Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kbelnice _JC ( strana 4 )

4. 8. 2009

na stranu 3

Hrob Max v.d. Osten


ObrazekUmístění : Kbelnice, vojenský hřbitov

Nápis:
MAX v. d. OSTEN
Lieutenant
im Kg. Preuss.
Jnf. Reg.
Nro.48
   -----
poručík
v král. prus.
pěším pluku
číslo 48

19.6.1866
R:I:P:

Foto: Karel Pachovský, 5.3.2009

 


Hrob Obětí Prusko-rakouské války 1866


ObrazekUmístění : Kbelnice, vojenský hřbitov

Nápis:
Hier ruhen
die am 29. Juni 1866
gefallenen
König: Sächs:
Hauptláute
Carl von Rer
und
Otto Klette
mit 10 Soldaten
ihrer Companien.

Foto: Karel Pachovský, 5.3.2009

 


Hrob Rudolf Schmidt von Schwarzenschild


ObrazekUmístění : Kbelnice, vojenský hřbitov

Nápis:
RUDOLF
SCHMIDT
EDLER von SCHWARZENSCHILD
K.k. Major des Grossfirst Constantin 18.
Inf. Rgts. Ritter des eisernen Kronenordens
und Besitzer des Milit.-Verdienstkreuzers mit
K.D.gefallenen im Treffen am 29.6.1866
        --------------------
RUDOLF
SCHMIDT
ŠLECHTIC z SCHWARZENSCHILDU
C.k. major 18. pěš. pluku velkoknížete
Konstantina, rytíř železné koruny a
majitel voj. záslužného kříže s vál. ozd.
padl v bitvě 29. června 1866

Foto: Karel Pachovský, 5.3.2009

 


Hrob Felix Löwe


ObrazekUmístění : Kbelnice, vojenský hřbitov

Nápis:
FELIX LÖWE
c.k.poručík pěš. pl.
č. 73 krále Viléma
Würtemberského
* 11.7.1841 + 19.8.1866
na střelnou ránu
utrženou v bitvě
u Jičína
dne 29. 6. 1866
     ---------
k.k. Leutnant im
König Wilhelm von
Würtemberg 73 Inf. Rg.
in Folge der im
Gefechte
bei Jičín erhaltener
Schusswunde

Foto: Karel Pachovský, 5.3.2009

 


Hrob Obětí Prusko-rakouské války 1866


ObrazekUmístění : Kbelnice, vojenský hřbitov

Nápisy vlevo:
Kristus, kterýž
zahladil smrt, život
pak na světlo vyvedl
i nesmrtelnost
skrze Evanjelium

Nápis vpředu:
Hier rujen in Gott
im Frieden beisamen
51 Preussische 126 Österr.
23 Sächs. Soldaten
Christus hat dem Tode die
Macht genomen u. Leben u.
unergängliches Wesen an
das Licht gebracht durch das Evangelium

Nápis vpravo:
Zde v Pánu odpočívá
51 pruských 126 rakous
ských a 23 sasských
vojínů

Foto: Karel Pachovský, 5.3.2009

 


Kenotaf Obětí Prusko-rakouské války 1866


ObrazekUmístění : Kbelnice, vojenský hřbitov

Nápis:
Na zrušeném hřbitově
v LIBÁNI odpočívá
v bitvě dne 29. června
1866 u Jičína padlý
husar od 8. pl. husarů
Jiří György PUR
közhuszár a 8. huszár-
ezrwdböl elesett
1866 - ban a Jičin
melleti ütközetben

Foto: Karel Pachovský, 5.3.2009

 


Hrob Vincenz Rathberger


ObrazekUmístění : Kbelnice, vojenský hřbitov

Nápis:
VINCENZ
RATHBERGER,
c.k.setník pěš. pl.
č. 73
k.k. Hauptmann des
73. Inft. Rgt
padl - gefallen
29.VI. 1866

 

Foto: Karel Pachovský, 5.3.2009

 

 

Hrob Bernhard von Fabrice


ObrazekUmístění: Kbelnice, vojenský hřbitov

Nápis:

Bernhard von Fabrice
Königl. Sächs. Rittmeister
geb. zu Frankfurt a/M d. 1. Juli 1827
geblieben im Gefechte bei Gitschin
d. 29. Juni 1866

Ostružno

 

 

Foto: Karel Pachovský, 5.3.2009

 


Hrob Josef Kolbenschlag Ritter


ObrazekUmístění: Kbelnice, vojenský hřbitov

Nápis:
Hier ruhet
Josef Kolbenschlag Ritter
von Rheinhartsstein
Oberst u. Commandant des
Jnf. Reg. Kön v. Hanover No 42
Ritter des k.k. oest Leopold
Ordens K.D. der eisernen
Krone K.D. Besitzer des Mil.
Verdienst Kreuzes K.D.
welcher im Gefechte bei Jičín
am 29. Juni 1866 im 59 Lebens-
jahre als Held gefallen ist.
          -----------
Friede seiner Asche.
          -----------
Gewidmet von seiner
tiefgebengten trostlosen Gattin

Foto: Karel Pachovský, 5.3.2009

 


Hrob Obětí Prusko-rakouské války 1866


ObrazekUmístění: Kbelnice, vojenský hřbitov

Nápis vpředu:
Denkmal der Errinerung an die im
Gefechte bei Jičín am 29 Juni 1866
gefallenen: Hauptmann V. PUTTKAMER
Sekonde-Lieutn. u. Adjutant V. Blücher
Sekonde-Lieutn. HAGERMEISTER
Feldwebel PETERS Sergeant BULOW
Unteroffiziere: MESTER u. SEIDLER
Gefreiten: PETERS TIMM u. WASCHOW
Musketier: NEUHAUS
Füsiliere: BRUNO VIERONHOETZ HUSEN
RIECKk WAHL FEHLON BRÄSEL
ULBRICH WESTPHAL EILERT WITTEN
BARN CSCHEEL u. FEHLMANN
Das Offiziers Corps Königl. Preuss.
5. Pomerschen Infant Grt. Nro 2

Památce dne 29. června 1866 v bitvě u Jičína
padlých důstojníků a vojínů král. pruského
5. pomořanského pluku č. 42

Nápis vlevo:
Gesetzt am 4. Novbr. 1868

Nápis vpravo:
Sei getreu bis in den Tod, so nillich
Dir die Krone des Lebens geben
/:Offenbg. Joh. 2.10./

Foto: Karel Pachovský, 5.3.2009

 

na stranu 5 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář