Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pardubice - Pardubičky ( strana 4 )

10. 4. 2006

na stranu 3

 

Vojenský hřbitov příslušníků 8.dragounského pluku, hraběte Montecuccoliho


Umístění: Pardubice – Pardubičky, dnes parčík u Bočkovy ulice

Vojenský hřbitov v Pardubičkách byl zřízen v letech 1850 - 51 pro potřebu pohřbívání vojáků vojenské jezdecké  posádky v Pardubicích. Pohřbívání zde bylo ukončeno  v období po první světové válce. Je zde pohřbeno asi 250 vojínů a důstojníků rakouské armády z období 1866 a několik desítek vojáků pruské armády, která obsadila Pardubice po vítězné bitvě u Hradce Králové v roce 1866. Jsou zde také pochování vojáci 8. dragounského jezdeckého pluku Montecuccoli z Pardubic, kteří zemřeli na následky zranění v bitvě u H. Králové. Jejich náhrobníky a pomníky již dnes neexistují.

Souřadnice :                                   

50°1'43.044"N, 015°47'46.992"E
50°1'41.058"N, 015°47'46.281"E
50°1'41.747"N, 015°47'52.022"E
50°1'40.209"N, 015°47'49.584"E

ObrazekNápisy na pomníku :

DEM  ANDENKEN  DER  HIER  RUHENDEN  MANNSCHAFT  DES  K.u K.  DRAGONER-REGIMENTES  GRAF  VON  MONTECUCCOLI  Nro 8.

VON  IHREM  REGIMENT-COMANDANTEN  OBERSTEN JOSEF v. BAYER  GEWIDMET

Fürst Franz + 1888., Knobloch Eduard + 1888., Marschall Josef + 6.10.1888., Daníšek Franz + 1889., Novák Karl 1889., Ulrich Franz +1889., Tit. Corporal Wiesner Josef + 1889., Förster Julius + 1889., Oertl Josef + 1890., Šantora Josef + 1890., Protze Adalbert + 28. 11. 1890., Streit Richard + 30. 10. 1896., Prokop Wenzel + 15. 2. 1897., Plott Johann + 8. 5. 1897., Řezníček Franz + 22. 3. 1897., Hanke Anton + 12. 8. 1897., Hladký Ottomar 20. 8. 1897., Tlučhoř Winzenz + 17. 10. 1897., Seibert Ferdinand + 13. 3. 1898., Möller Julius + 6. 4. 1898., Fikar Johann + 16. 7. 1898., Peroutka Josef + 6. 8. 1898., Rohsbach Karl + 18.9.1898., Hötzel Heinrich + 7. 11. 1898., Herinek Franz + 1885., Reinisch Josef + 1886., Zanger Josef + 2.7. 1886., Patzenhauer Josef + 17. 7. 1886., Eichler Josef + 4. 8.1886., Chvojka Franz + 19. 12. 1886., Vytlačil Anton + 10.3.1887., Tit. Corporal Schiefner Karl + 1887., Siegert Franz + 17.7.1887., Král Ferdinand + 23.10.1887., Schmidt Wenzel + 25.12.1887., Klečka Adalbert + 18. 12. 1890., Doležal Franz + 21. 12. 1891., Hubinka Anton + 3. 3. 1892., Podobský Winzenz + 20. 3. 1893., Tlapák Alois + 15. 4. 1895., Kotal Josef + 26. 6. 1895., Olbert Karl + 25. 8. 1894., Linhart Josef + 6. 10. 1895., Čapek Johann + 1895., Corporal Specian Josef  + 1895., Marek Franz + 1896.


Vojáci zemřelí roku 1866 ve vojenské nemocnici v Pardubicích a pohřbení na tomto hřbitově :

Gefreiter Johann Globig - 72. Infanterie Regiment, Merserburg. Husar Franz Jokiel - 2. Schles. Husarrn Regiment No. 6, Oppeln. Grenadier Franz Wisgal - 3. Garde Gren. Reg. (Königin Elisabeth), Opplen. Musketier Karl Poltt - 63. Inf. Regiment, Oppeln. Gefreiter Fridrich Maiwald - 3. Garde Gren. Reg. (Kőnigin Elisabeth), Oppeln. Jäger Albert Milarczik - Österreichischer 30ten Jäger Batallion, Krakau. Trainfahrer August Kund - 6. Armee Corps, 6. Munitions Colon, Breslau. Schlächter Ernst Zőllner - Feldschlächtern, Liegnitz. Musketier Franz Katzmage - 63. Inf. Reg., Oppeln. Fuselier Franz Kanthak - 60. Inf. Reg., Potsdam. Fuselier Hermann Hagermeister - 52. Inf. Reg., Liegnitz. Fuselier Franz Klushek - 22. Inf. Reg., Oppeln. Musketier Gottlieb Slowig - 63. Inf. Reg., Oppeln. Viehtreiber (honák dobytka) Paul Werfel - polní vojsko, Oppeln. Viehtreiber (honák dobytka) Karl Hartmann - polní vojsko, Oppeln. Wachmann Gustav Klotz - 4. Pom. Lander. Regiment 21, Cöstin. Fuselier August Zocos - 4. Pom. Lander. Regiment 21, Marienwerder. Wehrmann Heinrich Kappler - 3. N/Schl. Landwehr Regiment 10, Breslau. Musketier Karl Ludwig - 71. Inf. Reg., Erfurt. Wehrmann Karl Lend - 3. Schl. Landwehr Regiment 10, Breslau. Wehrmann Louis Koepke - 2. Pom. Landwehr Regiment 10, Stetin. Musketier August Francke - 71. Inf. Regiment, Merserburg. Joseph Kotzian - 1. Schl. Inf. Regiment 22, Oppeln. Unteroffizier  August Winkelmann - Kaiser Franz Gard Grenadier Regiment, Liegnitz. Grenadier Illko Michaczek - Ősterr. Inf. Reg. 58, Galizien. Grenadier Hermann Frőhlich - Kaiser Fanz Garde Grenadier Regiment, Stettin. Wehrmann Franz Maxein - 69. Inf. Reg., Coblenz. Wehrmann Franz Wollny - Landes Regiment 10, Breslau. Musketier August Dehn - 4. Pomm. Inf. Regiment 21, Cöslin. Trainsel Gottlieb Harte - 3. Schw. Feld. Laz. 6A, Breslau. Wehrmann Wilhelm Ventzke - Landwehr Regiment 9, Stettin. Grenadier Louis Veit - 4. Garde Gre. Reg. (Kőnigin Augusta), Cöln. Füselier Fridrich Borgemann - Füselier Regiment 33, Königsberg. Musketier Silvester Tomcak - 58. Inf. Regiment, Possen. Wehrmann Fridrich Schwan - 10. Landes Regiment, Breslau. Husar Peter Placzek - 2 Schl. Hus. Regiment 6, Oppeln. Musketier August Jenschke - 51. Inf. Regiment, Breslau. Kurrasier Julius Pusch - Garde Kurassier Regiment, Oppeln. Wehrmann Fridrich Pohl - 1. Schl. Inf. Regiment 22, Oppeln. Marketenderin Mathilda Hartmann - 51. Inf. Regiment, Breslau. Gefreiter Ludwig Pulpater - Östereichsches 30. Inf. Regiment, Italien. Grenadier Heinrich Grasse - Inf. Regiment 37, Munden. Einjährig freiwilliger (jednoroční dobrovolník) Louis Foosch - 2. Garde Rgt. zu Schuss, Potsdam. Ulan Andreas Steredeiski - 11. őstereichisches Ulanen Reg., Galizien. Kanonier Wilhelm Giesel - 4. Munition Colonie, III. Armee Corps, Potsdam. Wehrmann Rudolph Mache - 3. Schl. Landw. Reg. 10, Breslau. Gefreiter Karl Nicolaus - 3. Schl. Landwehr Regiment 10, Breslau. Unteroffizier  Gustav Sternagel - 3. Schl. Landwehr Regiment 10, Breslau. Musketier Silvester Goeggel - 69. Inf. Regiment, Sigmaringen. Apotheken Handabeiter (lékarenský pomocník) Lendel - 2. Schw. Feldtlazaret Garde Corps, Berlin. Wehrmann Heinrich Huttmann - 40. Inf. Regiment, Düseldorf. Gefreiter Gustaw Rőser - Garde Gren. Reg. (Königin Elisabeth), Breslau. Einjährig freiwilliger Richard Koch - 31. Inf. Regiment, Merserburg. Musketier Gustaw Fischer - 47. Inf. Regiment, Liegnitz. Fuselier Caspar Froska - 38. Inf. Regiment, Breslau. Wehrmann Heinrich Walsch - 46. Inf. Regiment, Liegnitz. Ober Lieutenant Gustaw Wachsmann - Inf. Reg. Gr. Canonie, Siebenburger. Gemeine Anton Kerekes - Östereichisches 3. Inf. Reg., Ungarn. Fuselier August Kochiscko - 12. Inf. Reg., Frankfurt. Jäger Wilhelm Eberhardt - 4. Jäger Bataillon, Bitterfeldt. Wehrmann Gottlieb Lohotz - 10. Landes Regiment, Breslau. Musketier August Schutze - 12. Inf Reg., Frankfurt. Musketier Michael Ratazrak - 58. Inf. Reg., Posen. Assistanz Arzt Fridrich Ackermann - 5. Pionier Bataillon, Liegnitz. Fuselier Wilhelm Rademacher - Füsellier Reg. 37, Dortmund. Musketier Louis Rőssgen - 72. Inf. Reg., Merserburg. Trainsoldat Christian Tschwantsch - 1. Brandenburger Ullaner Reg., Schlesien. Fuselier Gerhard Ständer - Füs. Reg. 37, Münden. Musketier Christian Wicker - 46. Inf. Reg., Oppeln.Vorspann (přípřežní) Hermann Obaviaz - Berlin. Gerichtescholz Bettermann - Breslau. Fuselier Albert Kilka - 22. Inf. Reg., Oppeln. Musketier Julius Gickl - 52. Inf. Reg., Berlin. Wehrmann Heinrich Better - 2. Garde Gren. Reg., Münden. Fuselier Heinrich Pecker - Inf. Reg. 37, Arensberg. Wehrmann Eduard Haufeld - 31. Inf. Reg., Erfurt. Sergeant Lehmann - 5. Pionier. Bat., Liegnitz. Wehrmann August Heinze - 10. Lander Reg., Breslau.Unteroffiziere Julius Quittmann - 17. Inf. Reg., Arnsberg. Gefreiter Joseph Grytollik - 22. Inf. Reg., Oppeln. Fuselier Andreas Wollny - 22. Inf. Reg. , Neustadt Oppeln. Wehrmann Joseph Brauner - Be. Bath. Schwednitz, Breslau. Ulan Nicolaus Jesierski - Östereichischer 4. Ulaner Reg., Galizien. Grenadier Wilhelm Hundt - 2. Brand. Gren. Reg. 12, Liegnitz. Fuselier Fridrich Rősner - 37. Inf. Reg., Posen. Krankenträger Jakob Tomzak - 1. Abtheilung 5. Armen Corps, Posen. Fuselier Wilhelm Eberhard - 37. Inf. Reg., Arnsberg. Fuselier Johann Ignatzi - 22. Inf. Reg., Oppeln. Musketier Karl Landowski - 21. Inf. Reg., Merserburg. Musketier Karl Ludwig Blanz - 60. Inf. Reg., Neustettin. Fuselier Felix Zwanzik - 58. Inf. Reg., Posen. Musketier Karl Wilhelm Heinrich Scholtz - 6. Inf. Reg., Liegnitz. Kanonier Johann Heinrich Keil - Munit. Col. 2 Schl. Feld Reg. 5, Liegnitz. Gefreiter Georg Danche - 68. Inf. Reg., Westphalen. Obergefreiter Hermann Muros - 5. Artillerie Reg., Glogau. Fuselier Wilhelm Hühnelwinkel - 37. Inf. Reg., Münster. Musketier August Schubert - 47. Inf. Reg., Liegnitz. Fuselier Karl Wolter - 40. Inf. Reg., Trier. Ulan Sanko Burka - 4. Ulaner Reg., Galizien. Fuselier Anton Joseph Isenberg - 37. Inf. Reg., Arnsberg. Unteroffizier Ludwig Bergmann - 37. Inf. Reg., Düsseldorf. Kurrasier Wilhelm Schmidt - Westph. Kurassier Reg. 5, Liegnitz. Fuselier Joseph Schmidt - 47. Inf. Reg., Landeshut. Unteroffizier Konrad Mohr - 2. Garde Gren. Reg., Trier. Fuselier Robert Jentsch - Königs Gren. Reg. 7, Liegnitz. Fusselier Adam Stannek - Viehtreiber, Posen. Trainsoldat Gottlieb Kowalsky - 3. Feld Lazaret 5. Armee Corps, Posen. Unteroffizier Gottlieb Lehmann - 50. Inf. Reg., Schlesien. Musketier Karl Schmiade - 50. Inf. Reg., Breslau. Musketier Heinrich Scholtz - Gren. Reg. 6, Liegnitz. Fuselier Johann Joseph Gemecke - 37. Inf. Reg., Arnsberg. Fuselier Eduard Müller - 58. Inf. Reg., Posen. Fuselier Fridrich Wilhelm Weis - Kőnigs Gren. Reg. 7, Liegnitz. Fuselier Wilhelm Häusler - 47. Inf. Reg., Liegnitz. Suborde Lieutenant Fritz Devischeid - 43. Inf. Reg., Fuselier Wilhelm Baumort - 46. Inf. Reg., Liegnitz. Fuselier Joseph Nober - 37. Inf. Reg., Düsseldorf. Musketier Gottlieb Suchert - 31. Inf. Reg., Erfurt. Fuselier August Quast - 58. Inf. Reg., Posen. Gefreiter Johann Hentrich - 6. Ulaner Reg., Erfurt. Musketier Wilhelm Ansorg - 31. Inf. Reg., Erfurt. Unterofizzier Robert Peckert - 26. Inf. Reg., Liegnitz. Trainsoldat Wilhelm Bauerfeld - 3. Proviant Colone 4. Armee Corps, Liegnitz. Gefreiter Karl Fridrich Augener - 71. Inf. Reg., Erfurt. Musketier Wilhelm Friedrich Steffens - 66. Inf. Reg., Stendal.

Pozn. :

Vojáci 8. dragounského jezdeckého pluku Montecuccoli byli ubytováni v budovách mezi Zelenou bránou a kostelem sv. Bartoloměje na pravém břehu Chrudimky ( souřadnice : 50°2'18.608"N, 015°46'38.43"E).Objekty byly postaveny v roce 1776 a zbořeny v roce 1895. V roce 1896 byla zahájena výstavba nového rozsáhlého jezdeckého areálu v Palackého ulici v prostoru, kde je dnes obchodní dům TESCO.

Foto a data: Evžen Báchor, 2006
Přírava dat : Ivo Šťastný, říjen 2007

Pomník obětem 1. a 2. světové války


ObrazekUmístění: Pardubice – Pardubičky, parčík u Bočkovy ulice

Nápis :

Není mrtev kdo svobodu svým bratřím vydobyl    

1914 – 1918   
1939 - 1945


Souřadnice : 50°1'41.611"N, 015°47'48.2"E

Foto : Ivo Šťastný, 7. 10.2007

 

 

 

Pamětní deska F. Tyc a Kránich B.


ObrazekUmístění : Pardubice IV - Pardubičky, ul. Bočkova, na chodbe úřadu Pardubice IV

Nápis:

Nacistickou zlovůlí připraveni o život

TYC FRANTIŠEK

zaměstn. Masarykovy nemocnice v Pardubicích, zastřelen 10.6.1944 v Terezíně

KRÁNICH BENEDIKT

zaměstnanec Fy. Míka
+ 28.9.1944, po útrapách v koncentračním táboře Gross Rosen

Foto : Bedřich Jánský, 2008

 

 Pamětní deska Božena Hovorová


Obrazek

Umístění : Pardubice - Pardubičky , Bokova ulice 110

Nápis : V tomto domě žila Božena Hovorová * 1889  

Zahynula v době Heydrichiády 2. 7. 1942
Poznámka : u paní Hovorové byly krátce uloženy obě vysílačky zpravodajské skupiny SILVER A

 

 

 

Souřadnice : 50°1'41.176"N, 015°47'29.018"E                                                                       

Foto : Ivo Šťastný, 10. 2. 2009

 

Pomník obětem 2. světové války z řad zaměstnanců podniku Telegrafia

 

Obrazek
Umístění :Pardubice - Pardubičky, Kyjevská ulice, ve dvoře zaniklého závodu

Nápis :
Rekonstruovaný nápis :
Obětem války 1939 – 1945 Telegrafia   

Barták František, Fail Ladislav, Charamza Vladimír, Kříž Josef, Motyčka Bohuslav, Novák Stanislav, Skalický Martin, Šebek Čestmír, Valz Eugen

Souřadnice : 50°1'49.761"N, 015°47'25.967"E

Poznámka: deska v současnosti chybí


Foto : Ivo Šťastný, 10. 2. 2009
Data : M. Huňáček

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář