Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jihlava ( strana 2 )

17. 8. 2006
na stranu 1Vojenský hřbitov

Padlí v I. svět. válce

Umístění: Jihlava, ústřední hřbitov, ulice Žižkova

Souřadnice středu : 49°23'37.99"N, 015°34'11.98"EObrazek

Obrazek

ObrazekJsou zde dva typy hrobů. Celkem je zde 263 hrobů.První typ je zastoupen 189 hroby

ObrazekDesky jsou stejné, nápisy jsou v několika variantách. Jsou psány někdy zkratkami, či např. velkým písmem. U některých desek je pořadové číslo na začátku. Někdy za datumy nebo pořadovými čísly nejsou tečky apod.


Na deskách je pět typů označení. Pro lepší orientaci je nazveme takto:

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

tlapatý křížvarianta patriaršího kříželatinský křížkalichpatriarší kříž


každá z desek má značení. Nejvíce desek nese označení tzv. tlapatého kříže. Tyto v seznamu označeny nebudou. Všechny ostatní typy jsou zapsány na konci řádku v závorce. ( Zjednodušeně: kde není napsán jeden z typů, jde automaticky o tzv. tlapatý kříž.)


vojín Lajos Takács honvéd. pluk. č.14. * 1883 + 1914 (bez pořadového čísla)
vojín Karel Hruška P. PL. Č. 81. * 1895 + 1818 (bez pořadového čísla)
vojín Karel Holzbauer P. PL. Č. 81. * 1893 + 1918 (bez pořadového čísla)
vojín Stanis. Pikhart dragoun pl. č. 1 * 1893 + 1918 (bez pořadového čísla)
vojín Josef Fujarczuk P. PL. Č. 80. * 1879 + 1919 (bez pořadového čísla)
vojín Antonín Křivánek střel. pl. č.5. * 1892 + 1918 (bez pořadového čísla)
vojín Jakub Andreatta P. PL. Č. 84. * 1882 + 1919 (bez pořadového čísla)
desátník Jan Hable P.PL.Č.81. * 1896 + 1918 (bez pořadového čísla)
vojín F. Krautschneider, býv.domobr.P.PL.24. * 1887 + 30/10 1914 12.
vojín J. Heuschneider, + 4/10 1914. 13.
vojín Jakub Rys, býv. P.PL.81. * 1884 + 2/3 1919 14a.
svobodník Fr. Bambula, býv. P.PL.81. * 1896 + 17/7 1919 18a.
vojín Jan Boár, honvéd. pluk 23. * 1888. + 13/2 1915. 28. (patriarší kříž)
vojín Bed. Greiner, býv.P.PL.73. * 1893 + 7/4 1915 31
šikovatel Ludvík Křepelka, pěší pluk 3. * 1884. + 3/2 1915. 32.
vojín A. Drahokoupil, P.PL.29. * 1895 + 15/10 1920 33a. (kalich)
vojín Jan Preining, P.PL.2. * 1889, + 8/2 1915. 34.
vojín Bedřich Nos, P. PL.31, „ARCO“ * 1884 + 5/10 1920 35a.
vojín Josef Válek, P. PL.31, „ARCO“ * 1892 + 30/1 1921 37a.
poručík Quido Allé, býv. 4/7 žen. setnina, * 1891 + 9/11 1914 39.
vojín Jiří Kotzunjak, divize houfnic 43, + 21/2 1915. 40.
vojín Martin Romanov, býv. P. PL. 9. * 1889 + 22/2 1915 41 (patriarší kříž)
svobodník Fr. Vaic, býv. P. PL. 81. * 1896 + 18/6 1919 42
vojín Štěpán Holás, býv P. PL. 65 * 1886 + 24/2 1915 43
vojín Jakub Poštěla, vozat. pluk 1. * 1859 + 26/8 1915 44
vojín Josef Kerekes, býv. honv. P. PL. 14. * 1892 + 9/3 1915 46 (kalich)
vojín Josef Karras, býv. P. PL. 81. * 1889 + 10/3 1915 47
vojín R. Rambousek, býv. P.PL.81. * 1884 + 10/3 1915 48
četař Karel Kropil, pěší pluk č. 24. * 1880. + 24/2 1917. 93a
vojín Josef Sklenář, pěší pluk č. 81. * 1896. + 24/1 1917. 87
domobranec Antonín Nedvěd, pěší pluk č. 81. *1885, + 27/4. 1917. 104a.
VI – 111. Vojín děl. odd. 256. Karel Vorálek * 1905. + 23.VI. 1925 (latinský kříž)
113. Vojín železničního pl. Štěpán Bohdan * 1880. + 24.VII. 1917.(varianta patriaršího kříže)
114. Desátník střel. pl. 18. Cyril Chalupa * 1886. + 27.VII. 1917. (latinský kříž)
115. Vojín domobran. pl. 24 Jan Matula * 1879. + 1. VIII. 1917. (latinský kříž)
116. Svobodník p. pl. 95. Tad. Tatarzynski * 1896. + 5.VIII. 1917. (latinský kříž)
117a. Vojín p. pl. 122. Frant. Kodrič * 1898. + 26.VIII. 1918. (latinský kříž)
118. Vojín železniční pl. Ant. Stojowski, * 1871. + 10.VIII. 1917. (latinský kříž)
119. Vojín pěší pl. 81. Frant. Sadecký * 1867. + 3. IX. 1917. (latinský kříž)
120. Vojín 8. prapor zákop. Josef Gil * 1875. + 4.IX. 1917. (latinský kříž)
vojín Ant. Schiebel, střelecký pluk č. 21. * 1893, + 6/9 1918. 121.
122a. Vojín 10. prapor zákop. Ondřej Smaczný * 1897. + 7.IX. 1918. (latinský kříž)
123. Vojín 13. prapor pol. mysliv. Josef Brázda * 1896. + 30.X. 1917. (latinský kříž)
124. Vojín pěší. pl. 41. Michal Banek * 1888. + 8.XI. 1917. (varianta patriaršího kříže)
vojín Jakub Eigel, pluk houfnic 25. * 1877. + 13/9 1918. 124.
125. Vojín pěší. pl. 42. Fr. Kindermann * 1872. + 12.XI. 1917. (latinský kříž)
126. Vojín děl. pl. 15. František Kozari * 1891. + 16.XI. 1917. (varianta patriaršího kříže)
127. Desátník pěší. pl. 81. Jan Daniška * 1890. + 17.XI. 1917. (latinský kříž)
128. Svobodník 8. pl. houf. Čeněk Doucha * 1883. + 12.XII. 1917. (latinský kříž)
129. Vojín zeměbr. dopl. vel. 10. Adolf Porsche * 1874. + 16.XII. 1917. (latinský kříž)
130a. Vojín 9. pl. pol. houfnic Adolf Konopásek * 1877 + 20.IX. 1918. (latinský kříž)
131.Vojín zeměbr. dopl. vel. Przemysl. Onufer Maselko * 1867. + 21.XII. 1917. (varianta patriaršího kříže)
132. Vojín zeměbr. pl. 6. František Jirouš * 1874. + 7.I. 1918. (latinský kříž)
133. Vojín pěší pluk 41. Josef Czaplinski * 1899. + 3.II. 1918. (latinský kříž)
134. Vojín zeměbr. pluk 29. Rob. Nachtigal * 1879. + 13.II. 1918. (latinský kříž)
135. Vojín stěl. pluk. 14. Karel Navrkal * 1879. + 15.II. 1918. (latinský kříž)
137. Vojín drag. Pluk. 10. Bohumil Mareš * 1889. + 22.II. 1918. (latinský kříž)
138a. Vojín střel. pluk. 5. Bart. Argentini * 1875. + 8.X. 1918 (latinský kříž)
140a. Desátník vozat. divize 2. František Brožek * 1882. + 14.X. 1918 (latinský kříž)
šikovatel Antonín Pardon, dělostřelecký pluk č. 25. * 1866, + 20/3 1918. 141.
vojín August Heller, světlometný odd. č. 9. * 1889, + 16/10 1916. 142.
vojín Jan Böhm, pěší pluk č. 81. * 1880, + 16/10 1918. 143.
invalida Greg. Urbanski, pěší pluk č. 15. * 1892, + 11/4 1918. 144.
vojín Ant. Brummer, pěší pluk č. 81. * 1891, + 17/10 1918. 145.
vojín Jan Sluníček, pěší pluk č. 81. * 1880, + 22/4 1918. 146.
vojín Ed. Blaschko, pěší pluk č. 81. * 1896, + 20/10 1918. 147.
vojín Frant. Holásek, pěší pluk č. 81. * 1891, + 24/4 1918. 148.
vojín Jan Kasáček, pěší pluk č. 81. * 1892, + 20/10 1918. 149.
vojín František Pohl, dělostřelecký pluk č. 4. * 1899, + 20/10 1918. 150.
desátník Karel Siegel, prac. odd. č. 252/2. * 1891, + 21/5 1918. 151.
praporčík Bohumil Dohnal, horský střelecký pluk č. 1. * 1889, + 25/10 1918. 152.
desátník Karel Neuwirth, střelecký pluk č. 12. * 1876, + 9/6 1918. 153.
vojín Fr. Zadrobilek, autokader, * 1896, + 25/10 1918. 154.
vojín Frant. Zimola, domobran. okr. velit. č. 24. * 1879, + 26/10 1918. 155.
vojín Ant. Vicovský, dělostřelecký pluk č.9. * 1898, + 28/10 1918. 156.
četař Frant. Vaněk, domobran. okr. velit. č. 14. * 1866, + 27/10 1918. 157.
vojín Josef Mlčoch, pěší pluk č. 54. * 1898, + 25/6 1918. 158.
vojín Vincenc Ermann, pěší pluk č. 81. * 1880, + 26.6.1918. 159.
invalida Matěj Šoulák, pěší pluk č. 81. * 1887, + 13/11 1918. 160.
vojín Josef Kolář, zákopnický prapor 3/47. * 1893, + 13/11 1918. 161.
vojín Václav Točík, střelecký pluk č. 12. * 1897, + 13/11 1918. 162.
vojín Ant. Fritsch, pěší pluk č. 73. * 1884, + 13/11 1918. 163.
vojín Karel Schön, pěší pluk č. 81. * 1898, + 15/11 1918. 164.
vojín Michael Lechky, domobran. prapor č. 170. * 1877, + 23/7 1918 165.
vojín Josef Beran, pěší pluk č. 18. * 1893, + 16/11 1918. 166.
vojín Josef Kurka, pěší pluk č. 1. * 1884, + 31/7 1918. 167.
vojín Frant. Článek, pěší pluk č. 81. * 1877, + 1/8 1918. 168.
vojín Jan Schörnböck, P.PL.81. * 1890, + 6/8 1914. 169.
svobodník Jan Svěrák, P.PL.81. * 1881, + 6/8 1914. 170.
vojín Frant. Jeřábek, domobran. pluk 3. * 1877, + 23/9 1914. 171.
vojín Alois Ferda, P.PL.81. * 1892, + 10/1 1915. 172.
vojín Ferd. Krutiš, P.PL.81. * 1888, + 6/2 1915. 173.
vojín Leopold Myslík, P.PL.81. * 1887, + 9/2 1915. 174.
vojín Frant. Čudlý, P.PL.81. * 1879, + 9/3 1915. 175. (kalich)
vojín P. Neidthardt, P.PL.81. * 1860, + 12/3 1915. 176.
vojín Jos. Krejska, P.PL.24. * 1878, + 15/3 1915. 177.
vojín Alois Hundskarl, P.PL.81. * 1879, + 19/3 1915. 178.
vojín Frant. Selinger, zál. nemocnice v Jihlavě * 1872, + 20/3 1914. 179.
vojín Frant. Doležal, P.PL.81. * 1895, + 12/4 1915. 180.
svobodník Josef Hubálek, zál. nemocnice v Jihlavě * 1890, + 19/4 1915. 181.
vojín Josef Kalášek, P.PL.24. * 1878, + 4/5 1915. 182.
vojín Aug. Hanauer, P.PL.81. * 1891, + 12/5 1915. 183.
vojín Petr Matoušek, P.PL.81. * 1882, + 16/5 1915. 184.
vojín Frant. Hošek, P.PL.81. * 1873, + 18/5 1915. 185.
vojín Karel Štěpnička, P.PL.81. * 1887, + 21/5 1915. 186.
vojín Fr. Simonides, P.PL.81. * 1895, + 30/5 1915. 187.
vojín Frant. Schindler, myslivec. prap. 17, * 1885, + 1/6 1915. 188.
vojín Ant. Linhart, P.PL.81. * 1891, + 15/6 1915. 189.
vojín Frant. Pecka, P.PL.81. * 1886, + 20/8 1915. 190.
vojín Václav Lyszy, P.PL.81. * 1896, + 29/10 1915. 191.
vojín Valentin Trnka, zál. nemocnice v Jihlavě * 1875, + 1/12 1915. 192.
IV. – 192. Desátník p. pl. 81. Frant. Janoušek * 1885. + 11.X. 1915. (latinský kříž)
vojín Stanisl. Peška, P.PL.81. * 1897, + 5/12 1915. 193..
vojín Jan Kübl, P.PL.81. *1876, + 6/12 1915. 194.
vojín Josef Kvapil, P.PL.81. * 1885, + 12/12 1915. 195.
vojín Alois Trnka, stráž. setnina *1872, + 29/12 1915. 196.
vojín Josef Kříž, P.PL.81. * 1874, + 6/2 1915. 197.
vojín Frant. Bártík, P.PL.81. * 1892, + 4/1 1916. 198.
vojín Fr. Semanský, P.PL.81. * 1874, + 17/1 1916. 199.
vojín Mich. Bastler, P.PL.81. * 1870, + 31/1 1916. 200.
vojín Frant. Valeš, P.PL.81. * 1894 + 13/2 1916 201
vojín R. Schulmeister, P.PL.81. * 1876 + 26/2 1916 202
vojín Frant. Koutník, P.PL.81. * 1867 + 2/3 1916 203
vojín Max Karvacky, prac. oddíl 254. * 1873 + 5/3 1916 204 (patriarší kříž)
vojín Teodor Palka, P.PL.81. * 1877 + 10/3 1916 205
vojín Jan Vrbický, P.PL.81. * 1872 + 10/3 1916 206
vojín Josef Šilhánek, P.PL.81. * 1873 + 28/3 1916 207
vojín Josef Klon, P.PL.81. * 1881 + 31/5 1916 208
vojín Rudolf Drbal, zeměbr. velit. * 1875 + 15/6 1916 209
dílovedoucí Josef Bláha, ženij. ředitelství, * 1845 + 4/7 1916 210
vojín Hranko Tartarin, stráž. setnina, * 1879 + 19/7 1916 211 (patriarší kříž)
vojín Alex Buczak, P.PL.55. * 1869 + 20/7 1916 212 (varianta patriaršího kříže)
vojín Iwan Žukowski, P.PL.55. * 1866 + 5/8 1916 213 (patriarší kříž)
desátník Karel Herrmann, P.PL.81. * 1881 + 17/8 1916 214
vojín Petr Jaremczuk, P.PL.55. * 1897 + 17/9 1916 215 (varianta patriaršího kříže)
vojín Karel Németh, P.PL.81. * 1897 + 29/9 1916 216
vojín Frant. Holý, P.PL.81. * 1898 + 29/9 1916 217
vojín Leop. Stangl, P.PL.3. * 1866 + 18/10 1916 218
vojín Michael Ptak, P.PL.32. * 1868 + 12/11 1916 219
vojín Karel Boitlich, P.PL.42. * 1876 + 1/12 1916 220
vojín Ed. Kudláč, P.PL.81. * 1871 + 10/12 1916 221
vojín Jind. Salzmann, P.PL.49. * 1880 + 24/2 1917 222
vojín Stefan Martinz, P.PL.7. * 1866 + 15/3 1917 223
vojín Eman. Hladký, P.PL.81. * 1870 + 20/3 1917 224
vojín Jar. Novotný, P.PL.39. * 1894 + 21/3 1917 225
vojín Leop. Höfflinger, P.PL.49. * 1871 + 2/4 1917 226
vojín Ant. Suchánek, P.PL.81. * 1897 + 7/4 1917 227
vojín Jan Faber, drag. pl.6. * 1886 + 7/7 1917 228
desátník Jan Mopils, okres. vel. 24. * 1877 + 17/8 1918 229
vojín Jan Zajíček, P.PL.81. * 1887 + 4/9 1917 230
vojín Josef Karel, P.PL.12. * 1895 + 29/9 1917 231
vojín Frant. Binder, P.PL.81. * 1883 + 9/11 1917 232
desátník Jan Franz, P.PL.81. * 1870 + 8/12 1917 233
vojín Eman. Neubauer, P.PL.81. * 1881 + 21/12 1917 234
šikovatel Karel Ráčil, P.PL.81. * 1872 + 29/12 1917 235
vojín Václav Bednář, P.PL.81. * 1888 + 13/1 1918 236
vojín Josef Běloch, P.PL.14. * 1868 + 6/3 1918 237
vojín Jos. Steiner, P.PL.81. * 1900 + 29/4 1918 238
vojín Jan Krula, P.PL.81. * 1900 + 4/6 1918 239
vojín Jan Valentan, P.PL.84. * 1900 + 12/7 1918 240
vojín Frant. Dobiáš, P.PL. 81. * 1899 + 19/7 1918 241
zajatec Carlo Guigliani, z Telve v Tyrolích. * 1857 + 20/7 1918 242
vojín Fr. Täufelbauer, P.PL.2. * 1875 + 22/7 1918 243
vojín Zik. Macháček, P.PL.81. * 1898 + 7/8 1918 244
vojín O. Lukschanderl, P.PL.81. * 1882 + 13/8 1918 245
vojín Ferd. Jelínek, P.PL.31. * 1985 + 20/10 1920 246
vojín Josef Badin, P.PL.97. * 1892 + 4/10 1918 247
vojín Fr. Stampfer, P.PL.81. * 1890 + 21/10 1918 248
vojín Frant. Kotlík, P.PL.12. * 1887 + 30/11 1918 249
vojín Josef Doubek, P.PL.81. * 1881 + 22/12 1918 250
desátník Aug. Politzer, P.PL.21. * 1870 + 28/12 1918 251
vojín Karel Leitner, domobran. okr. velitel. * 1867 + 10/2 1919 252
vojín Frant. Košťál, P.PL.81. * 1895 + 19/2 1919 253
svobodník Rudolf Joudal, P.PL.81. * 1901 + 1/3 1919 254
vojín Ant. Karásek, děl.pl.14. * 1887 + 1/4 1919 255
vojín Jan Budín, P.PL.81. * 1898 + 4/4 1919 256
vojín Frant. Kyncl, jezd.pl.2. * 1867 + 31/5 1919 257
vojín Jan Böhm, P.PL.81. * 1870 + 16/10 1918 258
vojín Jan Blecha, P.PL.14. * 1867 + 3/11 1919 259
vojín Frant. Píza, P.PL.81. * 1870 + 11/11 1919 260
III-296. Rotmistr p. pl. 31. František Beneš, ARCO * 1897. + 17.XI. 1922. (latinský kříž)Dále je zde 8 desek se dvěma jmény.

desátník František Krautschneider P.PL.Č.81. * 1888 + 1914
vojín Antonín Rymeš dělostřel. pl. č. 8. * 1877 + 1918 (bez pořadového čísla)

svobodník Alois Rotter pěší pluk č. 93. * 1880 + 1914
vojín Josef Boček P.PL.Č.81. * 1889 + 1918 (bez pořadového čísla)

vojín František Janoušek, P.PL.81. * 1885, + 29/10 1914.
desátník František Pech, P.PL.75. * 1892, + 17/2 1919. 11.

vojín Jan Varody, honvéd. pl. 10, * 1888, + 22/11 1914. (kalich)
vojín Karel Šesták, P.PL.81. * 1898, + 19/4 1919. 15.

vojín Antonín Kuthan, P.PL.28. * 1882 + 23/11 1914 16
četař Filip Rokos, býv. P. PL. 75. * 1886 + 28/5 1919 16a

vojín Madzso Michael, honvéd. pluk 15, * 1878, + 25/11 1914.
vojín Jan Pysk, P.PL.81. * 1900, + 5/6 1916. 17.

desátník František Doksanský, P.PL.28. * 1891, + 27/11 1914.
vojín Pavel Chriaštěl, * domobr. pl. 27. * 1899, + 27/7 1919. 19. (kalich)

vojín Josef Mužný, býv. domobr. p. pl. 31. * 1877 + 26/11 1914 20
vojín Alois Kubeš býv. domobr. p. pl. 31. * 1877 + 20/9 1919 20a.
Poznámka:
u pomníku č. 246 je při datumu narození opravdu odlito 1985 místo 1885.
Na dvou deskách je stejné pořadové číslo 124.
Na dvou deskách je stejné pořadové číslo 192.
Druhý typ je zastoupen 74 hroby.

Obrazek

Zde jsou odlišnosti snad jen v tečkách u pořadových čísel.
Nr.21. Inft. R. Staffner 2/12 1914
Nr.23. Inft. Josef Mikeš 7/12 1914
Nr.25. Baons-tromp. Franz Wagl 21/12 1914
Nr.26. Inft. J. Gnendinger 21/12 1914
Nr.27. Inft. Josef Vrana 22/1 1915
Nr.49. Inft. Joh. Djuma 16/3 1915
Nr.50. Inft. M. Olach recte Olar 16/3 1915
Nr.51. Inft. Amb. Dwořak 21/3 1915
Nr.54. Zgfr. Vikt. Müller 25/3 1915
Nr.55. Gftr. Rob. Kieslich 29/3 1915
Nr.56. Inft. Joh. Toanda 1/4 1915
Nr.57. Ul. V. Javorsky 18/4 1915
Nr.57a. Inft. J. Kostecky 22/4 1915
Nr.58. honv. Sand. Farkas 9/5 1915
Nr.58a. honv. Josef Kokus 17/5 1915
Nr.59. Kan. A. Demeter 27/5 1915
Nr.59.a Gftr. Heinr Hofer 10/6 1915
Nr.60. Inft. Fr. Mlejnek 14/6 1915
Nr.60a. Inft. Valent Flatt 16/6 1915
Nr.61. Inft. Dem. Hayduk 19/6 1915
Nr.61a. Inft. Fr. Löhnert 20/6 1915
Nr.62. Fdw. Karl Schorz 23/6 1915
Nr.62a. Inft. Alex. Kecza 25/6 1915
Nr.63. Inft. Stef. Nemcic 2/7 1915
Nr.63a. Inft. Joh. Duška 16/7 1915
Nr.64. Inft. Gottl. Kral 20/7 1915
Nr.64a. Kan. Franz Sašek 26/7 1915
Nr.65. Inft. Andr. Unger 1/8 1915
Nr.65a. Inft. Jan. Kovacs 4/8 1915
Nr.66. Inft. L. Zefferer 9/8 1915
Nr.66a. honv. Jenó Hangya 10/8 1915
Nr.67. Inft. Franz Reichl 27/8 1915
Nr.67a. Inft. Adam Wirt 11/9 1915
Nr.68. Inft. M. Vonovsky 14/9 1915
Nr.69. Inft. A. Bendelmayer 12/10 1915
Nr.69a. Inft. Josef Domin 15/10 1915
Nr.68a. Inft. Z. Dragutin 5/10 1915
Nr.70.a Gftr. F. Prochaska 23/11 1915
Nr.70. Inft. Leop. Stindl 13/11 1915
Nr.71. Drag. Paul Dorofle 1/12 1915
Nr.71a Jäger J. Amesberger 15/9 1916
Nr.72. Inft. Josef Pilař 29/12 1915
Nr.72a Inft. Stefan Bella 16/9 1916
Nr.73. Inft. A. Herrmann 12/1 1916
Nr.73a Inft. Joh. Patzak 23/9 1916
Nr.74. Inft. J. Dolezal 13/1 1916
Nr.75. Inft. J. Podrozny 30/10 1916
Nr.75a Inft. E. Rosenberg 2/11 1916
Nr.74a Inft. Simon Perič 30/9 1916
Nr.76. Inft. L. Gschwind 20/1 1916
Nr.76a Gftr. Stefan Palko 14/11 1916
Nr.77a Inft. A. Hupalowsky 29/11 1916
Nr.78. Inft. L. Šimanek 25/1 1916
Nr.78a Inft. Benedek Ruzs 2/12 1916
Nr.80. Inft. Fr. Schnepf 25/12 1916
Nr.82a Inft. Ivan Poljančič 27/12 1916
Nr.84. Inft. Anton Dražan 30/12 1916
Nr.84a Inft. Mart. Lapania 4/1 1917
Nr.86. Inft. Ant. Moravec 24/4 1916
Nr.88. Inft. Leon Stojak 2/5 1916
Nr.90. Inft. Andr. Fedym 6/5 1916
Nr.95 Schütze H. Mühlbacher 29/5 1916
Nr.96. Inft. Josef Ripper 11/6 1916
Nr.98. Inft. V. Stelmach 23/6 1916
Nr.100. Zgfr. Franz Lorenz 5/7 1916
Nr.101. Inft. Rudolf Oppitz 18/7 1916
Nr.102. Inft. K. Wazniatowsky 24/7 1916
Nr.103. Inft. A. Blachar 10/8 1916
Nr.105. Inft. P. Szurgo 13/8 1916
Nr.106. Inft. S. Pokrajac 13/8 1916
Nr.108. Inft. M. Todorovic 26/8 1916
Nr.109 Inft. Ivan Melničuk 30/8 1916
Nr.110. Sappeur Josef Busta 3/9 1916
Nr.112. Inft. D. Lakusta 10/9 1916Několik desek a křížů jsou rozbity či utrženy…..


Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
A dalo by se pokračovat…….

Dále je možné, že některé pomníčky (obzvláště křížové) nejspíše chybí. Mezi některými jsou velké mezery, či prázdné úseky…


Foto: KVH Litobratřice, duben 2007 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář