64 třetí rota Dnes si myslím,že to nebyly pro mě nejhorší dva roky v životě.Dokonce na některé věci rád vzpomínám.Vzpomínám také na kpt.Klímu,se kterým jsem byl ve střeleckém družstvu.Před naším odchodem do civilu,nás nejvěrnější jak sám řekl zavolal do kanceláře na rozlučku.NO poseděli jsme,popily,zavzpomínaly.Bylo nás tuším pět a každý dostal od pana kapitána jsme se sním domluvily,že se po vojně někdy sejdem.Bohužel jsem se tam pod Klet už nikdy nedostal. Docela mě to mrzí.

vzpomínka na mládí

(Vladimír, 28. 3. 2015 7:54)

VU 9378 rok 69-71 OT-64 třetí rota Dnes si myslím,že to nebyly pro mě nejhorší dva roky v životě.Dokonce na některé věci rád vzpomínám.Vzpomínám také na kpt.Klímu,se kterým jsem byl ve střeleckém družstvu.Před naším odchodem do civilu,nás nejvěrnější jak sám řekl zavolal do kanceláře na rozlučku.NO poseděli jsme,popily,zavzpomínaly.Bylo nás tuším pět a každý dostal od pana kapitána knížku.Bylo to moc pěkné.Nakonec jsme se sním domluvily,že se po vojně někdy sejdem.Bohužel jsem se tam pod Klet už nikdy nedostal. Docela mě to mrzí.

vzpomínka na mládí

(Vladimír, 28. 3. 2015 7:53)

VU 9378 rok 69-71 OT-64 třetí rota Dnes si myslím,že to nebyly pro mě nejhorší dva roky v životě.Dokonce na některé věci rád vzpomínám.Vzpomínám také na kpt.Klímu,se kterým jsem byl ve střeleckém družstvu.Před naším odchodem do civilu,nás nejvěrnější jak sám řekl zavolal do kanceláře na rozlučku.NO poseděli jsme,popily,zavzpomínaly.Bylo nás tuším pět a každý dostal od pana kapitána knížku.Bylo to moc pěkné.Nakonec jsme se sním domluvily,že se po vojně někdy sejdem.Bohužel jsem se tam pod Klet už nikdy nedostal. Docela mě to mrzí.