Jdi na obsah Jdi na menu
 


Knihy ( strana 3 )

24. 1. 2006

na stranu 2

Bitva u Kolína


ObrazekBělina, Pavel
rok vydání: 1997
počet stran: 92
vydal: Praha - Paseka

Kniha v úvodu rozebírá události předcházející bitvě u Kolína, kde se v rámci Sedmileté války střetly armády Pruského království a habsburské monarchie. Samotná bitva je velmi podrobně rozebrána a popsána. Kniha obsahuje medailony hlavních aktérů, mapové přílohy, přehled o uniformách, zbraních a taktice soupeřů.
P.S. Poznámka pro méně odborně orientované: Tak zrovna tam jsme to vyhráli! A slavně

 

 

 

 

 

 

 

Bitva u Olomouce a Domašova


Obrazekkolektiv
rok vydání: 1998
počet stran: 90
vydal: Praha - Paseka

Další publikace z vojenské edice nakladatelství Paseka popisuje další, pro nás vítěznou operaci sedmileté války. Jedná se o sled několik menších akcí z léta roku 1758, kdy se podařilo změnit poměr sil v náš prospěch, převzít strategickou iniciativu a vytlačit pruskou armádu ze severní Moravy. V knize je položen důraz na roli generála G. E. Laudona, který zde poprvé výrazněji vstoupil do vojenských i moravských dějin. Jeho oddílům se podařilo rozbít pruské obležení Olomouce, odrazit a rozdrtit prchajícího nepřítele.

 

 

 

 

 

 

Válka roku 1866 na Královéhradecku očima současníků


ObrazekSvatoňová S., Šůla, J. a Zimmermann,P.
rok vydání: 1991
počet stran: 152
vydal: H. Králové - OA

Netradiční pohled na válku roku 1866, jak již druhá část titulu napovídá: „Výbor z obecních, farních a školních kronik regionu“. Čtenáři se dostává svědectví současníků, která je před propast času velmi živé. Pohled prostých lidí na počátek války, její průběh na Královéhradecku a hlavně dnes obecně neznámé jevy po bitvě, jako je „úklid“ bojiště, zničené vesnice, tisíce mrtvých v polích a lesích, tisíce raněných ve stodolách a několik vln epidemických nemocí se značnými ztrátami na civilním obyvatelstvu.

 

 

 

 

 

 

Průvodce po bojišti u Hradce Králové z roku 1866Obrazekkolektiv
rok vydání: 1996
počet stran: 110
vydal: H. Králové - MVČ HK

Publikace, nevelká rozsahem, naprosto nepostradatelná pro každého vážného zájemce o válečné události roku 1866. Ve stručnosti jsou zde popsány okamžiky bitvy u H. Králové (u Sadové, na Chlumu) odehrávající se v jednotlivých obcích na teritoriu bojiště. Další částí knihy je soupis všech pomníků, hrobů, pamětních desek a jiných memorálií v těchto obcích. Podán je zde jejich vznik, iniciátoři, investoři a jejich historie v průběhu více jak 100 let. Důležitou částí knihy je i jejich katalogizace a očíslování Komitétem pro udržování památek války roku 1866. Přílohou knihy je bohatá mapová příloha s rozmístěním všech památek v terénu.
P.S. Monumentologové volají BRAVO !!!

 

 

 

 

Soča (Isonzo)


ObrazekFučík, Josef
rok vydání: 1999
počet stran: 134
vydal: Praha - Paseka

Kniha líčí jedny z posledních velkých ofenziv 1. světové války na italské frontě – 10. a 11. bitvu na řece Soče. Tyto boje jsou v historii našeho vojenství specifické tím, že dějinným paradoxem proti sobě stáli Češi na obou stranách fronty. A nevedli si špatně ani na jedné straně. Kniha je samozřejmě doplněna ukázkami uniforem, zbraní, dobových fotografií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Někomu život, někomu smrt – Československý odboj a nacistická okupační moc 1939 - 1941


ObrazekČvančara, Jaroslav
rok vydání: 2002
počet stran: 351
vydal: Praha - Laguna

Impozantní (a patrně dodnes nedoceněná) publikace o všech aspektech domácího a zahraničního odboje za 2. světové války. Kniha je koncipována pouze z dobových, mnohdy dosud nepublikovaných fotografií s hutným komentářem. Popisuje vznik odbojových aktivit (PVVZ, ÚVOD, ON, skauti, …), prvních akcí odporu na území Protektorátu a reakcí okupační moci na ně. Formování prvních zahraničních vojenských oddílů i aktivit politické reprezentace není autorem opominuto.
P.S. Kniha (a nejen tento díl) je podstatně důstojnějším pomníkem čs. odboji, než nedávno odhalený artefakt v Praze na Klárově.

 

 

 

 

 

Někomu život, někomu smrt smrt – Československý odboj a nacistická okupační moc 1941 - 1943


ObrazekČvančara, Jaroslav
rok vydání: 1997
počet stran: 252
vydal: Praha - Laguna

Pokračování úžasného počinu pana J. Čvančary, kdy je nám dopřáno pohlédnout přímo do očí odbojářům, obětem, hrdinům i zrádcům. Není opomenuta ani druhá strana a pohled na příslušníky represivního německého aparátu, české konfidenty a lumpy všeho druhu je také velmi výmluvný. Druhý díl je časově logicky zaměřen na okolnosti činnosti paravýsadků, příchodu R. Heydricha do Čech, atentátu na něj a tragédie stanných práv. Odboj je autorem hodnocen podle činů, nikoliv podle politického smýšlení jeho aktérů a zobrazen je jeho plný a překvapující rozsah.
Kdo neviděl a „nečetl“, je ochuzen o historii 2. odboje a jeho vědomosti a hodnocení jen šustí papírem
P.S. Kdy? Kdy jen se dočkáme pokračování?

 

 

 

 

Padáky nad Slovenskem


ObrazekŠolc, Jiří
rok vydání: 1997
počet stran: 194
vydal: Praha - Ares

Známý autor historické literatury o našich parašutistech a výsadkářích líčí vznik 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR a její kontroverzní bojové nasazení při bojích na Slovensku na podzim a v zimě 1944. Jedná se o první seriózní zpracování historie této jednotky, oproštěné od politických a utilitárních klišé. Kniha je doplněna fotografickou a mapovou přílohou a přílohami s organizačními a personálními schématy .
P.S. Pokud hovořím o kontroverzním nasazení, mám na mysli taktické nasazení, nikoliv smysl boje a hrdinství příslušníků brigády.

 

 

 

 

 

Za frontou na východě


ObrazekŠolc, Jiří
rok vydání: 2003
počet stran: 344
vydal: Cheb - Svět křídel

Další kniha J. Šolce rozebírá doposud celkově nezpracovanou problematiku paravýsadků organizovaných v průběhu války z Moskvy na území ČSR. Jedná se o celkem o 136 (!) zpravodajských, politických, partyzánsko-koordinačních a diverzních skupin v období od srpna 1941 do května 1945, kterých se zúčastnilo 410 osob. Jejich stručné medailony i s fotografiemi jsou samozřejmě součástí knihy.
P.S. Jest kupodivu, že taková porce individuálního i skupinového hrdinství nebyla nikdy masově využita (a zneužita) k Moskvě vzhlížejícím režimem, když ztráty těchto skupin byly srovnatelné, pokud ne větší, než u paraskupin organizovaných z Velké Británie.

 

 

 

 

Tak přísahali … Partyzánský odboj v Orlických horách


ObrazekTrojan, Emil

rok vydání: 2001
počet stran: 384
vydal: Ústí n/O. - Oftis

Známý autor knih o orlickohorském opevnění vydal (mnohými periodiky kontroverzně přijatou, nebo odsouzenou) publikaci, která na základě vzpomínek pamětníků, úředních dokumentů a bohatého fotografického materiálu mapuje málo známou oblast partyzánského hnutí na Orlickohorsku. Zaznamenána je činnost jednotlivců, partyzánských skupin (brigád) a jejich spolupráce se zahraničními paravýsadky. Kontroverznost publikace spočívá ve vylíčení činnosti některých partyzánů po skončení války a jejich podíl na masakrech německého obyvatelstva v Lanškrouně, Mladkově, Králíkách, Červené Vodě atd., následně i na nelidských excesech při odsunu německého obyvatelstva.
P.S. Velmi poučné a emotivní čtení, kdy vidíme, že není hrdina, jako hrdina.

 

 

 

Encyklopedie branné moci RČS 1920 - 1938


ObrazekFidler, Jiří + Sluka, Václav
rok vydání: 2006
počet stran: 768
vydal: Praha - Libri

Naprosto vše o tom, co je řečeno názvem. Historie a vývoj vojenských útvarů, posádek, vojenských zařízení a jednotek. Generalita meziválečné čs. armády, organizační schémata, doktríny, zbraně, letadla tanky a opevnění, zkrátka prostě VŠE.
P.S. Nic lepšího doposud na trhu nebylo, nezbytné pro všechny zájemce o sledované období.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legionáři Berounska


ObrazekTopinka, Jiří a Hampl, Martin
rok vydání: 2001
počet stran: 86
vydal: Beroun - OÚ

Po krátkém úvodu a vzpomínkách pamětníků kniha poskytuje úplný seznam příslušníků legií ze všech měst a vesnic okresu Beroun. Podchycuje nejenom jejich bydliště a rok narození, ale i místo a rok vstupu do legií, popř. místo a datum úmrtí. Vybaveno malou fotografickou přílohou.
P.S. Rozsahem nevelká, obsahem imponující publikace, jakých je stále málo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapomenutí hraničáři


ObrazekVaňourek, Martin a Stehlík, Eduard
rok vydání: 2002
počet stran: 174
vydal: Mohelnice - MAM Film

Kniha věnující se historii budování a služby předválečného opevnění na severovýchodní hranici republiky. Je složena z osobních vzpomínek příslušníků tehdejšího 19. hraničářského pluku, dislokovaného v Žamberku, kteří budovali, strážili a osazovali opevnění v Orlických horách (úsek DT Hanička – Zemská brána). Barvitě vzpomínají na chvíle odpočinku, výcvik i události v září 1938. Třetinu knihy tvoří bohatá personální a fotografická příloha, plány bunkrů (objektů TO) a jejich TTD jsou samozřejmostí.

 

 

 

 

 

 

 

Osmnáctí hraničáři


ObrazekVaňourek, Martin a Stehlík, Eduard
rok vydání: 2000
počet stran: 88
vydal: Mohelnice - MAM Film

Kniha věnující se historii budování a služby předválečného opevnění na severovýchodní hranici republiky. Je složena z osobních vzpomínek příslušníků tehdejšího 18. hraničářského pluku, dislokovaného v Náchodě, kteří budovali, strážili a osazovali opevnění v úseku Náchodsko – Olešnice v O. H. Barvitě vzpomínají na chvíle odpočinku, výcvik i události v září 1938. Třetinu knihy tvoří bohatá personální a fotografická příloha, plány bunkrů (objektů TO) a jejich TTD jsou samozřejmostí.

 

 

 

 

 

 

Lexikon TO čs. opevnění z let 1935 - 1938


ObrazekStehlík, Eduard a kolektiv -
rok vydání: 2001
rok vydání: 302
vydal: Dvůr Králové - FortPrint

Dlouho očekávaná, ve snech „bunkráků“ toužebně postrádaná, složitě a obtížně vznikající publikace je zde. Rozsahem nevelká publikace, obsahem monumentální přehled všech objektů těžkého opevnění z let 1935 – 1938. Obsahuje objekty vybudované, rozestavěné i zničené, plánované a z důvodu nedostatku času nepostavené. Každý z nich je hodnocen a popsán z 31 kritérií (číslo, název, zbraně, odolnost, termín plánování a stavby, poválečné osudy, úhly paleb, objem betonu atd.). Každý je přiblížen půdorysem a umístěn v mapových přílohách. V dalších přílohách jsou sledovány i osudy jednotlivých pancéřových zvonů a kopulí.
P.S. Co dodat? Jen obdivně mlčet ….

 

 

 

 

 

Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku


ObrazekKupka, Vladimír a kolektiv
rok vydání: 2001
rok vydání: 526
vydal: Praha - Libri

Obsáhlá, syntetická práce, jaká na našem trhu dosud nebyla. Vývoj hrazení a opevňování od prvních pokusů neolitických zemědělců, přes dobu hradištní, fortifikačně kvetoucí středověk, impozantní barokní a fortové pevnosti k poslednímu velkému vzepjetí v letech 1935 – 1938 na našem území. Samotnou obsáhlou studii následuje obsáhlý encyklopedický přehled o oboru. Doplněno četnými nákresy a fotografiemi.

 

 

 

 
Knihy hodnotil Ivo Šťastný

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář