Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vojenská pietní místa v Praze 3 ( strana 8 )

7. 10. 2006
na stranu 7Hrob František Jodas

ObrazekUmístění : Praha 3, Jana Želivského, Olšanský hřbitov

Nápis :

Frant. Jodas pilot letec 7/4 1902 – 9/3 1929

Foto : Ivo Šťastný
Pomník vojákům z Dobrovolnické armády v Rusku

ObrazekUmístění : Praha 3, Jana Želivského, Olšanský hřbitov

Nápis :

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ! Русским, Украинцам и представителям других народов российской империи, в 1917 г. отвергнувшим коммунистическую утопию и в рядах Добровольческой армии отстаивавшим мир от большевистского террора и которые в двадцатых годах нашли дом в демократической Чехословацкой республике, а спустя четверть века стали первыми жертвами послевоенного прокоммунистического оппортунизма которий допустил похищение их в 1945 г. в советские тюрмы и концентрационные лагеря, где погибли или без вести исчезли и лишь после долгих лет горсточке дозволено было вернуться умереть к своим семьям домой в Чехословакию.

Rusům, Ukrajincům, příslušníkům dalších národů bývalé ruské říše, v roce 1917 odmítnuvším komunistickou utopii a v řadách slavné Dobrovolnické armády bránícím svět před bolševickýcm terorem, kteří na počátku dvacátých let nalezli nový domov v Československé republice, avšak o čtvrtstoletí později byli prvními oběťmi poválečného prokomunistického oportunismu, jenž dopustil, aby byli v roce 1945 odvlečeni do sovětských věznic a koncentračních táborů, kde zahynuli nebo beze stopy zmizeli a jen hrstce bylo po mnoha letech dovoleno vrátit se zemřít ke svým rodinám domů do Československa. VĚČNÁ PAMĚŤ !

Комитет „Oни были первыми“ Výbor „Oni byli první“
1995
Воздвигнуто с субсидией правительства и Министерства культуры Чешской республики
Zhotoveno za podpory vlády a Ministerstva kultury České republiky

Poznámka:
Kovová deska je umístěna na pravé zdi pravoslavného kostela (z pohledu pozorovatele).

Foto : Ivo ŠťastnýPomník Ukrajinským vojákům

ObrazekUmístění : Praha 3, Jana Želivského, Olšanský hřbitov

Nápis :

Модїм вірним дітям героям і жертвам терорів мати Україна
Foto : Ivo Šťastný 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář