Jdi na obsah Jdi na menu
 


Choustníkovo Hradiště

5. 11. 2007

Pomník Obětem válek

ObrazekUmístění: Choustníkovo Hradiště, vlevo při silnici na Kohoutov, asi 200 m za kostelem

Nápis: 

OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK
1914 - 1918   
1938 - 1945 

DEN OPFERN  DER BEIDEN WELTKRIEGE


(druhá strana)
Den Opfern des Weltkrieges  in treuem Gedenken  die Bevölkerun von Gradlitz

Poznámka:
Pomník (obelisk i kvádrový podstavec) jsou z černé leštěné žuly, nápisy vpředu latinkou ve stylu písma, které odpovídá Arialu, vzadu nápis švabachem.
Pomník je ve velmi dobrém stavu, ošetřovaný, trávník kolem posekaný.


Souřadnice: 50°25´34,33" N ; 015°52´40,916" E

Foto: Ing. Karel Pachovský, 15. 8. 2006

 

Hrob obětí pochodu smrti z r. 1945


ObrazekUmístění: katastr obce Choustníkovo Hradiště. Z Ch. Hradiště vyjedeme po silnici č. 37 směrem na Trutnov. Po 2 km, kdy již téměř vyjíždíme z lesa je na levé straně louka. Na jejím konci vpravo je lesní cesta. Po ní po 50 metrech přijdeme k místu původního hrobu, označeného plechovou deskou s nápisem.

Nápis:

Zastav se, smekni, připomeň si ....

Ve dnech 19. a 20 února 1945 bylo v těchto místech brutálně zavražděno 88 mužů, účastníků pochodu hladu a smrti z tehdejšího koncentračního tábora GROSS ROSEN (dnes Rógoznica, severně od města Walbrzych v Polsku). Odsud odešel průvod vězňů 15. února 1945 přes Mieroszow, Zdoňov, Chvaleč a Trutnov. Cílem byla železniční stanice Jaroměř. První část transportu dorazila 18. února 1945 do Choustníkova Hradiště. Z této skupiny, i ze skupiny další (dorazila 19. 2. 1945) byli vyčleněni vězňové neschopni dalšího pochodu a zde brutálně zavražděni. Ostatní vězňové byli vrácení pěšky zpět na nádraží do Trutnova a vlakem rozvezeni do koncentračních táborů v Německu.

Těla obětí z hrobů i další těla obětí, nalezených v mělkých hrobech podél trasy pochodu byla v září 1945 exhumována, uložena do rakví a pietně pohřbena 23. září 1945 ve společném hrobě na novém hřbitově v Choustníkově Hradišti. V tomto hrobě našlo místo posledního odpočinku 145 obětí pochodu hladu a smrti z února 1945.

Obecní úřad Choustníkovo Hradiště.

Souřadnice: N 50°26'26.093", E 015°51'43.52"

Foto: Radomír Roup, 25.5.2008

 

Památník obětí pochodu smrti z r. 1945


ObrazekUmístění: Choustníkovo Hradiště, hřbitov.

Nápis:

LIDÉ BDĚTE!
1938 - 1945
Stočtyřicetpět obětí pochodu smrti z konc. tábora Gross Rosen 19.2.1945

Poznámka:
Památník byl odhalen 23. září 1945. Monolit z pískovce je 7,5 m vysoký, ozdobený trnovou korunou.

Souřadnice: N 50°25'9.052", E 015°52'52.661"


Foto: Radomír Roup, 25.5.2008

 

 

 

 

Pomník obětem Prusko-rakouské války 1866


ObrazekUmístění: Choustníkovo Hradiště, hřbitov u kostela Povýšení sv. Kříže, naproti motorestu. Soubor deseti pomníků u hřbitovní zdi. Tento je první zleva.

Nápis:

Hier ruht, beweint der für Kaiser und Vaterland gestorbene k.k. Cadet-Feldwebel vom 10. Inf. Reg. Josef Christian Schipal aus Prag, gestrorben in Folge der im Jahre 1866 in der Schlacht bei Trautenau erhaltenen Wunden. J. Wagner, Jaroměř.

Překlad:

Zde odpočívá, oplakáván, padlý za císaře a vlast, c.k. kadet-šikovatel od řadového pěšího pluku č. 10, Josef Cristian Schipal z Prahy, zemřelý na následky zranění, utrženého v bitvě u Trutnova. J. Wagner, Jaroměř.

Souřadnice: N 50°25'27.878", E 015°52'35.779"

Foto: Radomír Roup, 27.5.2008

 

Pomník obětem Prusko-rakouské války 1866


ObrazekUmístění: Choustníkovo Hradiště, hřbitov u kostela Povýšení sv. Kříže, naproti motorestu. Soubor deseti pomníků u hřbitovní zdi. Tento je druhý zleva.

Nápis:

Hier ruht in Gott Adolf Schwerer, Lieutnant des k.k. 23. Lin. Inf. Reg. Baron Airoldi. Bei der Schlacht von Trautenau am. 27. Juni 1866 todlich getroffen, den heldenmutig getragenen schweren Leiden erlegen am 29. Juni 1866 im Lazareth der Fabrik zu Neurettendorf. Dem tapferen Kameraden gewidmet von Offiziers Corps seines Regimentes.

Překlad:

Zde odpočívá Adolf Schwerer, poručík 23. p. ř. pl. barona Airoldiho. Smrtelně zasažen v bitvě u Trutnova 27. června 1866, podlehl hrdinně snášenému těžkému utrpení 29. června 1866 v lazaretu v Nových Kocbeřích. Svému statečnému kamarádovi věnováno důstojnickým sborem pluku.

Souřadnice: N 50°25'27.878", E 015°52'35.779"

Foto: Radomír Roup, 27.5.2008

 

Pomník obětem Prusko-rakouské války 1866


ObrazekUmístění: Choustníkovo Hradiště, hřbitov u kostela Povýšení sv. Kříže, naproti motorestu. Soubor deseti pomníků u hřbitovní zdi. Tento je třetí zleva.

Nápis:

Janoš Branich, k.k. Hauptmann im 24-ten L. I. Reg. gef. am 28. Juni 1866. Renov. Kom. 1890.

Překlad:

Janoš Branich, c.k. setník 24-tého ř. p. pl. zemř. 28. června 1866. Renov. Kom. 1890.

Souřadnice: N 50°25'27.878", E 015°52'35.779"


Foto: Radomír Roup, 27.5.2008

 

Pomník obětem Prusko-rakouské války 1866


ObrazekUmístění: Choustníkovo Hradiště, hřbitov u kostela Povýšení sv. Kříže, naproti motorestu. Soubor deseti pomníků u hřbitovní zdi. Tento je čtvrtý zleva.

Nápis:

Ernest v. Kuder, k.k. Oberlieutnant im 23. L. I. Regt. Baron Airoldi, geboren in Darmstadt, gefallen in der Schlacht bei Trautenau 1866. Renov. Kom.

Překlad:

Ernest von Kuder, c.k. nadporučík 23. ř. p. pl. barona Airoldiho, narozen v Darmstadtu, padl v bitvě u Trutnova 1866.

Souřadnice: N 50°25'27.878", E 015°52'35.779"

Foto: Radomír Roup, 27.5.2008

 

Pomník obětem Prusko-rakouské války 1866


ObrazekUmístění: Choustníkovo Hradiště, hřbitov u kostela Povýšení sv. Kříže, naproti motorestu. Soubor deseti pomníků u hřbitovní zdi. Tento je pátý zleva.

Nápis:

1866
Zde odpočívá v Pánu 5 pruských a 6 rakouských vojínů padlých ve válce 1866. / Hier ruhen in Gott 5 preuss. und. 6 oester. Soldaten, gegallen im Kriege 1866.

Souřadnice: N 50°25'27.878", E 015°52'35.779"

 


Foto: Radomír Roup, 27.5.2008

 

Pomník obětem Prusko-rakouské války 1866


ObrazekUmístění: Choustníkovo Hradiště, hřbitov u kostela Povýšení sv. Kříže, naproti motorestu. Soubor deseti pomníků u hřbitovní zdi. Tento je šestý zleva.

Nápis:

Hier ruht Edmund Tachau k.k. Hauptmann im 13-ten L. I. Reg. am 27. Juni 1866 im Treffen bei Trautenau schwer verwundet, starb er am 4-ten Juli 1866 den Heldentod im šř-ten Lebensjahr tief betrauert von den seinen. Renov. Kom. 18. č. 17.

Překlad:

Zde odpočívá Edmund Tachau, c.k. setník 13. řadového pěšího pluku, těžce zraněn ve srážce u Trutnova 27. června 1866, zemřel hrdinskou smrtí 4. července 1866 v 35. roce života, oplakáván svými.

Souřadnice: N 50°25'27.878", E 015°52'35.779"

Foto: Radomír Roup, 27.5.2008

 

Pomník účastníka Prusko-rakouské války 1866


ObrazekUmístění: Choustníkovo Hradiště, hřbitov u kostela Povýšení sv. Kříže, naproti motorestu. Soubor deseti pomníků u hřbitovní zdi. Tento je sedmý zleva.

Nápis:

Hier ruht Johann Jüttner, k.u.k. Artilerie Haptmann, Besitzer der grossen goldenen Tapferkeitsmedailie gestorb. I. R. am 29. Mai 1894 im 73. Lebensjahre. Ruhe sanft!

Překlad:

Zde odpočívá Johann Jüttner, setník c.k. dělostřelectva, nositel velké zlaté medaile za statečnost, zemřel 19. května 1894 v 73. roce svého života.

Odpočívej sladce!


Poznámka:
Setník Jüttner se nechal pohřbít mezi své někdejší bojové kamarády.

Souřadnice: N 50°25'27.878", E 015°52'35.779"

Foto: Radomír Roup, 27.5.2008

 

Pomník obětem Prusko-rakouské války 1866


ObrazekUmístění: Choustníkovo Hradiště, hřbitov u kostela Povýšení sv. Kříže, naproti motorestu. Soubor deseti pomníků u hřbitovní zdi. Tento je osmý (předposlední) zleva.

Nápis:

Hier ruht in Gott k.k. Zugsführer im 24. Inft. Rgts. Georg Kubat, gefallen am 27. 6. 1866 im Treffen bei Trautenau. / Zde leží v Pánu c.k. četař ve 24. pěším pluku Georg Kubat. Padl 27. 6. 1866 v bitvě u Trutnova.

Souřadnice: N 50°25'27.878", E 15°52'35.779"

 


Foto: Radomír Roup, 27.5.2008

 

Pomník obětem Prusko-rakouské války 1866


ObrazekUmístění: Choustníkovo Hradiště, hřbitov u kostela Povýšení sv. Kříže, naproti motorestu. Soubor deseti pomníků u hřbitovní zdi. Tento je devátý, poslední u hřbitovní zdi.

Nápis:

Hier ruhen in Gott 7 Soldaten, gestorben in der Nacht von 27. nach 28. 6. 1866 im Lazareth in Neu Rettendorf. / Zde leží v Pánu 7 vojínů, zemřelých v noci ze 27. na 28. 6. 1866 v lazaretu v Kocbeřích.

Souřadnice: N 50°25'27.878", E 15°52'35.779"

 


Foto: Radomír Roup, 27.5.2008

 

Pomník obětem Prusko-rakouské války 1866


ObrazekUmístění: Choustníkovo Hradiště, hřbitov u kostela Povýšení sv. Kříže, naproti motorestu. Soubor deseti pomníků. Tento se nachází uprostřed souboru pomníků, je předsazený asi o metr dopředu.

Nápis:

Dem Andenken des k.k. Soldat Karel Seyffert, welcher gefallen im preussisch-österreichische Krieg im Jahre 1866 / Památce c.k. vojína Karla Seyfferta, který padl 1866 v prusko-rakouské válce.

Poznámka:
Deska byla původně kovová, je nahrazena deskou z leštěné žuly se zlaceným nápisem.

Souřadnice: N 50°25'27.878", E 15°52'35.779"

Foto: Radomír Roup, 27.5.2008

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář