Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rezenze v tisku ( strana 2 )

13. 6. 2006
na stranu 1

Článek v Národním Osvobození č.16/2006

Mapujeme vojenská pietní místa aneb Virtuální pomník

Středočeský výbor Sdružení válečných veteránů ve spolupráci s dalšími příznivci, hlavně Vladimírem Štruplem a Ivem Šťastným, mapuje vojenská pietní místa v České republice a částečně také v zahraničí. Touto činností se rovněž zabývá Ministerstvo obrany ČR, přesněji Referát válečných hrobů. Aktivity SVV jdou však v hledání do větší hloubky, než je uloženo MO Zákonem 122/2004 o válečných hrobech.

Mezi hlavní rozdíly patří:
. Účastníci projektu vyhledávají i památky,
které už nemusí splňovat podmínky válečného hrobu ve smyslu Zákona 122/2004, přesto mají určitý vztah k vojenské historii. Toto se týká např. míst, kde pobývali významní vojáci a odbojáři, památky na oběti holocaustu a další oběti válečných konfliktů bez vztahu k vlastní bojové činnosti.
. Mimo jiné se snažíme dohledávat i pietní místa již z jakéhokoliv důvodu zrušená či zničená a umístit na web alespoň jejich fotografii či popis.
. Dále naše skupina usiluje dané památky zaměřit pomoci satelitní navigace GPS. Takto získané souřadnice jsou nejen uvedeny u dané památky, ale jsou rovněž pomoci programu GIS zpracovány do podoby, kterou lze zobrazit na různých mapových podkladech, případně na mapovém serveru státní správy. Soubory s daty jsou zde volně ke stažení a postup pro zobrazení je popsán.
. Dalším rozdílem je uvedení nejen fotografie a umístění pietního místa, ale i kompletní přepis textů na vlastní památce. Díky tomu je následně možné najít odkaz na určitou osobu či událost přímo zadáním požadované informace do internetových vyhledavačů. Postupně se tak na internet dostávají jména desítek tisíc našich hrdinů a obětí ozbrojených konfliktů.
. Jako určitý doplněk je naše snaha k památkám, pokud je to možné, doplňovat další informace o historii vlastní památky, tak místa, k němuž se vztahuje. Proto již nyní je u některých pietních míst fotografie
z odhalení a následně případné úpravy památky.

ObrazekK prezentování vlastní činnosti v rámci projektu mapování vojenských pietních míst Stč. výbor SVV využívá zřízené webové stránky www.vets.estranky.cz. kde v polovině letošního června bylo vystaveno již více než 1100 takových pietních míst. Od spuštění stránek na konci prosince 2005 je navštívilo více než 19 tisíc čtenářů. Vlastní stránky jsou děleny dle administrativního členění České republiky na kraje a okresy. V současné době je naším mapováním dotčeno již 56 okresů ČR. Lze na nich vyhledávat informace podle jména osoby, obce či podle události.
Samostatnou kapitolou webových stránek jsou vojenské insignie a nášivky AČR, včetně současných zahraničních misí. Těchto znaků je momentálně okolo 200. Součástí stránek je taktéž fotogalerie se snímky z misí našich novodobých veteránů.

Pro dokreslení historických událostí ještě plánujeme na stránkách uvádět krátké informace o vojenských prostorech a objekt:ech včetně historických fotografií. I v této oblasti na stránkách figuruje několik ukázek.
Naše aktivita je vedena snahou vytvořit jakýsi virtuální pomník těmto pietním místům. Jen za půl roku existence stránek jsme zaznamenali několik poškození či úprav od stavu, kdy byla památka dokumentována naposledy. Díky tomu, že je pietní místo uvedeno na internetu, je možná kontrola jeho případného poškození a úplnosti. Narůstající počet účastníků vlastního mapování dalších přispěvatelů dává naději, že tato místa budou v budoucnu navštěvována také : cílem zkontrolovat jejich stav.
Naší snahou je rovněž spolupráce s dalšími organizacemi a zájemci. Už u našeho prvního pokusu mapovat vojenská pietní místa Soudního okresu Český Brod stála pomoc ČSBS a zvláště pak jeho organizace v Kolíně. Cestou různých periodik a institucí se snažíme oslovovat další přispěvatele. K tomuto účelu jsme využili i NO, kde nám byla otisknuta výzva s žádostí o pomoc, na kterou jako první zareagoval Dr. Rudolf Hegenbart s obsáhlou informací o pietních místech obce Cikháj a okolí. Postupně se přidalo pár dalších.

Jsme si vědomi, že vzhledem k počtu těchto památek, jejich množství jde do desítek tisíc, jen základní část naší snahy záležitostí na několik let. Rostoucí počet přispěvatelů nám však dává naději, že se nám postupně podaří vybudovat systém, kdy pro každý okres bude alespoň jeden garant udržování aktuálního obsahu našich dat a tím i našich webových stránek.
Pro zlepšení povědomí o vojenských pietních místech v regionech plánujeme například návrhy cyklistických tras včetně jednoduchých mapek, kde jsou upozornění na námi vyhledané památky nad se nám touto cestou podaří, zvláště mladší generaci, pomocí internetu naši vojenskou historii přiblížit.
Bude-li mít kdokoliv zájem o další informace, případně se k nám připojit, byť i jedinou fotografií, bude vítán.

Martin Brynych (Honorář na Fond NO)


Článek v časopise Kaleidoskop č.1/2006

Rubrika: Toulky domovem

Mapování pietních míst

ObrazekProjekt VETS byl spuštěn před dvěma lety a je umístěn na internetové adrese www.vets.estranky.cz. Jeho cílem je poskytnout informace o misích novodobých veteránů, regionální vojenské historii, a to nejen na Kolínsku, a hlavně mapovat vojenská pietní místa v České republice.

I když název stránek zavádí k tomu, že se týkají především Kolínska, není tomu tak. Název vychází z toho, že se tento nápad zrodil mezi Prahou a Kolínem a část účastníků projektu bydlí u Kolína. Název stránek je prostě jen název. Tyto stránky si nekladou za cíl konkurovat oficiálním stránkám ČsOL a Sdružení válečných veteránů. Naším cílem je jen jejich doplnění o fotografie z misí, vojenské insignie a případně pár dalších drobností, které zatím na oficiálních stránkách sdružení nejsou, ale jistě časem budou. Ostatně, někteří z nás na oficiální stránky celkem pravidelně přispíváme jak textem, tak fotografií.

Vojenská pietní místa
Hlavní směr, kudy se projekt VETS bude ubírat jsou vojenská pietní místa. Co nás k tomu vedlo? Myslím, že to nejlépe vystihují slova člena projektu Vladimíra Štrupla: „Již jako kluka mě zajímala válka a nejvíce osudy našich letců. Četl jsem vše, co tehdy bylo k dispozici a začal jsem si už tenkrát vést databázi s jejich daty. Protože domácí odboj byl poněkud odsunut na druhou kolej, moje pozornost se upřela na něj. Chodil jsem do školy okolo pamětní desky padlému v Květnovém povstání v r. 1945 v Praze 6 a někdy po roce 1989 najednou deska zmizela. A tu a tam další, na které jsem si pamatoval. A tak mě až zamrazilo z toho, že by časem klidně mohly zmizet všechny. A to nechci připustit. Začal jsem tyto pamětní desky evidovat. Jsem přesvědčen, že na oběti válek a na to, zač tito lidé zemřeli, se v žádném případě nesmí zapomenout! A tak jsem sebrané údaje a fotografie začal psát a lepit na karty.“

Pro svoji sbírku si Vladimír Štrupl vybral motto:

ZDE PADL V KVĚTNOVÉM POVSTÁNÍ
NEZNÁMÝ HRDINA
Malý žulový pomníček na pražském náměstí šedne v zelené trávě:
má pozlacená, už omšelá písmena. Ve výroční dny ho každým rokem
zdobí dvě tři kytice a zastavují se tu pamětníci bojů - vzpomínají,
vyprávějí; jindy jsou to turisté, někdy děti. Ale denně procházejí
kolem stovky lidí. Desítky očí přejedou rychlým pohledem po nápisu,
skutečně pouze letmo - ale přece často bleskne prchavá myšlenka:
KDO TO ASI BYL ?
(Kaucký František, Voják tajné války, 1994)

O projektu
Nejsme žádné sdružení, spolek, organizace, ani nic podobného. Část našich přispěvatelů je členem ČsOL, SVV i ČSBS, ale někteří nejsou členy žádné organizace. Přispěvatelem se stává každý, kdo zašle byť i jedinou fotografii, či popis místa, i ten si dle nás zaslouží být zapsán na naší stránce díků, to se pochopitelně týká i organizací a orgánů státní správy a samosprávy. V případě, že se někdo rozhodne přispívat pravidelně (a většími počty podkladů), je nejen vítán, ale jako asi jedinou odměnu mu můžeme nabídnout zapsání na úvodní stranu našich stránek.

Projekt VETS bude mít celkem 3 fáze. Fáze 1, to jsou webové stránky, které slouží hlavně k první prezentaci už zjištěných podkladů jako ukázka možností a také pro sběr dalších podkladů. Fáze 2 je oslovení celé řady orgánů a institucí s cílem porovnání našich a oficiálních dat, kdy dojde k doplnění obou databází (naší i oficiální). Fáze 3 je finální prezentace všech zjištěných i získaných podkladů, předpokládá se jiný design stránek, vyhledávání apod. Je třeba si uvědomit, že se nakonec může jednat až o několik desítek tisíc položek.

Cíle projektu
Hlavním cílem je vytvořit okruh lidí se zájmem o vojenská pietní místa, historii a válečné veterány a s jejich pomocí postupně vytvářet databázi o všech takovýchto místech, lidech a událostech. Prezentovat tyto informace na webových stránkách a tam dát také prostor všem zájemcům o spolupráci a všem klubům vojenské historie, které pořádají pietní akce a podobné aktivity při prezentaci vlastní činnosti, případně upozornit na jejich aktivity. Chceme také prezentovat činnost českých válečných veteránů v misích mimo území ČR a po jejich návratu a historické podklady, které vhodně dokreslují všechny výše zmíněné okruhy informací.

Současný stav
Vlastní mapování pietních míst začalo v létě 2004, kdy se na tom dohodlo pár členů středočeského výboru Sdružení válečných veteránů. V té době vlastně skoro to samé na základě Zákona 122/2004 začalo provádět i Ministerstvo obrany. Shodou okolností ale podobnou aktivitu vykazuje i celá řada jednotlivců ve všech koutech ČR. Jsou to nejen zájemci o vojenskou historii, genealogové, ale i celá řada regionálních patriotů, kteří jen nelibě nesou fakt, že dějiny vlastního národa jsou zvolna opomíjeny a média jsou přeplněna Superstar, Vyvolenými a podobně hodnotnými pořady.

Dva roky jsme o sobě vlastně nevěděli, snažili jsme se každý nějakým způsobem o totéž s různými výsledky. Středočeši kupříkladu jako celek rychle upustili od záměru zahájit mapování okresu Kolín, protože spolupráce s různými institucemi byla tragická. Z několika set žádostí o pomoc či radu došlo jen pár odpovědí. Přesto se podařilo vytvořil skoro úplný seznam pietních míst pro Soudní okres Český Brod, byly vytvořeny off-line webové stránky, mapa ve formě plakátu, textový návrh publikace. S tím vším jsme plni nadšení opět obešli pár institucí a opět jsme byli ubezpečeni, že děláme dobrou práci (většina ohlasů), že děláme zbytečnou práci (1 jediný, ale o to z horší strany, dokonce z té, jejíž odkaz máme na titulní straně mezi oblíbenými - schválně zkuste si tipnout odkud to bylo).

Na podzim 2005 se míra naši trpělivosti s neúnosným stavem v této oblasti dostala za snesitelnou mez. Celý rok jsme čekali na prvotní výsledky státního mapování. Poslouchali jsme zábavné ubezpečení úředníků samosprávy, že žádná taková povinnost není, posléze měněná na to, že zákon sice je, ale plnit se bude časem a podobně. Oázou v poušti nepochopení bylo Ministerstvo obrany, které vyvíjelo snahu, jak co nejrychleji posbírat informace. Provozovalo dokonce ještě jedny webové stránky s instrukcemi pro obce, šířilo program na evidenci a ochotně snášelo naše dotazy a poskytovalo nám informace. Mimochodem, tento dobrý pocit z referátu válečných hrobů máme dosud, byla to však pouze jedna z mála pozitivních výjimek. Proto jsme se rozhodli udělat vlastní web. Estránky se pro tento účel jevily přímo dokonale. Nikdo z nás stránky neumí dělat a ochota provozovatelů stránek je asi bezbřehá. Ochotně nám vždy vyšli vstříc, a to i když jsme nebyli schopni položit dotaz úplně polopaticky. Kéž by si s nich vzali příklad někteří poskytovatelé připojení k internetu. Pokus to byl jen malý, 3 okresy, pár pietních míst, přihlášení do vyhledávačů a seznamů a čekání. Výsledek nebyl nic moc, většinu návštěv jsme si "udělali" sami, ale ne všechny. A to byla motivace. V lednu jsme tedy přidali a celkem 1012 návštěv už nemohlo být jen od nás. V té době se objevil první externí přispěvatel, pan Zdeněk Beneš. To byl další impuls. Únor nás návštěvami přiblížil k číslu 2000 a navíc s námi spojil své úsilí pan Vladimír Štrupl, jeden z těch, který celá léta sbíral a ukládal tyto podklady. Zde bych také rád poděkoval serveru www.valka.cz za to, že v této době tolerovali naše výzvy o pomoc a spolupráci. Mnoho jich bylo vyslyšeno. Březen už byl s číslem 3166 návštěv v mezích našich bujných představ o tom, jak může malý nekomerční web růst.A následoval duben se 4237 návštěvami, ale hlavně skoro deseti dalšími přispěvateli. V květnu se k nám přidal další velký sběratel vojenské historie pan Ivo Šťastný a i návštěva byla opět vyšší, a to 4270 přístupů. V červnu jsme překonali květen celkovými 4719 návštěvami. A hned v úvodu července se k našemu úsilí připojil pan Petr Tichý, sběratel z Moravy. Celkem jsme zaznamenali za něco málo přes půlrok více než 21000 návštěv. A to návštěv nejen z ČR, ale z mnoha zemí světa i zámoří.

Nerad bych vynechal další naše přispěvatele, Zdeňka Beneše, Vladimíra Štrupla, Radka Nimburského, Kajugu, Michala Beneše, Jirku Huška, Oldu Tetura, Pepu Přerovského, Michala V., Janka K., Ing.Františka Steklého, Standu Kaina, Jana Štrupla, Dianu Štruplovou, Radima Kapavíka, Radka z Prahy, Jirku Kepla, Lubomíra Macha, Ervína Silného, Iva Šťastného, Radka Říhu, Lukáše Doubravu, Pepu Rakouského, Dr.Rudolfa Hegenbarta, Michala Plavce, Prof.Bohuslava Veverku, Zdeňku Brynychovou, Petra Tichého, Jana Vallu, Jaroslava Švába, Štěpána Kosíka, Jiřího Mudru, Samo Jablonku, Jaroslava Neubauera, René Vápeníka.

Jak budeme pokračovat
Předně je třeba říci, že to co je na webu, není rovno tomu, co máme "nahledáno". Toho je o něco více. V tuto chvíli čeká ve frontě na zařazení asi 400 zaměřených VPM a zhruba o něco menší počet míst zatím bez souřadnic. A vlastně denně chodí další a další, nejen od našich přispěvatelů, ale i od anonymních dárců. Snažíme se tyto věci došlé emailem upřednostňovat, abychom vyjádřili takto poděkování za jejich snahu, úsilí a podporu, kterou našemu projektu poskytují. Do budoucna bychom také rádi více vešli v známost a zbavili se nálepky tak trochu naivních nadšenců. Dva roky mnoho z nás poslouchalo, že to takto nejde apod. Myslím si, že více než 1200 odprezentovaných míst při malých finančních nákladech tak trochu naznačuje, že při troše snahy a chuti to půjde. Určitě nebude na webu letos a asi ani za 5 let těch 19 000 či 73 000 či 200 000 válečných hrobů, ale budeme se snažit, aby toho bylo co nejvíc.

S rostoucím počtem přispěvatelů je šance na kvalitní výsledek v první fázi a skvělý výsledek ve fázi třetí.

V rámci naší prezentace plánujeme nejen pokračovat s přispíváním do různých médií, ale nebráníme se spolupráci s dalšími institucemi. V současné době se objevila možnost spolupráce s jednou vysokou školou, která by nám pomohla v položce pro nás zvláště obtížné (GIS). A tato cesta je už od prvních náznaků pro nás více než příjemná. Dále bychom se rádi věnovali i dalšímu projektu, a tím jsou vojenské insignie. Ten zatím stagnuje, ale máme snahu ho alespoň udržovat při životě, dokud se nenajde jeho vedoucí, který bude ochoten nad ním trávit nemalé chvilky. To samé se dá říci i o slibovaných cyklotrasách. K jedné jediné zatím další nejsou. Pravda, pracujeme na dvou dalších, ale času je opravdu moc málo. A seznamy osob? Máme podklady pro několik desítek obcí a měst. Ale zde je třeba mít na zřeteli, že se snažíme původní seznamy doplňovat o další možné údaje a celá věc je administrativně náročná. Už jen samotný přepis údajů je zdlouhavý. Ale rozhodně neopouštíme myšlenku, že seznamů by vlastně mělo být tolik, kolik je obcí (přes 7000).

Jak se k projektu připojit
Není nic jednoduššího než kontaktovat administrátora stránek pro případnou domluvu nebo přímo zaslat popis místa či fotografii. V rámci uveřejnění je vhodné doplnit, jak chcete váš příspěvek autorizovat, stačí zvolit např. přezdívku, případně vůbec nic. To je z důvodu, aby bylo zřejmé, kdo je autorem. Nemáme zájem na tom pyšnit se cizí prací. Naopak si jí velmi vážíme. Fotografie či text může být víceméně v libovolném formátu (upřednostňujeme JPEG a TXT, ale není to podmínka). Rozlišení u fotografie je opět libovolné, ideálně okolo 600 x 800 pixelů. Ale může být pochopitelně větší či menší. Rozhodujícím pro nás je identifikovat místo. U vlastního pietního místa, pokud je to možné, uvítáme detailní záběr na texty, případně jejich obsah již v textové podobě. V případě, že máte možnost zaměřit i místo pomocí GPS, upřednostňujeme souřadnicový systém WGS 84. Souřadnice mohou být zapsány jako zeměpisné či rovinné. Všechny nové příspěvky budou vystaveny na web v nejkratším možném čase, tak jak dorazí na email administrátora. Pokaždé zasilateli odpovíme. Nejdelší doba pro naši reakci je asi tak 15 dní (pro případ dovolené, apod.).

Martin Brynych


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář