Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komunikace s obcemi

12. 3. 2008

 

Dotazníkový tiskopis si stáhnete zde.

Kauza : Ztracený pomník v Praze 5

DATUM KDO - KOMU OBSAH POZNÁMKA
30.4.2008 Spolek - Úřad Městské části Praha 5 Při pravidelné kontrole a obnově databáze jsme zjistili, že dané vojenské pietní místo/válečný hrob je poškozeno/přemístěno/odstraněno. Máme zájem o bližší informace o této změně stavu.
jedná se o:
Pomník Obětem povstání v květnu 1945
Umístění : Žabovřeská ulice, Praha 5 Zbraslav, naproti škole a služebně Městské policie
 
       
30.4.2008 Spolek - Úřad Městské části Praha – Zbraslav Při pravidelné kontrole a obnově databáze jsme zjistili, že dané vojenské pietní místo/válečný hrob je poškozeno/přemístěno/odstraněno. Máme zájem o bližší informace o této změně stavu.
jedná se o:
Pomník Obětem povstání v květnu 1945
Umístění : Žabovřeská ulice, Praha 5 Zbraslav, naproti škole a služebně Městské policie
 
6.5.2008 Úřad Městské části Praha – Zbraslav - Spolek

poblíž zmíněného pomníku v Žabovřeské ulici zahájil výstavbu soukromý investor sportovně oddechového areálu.V souvislosti s touto výstavbou se dle našeho názoru stalo pietní místo nedůstojné. Proto jsme hledali řešení a možnosti kam pomník na dobu dočasnou umístit. Vhodnost dočasného umístění pomníku bylo konzultováno a vybíráno ve spolupráci se zbraslavským spolkem protifašistických bojobníků a jeho předsedou panem Hniličkou. Rada Městské části Praha - Zbraslav následně na svém 18.zasedání 17.4.2007 usnesením č.18 320 07 rozhodla o dočasném přemístění pomníku na parc.č.1553 v k.ú.Zbraslav a to do 30.4.2007.
Pomník Obětem povstání v květnu 1945 byl tedy přemístěn na pozemek Urnového háje na Zbraslavi a to poblíž hlavního vchodu na dobu dočasnou - po dobu výstavby výše zmíněného areálu.
Pokud budete potřebovat další informace,rádi Vám vyhovíme.
S pozdravem
Dagmar Kobylková,místostarostka

 
7.5.2008 stanovisko Spolku Vyčkáme, zde ze dá v obnovení VPM věřit.  

 

Kauza : Zrušený pomník v Prachaticích

DATUM KDO - KOMU OBSAH POZNÁMKA
30.4.2008 Spolek - Městský úřad Prachatice Při pravidelné kontrole a obnově databáze jsme zjistili, že dané vojenské pietní místo/válečný hrob je poškozeno/přemístěno/odstraněno. Máme zájem o bližší informace o této změně stavu.
jedná se o
Pomník Obětem 2.světové války
Umístění : Prachatice, ulice SNP
 
2.5.2008 Městský úřad Prachatice - Spolek dotaz přijat a předán na odbor stavebně správní a regionálního rozvoje  
6.5.2008 Městský úřad Prachatice - Spolek Památník osvobození v ulici SNP v Prachaticích byl odstraněn vlastníkem, Městem Prachatice, na základě usnesení Zastupitelstva města Prachatice, a to z důvodu nevyhovujícího stavu památníku z hlediska jeho malých estetických kvalit, neprováděné údržby a chybějícímu přínosu pro okolí.

Plocha po odstraněném památníku bude ve vztahu k okolní bytové zástavbě účelněji a estetičtěji využita v rámci sadové úpravy.

Památník osvobození v ulici SNP v Prachaticích není (a nebyl) uveden v Městským úřadem Prachatice, jakožto obecním úřadem obce s rozšířenou působností, vedené evidenci válečných hrobů dle zákona č. 122/2004 Sb.

S pozdravem

Bc. Antonín Jurčo
vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje
 
7.5.2008 stanovisko Spolku jelikož město Prachatice opravdu eviduje pouze jeden válečný hrob ( u nás na stránkách jich je o něco více ), požádáme o stanovisko MO, jestli nyní již odstraněný památník nebyl válečným hrobem a město Prachatice ho jen nemělo jako VH vedený.  obracíme se na MO 
30.4.2008 Spolek - Krajský úřad Jihočeského kraje Při pravidelné kontrole a obnově databáze jsme zjistili, že dané vojenské pietní místo/válečný hrob je poškozeno/přemístěno/odstraněno. Máme zájem o bližší informace o této změně stavu.
jedná se o
Pomník Obětem 2.světové války
Umístění : Prachatice, ulice SNP

14.5.2008 Krajský úřad Jihočeského kraje - Spolek Město Prachatice nám zaslalo jejich vysvětlení, které zaslalo e-mailem i Vám. Je možné, že uvedené pietní místo (dále jen PM) bylo vedeno ve vaší databázi. Dle zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech podléhá evidenci (dle § 2, odstavec 2 a 3) to PM či VH, které je označeno jménem, příjmením, vojenskou hodností, státní příslušností, místem narození či místem úmrtí. Označení „Obětem 2. světové války“ nemá žádné znaky, i částečné, podle zákona č. 122/2004 Sb., které s sebou nesou povinnost evidovat takové místo.
- Pokud takové místo bylo zařazeno do EVH, tak je tam mimo povinnost, vyplývající ze zákona 122/2004 Sb. Tak to vykládá i Ministerstvo obrany České republiky. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebylo toto místo v evidenci. Jako takové ani nebylo v hlášení předáno dle § 4 zákona příslušnou ORP Prachatice na krajský úřad.

Podle těchto skutečností nedošlo k porušení zákona. Chápeme, že příslušný zásah nebyl eticky příliš vhodný, ale obce dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. /obecní zřízení/ § 2, je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnosti z těchto vztahů vyplývající. Dále § 5 tohoto zákona uvádí:
1/ Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce………U města je to zastupitelstvo
města.

Do rozhodování těchto orgánů města či obce, pokud nejsou protizákonné, nemá kraj pravomoc zasahovat.

Ing. Arnošt Máče

19.5.2008 stanovisko Spolku Zde se pan. Ing Máče dopustil drobného omylu, Pomník byl sice přiřazen Obětem války, ale jak je vidět zde, jasně byl zde jmenován Sovětský vojenský zajatec Ondrej Čikov a Neznámá žena z KT Ravensbruck. Jestli místo věnované sovětskému vojákovi, který zahynul za války není válečným hrobem, tak co pak ?? obracíme se na MO

  

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Prachatice bez pamětní desky....

(Martin, 14. 2. 2009 15:08)

Ano, máte pravdu, v Prachticích připomínka US armády pravděpodobně není což je v kraji celkem vyjímečné, ale ona místní devastace pomníku zajatců a ukončení války také není obvykldá..

Prachatice bez pamětní desky....

(Vlastimil Tůma, 14. 2. 2009 15:05)

Megalomanských pomníků Rudé armádě je všude dost i tam kde tato armáda nebyla.Komunistům stačilo,že tam její voják zemřel (i třeba po otravě alkoholem) a už tam byl pomník jak vyšitej i s rudou hvězdou.Na malou pamětní desku americké armádě chybí radnici i dnes peníze ...

pomník

(Flobert Jan, 16. 10. 2008 11:55)

Pomník se nelíbil vedení prachatické radnice z ideologických důvodů. Proto byl za 400 tis. Kč
odstraněn. Kdyby šlo jen o úroveň estetickou,k
její napravě by stačila jen část finančních prostředků, vynaložená na likvidaci.Nabízí se
otázka.Nepodílel se ten, kdo posuzoval estetickou
úroveň památníku na posuzování památníku při jeho
zrodu?