Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze ČsOL Brod 31032012 a VH SVPM 2012

31. 3. 2012

Zápis z Valné hromady Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. a schůze jednoty ČsOL Český Brod.

 

Obojí se konalo v sobotu 31. března 2012 v klubovně ČsOL v hotelu Legie v Praze za hojné účasti členů spolku i jednoty.

p1010211.jpgValná hromada byla naplánována  na 9 hodinu, kdy se však nesešel potřebný počet členů spolku a tudíž bylo nutno vyčkat na následný termín, tedy 10 hodinu, kdy pro jednání již podle stanov postačovala prostá většina přítomných.

Ze spolku se jednání účastnili: V. Štrupl, M. Brynych, R. Říha, P. Tichý. J. Přerovský, J. Kincl, A. Zahradníček, F. Vrábel, J. Porteš, D. Vrba, D. Vrba ml., T. Sehnalík, V. Ježek, V. Stráník, M. Zsilinszká a F. Jedlička. Jako sympatizantka J. Lenková. Omluveni a předanou plnou mocí byli I. Šťastný a D: Štruplová za které hlasoval V: Štrupl. Omluven byl dále předseda spolku S. Kain, terý však plnou moc na zastupování nepředal.

Celkem se Valné hromady účastnilo  fyzicky 16 členů a dva v zastoupení, celkově 18 hlasů.

Schůze jednoty ČsOL Český Brod se účastnili: Josef Přerovský, Martin Brynych, Jan Kincl, Vladimír Štrupl, Diana Štruplová, Aleš Zahradníček, Petr Tichý, Ferdinand Vrábel, Jiří Porteš, Tomáš Sehnalík a dva zájemci o vstup do Českobrodské jednoty: Marek Skýpala a Ondřej Brcko.

Mezičas při čekání na desátou hodinu jsme strávili legionářskou agendou, kdy nás předseda seznámil s průběhem příprav akce v Poličanech, programem této vícedenní akce a plánem úhrad nákladů. Následně jsme probrali možnosti podílu naší jednoty na obnově pomníku v Mělnickém Vtelnu. Doladil se termín pro výroční schůzi jednoty v Českém Brodě na 22. září a předběžně se stanovil termín pro seminář k problematice vojenských pietních míst na 30. 11. – 1. 12. v Praze.

Feďo nás seznámil s průběhem příprav cyklopřejezdu Hodonín – Košariská, jehož nultý ročník se chystá na letošní rok.

V závěru legionářské části se představili zájemci o vstup do Brodské jednoty Marek a Ondra. Oba budou jistě velkou pomocí pro naše řady a za jejich rozhodnutí jsme velmi rádi.

Od 10 hodin 30 minut začala hlavní akce tohoto dne a to náhradní Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, o. s.

Úvodní část patřila změnám ve stanovách spolku, tuto část řídil stejně jako několikaměsíční přípravu a finalizaci návrhů Vladimír Ježek, který také sepíše finální zápis a stanovy v novém znění odešle k založení na Ministerstvo vnitra. Nové úplné znění se také následně objeví na našich webových stránkách.

Hlavními změnami ve stanovách je zmenšení počtů ve výkonném výboru spolku a zavedení povinného členského příspěvku. Po odsouhlasení nového znění stanov byl zvolen nový výkonný výbor, již podle nových počtů a to v počtu tří lidí, jmenovitě Vladimír Štrupl, Vojta Stráník  a Honzin Kincl. Výkonný výbor následně zvolil předsedu. Novým předsedou Spolku pro vojenská pietní místa se stal Vojta Stráník. Jeden z místopředsedů, Honza Kincl bude vykonávat funkci správce naší pokladny, v čemž se už dříve velmi osvědčil.

Již nový výkonný výbor následně představil finanční plán na zbytek letošního roku, včetně výše členského příspěvku pro rok 2012. Výbor navrhl částku 400 Kč. V následné diskusi padlo více návrhů (od 350 do 500 Kč), nicméně nejvíce hlasů získal původní návrh výše příspěvků, tedy 400 Kč za člena na rok 2012, který byl schválen celkem16 hlasy. Členům spolku tímto vzniká nová povinnost, a to uhradit tento členský příspěvek do 30. června 2012. V odůvodněných případech, na základě žádosti člena může výkonný výbor výši příspěvku případně snížit. Jak je nově uvedeno ve stanovách – neplacení členských příspěvků je jedním z důvodu k ukončení členství ve spolku, což by se řešilo na další Valné hromadě, případně výroční schůzi (tedy letos na semináři a v dalších letech na Valných hromadách).

Členské příspěvky je možné uhradit v hotovosti u pokladníka (čehož mnozí na místě využili) a bude i zřízen spolkový účet. Výše členského příspěvku byla stanovena především s ohledem na nutnost zajistit provoz internetových stránek a vše s tím souvisejícím.

Posledním bodem byl vstup Ondry Brcka i do Spolku pro vojenská pietní místa, jehož žádost na místě výkonný výbor kladně vyřídil.

Tímto Valná hromada skončila a následoval diskusní blok.

zapsal:  Martin

 

 

Náhledy fotografií ze složky schůze 31032012

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář