Jdi na obsah Jdi na menu
 


3.Výroční setkání účastníků Projektu mapování VPM

7. 12. 2008

O víkendu 6. a 7. prosince 2008 proběhlo v pořadí již třetí výroční setkání účastníků projektu mapování vojenských pietních míst, spojené se seminářem o vojenských pietních místech a shromážděním členů Spolku pro vojenská pietní místa, o.s.

Na úvod je třeba zmínit velice potěšující účast : Standa Kain, Vladimír Štrupl, Diana Štruplová, Ivo Šťastný, Petr Tichý, Martin Brynych, Zdeňka Brynychová, Aleš Zahradníček, Věra Zahradníčková, Pepa Přerovský, Jana Hladká, Honza Kincl, Ferdinand Vrábel, Roman Ujfaluší, Svatopluk Kučera, Pavel J. Kuthan, Jaroslava Kainová, František Steklý a několik milých hostů. Tedy 20 lidí, to je opravdu po mírném nezdaru na podzim v Praze velký úspěch a velké díky patří všem účastníkům.

A následně se pokusím zaznamenat průběh akce:

1000-1130

příprava sálů, prezentace a první diskuse

po obědě následoval blok přednášek a diskusí:

ObrazekCelé setkání zahájil předseda Spolku, Standa Kain, kdy přivítal přítomné, zvláště pak pana PhDr. Vrábela ze Slovenska, jehož přítomností dostalo naše setkání mezinárodní rozměr a dále pak vyhlásil a částečně i na místě předal pamětní listy Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. za spolupráci se spolkem a péči o vojenská pietní místa. V roce 2008 náš spolek udělil pamětní list těnto osobám a subjektů:

Ing. Imrich Vetrák, Asociace nositelů legionářských tradic, KVH Litobratčice, KVH BESKYDY, Mgr. Dašek Zdeněk, pplk. Švídek Stanislav, Mgr. Lenka. Procházková, Jiří Žák, Josef Krupička, Ing. Vlastislav Valda, Alena Osmanová, Ing. Karel Pachovský, Ujfaluši Roman, Radomír Roup, Rozehnal Ivo, Bohumil Toms, Ing. Mundl Stanislav, Ervín Silný, Jitka Silná, Miroslav Kaufner, Svatopluk Kučera. Část pamětních listů byla předána na místě a část dodatečně předá předseda.

Na úvod je také zmínit další úspěch spolku, kdy fotografie našeho člena Iva se objevily v knize našeho člena Michala Plavce „Praha v plamenech“, která právě vychází a v úterý 9.12.2008 má v Praze autogramiádu.

ObrazekPepa přítomné seznámil  s historií jednoty ČsOL v Českém Brodě, jejím obnovení v roce 2007, její současné činnosti a plánech do budoucna. Snad po zajímavost při této příležitosti předal Pepa, coby Brodský předseda členskou legitimaci obce našemu dalšímu členovi Alešovi. Jednota má v současné době 11 aktivních členů a registrovaných dokonce 17, nicméně to větší číslo je stále pozůstatek chaosu v členské evidenci ČsOL a ten se snažíme stále řešit oslovením nám přiřazených členů.

Předseda zdůraznil, že Brodská jednota v žádném případě nenahrazuje Spolek pro vojenská pietní místa, o.s., jen ho vhodně doplňuje. Pepa vypočítal všechny akce jichž jsme se letos účastnili, stejně jako ty, které jsme pořádali. Podařilo se nám uspořádat několik setkání v Českém Brodě, Kolíně a Praze, být na akcích v Praze, Mladé Boleslavi i ve francouzském Darney. Díky podpoře obce se podařilo zajistit také důstojný průběh mnoha pietních akcí. Z pověření obce jsme připravovali projekt využití hry geocatching pro propagaci ČsOL a podílíme se na plánovaném vydání svazků z edice spolku „Knihovna“.

Na závěr Pepa nastínil plán akcí na rok 2009, který je již v hrubých rysech u nás na webu.

Martin představil obecnou přednášku o spolku, jeho plánech a záměrech, s hlavním důrazem na rozlišení jednotlivých fází projektu mapování, kdy je třeba stále mít na paměti, že 3. fáze, tedy ta poslední, finální prezentace dat je pro nás hudba budoucnosti a není třeba ji uspěchávat, nejprve je třeba poctivě sbírat data a až bude většina pohromadě řešit jejich databázovou prezentaci.

ObrazekPavel J. Kuthan nám představil projekt „Památník Čs. legií Čestná vzpomínka“. Tento projekt naleznete na webu : http://www.pamatnik.valka.cz/novy/cz/informace.php. Tento projekt v režii pouhých 8 lidí skvělým způsobem mapuje osudy a příběhy našich legionářů, naleznete zde záznamy o více než 4500 osobách, stejně jako více než 400 unikátních fotografií, komfortní (a pro nás v mnoha ohledech vzorové) možnosti vyhledávání. A pochopitelně je pro nás potěšitelné, že do budoucna je možné propojení odkazů mezi našimi stránkami. V současné době je navíc na zmíněném webu ke stažení elá řada zajímavých informací.

Blok zhodnocení činnosti našeho spolku nastartoval Vladimír, který vyčerpávajícím způsobem vypočítal všechny akce jenž jsme pořádali a ty jichž jsme se účastnili jako hosté. Tak snad jen pro ukázku:

Obrazekleden: setkání pořádané Anletem v leteckém salönku v hotelu Duo
únor: bylo zahájeno mapování posledního okresu, tedy Vsetína
březen:podařilo se nám předat poslední pamětní list, vydaný za rok 2007, v tomtéž měsíci se náš spolek ostře ohradil proti opakovanému zneužívání Památníku na Vítkově, tentokrát pro natáčení pornografického filmu
duben:návštěva výstavy vagon a konečně se podařilo uzavřít diskusi na téma spolkové logo
květen: návštěva tryzny v Terezíně
červen: účast na pietním aktu ve francouzském Darney, pietní akt v Pankrácké sekyrárně, založení první spolkové geocache
září: prezentace spolku v hotelu Legie v Praze
říjen: společně s Anletem výzva „Pocta hrdinům národa“, tvorba jednoho panelu na výstavu „Osudové okamžiky“, prezentace v hotelu Duo
listopad: hlavně díky Vladimírovi a Dianě se podařilo znovuvytvořit dvě desky na pietní místa v obci Mělnické Vtelno (ME), které budou slavnostně instalovány v roce 2009 a jež spolufinancoval náš spolek
prosinec: pochopitelně 3. seminář v Pardubicích
k tomu všemu mnoho schůzí a setkání v Praze, zájezd do obce Hrušky, prezentace na Komorním Hrádku, atd., atd.

Na Vladimíra navázal Martin se statistickou přednáškou o počtech navštívených stránek, nejnavštěvovanějších stránkách, přenosu dat, počtech členů, přispěvatelů, atd., atd. Všechna tato data s uzávěrkou 31.12.2008 budou prezentována ve výroční zprávě, která bude dána na web v lednu 2009.

Paní Jaroslava Kainová, dobrá a obětavá duše našeho účetnictví nás seznámila se stavem pokladny. V roce 2008 jsme vybrali více než 7400 Kč a prakticky stejnou částku tento rok i spotřebujeme. Mezi hlavní výdaje patří: pronájem domény a provoz webu www.vets.cz, poštovné, květiny na pietní akty, DVD na zálohy dat, pronájem sálu, pamětní desky a další drobné výdaje.

Honza Kincl nás seznámil s tím jak pokračují práce na projektu jenž si vzal za své a tím jsou vojenské deníky. Dostalo se nám té důvěry, že můžeme zpracovávat deníky z pozůstalosti Františka Záruby a Josefa Waldmana. Tedy zatím, časem jich asi bude ještě více. Tyto podklady Honzin zpracovává, skenuje, přepisuje, doplňuje o poznámky, vysvětlivky, mapky, text převádí do srozumitelné podoby pro dnešního čtenáře a hlavně tím nastavuje postup jak s takovým materiálem pracovat, neb to celé je pro nás novinka. Díky mu za to.

Pepa, jak již bylo výše uvedeno, představil hru geocatching. Objasnil princip hry, jakým způsobem se může pomocí této hry propagovat nejen obec, ale i jednotlivá VPM. K tomu jen malá vysvětlivka. jedním ze smyslů hry je fakt, že dotyčný, který nalezne skrýš např. u daného pietního místa, provede o tom zápis na internet. V případě, že by toto místo bylo např. poškozeno, my se tímto o dané věci rychle dozvíme. Již půl roku to takto funguje na prvním našem místě a můžeme konstatovat, že naprosto dle naších ideálních představ. Tímto velké díky všem hráčům této hry, je vidět, že důslední ctí zásady ohleduplnosti k danému místu a obecně je vidět velká prospěšnost této hry.

K tomuto Pepa ještě zmínil, že ČsOL plánuje vydat putovní minci, právě pro tuto hru. Doufejme, že se jí dočkáme již příští rok. V každém případě bude však ČsOL až druhá, neb první minci se znakem obce vypustila do světa již naše Českobrodská jednota ČsOL.

ObrazekPo tomto bloku přednášek následovala krátká procházka po Pardubicích, kdy nám za průvodce byl Ivo. Cestou jsme položili kytici u pomníku TGM na malém náměstí.

Osvěženi svěžím pozdně odpoledním počasím, jsme se mohli vrhnout na další diskusní část. Zahájil ji pan Vrábel, kdy nám představil práci u Lučenci a hlavně velmi zajímavou souvislost mezi tímto slovenským městem a Vysokým Mýtem, respektive zdejším vojenským útvarem. V publikaci nás upozornil i na nepřesnosti v jejím maďarském překladu. Pro nás je však zvláště zajímavý právě onen pomník legionářů z Itálie a vojáků z Vysokého Mýta (tzv. Vrtíškův pomník“).

Připomenul nám také společné dějiny na osově M. R. Štefánika.

Pak už byla na pořadí jen oddělená část pro členy spolku, kdy se se ostatní přítomní dále věnovali diskusi dle svých zájmů.

ObrazekV členské části, jíž se aktivně účastnili: Petr, Honzin, Martin, Roman, Jaroslava, Pepa, Standa, Vladimír a Aleš (byť nás bylo v sále pohříchu více, ale budiž), bylo hlavním bodem úprava stanov. Důvod pro úpravu části 2 je takový, že v současné době je pro nás obtížně, spíše nemožné být příjemcem darů a bude třeba buď jinak koncipovat zde prezentované cíle spolku, případně nějaké ještě doplnit.

A v části 3 dojde k relativně radikální změně, kdy bude nezbytné zavést povinný členský příspěvek. Tento fakt je veden pouze usnadněním vedení účetnictví a podobnými faktory. De facto jsme nyní všichni dárci spolku jehož jsme členem, takže povinný příspěvek toto vše lépe dořeší. Nutno podotknout, že toto opatření považuje opravdu za formalitu a vžši povinného příspěvku stanovíme na 50 Kč. S tím, že doporučená částka na rok 2009 je stejně jako v roce 2008 stále 500 Kč (tedy nově 50 Kč povinně a 450 dobrovolně navýšené). Většina přítomných platila s úsměvem už na místě.

Celou tuto oblast dá ještě předseda k diskusi do členské sekce a vše se uzavře papírově na první schůzi v roce 2009, tedy v lednu v Praze.

A poslední“řádnou“ přednášku měl Martin na téma možného použití programu Google earth pro prohlížení rastrových dat a možnou kontrolu zasílaných souřadnic. Daná aplikace se jeví jako v některých ohledech lepší než použití webové aplikace Google maps. Nicméně pro prostor ČR si vystačíme dobře s aplikacemi na ww.mapy.cz a podobnými.

V neděli část účastníku navštívila pietní místo v obci Ležáky, kde položila u pomníku kytici.

ObrazekV průběhu celé soboty se tvořil nespočet diskusních hloučků a měnily se kontakty, informace i zkušenosti. Jsem přesvědčen, že letošní ročních se více než podařil. Více než hojná účast, značné množství přednášek a prezentovaných materiálů jistě potěšily všechny přítomné.

Nezbytné je také poděkovat Ivovi a Jardovi za již tradiční organizační zajištění salónku, projektoru a ubytování. I perfektní a tolerantní obsluha v Pivovarské restauraci si zaslouží díky.

Pochopitelně, že v průběhu akce bylo možné si stáhnout aktuální verzi offline, čímž je náš projekt zase rozeset a tím i zálohován v mnoha městech.

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář