Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rezenze v tisku

13. 6. 2006
Článek v Národním Osvobození č.10/2006

Mapování pietních míst

V červenci roku 2004 začal platit Zákon č. 122 o válečných hrobech a pietních mís­tech. Zhruba v té době se několik členů středočeského výboru Sdružení válečných veteránů dohodlo na vlastním mapování těchto památek. Už od počátku počítali, že budou vyhledávat i takové památky, které se sice vážou k vojenské historii, ale nemusely by naplňovat požadavky uvedeného zákona. V počátku bylo v plánu zmapovat okres Ko­lín. Toto rozhodnutí bylo později upraveno tak, že byl zmapován pouze bývalý Soudní okres Český Brod. Ale myšlenka mapovat větší území nezapadla. Nápad se zalíbil, při­dalo se několik dalších zájemců a v prosinci roku 2005 byly spuštěny webové stránky, kde budou prezentovány nalezené památky. Ke konci března je zde prezentováno více než 250 památek, celkem v 19 okresech a v 10 pražských obvodech. Každá zde uvedená pa­mátka je doplněna fotografií a popisem. Něk­teré památky jsou zaměřeny pomocí GPS. Podklady z měření jsou taktéž dány k dispo­zici a volnému stažení pro další využiti.

Součástí stránek jsou také fotografie z misí novodobých válečných veteránů, například z Bosny, Aghánistánu nebo Iráku. Stejně tak jsou zde prezentovány insignie těchto misí. Samostatnou kapitolou mají být i seznamy padlých a legionářů z jednotlivých obcí.

Rádi bychom se proto obrátili na všechny čtenáře NO s výzvou, aby nám v případě zá­jmu zaslali informaci o vojenských pietních místech pro další rozvoj našeho hledání.

Adresa stránek je www.vets.estranky.cz

Kontaktní email je brynychm@seznam.cz Všem za případnou spolupráci předem dě­kujeme. .

 Martin Brynych (Honorář na Fond NO)


Obrazek
Článek v Českobrodském zpravodaji 6/2006

VÁLEČNÍ VETERÁNI KOLÍNSKA

Jak jsme již psali v minulých číslech ČBZ existuje zajímavá webová prezentace na internetové adrese www.vets.estranky.cz. Sami tvůrci říkají o svém projektu (vy­jímáme z úvodních stránek): "Cílem tohoto projektuje po­skytnout informace o misích novodobých veteránů, regionální vojenské historii a to nejen na Kolínsku a hlavně mapovat vo­jenská pietní místa v České republice. I když název stránek zavádí k tomu, že se týkají především Kolínska, není tomu tak. Název vychází z toho. že se tento nápad zrodil mezi Prahou a Kolínem a část účastníků projektu bydli u Kalina. Název strá­nek je prostě jen název... "

O myšlence zmapování vojenských pietních míst říká jeden z členů projektu Vladimír Štrupl (citujeme zčásti z uvedených stránek): "Již jako kluka mě zajímala válka a nejvíce osudy našich letců. Četl jsem vše, co tehdy bylo k dispozici a začal

jsem si už tenkrát vést databázi s jejich daty. Protože domácí odboj byl poněkud odsunut na druhou kolej, moje pozornost se upřela na něj. Chodil jsem do školy okolo pamětní desky padlému v Květnovém povstání v r. 1945 v Praze 6 a někdy po roce 1989 najednou deska zmizela. A tu a tam další, na které jsem si pamatoval. A tak mě až zamrazilo z toho, že by časem klidně mohly zmizet všechny. A to nechci připustit. Za­čal jsem tyto pamětní desky evidovat. Jsem přesvědčen, že na oběti válek a na to, zač tito lidé zemřeli, se v žádném případě nesmí zapomenout! A tak jsem sebrané údaje a fotografie za­čal psát a lepit na karty. Pro svoji sbírku jsem si vybral toto

motto: ZDE PADL V KVĚTNOVÉM POVSTANÍ NEZNAMÝ HRDINA. Malý žulový pomníček na pražském náměstí šedne

v zelené trávě: má pozlacená, už omšelá písmena. Ve výroční dny ho každým rokem zdobí dvě tři kytice a zastavují se tu pa­mětníci bojů - vzpomínali, vyprávějí; jindy jsou to turisté, někdy děti. Ale denně procházejí kolem stovky lidí. Desítky očí přejedou rychlým pohledem po nápisu, skutečně pouze letmo - ale přece často bleskne prchavá myšlenka: KDO TO ASI BYL? (Kaucký František, Voják tajné války, 1994)


Připravili jsme pro naše čtenáře, milovníky vojenské historie, malý výběr z dnes již velmi bohatě naplněného webu. Mapo­vání vojenských pietních míst v ČR, tedy i v našem městě, je prováděno od roku 2004. Na mapování se podílí Středočeský výbor SVV (Sdružení válečných veteránů ČR) a pánové Vla­dimír Štrupl a Ivo Šťastný. Bližší informace o projektu a další výsledky mapování v České republice najdete na výše uvede­né stránce, jejíž návštěvu vám doporučujeme. Najdete zde seznamy pietních míst s fotografiemi, seznamy osob a to z ce­lé ČR. Je logické, že veškeré údaje nejsou zatím zcela kom­pletní a stále přibývají další. I vy se můžete zasloužit o jejich zkvalitnění, pokud znáte a víte podrobnosti o místech a li­dech, kteří se dobrovolně či nedobrovolně zúčastnili váleč­ných konfliktů v relativně nedávné minulosti a kteří přežili či padli nebo jinak zahynuli v krušných dobách válek a mnohdy nesmyslných střetů. A zde tedy slíbený stručný přehled pro Český Brod.


Vojenská pietní místa v Českém Brodě

Válečný hrob obětí 1. světové války

Umístění: hřbitov, zadní levý roh (z pohledu od hlavního vchodu)

Text na hrobě: "Obětem první světové války" - uloženy ostat­ky vojáků zemřelých v lazaretu v Českém Brodě (za jatkami). Seznam jmen viz. pamětní deska uvnitř kostela sv. Gotharda Válečný hrob obětí 2. světové války

Umístění: hřbitov, naproti hlavnímu vstupu

Text na památníku: "Pietr G. Lapaškin, Fjodor Ivanovič Ho­kol, Petr Alexandrovič Kukajevský, Pavlo Jevsejovič Lysen­ko, J. Tichomirov, R. Rybeňuk, Nikolaj Majslev, Nikolaj Pet­rovič Smyrnov, Ignatij Andrejevič Syčkarjev, Jan SchGtz par­tyzán, neznámý sovětský vojín, neznámý vojín ze zajateckého transportu 19. 2. 1945"

Pomník padlým v 1. světové válce

Umístění: ulice Žitomířská, před Základní školou - materiál: Permský červený pískovec

autor: akademický sochař Karel Opatrný

odhalení: 11. září 1938

Text na památníku: "Ač mrtvi, v našich srdcích vždy živi budete. Obětem světové války 1914-1918"

Památník a prstě z bojišť a koncentračních táborů Umístění: Husovo náměstí, podstavec pomníku Prokopa Velikého

Je zde uložena prsť z bojišť u Zborova (10.7. 1927), Doss I\lto (8.7. 1928), Vouziers (28.10.1928), Terron (28.10. 1928)

Dále uložena prsť z koncentračního tábora Osvětim, z Lidic 1 z bojiště na Dukle

Pamětní deska Bedřich Nezavdal

Umístění: ulice Jungmanova, čp. 270

Umístěna na rodném domě legionáře Bedřicha Nezavdala :* 13. 4. 1889 t24. 4. 1918), který padl jako příslušník roty ,Nazdar" v bitvě u Amiens

odhalení: 2. 7. 1933

Text na desce: "V tomto domě narodil se 13. dubna 1889 Be­dřich Nezavdal, jenž padl 24. dubna 1918 ve službách vlasti v bitvě u Amiens jako legionář roty Nazdar ve Francii. Desku na věčnou paměť zasadila 2/7 1933 jednota čsl. obce legionář­ské v Českém Brodě, aby připomínala oběti přinesené za svo­bodu československého národa"


Památník obětem 1. světové války

Je umístěn na stěně kaple vpravo od vchodu do chrámu sv. Gotharda.

Je to leštěná deska z červeného mramoru opatřená pozlacený­mi nápisy, z nichž jeden sděluje (1): "Život svůj obětovali ve světové válce 1914-1918, jež vrátila samostatnost českému národu" další ve spodní řadě (2): "Zřízeno roku 1937 za děka­na Josefa Schmieda, padlým kamarádům věnuje JUDr. Emil Říha". V následujícím seznamu (4) je uvedeno 120 padlých vojáků: (Adamec Ant., Bada František, Bak Václav, Baloun Frant., Bárta Antonín, Blažek Karel, Boháček Boh. ,Boháček Jind., Brázda Frant., Bruna Rudolf, Bureš Jaroslav, Cízl Sta­nislav, Čepek Karek, Čermák Václav, Černý Jindřich, ČernýVáclav, Čihák Václav, Donát Frant., Dragoun Josef, Drtikol Ludvík, Drvota Václav, Dvořák Frant., Eliáš Stanislav, Fou­sek Ant., Fontain Frant., Franěk Rudolf, Groh Karel, Groh Rudolf, Hajný Frant., Hladík Frant., Hlaváček Karel, Hokynář Frant., Holub Alois, Horyna Frant, Chroust Václ., Jandus Jo­sef, Jandus Václav, Jirouš Antonín, Jirouš Josef, KačerovskýKar., Karbulka Karel, Kašpar Miloš, Klimt Josef, Konvalinka Jan, Kořínek Rudolf, Kořínek Václav, Kořelský Lad., Král Antonín, Král Václav, Královský Václav, Kratochvíl Fr., Ku­pec Jindřich, Kvěch Vojtěch, Ladyr Václav, Lidický Jaros., Lstibůrek Fr., Lukeš Josef, Malík František, Malinovský Jan, Miškovský Jan, Miškovský Jaros., Miškovský Lad., Mokrá­ček Rud., Moravec Frant., Musílek Václ., Netsch Ferd., Neu­mann Josef, Nezavdal Bedř., Němec Antonín, Novák Frant., Novotný Frant., Oberland Mir., Panoušek Ant., Pazderka Jan, Pečený Otakar, Pecháček Kar., Pekárek Frant., Plecháč Frant., Píša Bohumil, Pokorný Jaros., Pokrupa Bedř., Pokrupa Josef, Pospíšil Kar., Procházka Fr., Procházka Jar., Příhoda Frant., Rada Josef, Raška Eduard, Remiš Jan, Řehák Jan, Řehák Ka­rel, Říha Karel, Schmidt Bedř., Skokan Josef, Slavík Rudolf, Steiner Karel, Straka Rud., Svoboda Josef, Šámal Antonín, Šedivý Karel, Šindela Frant., Šípek Jan, Šnajdr Josef, Šnajdr Rudolf, Štrobl Karel, Šusta Antonín, Trpálek Frant., Vejvoda Lad., Veverka Jaros., Vodička Rudolf, Vorlíček Jos., Vosecký Eman, Wendlik Frant., Zavadil Ant., Zeman Bohumil, Zounek Rudolf, Zvěřina Cyril), Na dolním soklu dále (5) Veverka Zdeněk a Frant.. A dalších 48 zemřelých v lazaretu (Bohuslav Ed., Kiraly Jos., Křeček Frant., Kučera Antonín, Marek Frant., Němec Eduard, Novotný Frant., Novotný Jan, Pobuda Alois, Pokorný Frant., Rychtařík Václ., Rytíř Stanislav, Sala­ba Frant., Seidl František, Stejskal Frant., Szliska Vend., Šporka Frant., Uzlík František, Vraný JAros., Zápotocký Jos., Železný Jos., Žyla Zugora, Baloun Jaros., Bondar Nikolaj, Buženko Antonín, Contenti Giacinto, Damianovič Jovan, Grunovič Tuchomír, Chismandinov Sidor, Nanovič Ivan, Ivič Milan, Jaškin Ivan, Jelenko Grunje, Kivarin Ambros, Kovalov Dmitrij, Kunahilde Manan, Mězencev Pavel, Milievski Konstantin, Mimvalej Achmaďanov, Pětuchov Ivan, Pošišnik Pavel, Randěl Durděvič, Rusoj ilko Jerimij, Tabele Haspuz, Sandžak Nikolaj, Sainatti Ottavio, Savin Petr, Sevon Mo­choljelov, Vasilenko Michal), osob zemřelých v českobrodské vojenské nemocnici. Ti byli postupně pohřbeni na českobrod­ském hřbitově ve společných hrobech. Pod seznamem je uvedena informace, že pomník byl pořízen roku 1937 nákladem UDr. Emila Říhy. Vlevo dole od spodního okraje je podsta­vec na květiny ze stejného materiálu s nápisem (3) Provedla 'y J. Rada a syn Praha XL


Pamětní deska k ukončení 2. světové války

Ulice Vítězná (vchod do budovy Gymnázia)

pamětní deska - připomínka kapitulace zbytku německé bran­né moci České národní radě, která byla podepsána zde 8. května 1945 v 21:05 hodin.

Text na desce: "Na paměť ukončení 2. světové války 1939-1945. V této budově přijali 8. května 1945 ve 21 :05 ho­lin zástupci České národní rady kapitulaci posledních zbytků nacistických vojsk ve středních Čechách".


Pamětní deska obětem nacismu

Umístění: Husovo náměstí, podstavec pomníku Prokopa Velikého (naproti stanici České policie)

Odhalena v roce 1975

Text na Pamětní desce obětem fašismu: "Občanům Česko­brodska žalářovaným a padlým v době fašistické okupace1939-1945, Lidé bděte, Už nikdy fašismus"


Pomník Rudé armády

Odhalen 8. května 1949. Reliéf sovětského vojáka na podstavci pomníku je od ak. sochaře Jiřího Jílka

Zrušen a kanón předán soukromému sběrateli. Podstavec rov­něž odstraněn a reliéf byl předán do Podlipanského muzea Českém Brodě


Pamětní deska maršála Suvorova

Umístění na náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56, na budově bývalé Královské hospody (dnes druhá budova MěÚ). Odhal­ena 11. 10. 1953

Nápis na desce: Po slavných vítězstvích na cestě do vlasti noc­oval v tomto domě dne 28. 1. 1800 A. V. SUVOROV.


Pamětní deska k 30. výročí osvobození Československa

Umístěna na Sportovní hale v Komenského uliciPamětní deska Obětem okupace

Umístění: v budově Gymnázia ve Vítězné ulici

Nápis: OBĚTEM OKUPACE 1939-1945

JosefBek, Milan Čepek, prof. Jan Jiroušek, Dr. Otto Klinger, Justav Zdeněk Klinger, Karel Kohn, Marie Kohnová, Jana vfichelupová-Geigerová, Ladislav Satran, Antonín Tůma, kpt. František Záruba, prof. Alexander HliněnýPamětní deska umučeným Sokolům

Umístění: Tyršova ul., budova Sokolovny

Nápis: PAMÁTCE UMUČENÝM SOKOLŮM

1939-45 1948-89ObrazekObrazek


Článek v Českobrodském zpravodaji č.5/2006

ObrazekPříspěvek v časopise Dějiny a současnost č.8/2006

Obrazekdobré adresy

www.vets.estranky.cz/

Nehodláme se zde eristicky pouštět do vachrlaté otázky po historické paměti a její důležitosti potažmo smyslu. Tento spor je jako obvykle již předem dichotomicky vyřešen stylem "rychlé prachy" versus "pomalé". Zkoumání minulosti nepatří k záležitostem lukrativním, vzhledem k vynaloženému času a výsledku je z krátkozrakého, leč převažujícího telepohledu pokládáno dokonce za zkázonosně ztrátové. Přesto se odkudsi — navzdory všem makroekonomickým a mikroekonomickým imperativům doby — stále vynořují lidé, kteří tímto směrem napřahují neutuchající elán a býčí energii. Na stránkách Válečných veteránů Kolínska (Sdružení válečných veteránů ČR — Středočeský kraj — SVV) je soustředěno mapování vojenských pietních míst (VPM). Jsou sem zahrnovány pamětní desky (PD), válečné hroby (VH) a památníky (P). Sběr a dokumentování probíhají od roku 2004 jen dílem systematicky a v červenci 2006 dosahoval počet VPM 1343 záznamů. Výsledný odhad kolísá v rozsahu 70 tisíc až 170 tisíc válečných hrobů (tj. válečné hroby, rodinné hroby s padlým vojákem, pomníky, památníky, pamětní desky, osária i válečné hřbitovy). Každé pietní místo je dokumentováno kvalitní fotografií, jsou věrně přepsána jména, data a další doprovodné nápisy a k detailnímu umístění přispívají souřadnice GPS (Global positioning system). V současném stadiu není zjišťováno, kdy pietní místo vzniklo a kdo ho ztvárnil a financoval, pokud to není uvedeno v epigrafice. Je však více než zřejmé, že hromadící se data a ikonografický materiál se nabízejí jako vděčné téma ke studentským pracím, buď jako doplňování soupisu nebo jeho vytěžování. Tento dlouhodobý projekt si zaslouží pozornost svou velkorysostí a neměl by skomřít.

Originál článku : http://dejiny.nln.cz/archiv/2006/082006-11.html

dasik@nln.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář