Jdi na obsah Jdi na menu
 


Knihy ( strana 2 )

24. 1. 2006
na stranu 1

Památník obětí světových válek v okrese Brno – venkov

Obrazekprof. Dr. Žampach, V. a PhDr. Kašubová, M. -
rok vydání: 2000
počet stran: 750
vydal: Muzejní a vlastivědná společnost pro SOA Brno-venkov v Rajhradě

V první části kniha popisuje velmi podrobně válečné operace v roce 1945 na teritoriu okresu Brno – venkov. Druhá část je seznamem všech ztrát vojenských i civilních, ve všech lokalitách – obcích a městech okresu. Vypočítává a jmenuje ztráty obyvatel za 1. světové války, za 2. světové války rozlišuje oběti domácího i zahraničního odboje, civilní oběti válečných operací, podchycené ztráty všech bojujících armád, oběti Holocaustu i poválečné oběti války (hřbitovy zajateckých a internačních táborů, hračičkové s kořistním výzbrojní materiálem). Součástí každé kapitoly o té které lokalitě jsou i přehledy všech pomníků a pamětních desek a jejich geneze, osudy a změny. Třetí část je složena z výpisů z obecních kronik, jak popisují válečné události roku 1945 viděné z pohledu pamětníků a svědků. Velmi zajímavé a emotivní čtení. Doplněno bohatou fotografickou a dobovou mapovou přílohou.
P.S. Škoda, že takto svědomitě a odborně zpracovaných okresů není zatím více.Hrdinové od Sokolova

ObrazekBrož, Miroslav
rok vydání: 2005
počet stran: 376
vydal: Praha - AVIS

Kniha je souhrnem osobních medailonů všech téměř 1000 příslušníků 1. čs. praporu, nasazeného v březnu 1943 na východní frontě u Sokolova a Charkova. U většiny osob jsou medailony doplněny fotografiemi a stručnými poválečnými osudy příslušníků praporu.
Myslím, že kniha plně vystihuje naše heslo: Nikdo není zapomenut!
P.S. Při prvním listování se kniha zdá čtivá asi jako telefonní seznam, po prvním začtení od ní neodejdete!Vlast a čest byly jim dražší nežli život


ObrazekStehlík, Eduard a Lach, Ivan
rok vydání: 2000
počet stran: 256
vydal: Dvůr Králové – FortPrint

V knize jsou shromážděny stručné životopisy stovky důstojníků a generálů předválečného čs. generálního štábu, kteří za 2. světové války položili život v boji proti okupantům. Zemřeli, padli na všech frontách války a z největší části zahynuli jako bojovníci domácího odboje. V medailonech doplněných fotografiemi je sledována celá jejich vojenská kariéra – případnou službou v rakousko-uherské armádě, legiemi i mírovou předválečnou službou, podrobně je popsána válečná a odbojová činnost i jejich hrdinné a často hořké konce.
P.S. Tato knha je tím správným argumentem do tváře „odborníků“ a publicistů píšících o duchu a dějinné filosofii naší armády.


Pamětní desky a pomníky v Brně

ObrazekFlodrová, Milena a Menšíková, Miroslava
rok vydání: 2004
počet stran: 294
vydal: Brno - Š. Ryšavý

Kniha je naprosto kompletním a fascinujícím přehledem všech brněnských pomníků, památníků, pamětních desek a všech dalších memorálií nacházejících se v oblasti města Brna. Popisuje i památky zaniklé, změněné, zničené i „dočasné“. Je zřejmé, že většina obsahu je věnována památkám vojenského charakteru – obětem válek, lidových hnutí a zkrátka všeho, co splňuje charakter VPM. Součástí knihy je i fotografická příloha a několikrát překřížené osobní rejstříky, kde je radostí badatele hledat konkrétní osobu.
P.S. Tato práce je prezentována i na Internetu.


Příběhy olomouckých pomníků

ObrazekTichák, Jiří
rok vydání: 2002
počet stran: 176
vydal: Olomouc - D + T

Kniha popisuje volným a čtivým způsobem význačné olomoucké pomníky a pamětní desky vyskytující se v historii města na jeho území. Zařazuje je do dějinného kontextu a sleduje jejich osudy v koloběhu dějin a různých režimů. Památkách charakteru VPM je věnována většina obsahu. Kniha však není vyčerpávající, tak jako podobná publikace o městu Brně, nicméně dík za ní.
P.S. V Čechách chybí podobné pulikace téměř absolutně.Stavitelé, obránci a dobyvatelé pevností

ObrazekKupka, Vladimír
rok vydání: 2005
počet stran: 486
vydal: Praha – Libri

Známý odborník na problematiku vojenských pevností a opevňování ve své knize prezentuje medailony těch, kteří se za posledních 300 let zabývali přesně tím, co sděluje název knihy. Popisuje životy a dílo, dnes již často veřejnosti neznámých odborníků z celého světa na stavbu pevností a boj o ně, kteří přivedli fortifikační umění od středověku až dodnes.
P.S. Kniha spíše pro fanatické „bunkrology“.Péče o válečné památníky v běhu staletí

Obrazekkolektiv - Komitét 1866
rok vydání: 2003
počet stran: 120
vydal: H. Králové - KpUPV1866

Kniha popisuje vznik Komitétu pro udržování památek z války 1866 a jeho činnost v běhu času. V první části popisuje válečné operace roku 1866 na našem území. V druhé části velmi pěkně popisuje podmínky vzniku jednotlivých pomníků a hřbitovů z této války. Líčí smutný i napínavý osud Komitétu v letech nesvobody a ukazuje jeho činnost v posledních letech při organizaci evidence a oprav válečných pomníků a památníků na bývalých bojištích ve východních Čechách.
P.S. Bravo, bravo, bravo
Legionáři z Příbramska

ObrazekVelfl, Josef a kolektiv
rok vydání: 2002
počet stran: 206
vydal: Příbram – OM

Kniha ve své první části popisuje pobyt a činnost příbramských rodáků na frontě první světové války v rakousko - uherských službách. Pokračuje líčením vzniku legiií na různých frontách a pochopitelně zde sleduje osudy příbramských rodáků (a že jich není málo) Dále mapuje jejich osudy poválečné i druhoválečné. Součástí knihy jsou opět mohutně prokřížené rejstříky, které umožňují pohodlné hledání příbramských legionářů dle různých kritérií.
P.S. I takových knih nám ještě mnoho chybí.
Knihy hodnotil Ivo Šťastný


na stranu 3


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář