Jdi na obsah Jdi na menu
 


Brno ( strana 3 )

17. 6. 2006
na stranu 2


Pomník osvobození

ObrazekUmístění : Brno město Malinovského náměstí


Nápis :

na přední straně odstraněn

zadní strana:
REALIZOVÁNO A UPRAVENO NA NÁKLADY MĚSTA BRNA V LETECH 1955 A 1994
PROF. AKAD. SOCHAŘ VINCENC MAKOVSKÝ
PROF. ING. ARCH. BOHUSLAV FUCHS
PROF. ING. ARCH. ANTONÍN KURIAL

Souřadnice : N 49°11´58,13´´ E 016°36´31,24´´

Foto : Ivo Šťastný
Text : Petr Tichý


Památník tří odbojů

ObrazekUmístění : Brno město Křižovatka ulic Nové sady a Hybešova

Nápis :

(třikrát totožný text na třech deskách, na každé z desek zvýrazněna část textu týkajícího se jednoho z odbojů)

POSTŮJTE, CHODCI, KTEŘÍ TU KRÁČÍTE V POKLIDU, V HNĚVU, ROZESMÁTÍ. / VĚTREJTE PAMĚŤ, VRAŤTE SE V DUCHU DO ROKU ČTRNÁCTÉHO: / ZBRANĚ, JEŽ PO DLOUHÝ ČAS SE KUPILY V HALÁCH A SKLEPENÍCH, / SPUSTILY DĚSIVÉ DÍLO, ZÁKOVY ROZRYLY EVROPSKÉ PLÁNĚ // MUŽI S ČERNÝMI DŘEVĚNÝMI KUFŘÍKY SE SHLUKOVALI NA VENKOVSKÝCH NÁDRAŽÍCH. / VLAKY JE ROZVÁŽELI DO MĚST, ZA VRATA KASÁREN, A NEŽLI SE NADÁLI, / LEŽELI S PUŠKOU TVÁŘÍ V TVÁŘ CIZÍM HELMICÍM. / ŽENY NADARMO ČEKALY NA ŘÁDKY Z HALIČE, OD MARNY, OD PIAVY… // ČAS NÁŘKŮ A DOBRODRUŽNÝCH DEZERCÍ, ČAS KLAMNÝCH NADĚJÍ. / NA FRONTÁCH ČEKÁ SMRT V BOJI NIKOLI NAŠEM, ANEBO ZAJETÍ, NIČIVÍ, SPÁSNÉ? / MUŽI, SVOBODNÍ DŘÍVE NEŽ DOMA ŽENY, HLÍDAJÍ MAGISTRÁLU. // VRÁTÍ SE JICH JEN MÁLO, ŽENY TO TUŠÍ, NEPLÁČOU, VĚŘÍ. / PRVÉ POKUSNÉ VĚTY ČRTAJÍ VYSNĚNOU PODOBU BUDOUCNOSTI. / PADLÝCH NA DEST MILIONŮ, CHŘTÁN VÁLKY JE VŠAK NENASYTNÝ. // POSTŮJTE, CHODCI, PAMĚŤ VÁM VYPLAVÍ ROKY A LÉTA…

// POSTŮJTE, CHODCI. PTEJTE SE, JE VÁLKA VŠECH VÁLEK, TA DRUHÁ SVĚTOVÁ, / JEN POUHOPOUHÁ HISTORIE? NIKOMU NENÍ NIC NÁPADNÉ? NIKDO SI NIČEHO NEVŠÍMÁ? / POPŘEMÝŠLEJTE CHVÍLI, PÁD ROKŮ, PÁD REŽIMŮ, PŘEMÍRA ZBRANÍ. ZLO / INVAZE VELKÝCH SLOV, NADVLÁDA LHANÍ, MASOVÉ UHRANUTÍ A ROZUM? VYMAZÁN. // MUŽI S UZLÍKY V RUKOU JSOU NAKLÁDÁNI DO VAGONŮ JAKO DOBYTČATA, / VLAKY JE VYKLÁPĚJÍ V LÁGRECH, ZÁHY I ŽENY! EVROPA ŽÍHANÁ SVĚTLOMETY. / S PRVÝMI VÝBUCHY BOMB ZAZNÍVÁ PRVÝ PLÁČ A PRVÝ ODPOR SE STŘÁDÁ. / DO SNŮ SE VTLOUKAJÍ SLOVA BUCHENWALD, MAJDANEK, OSVĚTIM… / A DĚTI? SBÍRAJÍ KLÁSKY DIVNÝCH SLŮVEK, RMOUTÍ SE NEVĚDOUCE. / „HREJME DÁLE!“ VOLAJÍ BÁSNÍCI V POZASTŘENÍ, ZA HROU SE SKRÝVAJÍ ČINY. / SLOUPY KRVE ZE ZEMĚ VYRÁŽEJÍ. NA POPRAVIŠTÍCH ŽIVÁ FREKVENCE. // EVROPA ROZKOTÁNA. HRŮZA JÍMÁLA ŽENY. MUŽI JEN MLČELI. / ODBOJ V LESÍCH, ODBOJ V RUJINÁCH, ODBOJ V DUŠÍCH. SALVY A VRZOT ŠIBENIC. / NA KONCI ŠEŘÍK, TYFUS, PICHLAVÁ SOUHVĚZDÍ. PADLÝCH NA TŘICET MILIONŮ. // POSTŮJTE, CHODCI. ZACHYŤTE PRŮVAN. VĚTREJTE PAMĚŤ. PTEJTE SE.

// 1948, 1951, 1954, 1968 A CELÁ LÉTA SEDMDESÁTÁ – KTERÝ Z TĚCH ROKŮ JE NEJTEMNĚJŠÍ? / TÍHA A PÁDY, ČERNOTA, POUŠŤ – ČAS BEZ NÁŘKU, ČAS BEZ NADĚJÍ. / STROJE ZMATENÍ HLOUBÍ PŘÍKOPY MEZI LIDMI A UDÁLOSTMI. / KDO SE OZVAL, BYL UMLČEN, KDO VZKŘIKL, ONĚMĚL. SEN O VELKÉM ŘÁDU // SE ZBORTIL. V POPELU BRODÍ SE DĚTI PYKAJÍ ZA MYŠLENÍ OTCŮ. / A PŘESTO VLAKY PLNÍ NĚMOU VZPOUROU, ANEKDOTY BUJÍ, ŽERT ROZŽEHUJE / OHEŇ NA HORÁCH A V CALÁCH TICHO. SLOVA ČERNÝCH TISKŮ MAJÍ ZVUK ZAKLÍNADEL. / VÍNO SKLEPNÍCH PŘÍPITKŮ NEVYSYCHÁ. PRAVDA ZALÉZÁ ZA NEHTY. // V PŘÍŠEŘÍ NIKDO VŠAK NEODPOVÍDÁ NA NESČETNÉ PTANÍ: / KDY NASTANE ČAS NELŽIVÝCH MYŠLENEK PŘIROZENÝCH JAK LÁSKA? / JSOU TO JEN ZAHRYZLÉ SNY? KDY ŠKVÍRY DĚJIN SE ŠIROCE ROZEVŘOU? // KDY DO NICH VSTOUPÍ SVOBODA NE JAKO VOJSKO, NÝBRŽ / JAK ŠIRÝ VZDUCH, JAK PÍSEČNÁ BOUŘE, JAK ČIRÁ VODA? NEZAPOMEŇTE: / KDO NA PODZIM OSMDESÁT DEVĚT POČÍTAL PADLÉ, NEMOHL VYČÍSLIT NEZMĚRNOST. // POSTŮJTE, CODCI. ŽDÍMEJTE PAMĚŤ. VRAŤTE SE V DUCHU DO LET TŘÍ ODBOJŮ…

Souřadnice : N 49°11' 22,20'' E 016° 36' 26,28''

Foto : Petr Tichý, 23.7.2006



Pamětní deska JUDr. Velen Fanderlik

ObrazekUmístění : Brno město, Šilingrovo náměstí 3/4


Nápis :

ZDE ŽIL JUDr. VELEN FANDERLIK 11.2.1907 - 2.2.1985
STAROSTA JUNÁKA
SKAUTSKÝ SPISOVATEL
ZAKLADATEL SKAUTINGU V BRNĚ
ČLEN ZAHRANIČNÍ ARMÁDY
VŮDCE EXILOVÝCH SKAUTŮ
SLOUŽIL VĚRNĚ SVÉ VLASTI V KAŽDÉ DOBĚ

Souřadnice : N 49°11' 32,22'' E 016°36'20,28''

Foto : Petr Tichý, 27.7.2006


Památník míru

ObrazekUmístění : Brno město, Denisovy sady, nad ulicí Husova


Nápis :

FRANZ I. DEM BEFREYER DEM WIEDERHERSTELLER. DEM VATER DES VATERLANDES
DES TREUEN MAEHREN UND SCHLESIENS DANK MDCCCXV
SEINEN BEHARRLICHEN BUNDGENOSSEN
OESTERREICHS TAPFEREM HEERE

Souřdanice : N 49 °11' 27,30'' E 016 °36' 20,34'

Foto : Petr Tichý 10.8.2004




Památník Čs. legionářů a vojáků zahraničních armád

ObrazekUmístění : Brno město, Ústřední hřbitov - čestné pohřebiště

Nápis :

PAMÁTCE
ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁŘŮ
A VOJÁKŮ ZAHRANIČNÍCH ARMÁD
V 1. A 2. SVĚTOVÉ VÁLCE

Souřadnice: 49°10'6.77"N, 016°35'50.91"E

Foto : Petr Tichý, 18.7.2004




Válečné hroby odbojářů popravených v Breslau

ObrazekUmístění : Brno město, Ústřední hřbitov - čestné pohřebiště

Nápis :

ZDE ODPOČÍVAJÍ
HRDINOVÉ NAŠEHO ODBOJE
POPRAVENÍ NĚMECKÝMI FAŠISTY
V BRESLAU 24.1.1945


Souřadnice:

49°10'6.76"N, 016°35'49.21"E            
49°10'6.91"N, 016°35'51.02"E
49°10'6.32"N, 016°35'49.29"E            
49°10'6.49"N, 016°35'51.2"E

Text: (jednotlivé pomníčky)

ObrazekFRANTIŠEK SLEZÁK 31.2.1906 - 24.1.1945 VRATISLAV
BOHUMIL VELIČKA 17.10.1914 - 24.1.1945 VRATISLAV
THEODOR ONDRÁČEK 22.4.1894 - 24.1.1945 VRATISLAV
FRANTIŠEK NOVÁK 12.3.1904 - 24.1.1945 VRATISLAV
BOHUSLAV POPEK 13.10.1922 - 24.1.1945 VRATISLAV
FRANTIŠEK POPEK 5.3.1920 - 24.1.1945 VRATISLAV
RUDOLF ALBRECHT 27.5.1925 - 24.1.1945 VRATISLAV
JOSEF VYCHODIL 3.7.1919 - 24.1.1945 VRATISLAV
JOSEF HORÁK 6.6.1878 - 24.1.1945 VRATISLAV
Ing. MILOSLAV HUDEC 18.6.1918 - 24.1.1945 VRATISLAV
Dr. KONSTANTIN HLADKÝ 20.9.1895 - 24.1.1945 VRATISLAV
ROBERT VÁŇA 27.6.1905 - 24.1.1945 VRATISLAV
JINDŘICH BOMBERA 29.8.1897 - 24.1.1945 VRATISLAV
JOSEF KLAČÁNEK 24.1.1889 - 24.1.1945 VRATISLAV
ObrazekVINCENC VYSLOUŽIL 5.1.1893 - 24.1.1945 VRATISLAV
KAREL KRČMÁŘSKÝ 11.8.1891 - 24.1.1945 VRATISLAV
JAROSLAV RAŠKA 19.8.1915 - 24.1.1945 VRATISLAV
FRANTIŠEK BEDNAŘÍK 15.2.1911 - 24.1.1945 VRATISLAV
MIROSLAV ŠPAČEK 16.5.1922 - 24.1.1945 VRATISLAV
KVĚTOSLAV NEŠPŮREK 29.4.1893 - 24.1.1945 VRATISLAV
ADOLF CINGROŠ 1.7.1884 - 24.1.1945 VRATISLAV
OTTO HOCHAUF - 24.1.1945 VRATISLAV
FRANTIŠEK SCHOŘ 26.3.1901 - 24.1.1945 VRATISLAV
JOSEF PAVELKA 29.4.1925 - 24.1.1945 VRATISLAV
STANISLAV DROBIŠ 4.11.1922 - 24.1.1945 VRATISLAV
JAN ROBEEK 13.10.1918 - 24.1.1945 VRATISLAV
KAREL PAZOUREK 22.8.1925 - 24.1.1945 VRATISLAV
MATOUŠ ŠEVČÍK 18.9.1896 - 24.1.1945 VRATISLAV
BOHUSLAV MRÁKAVA 1.11.1889 - 24.1.1945 VRATISLAV
EDUARD BERKA 19.1.1909 - 24.1.1945 VRATISLAV
JIŘÍ HEIMRICH 30.5.1915 - 24.1.1945 VRATISLAV
LADISLAV ČERNÝ 22.7.1920 - 24.1.1945 VRATISLAV
SIDOMÍR VELKÝ - 24.1.1945 VRATISLAV
JAROSLAV ČECHMÁNEK 24.12.1895 - 24.1.1945 VRATISLAV
FRANTIŠEK MALUŠEK 3.4.1901 - 24.1.1945 VRATISLAV
FRANTIŠEK HUBAČKA 20.12.1914 - 24.1.1945 VRATISLAV
MOŘIC NOHAVIČKA 28.11.1902 - 24.1.1945 VRATISLAV
MAX GROETZNER - 24.1.1945 VRATISLAV
ALBERT BOCZE - 24.1.1945 VRATISLAV

Foto : Petr Tichý, 25.4.2005

Poznámka:
Celkově se jedná o 39 náhrobků, typově shodných jako je na foto Bohumil Velička
k 60. výročí osvobození, došlo k úpravám, doplnění chybějících písmen...



Četné pohřebiště Obětí 2. světové války

ObrazekUmístění : Brno město, Ústřední hřbitov - čestné pohřebiště


Nápis :

AŤ POSLEDNÍ ZBRANÍ SVĚTA
ZŮSTANOU TRNY RŮŽÍ VDĚKU U MOHYL
A KVĚTY RŮŽÍ HRDOSTI
PODÉL NAŠICH CEST

BOJOVNÍCI ODBOJOVÉ ORGANIZACE OBRANA NÁRODA
1939 - 1945

BENEŠ JOSEF, ČERNÝ VÁCLAV, DOKOUPIL OTAKAR, FICTUM OLDŘICH, GOLDA JAROSLAV, KRŠKA JOSEF, WILKA OLDŘICH, KULATÝ FRANTIŠEK, MARTINEK JAN, NAVRÁTIL PRAVOSLAV, PODSEDNÍK VLADISLAV, POMP JOSEF, ING. PROŠEK MILOŠ, PŠIKAL JOSEF, RYŠÁNEK FRANTIŠEK, ING. SVOBODA KAREL, SMUTNÝ ANTONÍN, TRTÍLEK ARNOŠT, VACH FRANTIŠEK, ZAORAL METODĚJ

ČESTNÉ PAMÁTCE PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKŮ POPRAVENÝCH NACISTY
V ROCE 1943 VE FRANKFURTU n. M. A ULOŽENÝCH NA TOMTO POHŘEBIŠTI
V ROCE 1967

Souřadnice:    49°10'6.92"N, 016°35'50.08"E

Foto : Petr Tichý, 25.4.2005




 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář