Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ludvíkovice

12. 7. 2007
Památník polské armády

ObrazekUmístění : Ludvíkovice, u školy, při komunikaci na Kámen

Nápis :

Při osvobozování severních Čech prošly dne 10. 5. 1945 Ludvíkovicemi jednotky polské 5. pěší divize. V době do 13. 5. 1945 tu působily 9. pěší, 16. tanková brigáda a 28. samohybný pluk polské 2. armády generála Karola Swierczewského.


Souřadnice : 50°47'38.33"N, 014°15'22.1"E
 
Foto :  Ivo Šťastný 5. 7. 2007
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Revitalizace návsi v Ludvíkovicích

(Vladimír Jindra, 9. 7. 2012 9:52)

Vážení pánové,
rádi Vám odpovíme na Váš dotaz.
Revitalizace návsi, jejíž je pomník polskému vojákovi (od roku 1971) součástí, je v plánu již druhým rokem.
V roce 2011 jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci, většina členů zastupitelstva projekt odsouhlasila, včetně uvolnění prostředků z obecního rozpočtu.
Zasedání zastupitelstva jsou samozřejmě veřejná, celkový záměr je tedy cca rok a půl veřejně znám.
V renovaci návsi se mimo jiné hovoří o:
- snížení opěrných zdí, které vznikly čistě funkčně (ráz nejnavštěvovanějšího místa v obci spíše poškodily, vytvořily dopravní koridor);
- vytvoření nového autobusového zálivu;
- vytvoření odpočinkové zóny (lavičky, květiny);
- rozšíření schodiště ke škole (stávající je rozpadlé, velmi úzké, neodpovídající místu - jediný přístup pro pěší do budovy základní školy, školky, stravovny);
Právě rozšíření schodiště ze dvou na čtyři metry se dotklo paty pomníku. Zeď v těchto místech bude obnovena ze stejných žulových kamenů a měděná deska pomníku bude vrácena na pietnější místo (cca o 3m dál), na rovnou část s parkovou úpravou, na velký pískovcový blok. Skončí tak praxe, kdy 1) pomník byl v podstatě autobusová zastávka, 2) nastupující desku pomníku používali jako velký popelník, o který se uhasí cigareta a pohodí, 3) pomník dostane rozměr, který odpovídá smrti člověka v době válečného konfliktu, tedy bude menší, nemegalomanský, jak bylo zvykem v minulosti stavět. Místo skutečného hrobu polského vojáka je na místním hřbitově, kde je již desetiletí pietně udržován.
Dovětek: pomník byl postaven k 50. výročí založení KSČ, z iniciativy místní komunistické organizace, Lidových milicí apod. Pokud tento aspekt z místa jeho přetvořením sejmeme a vrátíme mu to, co pomníky mají dělat, tedy upomínat na zbytečnou smrt, nikoli připomínat založení KSČ s pomocí smrti kohokoli, bude to jistě pro všechny akceptovatelné (kromě členů KSČM, jistě).
O záměru pamětní desku posunout jsme před několika měsíci hovořili s jeho stavitelem a ten proti tomuto nic nenamítal. Chápal, souhlasil. Zástupců LM a členů KSČ jsme se, popravdě řečeno, neptali. Další zajímavý moment byl ten, že naopak někteří pamětníci revitalizaci návsi vítají s tím, že pomníku se říkalo od samého začátku ,,záchod" a jako pomník vypadal jen z přední strany (ze zbývajících třech už byl jen naskládanými kameny). Na celou akci je vydáno pravomocné stavební povolení. Včetně demolici pomníku a přesunutí pomníku dle přání investora.
Polskou ambasádu jsme o našem záměru před rokem informovali.
Děkuji za Váš zájem, čas.
Přeji pěkné dny, Vladimír Jindra.

Re: Revitalizace návsi v Ludvíkovicích

(martin, 9. 7. 2012 11:37)

Díky za vyčerpájící informaci. Odmysleme si nachvilku věty typu: pomník byl postaven k 50. výročí založení KSČ, z iniciativ..... atd. Náš spolek je přísně apolitický, dějiny zásadně nekomentující. Ale podobný argument se objevuje celkem často, jak souvisí s osvobozováním naší země moc netuším. Nyní k zákonu o válečných hrobech:
§ 2
Vymezení pojmů
(2) Válečným hrobem je pro účely tohoto zákona i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo oběti osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.

§ 3
Péče o válečné hroby
(2) Přemístění nebo zrušení válečného hrobu a jinou změnu válečného hrobu než jeho údržbu a úpravu může jeho vlastník nebo, pokud není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn, provést jen na základě jeho písemné žádosti a po písemném souhlasu Ministerstva obrany.

§ 4
Výkon státní správy
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu. Tento úřad informuje příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci. Informaci podává do konce června kalendářního roku podle stavu k 31. prosinci předchozího roku.

Tolik k zákonu o VH. Letmo jsem nahlédl do databáze MO a vidím, že je ve Vaší obci další hrob (jenž nám v databázi chybí), ale zase jsem tam nenašel tento.
Informování Velvyslanectví Polské republiky je jistě vítaný projev slušnosti.

Re: Re: Revitalizace návsi v Ludvíkovicích

(martin, 9. 7. 2012 11:44)

No pro jistotu, jsme jen laici, vyčkáme stanoviska MO. Stavební povolení na demolici pomníku, to už jsem jednou slyšel a město celkem rychle hledalo nápravu - i o tom se lze na našem webu dočíst.

Demolice

(Michal Nosek, 5. 7. 2012 20:56)

Netuším proč, ale v těchto dnech došlo k demolici tohoto památníku.

Re: Demolice

(Michal Nosek, 6. 7. 2012 10:31)

Tak podle posledních informací co mám, dojde k přestěhování pomníku na druhou stranu silnice k obecnímu úřadu.

Re: Re: Demolice

(Michal Nosek, 7. 7. 2012 19:18)

Tak poslední informace je, že dojde jen k posunutí, kvůli přestavbě autobusové zastávky.

Re: Re: Re: Demolice

(Martin, 8. 7. 2012 16:39)

Díky za informaci. Likvidace, ale i větší stavební úpravy by se jistotjistě dostaly do konfliktu se zákonem o válečných hrobech a pak je možno cestou ORP, kraje či přímo Ministerstva obrany usilovat o zastavení podobné činnosti. Ještě jednou díky za Vaši všímavost, v dnesšní době mnoho památek mizí a je dobře být ve střehu.