Jdi na obsah Jdi na menu
 


Knihy ( strana 4 )

24. 1. 2006
na stranu 3


Osudy v kameni – Soupis pomníků, památníků a pamětních desek obětem 1. a 2. světové války na Rakovnicku

ObrazekKrůta, Václav a Bednařík, Tomáš
počet stran: 334
vydal: Raport Rakovník 2006

Další, žhavá, knižní novinka o námi velmi ostře sledovaném tématu. Kompletní seznam lokalit okresu Rakovník, ve kterých se vyskytují pomníky, památníky a pamětní desky obětem obou světových válek. V několika případech i válečné hroby příslušníků Wehrmachtu. Kromě fotografií, opisů desek a historií památníků (někdy i zcela zaniklých) sestavili autoři ke každému jménu válečné oběti miniprofil, ve kterém popisují její život a válečné osudy. To svědčí o velmi pilné práci autorů v matrikách a obecních kronikách. Velmi cenné jsou i poznámky, kde uvádějí i oběti z jakýchkoliv důvodů na pomnících neuvedené. Jedinou slabinou bych označil nepříliš kvalitní černobílé fotografie.

Pevnostní hřbitov v Josefově

ObrazekNovák, Václav
rok vydání: 2002
počet stran: 100
vydal: MÚ v Jaroměři

Že existují souhrny VPM a jiných memorálií v rámci celých okresů a měst jsme si už naštěstí zvykli. Že se dá napsat krásná a obsáhlá kniha o jednom relativně malém hřbitově si můžeme demonstrovat touto nenápadnou publikací. Autor se zde věnuje historii hrobů nejvýznamnějších (ale i malebných a zcela historicky nepodstatných) obyvatel pevnostního města, kteří byli po několik generací spojeni s posádkou vojenské pevnosti. O mnoha příslušnících všech vojenských sborů ani nemluvě. Poutavou a čtivou formou popisuje životní osudy osob zde pohřbených, osudy jejich hrobů a pomníků. Samostatnou a velmi emotivní kapitolou je část věnovaná hřbitovu válečných zajatců a vojáků 5 válek, který je součástí josefovského hřbitova. Kdo by řekl, že na tak malém prostoru může být pochováno téměř 4 000 osob?

P. S. Publikace je k zakoupení za velmi lidovou cenu u správce hřbitova, nebo v informačním centru na náměstí v Jaroměři.


Legionáři okresu Pardubice rodáci a občané 1914 - 1920

ObrazekF. Steklý a kolektiv
rok vydání: 2006
počet stran: 250
vydal: SOA Pardubice


Poslední novinka, která se mi dostala do nedočkavých rukou je shodou okolností z okresu, kde žiji a který procházím a mapuji. Proto jsem se do ní díval s velkou nadějí a očekáváním a ….. nebyly zklamány. Autoři přistupovali k shromažďování informací s možnostmi, které jim nabízí okresní archiv a je to (jen v tom nejlepším) znát. Ucelené osobní informace o jednotlivých rodácích a občanech okresu, jejich službě v legiích, dalších poválečných osudech, doplněné v mezích možností četnými fotografiemi. Prověřoval jsem si některé osudy u rodinných příslušníků uvedených legionářů a ukazuje se, že autoři vědí víc, než rodiny. Bravo, jen už vidím, jak moje výbava na badatelské výlety těžkne a těžkne …

P. S. Publikace je bohužel i ve městě vydání téměř k nesehnání a je i knihkupeckou obcí neznámá. Doufejme, že jen zatím.


Knihy hodnotil Ivo Šťastný


Dunkerque, Válečný deník Československé samostatné obrněné brigády ( říjen 1944 – květen 1945 )

ObrazekIvan Procházka
Počet stran : 205
Vydal : AVIS, říjen 2006

Při psané této knihy bylo čerpáno z Vojenského historického archivu, kde je uloženo několik desítek deníků Cś. samostatné obrněné brigády, jsou zde vylíčeny běžné každodenní události, mimořádné události, nicméně jak je psáno v úvodu, jistě ne všechny události..

Vlastní deník začíná 1. října 1944 v prostoru Falaise a končí 31. května 1945 zmínkou o dopravní nehodě u 3. motoroty. V druhé části knihy jsou seznamy důstojníků jednotku, přehled používané techniky i medailony některých vojáků. V knize samotné je velké množství fotografií, map a obrázků, včetně značení techniky.Československá armáda v prvním poválečném desetiletí, květen 1945 – květen 1955
Historie Československé armády, díl 6

ObrazekJiří Bílek, Jaroslav Láník, Jan Šach
Počet stran : 196
Vydal : AVIS, 2006

Prvním šokem je, že se jedná o šestý díl. Nicméně hned v úvodu přijde uklidnění, že sice šestý v řade, ale první tiskem. Snahou autorů je navázat a doplnit známe dílo „Vojenské dějiny Československa“ a právě tento šestý díl má nahradit již značně tendenčně laděný díl V. zmíněné řady.
Kniha je přímo přeplněná fotografiemi, grafy, přehledy struktury jednotek, velitelů. Je zde možno sledovat postupný přechod naší armády na armádu postavenou dle sovětského vzoru od myšlení, řádů a systému velení po unifikaci výzbroje.

Kniha je ke stažení - ZDE


Československá armáda,pilíř obrany státu z let 1932 - 1939
Historie Československé armády, díl 3

ObrazekAutor : Karel Straka
Počet stran : 160
Vydal : AVIS, 2007


V krátké době vychází další díl historie Čs. armády. Tentokrát se jedná o třetí díl, který popisuje naši armádu v posledním převálečném desetiletí.
A opět se jedná je velmi výpravnou publikaci plnou fotografií, obrázků, schémat a mapek.
Prezentována je nejen postupná modernizace armády, ale i reakce na nástup fašismu v sousedním Německu, včetně výstavby opevnění v pohraničí. Je možné vidět celou řadu fotografií dobové techniky a zbraní. Součástí knihy jsou také medailony významných vojáků a politiků se vztahem k Čs. branné moci.

Kniha je ke stažení - ZDE


Knihy hodnotil Martin Brynych, knihy z produkce AVISu byly získány díky laskovosti ředitele AVIS pana J. Šuby
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář