Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva ze zasedání RV ČsOL ze dne 23.2.2008

27. 2. 2008
Zpráva ze zasedání RV ČsOL ze dne 23.2.2008

Neoficiální, jak situaci viděl a popsal Českobrodský předseda


Na začátku se nás účastnilo 27 tudíž RV byl usnášeníschopný. Program, podle kterého jsme se snažili jednat (ne vždy to šlo) byl následující:

1.   Zahájení a uvítání.
2.   Schválení programu.
3.   Lustrační osvědčení.
4.   Investiční příležitost Český Krumlov.
5.   Informace o ekonomické situaci ČsOL.
6.   Rozpočet.
7.   Vztah s nájemcem hotelu:
    a)    Návrhy řešení vztahu s nájemcem.
    b)    Stanovisko HS 1. ČsAS.
8.   Směrnice pro udělování pamětních medailí, čestných uznání a pamětních stuh.
9.   Termíny schůzí.
10.  Projednané návrhy jednot na pamětní medaile, čestná uznání a pamětní stuhy.
11.  Schválení mediálního plánu ČsOL.
12.  Různé.
13.  Závěr.

Přivítání a prezentace proběhli ještě v klidu. Během schvalování programu už docházelo k jiskření, mimo jiné ve chvíli, kdy jsem navrhl přesunout bod 7 až za bod 11. Důvod byl jednoduchý, předpokládal jsem, že když začne jednání o hotelu tak už nic jiného nebude projednáno smysluplně.

Schváleno to nebylo a bohužel došlo přesně k tomu, čeho jsem se obával.
V jednání o lustračních osvědčení došlo k vyloučení bratra Hasince z RV, bratr Sornas zůstal členem, protože předložil rozhodnutí soudu o neoprávněném evidování v materiálech STB a bratr Štěpanovský (neúčastnil se RV) odstoupil na základě hlasování na vlastní návrh, který zaslal předsednictvu. RV bude doplněn členy dle výsledků voleb na Sněmu po předložení lustračních osvědčení náhradníky. Hlasováno o nich bude na příštím RV.
V dalším bodě se týkal investiční příležitosti Český Krumlov, ale v zásadě šlo o diskuzi na téma jak dál s financováním ČsOL, zda budeme závislí pouze na příjmu za nájem hotelu Legie a státních dotací, nebo jestli budeme chtít rozvíjet a budovat i další zdroje financování. Závěr pro mě byl takový, že staří legionáři jsou proti, mladí by byli pro hledat zdroje financování a nebránit se určitým investicím. Diskuze k tomuto bodu bylo ukončeno bez usnesení a sklouzávalo k otázkám, které se měli řešit v bodě 7 stejně jako diskuze v bodech 5 a 6.
Informace o ekonomické situaci bych nazval šokem. Na účtu ČsOL je 16 tis Kč, dlužíme cca 2 mil, z toho urgentně splatných v průběhu března 2008 je asi 850 tis. Předsednictvem bylo navrhnuto, aby každý člen RV poskytl půjčku 10 tis Kč, členové předsednictva už si na předsednictvu odsouhlasili 20 tis. Nakonec tento návrh nebyl podpořen, především z důvodu nesystematičnosti tohoto řešení. Opět hlavním bodem diskuze byl vztah s nájemcem hotelu Legie. Stručně shrnu situaci:
·nájemní smlouvy jsou špatné, nevýhodné pro ČsOL, ale nevýhodné i pro nájemce
·nájemní smlouvy jsou na dobu 50 let – ještě asi na 43 následujících
·smluvní vztahy jsou podle bodů smlouvy podstatě nevypověditelné
·dle dvou právních analýz citovaných předsednictvem případný soud nemá ČsOL šanci vyhrát
·existuje následná smlouva z roku 1999, že pokud bude ukončen stav se současným nájemcem – společností STRAIMAR, práva ze smlouvy automaticky přecházejí na společnost Konstrukta (prý to je společnost, která by nás připravila o všechno)
·existuje obchodní model předsednictva RV schválený RV z roku 2006 k jednání s dosavadním nájemcem

Skupina legionářů okolo Historické skupiny 1. ČS Armádního Sboru (prezentovaná především bratrem Alexandrem Beerem a bratrem Konijeczným) i přes toto všechno vyzývá k odstoupení od smlouvy a uzavření nájemního vztahu s Janem Horalem.
Patrně by to bylo výhodnější, ale stav je, že se nedá vyvázat z existujících smluv. Nevím, kdo podepisoval smlouvy a kdo je hodnotil, ale patrně se budeme muset chovat reálně a pragmaticky a přežít s tím co je. Se společností STRAIMAR se jedná a dle předloženého zápisu jsou určité kroky a způsoby jak se dohodnout. V každém případě je asi nutné vyhnout se soudu – víme všichni, jaká je vymahatelnost práva v této republice a jak rychlá.

Touto otázkou se přestanu teď zabývat, ještě na ní dojde. Usnesením bylo řečeno, že předsednictvo má shánět peníze kde se dá.
Návrh rozpočtu na rok 2008, je ve dvou variantách, jedna je pro situaci, kdy peníze budou a druhá, kdy nebudou, vše opět sklouzává k příjmům. Návrh rozpočtu i s komentářem mám k dispozici, stejně jako všechny ostatní zmiňované dokumenty, dle zájmu zvažuji jejich umístění na webu ČsOL jednota Český Brod. V kostce – optimální varianta rozpočtu počítá s prostředky na propagaci a podporu akcí, činností, jednot, s tiskovou a publikační činností, se sociální a zdravotní podporou, varianta krizová v sobě zahrnuje pouze prostředky nezbytné k udržení existence ČsOL. RV schválil variantu optimální, s tím, že ukládá předsednictvu k tomuto shánět prostředky na různých místech, mimi jiné i vejít ve styk s panem Janem Horalem.
Bod 7 – vztah s nájemcem. V tomto bodě došlo k vyhrocení jednání. Po přednesení možných variant se členové okolo Historické skupiny 1. ČS AS sebrali a odešli z jednání. Nedošlo k hlasování ani k ničemu jinému, postě se na rozkaz bratra Beera zvedli a šli. Můj dojem byl, že část ani neví proč odchází. K této události bude vydáno vyjádření předsednictva RV a distribuováno všem jednotám ČsOL. Zbylými členy RV – 21 bylo odhlasováno usnesení o pokračování jednání s dosavadním nájemcem a snahou o určitý kompromis a vyřešení patové situace (viz zápis jednání PRV se společností STRAIMAR).
Ostatní body jednání již pak byly probrány bez konfliktů a řekl bych na okraji zájmu a RV vzaty na vědomí. Z jednání měli všichni účastníci poměrně špatný dojem. Neustále během celého jednání RV docházelo ze strany výše zmíněné skupiny slovy bratra Beera na členění ČsOL na MY a VY, ozývali se takové názory nechte nás dožít a pak vám vše spadne do klína, snažíte se nás obrat o majetek, my jsme bojovali zadarmo a peníze jsme dávali na výzbroj a VY jste žoldáci…….. Jak se ČsOL s touto situací vyrovná to nedokážu posoudit, ale za sebe a členy jednoty Český Brod můžu říci, že nám o žádný majetek nejde a není naše chyba, že jsme se narodili tak pozdě, že jsme se 2 sv. války nezúčastnili.

S legionářským NA ZDAR i když dost hořkým

pplk. Ing. Josef Přerovský

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář