Jdi na obsah Jdi na menu
 


I. rocnik cykloprejazdu je za nami.doc

17. 7. 2012

I. ročník cykloprejazdu medzi rodiskami M. R. Štefánika a T. G. Masaryka  Košariská – Hodonín je za nami.

 

100_3281.jpgV dňoch 14.–15. júla 2012 sa uskutočnil I. ročník cykloprejazdu medzi rodiskami M. R. Štefánika a T. G. Masaryka  Košariská – Hodonín, ktorý usporiadala Československá obec legionářská, ústredie Praha a Jednota Český Brod v spolupráci so Spoločnosťou M. R. Štefánika, Nadáciou M. R. Štefánika, Spolkom rodákov M. R. Štefánika a samosprávami obce Košariská, mesta Brezová pod Bradlom a mesta Hodonín.

 

Cieľom akcie cykloprejazd je založiť tradičný každoročný cykloprejazd spájajúci rodiská TGM a MRŠ, pričom by sa cieľ a štart striedali: I. ročník 2012: Košariská – Hodonín, II. ročník 2013: Hodonín – Košariská atď.

 

Pred samotným štartom sa na Košariskách konala prehliadka Múzea M. R. Štefánika a prehliadka Evanjelického kostola a. v. na Košariskách. Pri soche M. R. Štefánika na dvore Múzea M. R. Štefánika sa uskutočnil pietny akt a potom o akcii a jej význame pre pripomínanie si ideí zakladateľov Československej republiky a čs. zahraničného vojska (légií) Tomáša Garrigue Masaryka a Milana Rastislava Štefánika prehovoril Ferdinand Vrábel, člen ČsOL – Jednota Český Brod, ktorý potom menom vedenia ČsOL v Prahe odovzdal starostke obce Košariská Mgr. Anne Abramovičovej plaketu ČsOL. Pani starostka sa vo svojom príhovore ČsOL za plaketu poďakovala a vyzdvihla prínos rodiacej sa tradície, ktorá prispeje k ďalšiemu šíreniu myšlienok našich veľkých osobností. Akciu v príhovoroch ocenili aj Ing. Ján Tatara, Prof. Ján Fuska a neoficiálne aj pracovník Ministerstva obrany ČR a aktívny účastník Ing. Pavel Filipek z Prahy, ktorý pracuje na úseku koordinácie starostlivosti o vojnové hroby v zahraničí a ich evidencie v zahraničí. Pred samotným štartom predniesol modlitbu evanjelický farár a. v. z Brezovej pod Bradlom Mgr. Ján Lichanec a potom už nasledoval samotný štart cykloprejazdu.

 

Po pietnom akte na Mohyle na Bradle oboznámil s históriu stavby mohyly a s celým regiónom účastníkov Mgr. Peter Pavel Uhlík. F. Vrábel potom odovzdal menom vedenia ČsOL plaketu ČsOL mestu Brezová pod Bradlom do rúk prednostu úradu MsNV Brezová pod Bradlom Bc. Mariána Gavlasa. Ďalšie zastávky a prehliadky sa uskutočnili pri pomníkoch v Brezovej pod Bradlom, kde je aj jediný pomník Majstra Jána Husa na Slovensku, Bukovci, Branči, Sobotišti, Častkove, Holíči a v Kopčanoch. Cestou na Branč účastníkov pokropil vytrvalý dážď, ktorý nám však dobrú náladu neskazil.

 

Do cieľa v Hodoníne sme dorazili v pohode a pred silnou búrkou sme sa ešte suchí stačili ukryť v blízkej záhradnej reštaurácii. Ako na povel, búrka sa skončila ešte pred pietnym aktom pre soche prezidenta T. G. Masaryka v Hodoníne. Po priblížení významu akcie a pripomenutí si niektorých stále aktuálnych myšlienok prezidenta T. G. Masaryka a M. R. Štefánika zástupcom ČsOL F. Vrábelom prevzal starosta mesta Hodonín, rodiska Prezidenta Osloboditeľa, pán Mgr. Igor Taptič plaketu ČsOL, ktorá ako povedal, bude umiestnená na radnici na čestnom mieste. Pán starosta tiež ocenil myšlienku cykloprejazdu a prisľúbil účasť aj v budúcnosti, a to – podobne, ako to tento rok urobila pani starostka Košarísk aj na bicykli. Vzdelávateľ Sokolskej župy Jana Máchala v Brne PaedDr. Jaroslav Nešpor vystúpil s príhovorom, v  ktorom jednak ocenil prínos oboch zakladateľov Československa a jednak spojil ich odkaz s odkazom Sokola, ktorého 150. výročie sme si tento rok pripomenuli. Citoval známy výrok prezidenta Masaryka: Bez Sokola by nebylo legií a  bez legií by nebylo Československa. Základy dnešnej samostatnej Českej republiky a samostatnej Slovenskej republiky spočívajú na hodnotách, ktoré presadzovali a hlásali Masaryk, Štefánik a  Beneš: sloboda, nezávislosť, demokracia, rovnoprávnosť medzi národmi a národnosťami, európska integrácia, život v mieri a  vzájomnom porozumení. O cykloprejazde pre pestovanie legionárskych tradícií a výchovu k vlastenectvu, pripomínanie si myšlienok T. G. Masaryka a M. R. Štefánika a pre udržiavanie česko-slovenskej vzájomnosti prehovoril aj Ing. Pavel Filipek. Na záver boli účastníkom cykloprejazdu odovzdané diplomy o časti na I. ročníku cykloprejazdu.

 

Celú akciu by nebolo možné uskutočniť bez aktívnej účasti cyklistov a členov organizačného štábu, samospráv, pracovníkov Múzea M. R. Štefánika, podpory ústredia ČsOL a Nadácie M. R. Štefánika. Chcel by som sa preto ešte poďakovať menovite prvému místopředsedovi ČsOL bratovi MUDr. Jindřichovi Sittovi, Prof. Jánovi Fuskovi a všetkým ďalším, ktorí sa na akcii podieľali. Osobitnú vďaku si zaslúži brat Jan Kincl, člen ČsOL – Jednota Český Brod, Mgr. Peter Pavol Uhlík, Ing. Magdaléna Zsilinská a Bc. Kamila Vachová DiS za prípravu záveru cykloprejazdu v Hodoníne. Cykloprejazdu dodali punc slávnosti členovia Českej obce sokolskej v sokolských rovnošatách z Brna a z Veselí nad Moravou a legionári v historických uniformách z Olomouca, ktorých zabezpečil MVDr. Milan Žuffa-Kunčo. Vďakou sme zaviazaní aj podnikateľovi pánovi Fedorovi Mikulčíkovi z Brezovej pod Bradlom, ktorý sa na akcii nielen zúčastnil ako aktívny cyklista, ale aj sponzorsky vytlačil aj kvalitné diplomy pre účastníkov I. ročníka cykloprejazdu.

 

Vcelku možno uviesť, že I. ročník cykloprejazdu prebehol úspešne, aj keď v prvý deň čelili účastníci vytrvalému dažďu. Všetci účastníci dorazili v zdraví a bez najmenšej nehody do cieľa v Hodoníne včas. Nedostatkom bola malá účasť – na štarte desať účastníkov, do cieľa prišlo osem cyklistov a členov logistického zabezpečenia. Bolo nás málo, ale tvorili sme dobrý a kamarátsky tím, ktorí sa vzájomne dobre dopĺňal ako informáciami a znalosťami reálií z rôznych oblastí Čiech, Moravy i Slovenska, tak aj humorom a dobrou náladou.

 

I. ročník máme teda za sebou a preto prajeme plný ZDAR! druhému ročníku cykloprejazdu Hodonín – Košariská, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. 7. – 14. 7. 2013.

 

Feďo Vrábel, člen ČsOL - Jednota Český Brod

 

 

Náhledy fotografií ze složky I. rocnik cykloprejazdu je za nami

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář