Jdi na obsah Jdi na menu
 


BAD_ZMIZ_2008_2605_Prachatice

25. 5. 2008
Pomník Obětem 2.světové válkyPomník byl umístěn : Prachatice, ulice SNP
V současné době toho moc nezbylo.

Pomník je prezentován jako VPM - ZDE
Komunikaci s obcí a krajský úřadem naleznete - ZDE

 

Obrazek

Obrazek

 

Obrazek

stav, 2006, foto : Martin Brynych současný stav , 2008, foto : Bohumil Toms současný stav , 2008, foto : Bohumil Toms

 

Zrušený pomník v Prachaticích,  náš článek v této věci - aneb řezník nad sovětského zajatce


Jsme rádi, že nám čtenáři důvěřují a spolupracují s námi. Obrátil se na nás čtenář z Prachatic, pan Bohumil s tímto vzkazem :
“Tento pomník asi před měsícem zlikvidovala prachatická radnice.Jak je vidět, zřejmě nezáleží na režimu, ale na mravním postoji "vládnoucích" jednotlivců. Blíže o zrušeném pomníku obětem 2 sv. války je na stránkách www.prachatickonews.cz/zpravy/zpr907.htm”, ze zmíněných stránek vybíráme:
“Prachatická radnice odstranila poslední památník, který ještě ve městě zbyl z doby před rokem 1989. Jde o památník osvobození Československa od nacistické okupace, který stál v ulici SNP. Hlavním argumentem radnice pro odstranění památníku byla jeho nevzhlednost a špatný technický stav. “ a dále se vyjádřil pan starosta : "Škaredé a nebezpečné místo v rámci města," řekl k důvodům odstranění památníku starosta Prachatic Jan Bauer.

"Hodně se tomu věnoval kolega radní Václav Kuneš," dodal starosta. "Od občanů samotných přišla řada připomínek. Bylo to prasklé. Nevyplatilo by se to opravovat," řekla místostarostka Hana Rabenhauptová. "Určitě to není v pozici snahy odstraňovat nějaké památníky, přestože k některým památníkům můžu mít výhrady. Toto zrovna není ten případ. Tady převládalo to, že to není hezká část města a není to bezpečné," dodal Jan Bauer. “ a i další část textu není nezajímavá, zmiňuje nejen náklady na odstranění ve výši 400 000 Kč, ale i tento fakt : “Radnice se navíc do odstranění památníku pustila bez platného územního rozhodnutí na změnu využití tohoto pozemku. Měla by tu být zeleň. Samotné odstranění památníku stačí podle stavebního zákona jen ohlásit. Na změnu využití pozemku ale město potřebuje územní rozhodnutí, které ještě nemá. Prachatický stavební úřad ho vydal minulý týden a teprve koncem příštího týdne by mělo nabýt právní moc - to za předpokladu, že ho nikdo nenapadne odvoláním. “

Položili jsme radnici dotaz, jako mohli takový památník odstranit, když to mohl být i evidovaný válečný hrob a dostali jsme tuto odpověď :” Památník osvobození v ulici SNP v Prachaticích byl odstraněn vlastníkem, Městem Prachatice, na základě usnesení Zastupitelstva města Prachatice, a to z důvodu nevyhovujícího stavu památníku z hlediska jeho malých estetických kvalit, neprováděné údržby a chybějícímu přínosu pro okolí.

Plocha po odstraněném památníku bude ve vztahu k okolní bytové zástavbě účelněji a estetičtěji využita v rámci sadové úpravy.

Památník osvobození v ulici SNP v Prachaticích není (a nebyl) uveden v Městským úřadem Prachatice, jakožto obecním úřadem obce s rozšířenou působností, vedené evidenci válečných hrobů dle zákona č. 122/2004 Sb.

S pozdravem

Bc. Antonín Jurčo
vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje”


Na náš dotaz jsme dostali odpověď i z Jihočeského krajského úřadu, ale i ta nás nemohla potěšit :

na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 2. května 2008, týkající se pomníku Obětem 2. světové války, Prachatice, ulice SNP, Vám sdělujeme následující:
-Město Prachatice nám zaslalo jejich vysvětlení, které zaslalo e-mailem i Vám. Je možné, že uvedené pietní místo (dále jen PM) bylo vedeno ve vaší databázi. Dle zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech podléhá evidenci (dle § 2, odstavec 2 a 3) to PM či VH, které je označeno jménem, příjmením, vojenskou hodností, státní příslušností, místem narození či místem úmrtí. Označení „Obětem 2. světové války“ nemá žádné znaky, i částečné, podle zákona č. 122/2004 Sb., které s sebou nesou povinnost evidovat takové místo.
-Pokud takové místo bylo zařazeno do EVH, tak je tam mimo povinnost, vyplývající ze zákona 122/2004 Sb. Tak to vykládá i Ministerstvo obrany České republiky. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebylo toto místo v evidenci. Jako takové ani nebylo v hlášení předáno dle § 4 zákona příslušnou ORP Prachatice na krajský úřad.

Podle těchto skutečností nedošlo k porušení zákona. Chápeme, že příslušný zásah nebyl eticky příliš vhodný, ale obce dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. /obecní zřízení/ § 2, je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnosti z těchto vztahů vyplývající. Dále § 5 tohoto zákona uvádí:

1/ Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce………U města je to zastupitelstvo města.

Do rozhodování těchto orgánů města či obce, pokud nejsou protizákonné, nemá kraj pravomoc zasahovat.

S pozdravem
Ing. Arnošt Máče, Kancelář hejtmana


Tato odpověď se jeví skoro jako neuvěřitelná a je proto jistě na místě si připomenout co vlastně na dané památce bylo napsané :

Památník vybudován na počest 30.výročí osvobození ČSSR sovětskou armádou. 1945 - 1975

Sovětský vojenský zajatec Ondrej Čikov
zemřel 10.září 1944 v nemocnici v Prachaticích
Jmenovaný zemřel na následky postřelení při útěku ze zajateckého tábora v Pasově.

Neznámá žena
nalezená mrtvá dne 9.5.1945 u odbočky na Lázně
oblečená v trestanecký oblek, účastnice pochodu smrti z koncentračního tábora Ravensbruck

Podle pana úředníka, tedy sovětský zajatec
O. Čikov není jméno, stejně jako přípomínka ženy z KT. Prostě to nejsou lidské osudy, není je třeba si je připomínat !!


Na tomto místě jistě každý pochopí, že se obrácíme na Ministerstvo obrany s dotazem, jestli dané místo nespplňovalo podmínky pro to být v databázi VH.

 A neméně zajímavý je i fakt, že se Prachatice, slovy pana Bc. Jurča, který nám již psal, chystají obnovit pomník připomínající úmrtí Lenharta Stiasneho, řeznického mistra v Prachaticích, který byl 3. prosince 1803 stižen mrtvicí. I tento pomník není v nejlepší kondici, ale jak se zdá, tak s využitím nově vyhlášeného dotačního programu ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, ze kterého by Město Prachatice mělo na obnovu památníku obdržet příspěvek ve výši 30 tisíc Kč, se renovace zadaří.

To je velmi smutné, že na vzpomínku na sovětského padlého se nenašlo nic jiného než pár set tisíc na likvidaci pomníku a na řezníka s mrtvicí se peníze najdou na obnovu.

Článek k této obnově naleznete ZDE.

 * * * * *

Zároveň si dovolíme připojit výpis z katastru nemovitostí ve kterém je daný pomník stále zakreslen:
Parcelní číslo: 873/5
Výměra [m2]: 180
Katastrální území: Prachatice 732630
Číslo LV: 10001
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: PRACHATICE,6-8/42
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: kulturní a osvětová plocha
Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastnické právo
Město Prachatice Velké náměstí 3, Prachatice, 383 15

 Problematice tohoto místa se věnuje i Občanské sdružení Lidice, rubrika Zpravodaj v článku : Na pomníky je to nerozhodně.

 * * * * *

K danému místu se rozeběhla diskuse na webu města Prachatice, z níž vybíráme :

 

Dobrý den, u zrušeného pomníku v ulici SNP byly umístěny pamětní desky. Jaký je jejich osud?
dne 20.5.2008 20:46:21  |  autor: bohumil (x.x.190.117)

Pamětní desky budou umístěny na místním hřbitově.
Odbor KSD-Jeřábková

dne 22.5.2008 08:43:27  |  autor: odbor KSD (x.x.172.217)

Dobrý den, díky za odpověď, jen by mne zajímal ještě termín kdy budou umístěny a v které části hřbitova.
dne 25.5.2008 17:42:59  |  autor: bohumil (x.x.190.117)

Bohumile, vy jste asi nezamestnany a skrabete se doma na zadku. Normalni clovek nema cas premyslet nad takovyma kravinama. Do tedka na ty desky sraly ptaci a najednou takova starost.
dne 1.6.2008 20:25:04  |  autor: Slavek (x.x.202.134)

To co jste sem napsal, přepošlete na stránky, kde mají na starosti péči o pietní místa, jsem zvědav, co Vám odpoví / Vaše neznalost co je na nich napsáno budiž Vaší omluvou/
dne 1.6.2008 20:42:10  |  autor: bohumil (x.x.190.117)

Budou umístěny na hroby obětem válek a to cca do 1 měsíce
dne 11.6.2008 07:49:36  |  autor: KSD (x.x.172.217)

Vážený Slávku, jistě jste se zajímal o to kolik město Prachatice zaplatilo za likvidaci daného pomníku. A není až tak pravda, že ten osud nikoho nezajímá, zajímá nejen Spolek pro vojenská pietní místa, ale i celou řadu dalších organizací. Město by si mělo pospíšit a ne jenom s přemístěním desek na hřbitov, ale i s vysvětlením proč daný pomník nebyl v databázi válečných hrobů, kdo povolil likvidaci, atd., atd. A Vám bu neškodil rychlokurs slušného chování.
dne 12.6.2008 17:23:05  |  autor: Martin (x.x.70.110)

* * * * *

 Odpověď z referátu válečných hrobů MO

k Vašemu dotazu sděluji, že zmiňovaný pomník v Prachaticích nebyl evidován v evidenci válečných hrobů a pietních míst dle zákona č. 122/2004 Sb.

Současně město Prachatice nepožádalo o zřízení nového pietního místa s pamětními deskami, které byly umístěny na odstraněném pomníku v ulici SNP.

Vedoucí referátu válečných hrobů, Ing. Imrich Vetrák

* * * * *

A upřesňující odpověď z referátu válečných hrobů MO

podmínky pro zanesení  pietního místa do evidence válečných hrobů určuje odst.2 §2 zákona č.122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech. Z textu pamětní desky, který je uveden ve Vámi zaslaném materiálu, soudím, že podmínky pro zanesení do evidence válečných hrobů byly splněny.

Vlastníkem Vámi zmiňovaného pomníku bylo město Prachatice. Bližší příčiny postupu, které vedly vlastníka pomníku k jeho zrušení, případně přemístění celého pomníku nebo jeho části, mi nejsou známy. U pracovníků města Prachatice však předpokládám znalost zákona a vůli jej dodržovat. Současně Vám však opětovně sděluji, že pomník, situovaný v ulici SNP v Prachaticích, nebyl evidován jako válečný hrob dle zákona č.122/2004 Sb.

Případné umístění pamětních desek na místním hřbitově, tak jak vyplývá z Vámi zaslaného materiálu, je pak jistě možné řešení vzniklé situace.

Vedoucí referátu válečných hrobů, Ing. Imrich Vetrák

* * * * *

 Článek na webu http://www.prachatickonews.cz ohledně této kauzy z října 2008.

* * * * *

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Odstraněný pomník

(Petr Vodný, 15. 10. 2008 12:23)

Je smutné, že až veteráni z Kolínska připomínají občanům z Prachatic, co se dělo s pomníkem v jejich
městě v ulici SNP.Jde jen o další ideologicky moti- vovaný akt modrého vedení města, jehož výsledkem je
mimo jiné i ostuda, kterou svým neodpovědným činem občanům města jeho představitelé způsobili.

Lhostejno kdo vládne

(Pavel Josef Šafařík-Skalinský, 10. 7. 2008 10:56)

Nejen v Prachaticích se současná vládnoucí garnitura vypořádala s památníkem "svojskym zposobom" (zo slovenčiny,).Jde to plně v tradicích českých jak nám to dokládá příběh "mariánského sloupu" na Staromáku v Praze v roce 1918. Jenže tam byl hlavním ideologem likvidace známý pražský hecíř,anarchista a "píč" Franta Sauer a nikoli obecní zastupitelstvo!!! A jak známo z fotbalu, stačí aby jeden začal vřískat a nikdo to nezastaví, dav lidu obecného už dílo dokoná. Ostatně ani "rudoši" ¨po roce 1945 nebyl vůbec originální. Vysekali leckde v pohraničí z původních německých denkmálů (1914-1918) jména a symboly, přilípli pěticípku, přihlouplý veršík nebo trapné slovní klišé a vděk ruské armádě byl hotov (například Horní Dvořiště, Nová Ves nad Lužnicí, Malonty - tam k tomu přilípli ještě prezidenta Osvoboditele E.Beneše a ještě historicky zcela nepřesně poděkovali na to, že "česká půda se opět vrátila do českých rukou" - sic! Královské město Č.Budějovice "prošustrovalo" tzv. zborovský pomník z bývalých Žižkových kasáren a magistrát ani neví kdy a kde. Holt "raději vpřed", řečeno s TGM. A neohlížejme se, mohli bychom se za sebe začít stydět a to se dnes před Novým Velkým Bratrem nehodí! Že?