Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čistěves

27. 2. 2007
Pomník rakouského pěšího pluku č. 61

ObrazekUmístění : Čistěves,silnice do Máslojed

Nápisy :

Soudruhům dne 3. července 1866 v hrdinném boji padlým věnuje pomník tento důstojnický sbor C. K. 61 pluku pěšího.

Obstlt. Konstantin Gyurich, Hauptm. Andreas Russ, Hauptm. Alois Russwurm, Hauptm. Emil Grf. Kielmansegge, Oberlt. Wilhelm Bar. Bibra, Lieut. Adam Popp, Lieut. Konrad Naldrich, Lieut. Theodor Womaczka, Lieut. Josef Fiala und 304 Mann.

Dela officerii al Cesar si regescu Regimentului No. 61, pentru ce au aflat mortea eroiasca in resbelutu de Königgrätz in 3. Julie 1866.

A cs. és. k 61. gyalog ezred tisztikarától az 1866 julius, hó 3. a Königgrätzi csatában a csatatérnek ezenrészén höshalällal esett bajtársainak.

Vom Offiz. - Corps des k. k. 61 Jnft. Regiments seinen in der Schlacht bei Königgrätz am 3. Juli 1866 auf diesen Theile des Schlachtfeldes den Heldentodt gefallenen Kameraden.

Číslo dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866: 34

Souřadnice : 50°17'31.99"N, 015°44'20.1"E

Foto : Ivo Šťastný, 14. 1. 2007Pomník padlých pruských důstojníků

ObrazekUmístění : Čistěves, severní okraj obce, rozcestí ke Svíbu

Nápisy :

Dem Andenken der in der Schlacht hieram 3. Juli 1866 gefallenen Helden.

památce tří důstojníků Král. prus. 4. děvínsk. pluku pěš. čís. 67

Hier ruhen in Gott Hauptm. v. Hirschfeld. die prem Lieutenants Leue u. v. Jagow.

Číslo dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866: 204

Souřadnice : 50°17'29.52"N, 015°44'0.9"E

Foto : Ivo Šťastný, 14. 1. 2007


Pomník uherského pěšího pluku č. 6

ObrazekUmístění : Čistěves, severní okraj obce, rozcestí ke Svíbu

Nápisy :

Památce uherského p. pl. č. 6. hraběte Goronini

Dem Andenken der Gefallenen des Jnf. Regimt. No. 6. des Grafen Goronini.

Padli u Dvora Králové, dne 29. června 1866. Hptm. Heinr. Millossovich, Hptm. Nedeljko Maric, Hptm. Heinrich Göbl, Hptm. Johann Goika, Hptm. Johann Jaburek, Obltnt. Herman Jagelský, Obltnt. Georg Berger, Leutnt. Joh. von Santa, Leutnt. Alfred Wieser, Leutnt. Wilh. Czerminger a 66 mužů.

Padli u Hradce Králové dne 3. července 1866. Hptm. Franz Voitl, Hptm. Vasil Stankovitz, Hptm. Gustav Wachsmann, Obltnt. Alfred Schäfer, Obltnt. Victor Schwab, Leut. Alfred Witte, Leut. Gustav Klandinger, Leut. Freih. v. Kodelli, Leut. Gregor Arsenic a 114 mužů.

Číslo dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866: 216

Souřadnice : 50°17'29.52"N, 015°44'0.9"E

Foto : Ivo Šťastný, 14. 1. 2007


Pomník účastníků bitvy u Hradce Králové 1866

ObrazekUmístění : Čistěves, severní okraj obce, rozcestí ke Svíbu

Nápis :

+ 3. 7. 1866

Číslo dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866: 232Souřadnice : 50°17'29.52"N, 015°44'0.9"E


Foto : Ivo Šťastný, 14. 1. 2007

Pomník poručík Franz Artur von Krecker - Drostmar

ObrazekUmístění : Čistěves, severní okraj obce, rozcestí ke Svíbu

Nápisy :

Dem Andenken an Franz Arthur von Krecker – Drostmar, Lieutenant des K. K. Inf. Regt. Nro. 62. Besitzer des Militär – Verdienstkreuzes mit der Krigsdekoration, gefallen am 3. Juli 1866. Errichtet von seinen Hinterlassenen 1867.

Zde v Pánu odpočívá František Artur z Krecker – Drostmaru, poručík v c. k. pěš. pl. čís. 62 s četnými soudruhy od c. k. pěš. pluku č. 6.

Friede seiner Asche und den sämmtlichen im diesem Grabe mitruhenden zahlreichen Kameraden des Inf. Regts. Nro. 6.

Číslo dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866: 160

Souřadnice : 50°17'29.17"N, 015°44'0.29"E

Foto : Ivo Šťastný, 14. 1. 2007Pomník pruského 2. magdeburského pěšího pluku č. 27

ObrazekUmístění : Čistěves, severní okraj obce, rozcestí ke Svíbu

Nápisy :

Dem Andenken an sine Helden das regiment.
Památce četných soudruhů v bitvě dne 3. července 1866 v těchto místech padlých věnuje král. pruský 2. děvínský pěší pluk číslo 27.

Am 3. Juli 1866 starben ??? disem Theile des Schlachtfeldes pom. Kgl. Pr. 2. Magdeburgischen Infanterie Regiment Nro. 27. den Heldentod und Wurden todlich verwundet 11 Offiziere, 10 Unteroffiziere und 84 Mann.

Gefallen: Oberstlieutenant v. Sommerfeld, Hauptmann Graf. Fink v. Finkenstein, Premlieutenant v. Witzleben II., Perlepee Fähnriche von Seydlitz und Helmuth 1Vicefeldwebel Rieman und 6 Unteroffiziere und 45 Mann.

Tödtlich verwunder: Hauptmann v. Westernhagen, Hauptmann Dietz, Prem. – Lieutenants von Ramdohr, und von Zedwitz und 4 Unteroffiziere und 49 Mann.

Číslo dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866: 205

Souřadnice : 50°17'29.27"N, 015°43'55.49"E

Foto : Ivo Šťastný, 14. 1. 2007Hrob 17 obětí bitvy u Hradce Králové 1866

ObrazekUmístění : Čistěves, západní okraj obce

Nápis :

3. 7. 1866

Číslo dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866: 404
Souřadnice : 50°17'22.48"N, 015°43'33.2"E


Foto : Ivo Šťastný, 14. 1. 2007
Památník obětem 1. světové války

ObrazekUmístění : Čistěves, střed obce

Nápis :

1914 – 1918 Obětem světové války

Kalousek V. 1876 – 1916, Machačka J. 1881 – 1918, Bukovský Fr. 1886 – 1915, Říha Jos. 1885 – 1917, Barton Al. 1883 – 1914, Hruška Jan 1893 - 1914


Souřadnice : 50°17'20.41"N, 015°43'53.79"E


Foto : Ivo Šťastný, 14. 1. 2007Pomník rakouského 8. praporu polních myslivců

ObrazekUmístění : Čistěves, jižní okraj lesa Svíbu, u cesty ke křižovatce

Nápisy :

K. k. Feldjäger Bataillon No. 8.

Gefallen am 29/6 und 3/7 1866. Oberst und Bataillons Commandant Wilhelm Freiherr von Reitzenstein. Hauptleute Friedrich Quitton Quentin, Ferdinand Nicolay. Oberlieutenants Ludwig Ekstein, Edmund Ritter v. Uhl. Lieutenants Wenzel Kadletz, Karl Pfeiffer, Heinrich Ritter Matoschek, Hermann v. Hebra, August Mainz und 198 Mann vom Oberjäger abwarts.

Den braven Kämpfern die treuen Kameraden 3. Juli 1896.
Udatným bojovníkům věnují věrní spolubratří 3. července 1896

Kovová deska se seznamem 43 podílníků a investorů pomníku.

Číslo dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866: 292

Souřadnice : 50°17'39.65"N, 015°43'57.67"E

Foto : Ivo Šťastný, 14. 1. 2007


Hrob Richard Wiegand

ObrazekUmístění : Čistěves, jižní okraj lesa Svíbu, u cesty ke křižovatce

Nápis :

Hier ruhet Richard Wiegand des Kgl. Preuss 22. Jnf. Regt.

Zde odpočívá král. pruský vojín Richard Wiegand 3/7 1866

Číslo dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866: 156

Souřadnice : 50°17'39.65"N, 015°43'57.67"E

Foto : Ivo Šťastný, 14. 1. 2007
Pomník a hrob pruského 4. durynského pěšího pluku č. 27

ObrazekUmístění : Čistěves, jihozápadní okraj lesa Svíbu

Nápisy :

Památce v těchto místech dne 3. července 1866 padlých soudruhů věnuje důstojnický sbor král. pruského 4. pluku pěšího durynského č. 72

HIER FIEL UND WURDE BESTATTET DER SECONDE-LIEUTENANT IM KÖNIGL. PREUSS. 4ten THÜRINGSCHEN INFANTERIE REGIMENT No 72 OSCAR KRAEMER IHM UND DEN IM FELDZUGE 1866 GEBLIEBENEN 8 UNTEROFFIZIEREN UN 100 GEMEINEN DES REGIMENTS WIDMET DIESES ANDENKEN DAS OFFIZIER CORPS DES KÖNIGL. PREUSSISCHEN 4ten THÜRING. INFANTERIE REGIMENTS No 72.

Číslo dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866: 206

Souřadnice : 50°17'37.14"N, 015°43'47.22"E

Foto : Ivo Šťastný, 14. 1. 2007


Pomník pruského 4. magdeburského pěšího pluku č. 67

ObrazekUmístění : Čistěves, jižní okraj lesa Svíbu

Nápis :

Dem Andenken der gefallenen Kameraden des Königlich Preussischen 4. Magdeb. inf. Reg. Nro. 67.
Památce důstojníků a vojínů král. pruského 4. devínského pluku pěšího číslo 67., kteří dne 3. července 1866 v těchto místech v boji padli.

An 3. Juli 1866 starben auf diesen Feldem den Heldentod und erhiellen die tödliehe Wunde die Hauplleute: Hergast und von Hirschfeld, die Premier Lieutenants von Kummer, Kamlah, von Jagov. Leue Degenkolbe, Fresl, Reissner, die Feldwebel Fabricius und Bagusch, Musikmeister Germendorf, 12 Unteroffiziere und 112 Gemeine.

Sei getreu bis in den Tod so will ich dir die Krone des Lebensgeben Offenb. Joh. Kap. 2. Vers 10.

Ausserdem wurden verwundet 8 Offiziere, 22 Unteroffiziere und 275 Gemeine.

Číslo dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866: 158

Souřadnice : 50°17'40.84"N, 015°44'9.01"E

Foto : Ivo Šťastný, 14. 1. 2007


Pomník rakouského pěšího pluku č. 49

ObrazekUmístění : Čistěves, křižovatka komunikací Čistěves – H. Dohalice a H. Králové - Hořice

Nápisy :

VOM 49. K. u. K. NIEDERÖSTERREICH. INFANTERIE – REGIMENT F. M. FREIHH. v. HESS FIELEN BEIM STURME AUF DEN HOLA – WALD AM 3. JULI 1866 6 OFFIZIERE 170 MANN.

Od 49. C. a K. Dolnorakouského pěšího pluku F. M. svob. pána z Hessů padlo při útoku na les „Holá“ dne 3. července 1866 6 důstojníků a 170 mužů.

ERRICHTET 1896 ZUM 30 JÄHRIG. GEDENKTAGE UNSEREN TAPFEREN KAMERADEN DES K. u. K. INFT. REGMTS. FREIH. v. HESS NR. 49.
VON ZWEI EHEMALIGEN UNTEROFFIZIEREN JOHANN BEYER, ANTON BEYERL u. VIELEN ANDEREN PATRIOTEN

Zbudováno 1896 k 30 letému upamatování na naše udatné společníky C. a K. pěšího pluku svobodného pána z Hessů č. 49 od dvou dřívějších poddůstojníků Jana Beyra, Antonína Beyerla mnoho jiných vlastenců.

(seřazeno dle abecedy příjmení)
Infanterist ABSCHLAG Alois – Moosbrunn, Niederösterreich; Gefreiter BAUER Michael - Wr. Neustadt, Niederösterreich; Infanterist BAUERNBERGER Johann – Kammerhof, Niederösterreich; Infanterist BÄUMEL Josef – Margarethen, Niederösterreich; Infanterist BAUMGARTNER Josef – Himberg, Niederösterreich; Cadett BENESCH L.H. – Wien, Niederösterreich; Infanterist BERGER Franz – Viehdorf, Niederösterreich; Infanterist BERGTHALER Carl – Ehrendorf, Oberösterreich; Corporal BERNHARDT Johann – Schechat, Niederösterreich; Infanterist BINDER Josef – Krumbach, Niederösterreich; Oberst u. Regiments- Commandant BINDER v. BINDERSFELD Victor - Wien, Niederösterreich;
Infanterist BLEIMAUER L. – Thaun, Niederösterreich; Infanterist BÖCK A. – Michelshausen, Niederösterreich; Tambour BRAZDA Josef – Wien, Niederösterreich; Infanterist BREIER Friedrich – Dietersdorf, Niederösterreich; Corporal BRUNER Michael – Gaudenzdorf, Niederösterreich; Infanterist BURGFELLNER Alois – Hurm, Niederösterreich;
Cadett CHALUPKA Josef – Wien, Niederösterreich; Infanterist CZAN Josef – Zaschau, Mähren; Infanterist DEURETZBACHER Florian – Waldamt, Niederösterreich; Infanterist DEURETZBACHER Johann – Waldamt, Niederösterreich; Infanterist DÖLL C. – Kaumberg, Niederösterreich; Infanterist DOPPLER Anton – Oberndorf, Niederösterreich; Infanterist EBERSTHALER Mathias – Holzhausen, Niederösterreich; Infanterist ECKER Ludwig – Mannersdorf, Niederösterreich; Infanterist EISEN Max – Hitzing, Niederösterreich;
Infanterist EMST Anton – Wien, Niederösterreich; Corporal ENGLINGER Ferdinand – Katzelsdorf, Niederösterreich; Infanterist ENTENFELLNER Leopold – Habersdorf, Niederösterreich; Corporal FERTNER Josef – Eschenau, Niederösterreich; Infanterist FISCHER Johann – Neustift, Niederösterreich; Gefreiter FLECK Anton – Aigen, Niederösterreich; Infanterist FRANK Franz – Leopoldsdorf, Niederösterreich; Infanterist FRITSCH Michael – Wien, Niederösterreich; Infanterist FRÜHBORT F. – Kautzen, Niederösterreich; Infanterist FÜRST Johann – Kirchberg, Niederösterreich; Infanterist FÜRTLEHNER Michael – Ferschniz, Niederösterreich; Infanterist GALHUBER Alois – Wieselburg, Niederösterreich; Corporal GASTEINER Franz – Hettmannsdorf, Niederösterreich; Gefreiter GATTINGER Josef – Gallabrunn, Niederösterreich; Corporal GEHMACHER Franz – Hallein, Salzburg; Cadett GELNER Florian – Wien, Niederösterreich; Infanterist GÖTZENDORFER Josef – Räfermühl, Oberösterreich;
Gefreiter GRASMANN Peter – Rabenstein, Niederösterreich; Infanterist GRASSMANN Isidor – Weissenburg, Niederösterreich; Infanterist GRIEBL Josef – Totzenbach, Niederösterreich; Infanterist GROISS Anton – Inning, Niederösterreich; Infanterist GRÖLL Georg – Arndorf, Niederösterreich; Infanterist GSCHWANDNER Johann – Laa, Niederösterreich; Gefreiter HAIDECKER Carl – Klosterneuburg, Niederösterreich;
Infanterist HALLER Michael – Wien, Niederösterreich; Zugsführer HASELBÖCK Franz – Pandorf, Niederösterreich; Feldwebel HEIGL M. – Mautern, Niederösterreich; Infanterist HILBINGER Caspar – Gstast, Niederösterreich; Infanterist HOFEGGER Josef – Sterz, Niederösterreich; Infanterist HOFER Paul – Ungerbach, Niederösterreich; Infanterist HÖFLER Alois – Hofstetten, Niederösterreich; Infanterist HOLLAUS Johann – Wilhelmsburg, Niederösterreich; Infanterist HÖNIGSCHNABEL Josef – Pitten, Niederösterreich; Zugsführer HRABIE Johann – Frohsdorf, Niederösterreich; Infanterist HUBER Johann – Reichersdorf, Niederösterreich; Infanterist HUBER Josef – Weisendorf, Oberösterreich; Gefreiter HUBNER Jacob – Göttesbrunn, Niederösterreich; Infanterist JÄGERSBERGER Johann – Lunz, Niederösterreich; Infanterist JOBSTMANN Ferdinand – Ranzelsdorf, Niederösterreich; Infanterist JUNGREITHMAIER Mathias – Sillersberg, Niederösterreich; Cadett KALBERTH Ferdinand – Wien, Niederösterreich; Infanterist KALTENBRUNNER Johann – Annastberg, Niederösterreich; Infanterist KERNSTOCK Ignaz – Weitra, Niederösterreich; Infanterist KISEKER Franz – Kohljanowitz, Böhmen;
Infanterist KLEIN Anton – Zwölfaxing, Niederösterreich; Infanterist KNEISSL Johann – Petersdorf, Niederösterreich; Infanterist KÖBERL J. – Melk, Niederösterreich; Infanterist KÖFER Johann – Sarling, Niederösterreich; Infanterist KOLAŘ Josef – Serowitz, Böhmen;
Infanterist KOLLEK Anton – Rustendorf, Niederösterreich; Infanterist KÖNIG Ferdinand – Neuhofen, Niederösterreich; Infanterist KRATOCHWILLA Carl – Hainburg, Niederösterreich; Infanterist KREITNER Franz - Hochamt Priel, Niederösterreich; Infanterist KRENN A. – Texing, Niederösterreich; Corporal KREUTER Franz – Melk, Niederösterreich;
Infanterist KRÜCKL Johann – Frankenfels, Niederösterreich; Infanterist LACHER Johann – Absdorf, Niederösterreich; Infanterist LECHFELDNER Josef - Ober Thambach, Niederösterreich; Infanterist LECHNER Ferdinand – Aggsbach, Niederösterreich; Infanterist LEHNER Anton – Neustadl, Niederösterreich; Infanterist LEIDI Johann – Tribuswinkl, Niederösterreich; Gefreiter LIETZ Johann – Ybbsitz, Niederösterreich; Officiers- Diener LÖW Simon – Hassbach, Niederösterreich; Infanterist MADERTHAUER Josef – Puchberg, Niederösterreich; Infanterist MARCHART Josef – Grünau, Niederösterreich; Infanterist MARX Josef – Enzersdorf Niederösterreich; Infanterist MATH Peter – Hundsheim, Niederösterreich; Infanterist MATT Josef – Oberndorf, Niederösterreich; Feldwebel MILETITS Franz – Warasdorf, Ungarn; Infanterist MOOSBÖCK Sebastian - St. Egid, Niederösterreich; Gefreiter MOSER Carl – Hochreith, Niederösterreich; Infanterist MÜLLNER Alois – Mödling, Niederösterreich; Gefreiter NESTELBERGER Leopold – Rottenhaus, Niederösterreich; Infanterist NEUHOFER Sebastian – Bergheim, Niederösterreich; Feldwebel NIKODIM J. – Gansbach, Niederösterreich; Corporal NUTZ Thomas – Weidlingbach, Niederösterreich; Infanterist ÖHLINGER Franz – Au, Niederösterreich; Infanterist PALIN Mathias – Reisenberg, Niederösterreich; Infanterist PALM Carl – Hadersdorf, Niederösterreich; Gefreiter PANZER Stefan – Wien, Niederösterreich; Infanterist PEHAUN Johann – Ybbs, Niederösterreich; Infanterist PEŽINA Franz – Strkow, Böhmen; Infanterist PFEIFFER Leopold – Wobach, Niederösterreich;
Infanterist PFEIFFERLING Franz – Gmundnerberg, Oberösterreich; Infanterist – PFISTER Johann – Enzersdorf, Niederösterreich; Lieutenant PFLANZER Georg – Wien, Niederösterreich; Infanterist PICHLER Josef – Mannersdorf, Niederösterreich; Zugsführer PILS L. – Murstetten, Niederösterreich; Hornist POSCH Johann – Lanzenkirchen, Niederösterreich; Infanterist PROHASKA Franz – Amsstetten, Niederösterreich; Infanterist PUFFER Josef – Wien, Niederösterreich; Infanterist RABL Leopold – Petersdorf, Niederösterreich; Infanterist REINBACHER Johann – Reith, Oberösterreich; Gefreiter REITER Stefan – Göstling, Niederösterreich; Infanterist REITER Florian – Christofen, Niederösterreich; Fahnenführer ROST Josef – Dittersdorf, Niederösterreich; Infanterist RUCKENBAUER Franz – Grinzing, Niederösterreich; Infanterist RUSSMAYER Albert – Göstling, Niederösterreich; Lieutenant SAMBORI Eduard – Wien, Niederösterreich; Infanterist SANKOWITSCH Anton – Mannersdorf, Niederösterreich; Lieutenant SCHÄFFER Anton – Pettau, Steiermark; Gefreiter SCHÄFFMANN Franz – Wien, Niederösterreich; Infanterist SCHAGERL Ignaz - St. Anton, Niederösterreich; Infanterist SCHANDA Franz – Steinakirchen, Niederösterreich; Gefreiter SCHAUPP Ferdinand – Pyhra, Niederösterreich; Infanterist SCHELCH Josef – Viehdorf, Niederösterreich; Infanterist SCHERR Mathias – Kraking, Niederösterreich; Feldwebel SCHLIMADINGER Johann – Wiesen, Oberösterreich; Infanterist SCHMIDT Leopold – Rustendorf, Niederösterreich; Corporal SCHÖFFMANN Franz – Wien, Niederösterreich; Oberleutenant SCHÖNAICH Franz – Knönitz, Mähren; Infanterist SCHUSTER Carl – Baden, Niederösterreich; Infanterist SCHWEINZER Josef – Markersdorf, Niederösterreich; Infanterist SPIES Anton – Breitenau, Niederösterreich; Corporal SPILLER Mathias – Arbesthal, Niederösterreich; Infanterist STADELMANN Florian – Steinhäuseln, Niederösterreich; Infanterist STANGL Johann – Hennersdorf, Niederösterreich; Zugsführer STEIDL Josef – Neunkirchen, Niederösterreich; Infanterist STEINER Alois – Podersdorf, Ungarn; Infanterist STRAUSS Michael – Krummnussbaum, Niederösterreich; Infanterist STREITNER Franz – Haidershofen, Niederösterreich; Infanterist STURM Mathias – Mooshaim, Niederösterreich; Infanterist STUTZ Leopold – Münichreith, Niederösterreich; Infanterist TIMPL Urban – Loiben, Niederösterreich; Infanterist TINK Florian – Aigen, Niederösterreich; Infanterist TOD Josef - Schaflalm, Niederösterreich; Infanterist TRENKER Johann – Hartmannsdorf, Niederösterreich; Infanterist VOGL Ferdinand - Zöfing, Niederösterreich; Zugsführer VÖLKER J. – Mödling, Niederösterreich; Infanterist WAGNER Oswald - Alten Markt, Niederösterreich; Gefreiter WAMSER Lorenz – Rohrbach, Niederösterreich; Infanterist WEGERER Josef – Hinterholz, Niederösterreich; Infanterist WEGSCHEIDER Carl – Hasendorf, Niederösterreich; Gefreiter WEINBERGER Georg – Haking, Niederösterreich; Infanterist WEINÖHRL Lorenz - Bruck A. D. L., Niederösterreich; Infanterist WEISS Eduard – Wien, Niederösterreich; Infanterist WEIXELBAUM Johann – Meiersdorf, Niederösterreich; Infanterist WIDHALM Carl – Oberndorf, Niederösterreich; Infanterist WIELAND Felix – Breitenried, Oberösterreich; Lieutenant WILBURGER v. WILBURG Gustav – Neunkirchen, Niederösterreich; Infanterist WIMMER Franz – Liesing, Niederösterreich; Infanterist WINKLER Lorenz – Ertl, Niederösterreich; Infanterist WINKLER Josef – Markl, Niederösterreich; Infanterist WINKLER Ignaz – Oberndorf, Niederösterreich; Infanterist WINTER Wolfgang – Flachau, Niederösterreich; Infanterist WITSCH Heinrich – Langenlebarn, Niederösterreich; Zugsführer WITTENBERGER Michael – Rohrbach, Niederösterreich; Infanterist ZETTL Johann – Weinberg, Ungarn; Zugsführer ZLOCHA Ignaz – Tirnau, Ungarn; Zugsführer ZWICKER Johann – Graustetten, Niederösterreich

Číslo dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866: 291

Souřadnice : 50°17'12.9"N, 015°43'10.97"E

Foto : Ivo Šťastný, 18. 2. 2007Hrob obětí bitvy u Hradce Králové v roce 1866

ObrazekUmístění : Čistěves, východní okraj lesa Holá

Nápis :

3/7 1866

Číslo dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866: 304

Souřadnice : 50°17'11.95"N, 015°43'7.32"E

Foto : Ivo Šťastný, 18. 2. 2007
Hromadný hrob obětí bitvu u H. Králové 1866

ObrazekUmístění : Čistěves, jihovýchodní okraj lesa Svíbu

Nápisy :

Hier ruhen in Gott im fede vereint 400 österreichische und preussische Krieger gefallen am 3. Juli 1866.

V smrti smířených zde odpočívá 400 rakouských a pruských vojínů v boji dne 3. července 1866 padlých.

Číslo dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866: 159

Souřadnice : 50°17'37.48"N, 015°44'32.16"E

Foto : Ivo Šťastný, 17. 3. 2007Pomník rakouského 26. pěšího pluku

ObrazekUmístění : Čistěves, jihovýchodní okraj lesa Svíbu

Nápis :

Das Offiziers – Corps des Jnfanterie Regiments Michael Grossfürst von Russland No. 26 zur Erinnerung an seine in der Schlacht von Königgrätz am 3. Juli 1866 heldenmüthig gefallenen Kameraden.
Hauptmann Julius Zuna, lieutenant Jacob Biasi und 59 Mann. 

Číslo dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866: 276

Souřadnice : 50°17'37.21"N, 015°44'34.08"E

Foto : Ivo Šťastný, 17. 3. 2007

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář