Jdi na obsah Jdi na menu
 


kasárna Český Krumlov

31. 10. 2008
Český Krumlov

 

v lokalitě byly umístěné následující jednotky:

 

 jednotka  nadřízený stupeň
 
časové období
souřadnice
poznámka
   
           
Posádkové velitelství   1919-1927      
1. baterie dělostřeleckého oddílu 254   1920-1921      
Dělostřelecký oddíl 255    1920-1927      
Posádková správa   1945-1949      
Jezdecká korouhev 2   1945-1946      
 12. tanková brigáda   1946-1947      
 II. prapor pěšího pluku 1   1945-1950      
 III. prapor pěšího pluku 1      1949-1950      
1. pěší pluk   1950 -      
51. motostřelecký pluk 15.msd 1958 - 1991      
1. protitankový oddíl     1950-1955      
4. radiový prapor REB (4. smíšený pluk REB)   1978 (1989)-1991     přesunut do Štůrova
VÚ 2941, Výcviková základna MS OSN   1992-2003 48°49'34.564"N 014°18'31.339"E  
vojenská správa          
Okresní vojenské velitelství   1951 -      
VÚ 1650, Okresní vojenská správa   1954-2003      
VÚ 2016, posádková ošetřovna          
 PrMS OSN (VÚ 2890) VÚ 2941        
VS MS OSN   1990-1993     přejmenované na VZ MS OSN do 2003 (VÚ 2941)
           

Význam zkratek naleznete na této stránce - ZDE.

Zdroje:

www.vojenstvi.cz www.fortifikace.net  www.vojensko.cz http://www.cgv.su/forum/portal.php 
časopis Areport  http://www.modely.cz/airshow/rusarmy.htm http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=814   www.army.cz

 

 VÚ 2941-výcviková základna MS OSN


ObrazekUmístění : Český Krumlov, část Vyšný

 
  


Souřadnice vstupu kasáren Vyšný : 48°49'34.564"N, 014°18'31.339"E

Poznámka:
objekt je opuštěný, visí na něm cedule, že ho hlídá bezpečnostní agentura, zvolna se v něm pohyboval bagr a demoloval budovu. Dle místních se v kasárnách plánuje stavba bytových jednotek.

Foto : Martin Brynych, 30.10.2008

Foto: rok 2011, (C) Ivan Kováč

Období 1918 - 1939


1919 – 1927 : Posádkové velitelství

1920 – 1921 : 1. baterie horského dělostřeleckého oddílu 254

Horský dělostřelecký oddíl 254 podléhal velitelství dělostřelectva 4. pěší divize. Velitelství oddílu se spojovací četou, náhradní baterií, 2. a 3. baterií zahájily svoji činnost v červenci 1920 v Trutnově, zatímco 1. baterie se nacházela na Slovensku. Po svém návratu do Čech byla 1. baterie v září 1920 dočasně dislokována v Českém Krumlově v provisorních kasárnách ( nezjistil jsem kde ), zanikla v srpnu 1921. Dosavadní 3. baterie dělostřeleckého oddílu 254 byla přečíslována na 1. baterii. V září 1925 se oddíl přesunul do Kostelce nad Labem a zde v říjnu 1932 svoji činnost ukončil.
1920 – 1921 : horský dělostřelecký oddíl 255, od 1.1. 1923 přejmenován na Dělostřelecký oddíl 255
Horský dělostřelecký oddíl 255 podléhal velitelství dělostřelectva 5. pěší divize České Budějovice, od reorganizace k 1.12.1921 podléhal 5. polní dělostřelecké brigádě 5. divize.
Velitelé oddílu :
srpen 1920 – únor 1923 : mjr. dělostřelectva ( od prosince 1922 pplk. ) Vilém Lapaczek
únor 1923 – květen 1923 : kpt. dělostřelectva Zdeněk Krček
květen 1923 – štábní kpt. dělostřelectva ( od října 1924 mjr. ) Alois Jager

Oba dělostřelecké oddíly byly samostatné ( horské ) dělostřelecké oddíly zařazené v rámci divizního dělostřelectva pěších divizí.
---Jejich složení bylo : ( základní výzbroj tvořilo 12 kusů  7,5 cm horského kanónu vz. 15, to znamená, že byl zaveden v roce 1915 )
-velitelství s hospodářskou správou, technickou správou, pomocné družstvo, spojovací družstvo
-3 horské kanónové baterie, každá 2 palebné čety po 2 horských kanónech, ve výzbroji byl 7,5 cm horský kanón vz. 15 ( to znamená, že byl zaveden v roce 1915 )
-náhradní baterie s augmentačním ( mobilizačním ) skladem

Období po roce 1945


1945 – 1949 : Posádkové velitelství

1945 – 1946  : Jezdecká korouhev 2 ( tvořena četou pátračů a četou samopalníků )
Tvořila součást Jezdecké brigády, jejíž velitelství vzniklo v září 1945 v Pardubicích. Jezdecká korouhev 2 se skládala z velitelství, jezdecké eskadrony 2, remontní eskadrony 2 a náhradní eskadrony 2 (všechny Týn nad Vltavou), vozatajské eskadrony 5 (Rokycany) a vozatajské eskadrony 6 (České Budějovice). Počátkem října se velitelství korouhve, jezdecká, remontní a náhradní eskadrona přemístily do Českého Krumlova - Nového Dvora (v polovině října je u eskadron jako místo ubytování uváděn tábor Vyšný u Českého Krumlova). V listopadu 1946 se korouhev přesunula do Klatov a koncem května 1948 do Rokycan. K 1.10.1949 byla jezdecká korouhev 2 zrušena.

1945 – 1946 : 12. tanková brigáda


Vznikla dnem 1. června 1945 reorganizací dosavadního 2. tankového praporu Čs. samostatné obrněné brigády z Velké Británie. Původně měla patřit do složení nově formovaného Tankového sboru, ale nakonec byla v září 1945 zařazena do složení 15. divize (rychlé) a dislokována v posádce Votice u Benešova. V prosinci téhož roku se přemístila do prostoru Mariánské Lázně-Karlovy Vary-Cheb. V roce 1946 se přestěhovala do Českého Krumlova, kde působila až do svého zrušení v říjnu 1947.

---velitelství brigády se štábem a četami : spojovací, ženijní, průzkumná, velitelská, pomocná
---parková rota : čety : 2 dílenské, velitelská,  pomocná
---Tankový prapor I/12
---Tankový prapor II/12
---Tankový prapor III/12 rámcový
---Motorizovaný samopalný prapor [1945-1947] (září 1945 – říjen 1947),
velitelská rota se štábem, čety : ženijní, spojovací, pomocná
rota podpůrných zbraní : čety – kanónová, minometná, protitankových pušek
2 samopalné roty : velitelství a 3 čety
---Náhradní prapor
---rota VKPL ( velkorážních kulometů proti letadlům )
---tankový prapor  I. a II. : každý 22 tanků  o 2 tankových rotách, každá o 10 tancích ( 3 čety po 3 T + velitelský, pomocná četa ), navíc 2 tanky ve velitelství praporu

-do října 1945 : tabulkově 65 tanků ( 2 velitelství brigády, I. a II. tpr  44 kusů, 9 u rámcového tpr )
-1.10. 1945 až 1.10.1947 : snížení tabulkových počtů na 47 tanků ( u rámcového tpr pouze jeden kus, používaný k výcviku )
47 kusů britských tanků Cromwell IV s 75 mm kanónem jako základní bojový
5 kusů Cromwell VI s 95 mm houfnicí jako palebná podpora
9 amerických lehkých tanků Stuart s 37 mm kanónem používaný k průzkumu a jako velitelský

1945 – 1950 : II. prapor pěšího pluku 1
1949 – 1950 III. prapor pěšího pluku 1
1945 – 1950 : pěší pluk 1 vznikl v červnu 1945 a podřízen 15. rychlé divizi (1.10.1947 reorganizace na 1. pěší divizi)

Pluku bylo přiděleno číslo VÚ 4501, 1.10. 1948 přidělen čestný název „pěší pluk Mistra Jana Husi“. K 31.12.1950 reorganizován na 1. pěší pluk.
Organizace praporů : 
---K 1.10.1945 : v rámci divize byla pěší brigáda o 3 praporech ( třetí byl rámcový ), to znamená, že neměl plné stavy osob.
---pěší prapor : 3 pěší roty, každá 3 pěší čety, každá 3 družstva

---K 1.10.1947 :
V rámci divize byly 3 pěší pluky, každý měl 4 prapory ( I., a II. na plných počtech, III. rámcový a IV. náhradní složený z náhradní roty a pomocné čety a skladoval uloženou techniku a prováděl výcvik ), složení pěších praporů :
pomocná četa
kulometná rota
rota těžkých zbraní
3 pěší roty

31.12.1950- 1.11.1954 : 1. pěší pluk.

Číslo VÚ 9378. Byl součástí "budějovické" 1. pěší divize. Obdržel čestný název „husitská pěší divize“. V rámci divize byly 3 pěší pluky, každý se skládal z :  velitelství a štáb, zásobovací četa, dopravní četa, dílny : intendanční, zbrojní, automobilní, truhlářská a tesařská, plukovní hudba, plukovní škola, ošetřovna
četa protichemické ochrany, spojovací rota, ženijní četa
četa protiletadlových kulometů, protitanková baterie, baterie lehkých samohybných děl, baterie minometů, průzkumná četa
3 pěší prapory


1950 – 1955: 1. protitankový oddíl

Byl podřízen 1. pěší divizi, poté 1. střelecké divizi

Ve složení : 3 baterie po 4 dělech 76 mm ZIS – 3, celkem 12 děl


1950 – 1954 : Okresní vojenské velitelství

od 1954 : Okresní vojenská správa

1954 – 9.5.1955 : 1. střelecký pluk, od 1955 přečíslován na 51. střelecký pluk, k 1.10.1958 přejmenován na 51. motostřelecký pluk
 
Číslo VÚ 9378. Byl součástí "budějovické" 15. střelecké divize. Obdržel čestný název „husitská střelecká divize“. V rámci divize byly 3 střelecké pluky, každý se skládal z :  velitelství a štáb, spojovací rota, chemická četa, ženijní četa, spojovací rota, ošetřovna
četa protiletadlových kulometů, protitanková baterie, baterie lehkých samohybných děl, baterie minometů, průzkumná četa
3 střelecké prapory :
---3 střelecké roty,
---kulometná rota, minometná rota, rota těžkých zbraní – protitanková četa, četa tarasnicová T – 21, protiletadlová četa
---Po zavedení tarasnic T-21 reorganizace střelecké roty : kulometná četa na četu doprovodných zbraní : dr TK Gorjunov

– 2 kulomety a družstvo tarasnicové – 2 T 21.


1.10.1958 – 1991 : 51. motostřelecký pluk

Číslo VÚ 9378. Byl součástí "budějovické" 15. motostřelecké divize.  Divize od října 1958 do října 1991 nesla čestný název "motostřelecká divize Husitská".

 

Další dislokované útvary

1978 – 1989 : 4. radiový prapor REB
1989 – 1991 : 4. smíšený pluk REB
Prapory REB byly podřízeny 4. armádě Písek
1991 – 1993 : Výcvikové středisko mírových sil
od 1993 : Výcviková základna mírových sil

text: Lubomír Průcha

 

Náhledy fotografií ze složky kasárna Český Krumlov

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: 1 tank. rota 66 67

(Kraken, 13. 8. 2022 17:40)

Hybl to dotáhl na velitele VVP Boletice. Po revoluci měl malý bufet v Boleticích.

3.RRN OSN

(Fuji, 2. 5. 2020 6:53)

V roce 1991 začal fungovat prapor mírových sil pod vedením tehdy plukovníka Blahny (tedy rozjezd byl prvotně pod vedením majora Trněného (neplést s Karlem Trněným ten byl tehdy podporučík)).Na podzim 1990 jsme přijeli na vstupní testy a od Nového roku 1991 už následoval běžný provoz.Já jsem nastoupil na velitelskou četu, které velel Karel Trněný(férový a přímý velitel - přirozená autorita).Tehdy jsme byli ubytování na bývalém velitelství (panelák mezi jídelnou a marodkou).Někdy v letě 1991 nás stěhovali do nových baráků dole u garáží.Byl jsem se tam před pár lety podívat,ale už jen k bráně - kasárna zlikvidovaný a vše zpustlé.

1988

(viliam, 21. 1. 2010 11:32)

v C.K. som bol na ps na OT-64,bol som na 3.prp u 3.rt,velitelom roty bol kpt.synek a nasi instruktory boli napr:srutka,bartko,kosmak .....
nas vykonak sa volal Magdon bol od ostravy a bol super...poznali ste ich niekto.
na to pivko by som tam zasiel do pochcanej lipy
ak sa podari tento rok urcite sa tam pojdem pozriet a trocha relaxovat

Re: 1988

(Radim, 14. 1. 2013 18:28)

mjr.v.z. Synek bydlí stále v ČK. Je po mrtvici.

Re: Re: 1988

(petr, 3. 2. 2013 15:27)

Tam je to hrozny.Mám na to hezky vzpmínky-rok 87-88 u tankánu,-tehdy kpt.Kotlár,velitel čety por.Ján Babej - vocas hroznej.Taky nějakej Hynš.Nejste někdo z ty doby?Čau Petr.

Re: Re: Re: 1988

(Emil Burian, 26. 11. 2015 19:27)

Ahoj. Byl jsem tankán na ČTZ. Emil.Burian@seznam.cz

Re: Re: Re: 1988

(Emil Burian, 26. 11. 2015 19:27)

Ahoj. Byl jsem tankán na ČTZ. Emil.Burian@seznam.cz

Re: Re: Re: 1988

(tomas , 4. 12. 2015 12:09)

Já 88 89


(petr, 3. 2. 2013 15:27)
Tam je to hrozny.Mám na to hezky vzpmínky-rok 87-88 u tankánu,-tehdy kpt.Kotlár,velitel čety por.Ján Babej - vocas hroznej.Taky nějakej Hynš.Nejste někdo z ty doby?Čau Petr.

Re: Re: Re: 1988

(milan smejsa, 30. 4. 2020 10:19)

cus kery si Pepa KOtlar a Babej jak rikas volove

Re: 1988

(Vlado Palkovič, 13. 6. 2015 15:25)

Ja som bol tiež v r. 1988 na p.š. OT-64, pamätám si len politruka - Kalimero sme mu prezývali. Na pivo sme chodili do pochcanej lipy.

Re: Re: 1988

(Petr Chytrý, 2. 1. 2017 18:50)

Zdravím vzorného (bezproblémového) příslušníka -budoucího řidiče OT-64 u 4. čety 4.roty 3. praporu (snad je to dobře). Dobre hovoril po madarsky ok? Velitelem roty byl por. Tóth Bedřich - Béďa
Bývalý VČ
petr.chytry@seznam.cz

Re: Re: Re: 1988

(Ladislav, 21. 10. 2019 22:27)

Bedřicha Totha na nej se nikdy zapomenout nedá i po 26 letech

Prozba

(Ladislav, 6. 10. 2019 21:25)

Nevíte někdo něco o nadporučík Maršálek? 93-94 dolinelll@seznam.cz

Pamatam si

(Romik, 30. 5. 2010 22:57)

V Krumlove som sluzil v 88-89 ako kreslic stabu,no stabna krysa:-).Pred mesiacom ma pustili dovnutra tak som si urobil par fotiek.Je to tam hrozne zdemolovane,hlavne stare baraky.Velil tam vtedy plk.žaček,zevraj zomrel.PPlk Krč,alias Kraken.parku Velilmjr.Potucek alias Potok...Casto si vzpomeniem.Hospoda U pochcanej lipi uz neexistuje myslim.Ale hned pod kinom je nezmenena hospoda U Dusku a hore vo Vysnom stale frci U Rumcajsa,ten este zije:-)

Re: Pamatam si

(Jindřich, 5. 1. 2013 17:06)

největší paznecht byl npr Novák alias Kalimero

Re: Re: Pamatam si

(Radim, 14. 1. 2013 18:26)

pokud to byl ten samý kpt. Novák, tak mám jiné vzpomínky. Náročný ale spravedlivý. Umřel při autonehodě u sjezdu do obce Kosov nedaleko ČK ve směru na ČB.

To snad ne...

(Jirka, 7. 4. 2015 13:56)

Doufám, že to nebyl můj velmi dobrý kamarád ze slovenska, kpt. Miroslav Novák, technik praporu.

Re: Pamatam si

(Radim, 14. 1. 2013 18:23)

pplk.v.v. Krč a mjr.v.v. Potúček bydlí stále v ČK.

1. motostřelecký prapor - mjr. Lázo

(Jirka, 10. 3. 2015 9:33)

Dělal jsem technika na 1.mspr a později velitele oprav kolové techniky na ROTE, takže mjr. Potůčka jsem znal velice dobře. rok. 1987 - 1990. Rád na tuto dobu vzpomínám. Bohužel jsem na tuto diskusy narazil až teď. Můj spolubydlící na ubytovně byl npor. Ivo Polák, zvaný "SKIPY". Všechny zdravim

Re: 1. motostřelecký prapor - mjr. Lázo

(Rudolf Hrabovský, 17. 7. 2018 19:17)

Zdravím. Sloužil jsem v Krumlově pod kpt.Nezvalem , jako technik roty 1987 -1989 . Moc rád na ty časy vzpomínám.