Jdi na obsah Jdi na menu
 


S m ě r n i c e Pro udělování pamětní medaile, čestného uznání a pamětní stuhy ČsOL

27. 2. 2008
S m ě r n i c e

Pro udělování pamětní medaile, čestného uznání a pamětní stuhy ČsOL
v Československé obci legionářské.


Čl. 1. – Udělování

Československá obec legionářská (dále jen ČsOL) uděluje pamětní medaili, čestné uznání a pamětní stuhu.


1.)    Svým členům, jiným osobám, sdružením,institucím a organizacím, které se zasloužili rozvoj a propagaci odbojových tradic – týká se udělení pamětní medaile a čestného uznání.


2.)    Vojenským útvarům, krajským vojenským velitelstvím, aktivním zálohám, obecním úřadům, úřadům městských částí, organizacím, které vlastní své prapory, které spolupracují  s jednotami ČsOL a těmto jednotám pomáhají v jejich práci – týká se udělení pamětní stuhy.

Čl. 2. – Členění

Udělování pamětní medaile, čestného uznání a pamětní stuhy se člení:
Pamětní medaile -    I.    stupeň – zlatá medaile vč. diplomu
II.    stupeň – stříbrná medaile vč. diplomu
III.    stupeň – bronzová medaile vč. diplomu

Čestné uznání – Pouze diplom

Pamětní stuha – nápis na stuze – My svobodu vybojovali, vy ji braňte – vč. diplomu

Čl. 3. – Podání návrhu

Návrhy budou předkládat jednoty ČsOL na ústředí ČsOL komisi pro navrhování vyznamenání, morálních ocenění a udělování odměn dvakrát ročně, vždy do 28. února a do 31. srpna každého roku. Po tomto datu budou došlé návrhy vraceny k opětovnému využití. Rozhodující je příjem návrhu v sekretariátu ČsOL, ne podací razítko na poště. Tento daný termín se týká návrhů pro vlastní členy.
Ve výjimečných případech udělovat pamětní medaile na návrh ústavních činitelů jednotlivých ministerstev  a významných představitelů diplomatického sboru.
Tyto medaile se udělují dle potřeby mimo stanovený termín.


Čl. 4. - Termín udělování

Jednoty udělené pamětní medaile předají navrženým při slavnostních nebo při významných příležitostech, např.:

Květnové dny – osvobození Československa
28. říjen – vznik československé republiky
11. listopad – Den válečných veteránů
Výročí narozenin navrženého a.t.d

Čl. 5. - Posouzení

Komise pro navrhování vyznamenání, morální ocenění a udělování odměn, posoudí každý jednotlivý návrh,  rozhodne o jeho doporučení, které předloží ke schválení Předsednictvu RV ČsOL, cestou statutárního orgánu.

Čl. 6. - Schválení

Udělení pamětní medaile, čestného uznání a pamětní stuhy ČsOL s konečnou platností schválí Předsednictvo RV ČsOL na návrh komise pro navrhování vyznamenání, morální ocenění a udělování odměn.

Čl. 7. - Návrh na udělování

Návrh na udělování pamětní medaile, čestného uznání a pamětní stuhy ČsOL jsou oprávněni předkládat:
a)    Členové Předsednictva RV ČsOL
b)    Předseda ČsOL
c)    Místopředsedové
d)    Předsedové odborných komisí
e)    Předsedové jednot
f)    Osoby podle článku 3.

Čl. 8. - Předávání

Pamětní medaili, čestné uznání a pamětní stuhu, předává jménem ČsOL navrhovatel tj. osoba, která je uvedena v čl. 7. těchto směrnic.

Čl. 9. - Evidence

Evidence udělených pamětních medailí, čestných uznání a pamětních stuh je vedena pro každou skupinu zvlášť a je vedena v PC a v listinné poddobě
Vedení evidence bude zavedeno po schválení PRV ČsOL.

Čl. 10. - Účinnost

Směrnice nabývá účinnosti schválením Předsednictvem republikového výboru ČsOL.

Čl. 11. - Schválení

Předsednictvo republikového výboru ČsOL schválilo směrnici pro udělování pamětní medaile, čestného uznání a pamětní stuhy  ČsOL v Československé obci legionářské

V Praze dne 20. listopadu 2007
                      
MUDr. Pavel Budinský Ph.D. MBA, předseda Československé obce legionářské
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář