Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vojenská pietní místa v Praze 3 ( strana 13 )

13. 10. 2006
na stranu 12


Oddíl XX - 35 tabulek

ObrazekTABULKA BEZ NÁPISU

PĚŠ. PL. 102. TRUBAČ ANTONÍN HRUŠKA
* 1897 + 16.7.1916 NA ITALII, POHŘBEN V BOZENU (TYROLY)

TABULKA BEZ NÁPISU

ZÁKOP. ROTA VOJÍN EMANUEL ENDERST
* 15.XII.1886 + 15.7.1916 V TYROLÍCH

STŘELEC AUGUSTIN PLACHÝ
* 1886 + 26.1.1915 V KRAGUJEVACI

TABULKA BEZ NÁPISU

TABULKA BEZ NÁPISU

P. PL. 102 PĚŠÁK ANTONÍN SOUKAL
* 1897 + 18.1.1917 NA ITAL. FRONTĚ V BERJI U PŘÍMOŘÍ

P. PL. Č. 36. PĚŠÁK VÁCLAV VESELÝ
* 1893 + 27.9.1915 V BELZU - HALIČ
* 1893

P. PL. PĚŠÁK JOSEF VITÁČEK
* 1890 + 9.3.1916 V MOSKVĚ - RUSKO

P. PL. 11 DOMOBR. FERDINAND PEŘT
* 1894 + 4.9.1915 JIŽNĚ OD MALOVANKY U DUBNA, RUSKO

PĚŠÁK JOSEF PEŘT
+ 30.8.1914 V SRBSKU

DOMOBR. PL. 57 FRANTIŠEK HYNEK
* 1874 + V NEGOTINĚ, SRBSKO

DOM. P. PL. 12 JAN MATĚJOVSKÝ
* 1879 + 9.9.1914 LUBLIN BYSKUPICE, RUSKÉ POLSKO

SETNÍK JAN HRAŠE
* 1877 + 27.8.1914 LUSZCZACZ - RUSKO

P. PL. SVOB. RUDOLF WOLLER
* 1887 + 19.7.1915 V UŽHORODĚ

P. PL. Č. 28 ČETAŘ ANTONÍN BUBENÍK
* 1889 + 3.10.1914 V UZEVČI, SRBSKO

N. P. PL. 21 PORUČÍK ANTONÍN VODIČKA
* 1892 + 22.10.1914 MYSIENICE, RUS. POLSKO

STŘ. PL. EMILIAN PATOČKA
* 1879 + 16.9.1917 PODLANKA - BERG, KRAŇSKO

TABULKA BEZ NÁPISU

3. KUMP. 9 PRAPOR SAPER BOHUMIL ŽĎÁNSKÝ
* 11.II.1879 + 21.10.1915

PL. 80 PRAPORČÍK ING. C. RICHARD KIRSCH
* 1891 + 6.8.1916 PIETRAROSSA, ITÁLIE

P. PL. 28 PĚŠÁK JOSEF ŠEFL
* 1882 + 20.7.1918 V ALBÁNII

GUSTAV VYTVAR
* 1899 + 29.1.1918 NA COL DE ROSSO

PĚŠ. PL. Č. 102 PĚŠÁK FRANTIŠEK BUDÁK
* 1887 + 27.10.1914 V ŘECE DRINĚ, SRBSKO

PĚŠ. PL. Č. 12 PĚŠÁK ALOIS BURDA
* 1893 + 17.12.1915 V JAROSLAVI - HALIČ

STŘEL. PL. 3. PRAPORČÍK FRANT. NÁPRSTEK
* 1893 + 20.10.1918 U STAN. KYN - RUSKO

PĚŠ. PL. 74 ŠIKOVATEL FRANT. HRNČÍŘ
* 1887 + 7.10.1915 V BĚLEHRADĚ, SRBSKO

PĚŠÍ PLUK Č. 101 PĚŠÁK LADISLAV SEKYRA
* 1896 + 17.7.1917 PADL V ITÁLII

P. PL. 102. PĚŠÁK ALOIS BARTÁK
* 1894 + 26.8.1918 POLA - ITÁLIE

TABULKA BEZ NÁPISU

LEG. P. PL. DESÁTNÍK LADISLAV DUCHOŇ
* 1894 + 9.1.1919 ZOHORY U OPAVY - SLEZSKO

TABULKA BEZ NÁPISU

PĚŠ. PL. 91. SVOBODNÍK JAROSLAV JANOVSKÝ
* 1892 + 24.5.1917 U SELA - PŘÍMOŘÍ

PĚŠ. PL. Č. 28 PĚŠÁK VLASTIMIL DUŠEK
* 1883 + 13.12.1916 V LIPNÍKU OKR. TOLMEINN - PŘÍMOŘÍ

TABULKA BEZ NÁPISU

I. PLUK CIZINECKÉ LEGIE STŘELEC JOSEF VITÁČEK
* 1888 + 9.5.1915 U ARRASU, FRANCIE

P. PL. 102 VOJÍN ARNOŠT SVOBODA
* 1886 + 16.7.1915 V LUBINOVĚ, RUSKO

PĚŠÁK JOSEF KOPECKÝ
* 1874 + 30.7.1916 U SMOLARY - VOLYŇSKO

DĚLOSTŘELEC JOSEF MARHOUL
* 1894 + 1915

P. PL. 18 JINDŘICH POZDÉNA
* 1881 + 13.9.1914 U RAVY RUSKÉ

TABULKA BEZ NÁPISU
Oddíl XXI - 49 tabulek

ObrazekDOM. P. Č. 10 DESÁTNÍK ŠTURMA JOSEF
* 1880 X 22.11.1915 U SAN MARTINU

PĚŠ. PL. Č. 27 JEDNOROČ. DOBROVOL. KAREL DRVOTA
* 1893 + 17.2.1916 GORIZE - RANZIANO ITALIE

ČS. STRÁŽNÍ ROTA Z VLADIVOSTOKU LEG. - STŘELEC KOLAŘÍK JOSEF
* 1873 + 10.4.1919 HŘBITOV ULIS, VLADIVOSTOK

PRAP. ZÁKOP. Č. 8 SAPEUR FRANTIŠEK HUDEČEK
* 1873 + 30.2.1918 RISANO U KOTORU

ČS. LEG. P. PL. Č. 9 PORUČÍK LEGIONÁŘ ŘÍHA VÁCLAV
* 1892 + 25.7.1918 BUSULUK, RUSKO

DOM. PRAPOR Č. 8 DOMOBRANEC JAN KŘÍŽ
* 1886 + 26.5.1914 GRK, SRBSKO

STŘEL. PL. Č. 5 STŘELEC ANTONÍN MACEK
* 1896 18.?.1917 U DESNA OKR. GORICE

P. PL. 28 JEDNOR. DOBROVOLNÍK ČERNOHORSKÝ KAREL
* 1894 + 30.1.1914 VÍDEŇ

ČS. 1. PL. STRÁŽE SVOBODY PĚŠÁK LADISLAV VAŠÁK
* 1897 + 11.3.1919 TRENČÍN, SLOVENSKO

DĚL. MUNIČ. KOLONA Č. 3, DĚLOSTŘELEC FRANTIŠEK ZÁŘECKÝ
* 1892, + 4.10.1915 NIŽNOV N/D, HALIČ

P.PL.28 PĚŠÁK JAN HOZÁK
* 1886 + 25.11.1919 NOVARA - ITALIE

NAMOŘNÍ DĚLOSTŘELEC DESÁTNÍK JIŘIČNÝ VÁCLAV
* 1894 + 11.11.1918 TERST

2. PL. JIŘÍHO Z PODĚBRAD ČETAŘ JOSEF STANĚK
* 1878 + 16.12.1916 HUTA BOROVINSKAJA, RUSKO

STŘEL. PL. Č. 11 DOMOB. PĚŠÁK JOSEF STRNAD
* 1898 + 24.5.1918 V ILBUSSO, ITALIE

DOM. PRAP. P. Č. 52 DOMOBRANEC TINTĚRA VÁCLAV
* 1874 + 1915 V ALBANII

PL. Č. 91 JEDN. DOBROV. ZEIBERT JOSEF
* 1895 + 1916 TOCKOE GUB. SAMARA RUSKO

LEGIONÁŘ SVOBODNÍK VALEŠ ANTONÍN
* 1896 X 11.11.1918 U UŠMAN TASLI, SAMARA RUSKO

P. PL. 98 PĚŠÁK SAPÉR HRDÝ ALOIS
*1880 + 1916 U GORZE

STŘEL. PL. Č. 8 ČETAŘ STEHLÍK ALOIS
* 1880 X 28.6.1916 U OBERLYN, HALIČ

LEG. STŘEL. P. 7 ČETAŘ HAVEL JOSEF
*1883 X 15.6.1918

P. P. Č. 28 PĚŠÁK PUTÍK JAN
* 1882 X 19.8.1914 U VALJEVA, SRBSKO

ZEMĚBR. PL. 51 PĚŠÁK ČECH ALOIS
* 1891 ?? 1917 ?SOVIZZA U GORICE

?? PRAHA VOJÍN BOŠEK ROBERT
* 1884 + ?? 1915 VALJEVO - SRBSKO

ČSL. ?? VE FRANCII SERGEANT KLIKA ALOIS
* 1891 V DUBNU, SOLUŇ

P. PL. Č. 102 PĚŠÁK LUTRIN FRANTIŠEK
* 1895 X 14.?.1916 NOVÁ VES OKR. SÁZAVA PŘÍMOŘÍ

ČS. LEGIE V RUSKU LEGIONÁŘ STŘELEC PÁLEK JAN
* 1882 + 2.5.1919 TOMSK - SIBIŘ - RUSKO

P. PL. Č. 8 JEDN. DOBROVOLNÍK STERNHELL EMILIAN
* 1886 X 1914 BIELINA - SRBSKO

ZEMĚBR. PL. Č. 8 PĚŠÁK TREŠL FRANTIŠEK
* 1889 X 7.11.1914 DOBŘICE - SRBSKO

P. PL. 88 PĚŠÁK ŠEBÁNEK JOSEF
* 1882 X 18.12.1917 GISMON U BELLUNO, ITALIE

P. PL. 18 PĚŠÁK ŠVORČÍK EMANUEL
* 1888 X 30.11.1914 ŠABAC, SRBSKO

ZEMĚBRAN. PL. Č. 6 PĚŠÁK KOUDELA FRANTIŠEK
* 1886 + 16.8.1914 SKALIŠTĚ, SRBSKO

PĚŠ. PL. Č. 98 DESÁTNÍK SOLIL FRANTIŠEK
* 1891 + 24.5.1917 ZAGREJC - ITALIE

DOMOBR. PL. 23 DOMOBRAN. KALINA FRANTIŠEK
* 1893 + 3.6.1917 NA SOČI U GORICE

?? Č. 25 DĚLOSTŘELEC ŠIMUNEK JAN
* 1881 + 12.4.1914 SKARUJCE, RUSKÉ POLSKO

P. PL. 28 ŠIKOVATEL BABÁNEK OLDŘICH
* 1885 X 31.8.1914 HERMANOV - HALIČ

ZEM. PL. 8 NADPORUČÍK VIKTOR TIŠNOVSKÝ
* 1878 X 13.12.1916 LA STUVA ITALIE

P. PL. 24 SETNÍK KAREL HURYCH
* 1870 X 30.5.1914 U BUCZACZE - HALIČ

DĚL. PL. Č. 26 DĚLOSTŘELEC BERTHOLD PICK
* 1882 + 11.5.1918 V OMSKU (SIBIŘ)

P. PL. 73 PĚŠÁK JOSEF DATEL
* 1898 X 26.10.1918 NA ITALII

ZEM. PL. 8 DESÁTNÍK ANTONÍN SOUDNÝ
* 1881 + 19.2.1916 OSTROV ASINARA, ITALIE

P. PL. 49 PĚŠÁK RUDOLF HYKYŠ
* 1881 + 7.7.1916 U UGLI, RUSKO

P. PL. 28 PĚŠÁK ŠTĚPÁN DVOŘÁK
* 1895 + 9.12.1918 VE VÍDNI

P. PL. 410 PĚŠÁK ANTONÍN ŠIMR
* 1875 + 11.11.1916 V PLEVJI, ČERNÁ HORA

P. PL. 11 PĚŠÁK RUDOLF BISKUP
* 1883 X 30.6.1916 V MONTE ROVER ITÁLIE

P. PL. 28 VOJÍN JOSEF MOTTL
* 1896 X 14.11.1916 U GORICE

DOM. PRAP. 52 PĚŠÁK KAREL POSPÍŠIL
* 1876 + 15.3.1915 V NIŠI, SRBSKO

P. PL. 28 PĚŠÁK VÁCLAV RYS
* 1895 + 11.10.1918 MEZZANO, ITÁLIE

P. PL. 49 PĚŠÁK VÁCLAV VOSECKÝ
* 1884 X 15.6.1918 COL DEL ROSSO, ITÁLIE

MYSL. PRAP 1 MYSLIVEC OTAKAR SUCHOMEL
* 1890 X 23.11.1914 U ROZWADOWA, HALIČ
Oddíl XXII - 42 tabulek

ObrazekITAL. LEGIONÁŘ VÁCLAV VLČEK
* 1896 + 12.4.1918 PADULA

POL. PR. MYSL. 22 MYSLIVEC JOSEF POKORNÝ
* 1897 + 22.9.1917 NA MALGA CIVENORA U BORGA

P. PL. Č. 3 JEDN. DOBR. KAREL JANÍČEK
+ 21.7.1915 PADL U ZAMOŠCE (RUS. POL)

ITAL. VÝZVĚD. PL. 38 LEGIONÁŘ VÁCLAV NECHVÁTAL
* 1897 + 30.8.1918 CASSECENTO MUSILO

DOM. PR. 52 DOMOBR. JOSEF HAVLÍČEK
* 1874 + 10.11.1914 SEMENDRIA (SRBSKO)

LEG. ÚDER. PL. V RUSKU LEGIONÁŘ JOSEF ŘÍHA
* 1893 + 6.9.1918 JAKATĚRINBURK (RUSKO)

P. PL. Č. 28 JEDN. DOBR. FRANTIŠEK SMOLÍK
* 1874 + 25.9.1917 GOSTIVAR - MACED

PĚŠ. PL. 73 PĚŠÁK BEDŘICH VYDRA
* 1880 + 28.6.1918 MONTE CISMON U ARSIE - ITÁLIE

DĚLOSTŘ. PL. 9/51 DĚLOSTŘELEC KAREL DOLEJŠ
* 1883 + 24.12.1918 V ZÁL. NEM. V TRNAVĚ (SLOVENSKO)

P. PL. 102 DESÁTNÍK VÁCLAV ANDĚL
* 1878 + 28.10.1917 NA ITALSKÉM BOJIŠTI

P.PL. 28 PĚŠÁK JAROSLAV NOVÁK
* 1890 + 18.9.1915 VE VENEVĚ - RUSKO

ČS. NÁMOŘ. PL. 1 ŠIKOVATEL FRANTIŠEK ZAORAL
* 1891 + 11.6.1919 V LEVICE NA SLOVENSKU

P. PL. 102 SVOBODNÍK ANTONÍN ŠMEJKAL
* 1883 + 1915 TORGEVIČ - HALIČ

LEG. PL. 6 LEGIONÁŘ JAROSLAV TROJÁNEK
* 1883 + 3.4.1919 NA ST. NAZYVAJEVKA, SIBIŘ - RUSKO

P. PL. 28 PĚŠÁK ALOIS VOJTÍŠEK
* 1893 + 28.11.1915 V SERGAČI - RUSKO

P. PL. 18 PĚŠÁK KAREL MAŠATA
* 1893 + 27.10.1914 V KOSIEMICE V HALIČI

LEG. PL. 8 LEG. PĚŠÁK VÁCLAV KOŽELUH
* 1885 + 10.5.1919 V OMSKU - SIBIŘ, RUSKO

P. PL. 28 PĚŠÁK FRANTIŠEK JAKUBEC
* 1881 + 7.6.1915 V KOLOMIJI - RUSKO

P. PL. 28 TELEGRAFISTA FILIP JAKUBEC
* 1895 + 22.8.1917 NA HERMADĚ - MEDEAZZY, ITÁLIE

P. PL. 102 PĚŠÁK JAROSLAV KŘÍŽ
* 1892 + 14.9.1916 U JAMIAMA - PŘÍMOŘÍ

DĚLOSTŘ. PL. 27 NÁPŘEDNÍK KAREL KUNZ
* 1897 + 11.10.1918 PIAVEDAM U AGENZA, ITÁLIE

P. PL. 11 PĚŠÁK VÍTĚZSLAV PTÁK
* 1892 + 8.8.1917 PODKORITE SESANÁ, PŘÍMOŘÍ

ŽENIJ. PR. 9 ŽENISTA JOSEF HELMICH
* 1887 + 1.7.1915 BOBRKA, HALIČ

1. PL. JANA HUSA ŠTÁB. ŠIKOV. II. ROTA RUDOLF HELMICH
* 1889 + 2.7.1917 U ZBOROVA V RUSKU

DOMOBR. BAON 54 DOMOBRANEC MATYÁŠ ADÁMEK
* 1874 + 16.8.1915 DEBICA

28. ČS. DOMOBR. PRAPOR STŘELEC FRANTIŠEK ŠNÁBL
* 1896 + 11.2.1919 VE VARESE V ITALII

I. PL. JANA HUSA LEG. ŠIKOVATEL LADISLAV JEKLER
* 1889 + 29.1.1919 V OMSKU - SIBIŘ, RUSKO

DOMOBR. PRAP. Č. 58 DOMOBRANEC JAN MUSEL
* 1873 + 16.3.1916 DIEVDIELCA - SRBSKO

LEG. PL. Č. 6 SVOBODNÍK LADISLAV HOZNOUREK
* 1882 + 10.4.1919 V NEM. V IRKUTSKU - SIBIŘ

P. PL. Č. 28 SVOBODNÍK FRANTIŠEK PLAČEK
* 1894 + 15.1.1915 V OPAVĚ - SLEZSKO

DOMOBR. PL. Č. 8 PĚŠÁK JAROSLAV BALÍK
* 1878 + 1.8.1915 U TASCHKENTU - ASIE

DOMOBR. PR. Č. 57 PĚŠÁK ANTONÍN NESTÁVA
* 1873 + 24.6.1915 NEGOTIN, SRBSKO

DOMOBR. PR. Č. 52 PĚŠÁK FRANTIŠEK ZIMA
* 1876 + 9.11.1915 SMEDEREVO - SRBSKO

JÍZDNÍ STŘEL. PL. Č. 6 STŘELEC KAREL PERMAN
* 1887 + 10.7.1918 SERVALLO U VITTORIO, ITALIE

ZEMĚBRAN. PL. Č. 27 PĚŠÁK VÁCLAV VODIČKA
* 1877 + 6.6.1916 BORCO - TRIDENT - ITALIE

PĚŠ. PL. 90 PĚŠÁK KAREL KARPÍČEK
* 1871 + 8.2.1918 V BĚLEHRADĚ V SRBSKU

PĚŠ. PL. Č. 36 PĚŠÁK KAREL HAVRÁNEK
* 1884 + 16.1.1918 CORICA - ITÁLIE

S. PL. Č. 11 SVOBODNÍK CYRIL CHURÁŇ
* 1890 + 27.8.1917 V BERJENONIALCONE, ITAL. BOJIŠTĚ

P. PL. 102 ČETAŘ BOHUMÍR SKŘIVÁNEK
* 1883 + 2.2.1915 ALEXINAČ, SRBSKO

PĚŠ. PL. Č. 102 PĚŠÁK EMANUEL KARNET
* 1896 + 16.9.1916 NOVÁ VES, PŘÍMOŘÍ

TABULKA BEZ NÁPISU

P. PL. Č. 28 SVOBODNÍK KAREL STURM
* 1892 + 6.6.1917 MONTE FALKONE - ITALIE
Oddíl XXIII - 49 tabulek

ObrazekZEM. PL. 8 DOMOBRANEC ALBÍN HANZLÍK
* 1898 + 1.1.1917 ZATORAILE UJHELLI - UHRY

P. PL. 28 PĚŠÁK OLDŘICH HORÁK
* 1884 + 4.2.1917 V NABREZINĚ U TERSTU - PŘÍMOŘÍ

P. PL. 91 PĚŠÁK EMERYCH ČEŠKA
* 1874 + 23.2.1917 VE VÍDNI

P. PL. 28 DESÁTNÍK ANTONÍN PROCHÁZKA
* 1891 + 25.8.1917 NA ITÁLII

P. PL. 28 PĚŠÁK BEDŘICH VIKTORIN
* 1888 + 23.7.1918 ITALIE

ČSL. P. PL. 8 STŘELEC VÁCLAV TÁFL
* 1889 + 15.6.1919 SLOVENSKO

ZEM. TYR. STŘEL. PL. I. NADPORUČÍK THEODOR POHANKA
* 1886 + 8.9.1914 U WIELKOPOLJE - HALIČ

P. PL. 28 PĚŠÁK VRATISLAV KOKEŠ
* 1884 + 7.6.1916 ALBANIE

P. PL. 28 PĚŠÁK - LEGIONÁŘ VÁCLAV KOLSKÝ
* 1894 + 28.11.1918 V STARZAVĚ - HALIČ

ZEMPL. 6 DESÁTNÍK KAREL RABIŇÁK
* 1877 + 18.4.1918 V PORTOZ - BUFOLE, ITALIE

STŘEL. PL. 1 STŘELEC JAN LOPATA
* 1888 + 11.8.1917 U KUŠCARJI, PŘÍMOŘÍ

ČSL. P. PL. 2 PORUČÍK FRANTIŠEK ZVACH
* 1896 + 21.5.1919

TELEFONISTA HAVLÍK
+

P. PL. 91 PĚŠÁK KAREL MOTTL
* 1875 + 13.11.1916 V PŘÍMOŘÍ

1/10 POL. PL PORUČÍK OLDŘICH KURKA
* 1887 + 30.6.1916 SKLÍŇ NA VOLYŇSKU, RUSKO

7/92 POL. SETNINA J. D. KADET VIKTOR PFEIFER
* 1899 + 28.5.1918 UDINE, ITALIE

TABULKA BEZ NÁPISU

ČS. PL. 7. ROTA 9 LEGIONÁŘ VILÉM KOČVARA
* 1897 + 10.1.1918 U ST. DOČ - RUSKO

STŘELEC SOUKUP
* 1893 +

ČS. LEGIE LEGIONÁŘ METODĚJ JANOŠKA
* 1894+ 14.7.1918 NAZAPETROVSKO - RUSKO

PRAP. POL. MYSL. 9 VOJÍN FRANTIŠEK ŘEHÁK
* 1873 + 16.12.1915 MONTE SAN MICHELE, ITALIE

PĚŠ. PL. 81 DOBROVOL. JAROSLAV KOVAŘÍK
* 1891 + RUSKO

STŘEL. PL. 28 SVOB. VÁCLAV SUCHÁNEK
* 1896 + 15.11.1918 V PÍSKU

I. ČS. LEGIE PĚŠÁK BOHUSLAV HASTRDLO
* 1884 + 9.5.1915 A NEUVILLE - ST. VANSTE, FRANCIE

STŘEL. PL. 8 DESÁTNÍK VÁCLAV ŠKARVÁN
* 1883 + ? ? 1915 KARPATY

STŘEL. PL. 32 DESÁTNÍK JOSEF REBEC
* 1886 + 18.6.1918 MONTELLO, ITALIE

P. PL. 27 PĚŠÁK JOSEF BUBENÍČEK
* 1871 + 29.3.1917 ŠTÝRSKÝ HRADEC

LETECKÉ ODDĚL. 35 ZBROJMISTR JOSEF MATOUŠEK
* 1874 + 21.2.1918 V MOTTA DI LIVENZA - ITALIE

TABULKA BEZ NÁPISU

PĚŠ. PL. 75 PĚŠÁK RUDOLF BICEK
* 1881 + 14.12.1918 BUKUREŠŤ

PĚŠ. PL. 21 PĚŠÁK FRANTIŠEK ROUB
* 1882 + 22.1.1916 V TRIENTU

PĚŠ. PL. 42 ČETAŘ ARTUR MALÝ
* 1885 + 11.4.1915 KRUŠEVAČ, SRBSKO

P. PL. 28 PĚŠÁK OTAKAR HNILIČKA
* 1890 + 28.3.1915 U GORICE

P. PL. 28 PĚŠÁK ANTONÍN HLAVÁČEK
* 1881 + 9.9.1917 KAINSKU - SIBIŘ

P. PL. 11 NÁHR. ZÁLOŽNÍK FRANTIŠEK HÁLEK
* 1886 + 27.10.1914 U PARAŠNICE - SRBSKO

P. PL. 73 PĚŠÁK VÁCLAV HANZLÍK
* 1886 + 25.5.1916 V ITALII

DOM. PRAP. 58 SVOBODNÍK JAKUB WELZL
* 1876 + 26.2.1915 V BITOLJI - SRBSKO

P. PL. 88 VOJÍN FRANT. HEJDUK
* 1889 + 25.8.1918 ALESSIO - ALBANIE

ŽEL. TEL. PL. DESÁTNÍK KAREL FRÝDA
* 1880 + 18.8.1916 KATTA KURGAN, RUSKO

VÁCLAV BALÍK
* 5.1.1874 + KONCEM VÁLKY - (1917-1918) - ITÁLIE

TABULKA BEZ NÁPISU

P. PL. 91 KADET ASP. JAN FELIX
* 1893 +

ZEM. PL. 11 VOJÍN JAROSLAV ADAMÍRA
* 1898 X 10.11.1916 U KOVNA, POLSKO

P. PL. 49 PĚŠÁK BOHUMIL NEDVĚD
* 1884 + 1916 VOLYNĚ, RUSKO

ZEM. PL. 8 PĚŠÁK ANTONÍN SLABÝ
* 1881 X 17.9.1917 V KOLENCE, ITALII

P. PL. 75 DESÁTNÍK KAREL KAZÍLEK
* 1885 + 20.11.1914 KONATICE - SRBSKO

BOHUMIL ZEJDA
* 1901 + U TORNALJE - SLOVINA

PĚŠÁK PROSSR +

PL. 91 PĚŠÁK KAREL KUČERA
* 1890 X ? 1914 VLASENICE
Oddíl XXIV - 40 tabulek

ObrazekTABULKA BEZ NÁPISU

OKRESNÍ VÝK. VÝB. PRAHA - II. D. NOVÉ MĚSTO

TABULKA BEZ NÁPISU

TABULKA BEZ NÁPISU

SVAZ ČESKOSLOVENSKÉ MLÁDEŽE SOCIALISTICKÉ ČSR

OKRESNÍ VÝKONNÝ VÝBOR PRAHA - II - HOR.

OKRESNÍ VÝKONNÝ VÝBOR PRAHA - III.

OKRESNÍ VÝK. VÝB. PRAHA - IV. HRADČANY

OKRESNÍ VÝK. VÝB. PRAHA - V. JOSEFOV

OKRESNÍ VÝK. VÝB. PRAHA - VI. VYŠEHRAD

JEDNOTA ČESKOSLOVENSKÝCH ŽIVNOSTNÍKŮ PRAHA

OKRESNÍ VÝK. VÝB. PRAHA - VII. HOLEŠOVICE - BUBNY

OKRESNÍ VÝK. VÝB. PRAHA - VIII. LIBEŇ, BOHNICE, KOBYLISY, STŘÍŽKOV, TROJA

OKRESNÍ VÝK. VÝB. PRAHA - IX. VYSOČANY, HLOUBĚTÍN, PROSEK

OKRESNÍ VÝK. VÝB. PRAHA - X. KARLÍN

OKRESNÍ VÝK. VÝB. PRAHA - XI. ŽIŽKOV, HRDLOŘEZY, MALEŠICE

OKRESNÍ VÝK. VÝB. PRAHA - XII. KRÁL. VINOHRADY

ÚSTŘEDNÍ TĚLOVÝCHOVNÝ SVAZ

OKRESNÍ VÝK. VÝB. PRAHA - XIII. VRŠOVICE, STRAŠNICE, HOSTIVAŘ, ZÁBĚHLICE - PRÁČE - ROZTYLY

OKRESNÍ VÝK. VÝB. PRAHA - XIV. NUSLE, PANKRÁC, MICHLE, KRČ

OKRESNÍ VÝK. VÝB. PRAHA - XV. BRANÍK, PODOLÍ, HODKOVIČKY

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC ÚŘEDNICKÁ SDRUŽENÍ ODBOROVÝCH ORGANISACÍ ÚŘEDNICKÝCH

OKRESNÍ VÝK. VÝB. PRAHA - XVI. SMÍCHOV, RADLICE, HLUBOČEPY, ZLÍCHOV, MALÁ CHUCHLE

OKRESNÍ VÝK. VÝB. PRAHA - XVII. KOŠÍŘE, MOTOL, JINONICE - BUTOVICE

JEDNOTA ZAMĚSTNANCŮ ČSL. STÁTNÍCH DRAH PRAHA

OKRESNÍ VÝK. VÝB. PRAHA - XVIII. BŘEVNOV, STŘEŠOVICE, LIBOC

OKRESNÍ VÝK. VÝB. PRAHA - XIX. DEJVICE, BUBENEČ, SEDLEC - PODBABA, VELESLAVÍN, VOKOVICE

SPOLEČENSKÝ KLUB ČESKOSLOVENSKÉ STRANY NÁR. SOC. PRAHA

UNIE ČESKOSLOVENSKÝCH DRUŽSTEV V PRAZE

ODBOROVÉ ZDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH KOVOPRACOVNÍKŮ PRAHA

SYNDIKÁT SAMOSPRÁVNÝCH ZAMĚSTNANCŮ V REPUBLICE ČESKOSLOVENSKÉ

ÚSTŘEDNÍ VÝKON. VÝBOR ZAMĚSTNAN. ELEK. PODNIKŮ PŘI JEDNOTĚ ZAMĚSTNANCŮ ČSL DRAH V PRAZE

JEDNOTA STÁT. ZŘÍZENCŮ VŠEODBOROVÉ SDRUŽENÍ ODBOR. SPOLKŮ V PRAZE

ČESKOSLOVENSKÝ SVAZ ODĚVNÍCH ZAMĚSTNANCŮ PRAHA

SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH DŘEVOPRACOVNÍKŮ V PRAZE

ODBOROVÉ ORGANISACE HOLIČSKÝCH A KADŘNICKÝCH POMOCNÍKŮ A POMOCNIC SE SÍDLEM V PRAZE

„OTAKAR“ ÚSTŘEDNÍ JEDNOTA ČSL. ČÍŠNICTVA V PRAZE

ODBOROVÉ ZDRUŽENÍ SLADOVNÍKŮ, BEDNÁŘŮ A DĚLNICTVA PIVOVARSKÉHO V PRAZE

UNIE ZAMĚSTNANCŮ LUČEBNÍCH ODBORŮ V PRAZE

ODBOROVÉ ZDRUŽENÍ PEKAŘSKÉHO DĚLNICTVA V ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLICE


Poznámka:
Tento oddíl nepočítáme za VPM.Oddíl XXV - 49 tabulek

ObrazekPĚŠ. PL. 38 ZÁL. ŠIKOVATEL BOHUMIL HANUŠ
* 1881 + V KARPATECH

DOM. PL. 8 DESÁTNÍK ANTONÍN FOŘT
* 1884 + 15.3.1915 ČUPRIJE - SRBSKO

PORUČÍK VLASTIMIL SVOBODA
* 1897 + 16.3.1917 V BAINSIZZI, ITALIE

PĚŠ. PL. 11 DESÁTNÍK OTTO ŠNOBL
* 1895 + 10.8.1914 VALJEVO - SRBSKO

P. PL. 36 PĚŠÁK ANTONÍN BARTÁK
* 1883 + 14.5.1917 MONTE SANTO, ITALIE

PĚŠ. PL. 7 PĚŠÁK ANTONÍN ZEMAN
* 1882 + 20.12.1917 GORAZIN, ITALIE

MYSL. PRAP. 6 MYSLIVEC ARNOŠT MÜLLER
* 1894 + 22.5.1915 V JEZEVCE - RUSKO

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK OLDŘICH ZLATOHLÁEK (zřejmě má být ZLATOHLÁVEK)
* 1893 + 9. 1915 V BADENU

PĚŠ. PL. 21 PĚŠÁK FRANTIŠEK PETRÁSEK
* 1897 + 8.12.1917 V RUSKU

P. PL. 36 PĚŠÁK ALOIS PETRÁSEK
* 1891 + 3.11.1915 U BITKOVICE - HALIČ

DOM. PRAP. 54 SVOBODNÍK ŠTĚPÁN SVÁŠEK
* 1873 + 8.5.1915 V ZOMBORU, UHRY

P. PL. 36 PĚŠÁK KAREL ŠMEJKAL
* 1880 + 22.4.1918 TATABANYA - UHRY

DOM. PL. Č. 8 ČETAŘ KAREL ŠEBEK
* 1888 + 31.8.1915 U KLEPACZEVA V RUSKU

DOMPL. 8 DOMOBR. JAROSLAV LAŠTOVKA
* 1894 + 15.11.1918 V SOLNOHRADECH

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK FRANTIŠEK POKORNÝ
* 1895 X 4.6.1917 ST. GIOVANNI

STŘEL. P. PL. 8 PĚŠÁK JAKUB RYBA
* 1887 + 27.1.1915 UJVERBASZ

P. PL. 102 PĚŠÁK JAN TALAVAŇA
* 1893 + 6.11.1914 U ŠABACE V SRBSKU

P. PL. 27 DOM. PĚŠÁK RUDOLF MLEJNEK
* 1891 + 10.11.1917 GAMONA-GALLIO, OKR. ASIAGO, ITALIE

P. PL. 36 PĚŠÁK BEDŘICH HOLUB
* 1874 + 4.9.1915 SINKOW

P. PL. 11 PĚŠÁK JOSEF TŮMA
* 1900 + 18.2.1919 V AVEZZANO - V ITALII

PĚŠ. PL. 56 PĚŠÁK KAREL TŮMA
* 1895 + 16.7.1916 BUDAPEŠT

ZEM. P. PL. 11 KADET JINDŘICH BRABOREC
* 1894 + 13.6.1915 U SIENIAVY NA SANU, RUSKO

POL. DĚL. PL. 22 DĚLOSTŘEL. ALOIS PETERKA
* 1894 + 1.1.1916 U VIGO - TYROLY

PRAPOR BOSEN. MYSL. 7 PORUČÍK ING. KAND. FRANT. FÜRST
* 1890 X 28.7.1916 U BRODY, RUSKO

P. PL. PĚŠÁK JOSEF BÍLEK
* 1891 + 1.2.1918 V ZÁL. NEMOCNICI VE VÍDNI XIV

STŘEL. PL. Č. 33 LEGIONÁŘ STANISLAV FINK
* 1896 + 19.6.1918 NA PIAVĚ

AUTOKOLONA Č. 7 PĚŠÁK ALOIS KRÁL
* 28.6.1915 V ZÁL. NEM. V RZESZOWĚ, HALIČ

POL. DĚLOSTŘ. PL. Č. 9 DĚLOSTŘELEC JOSEF ŠTOKER
* 1884 + 18.4.1918 V ČES. BUDĚJOVICÍCH, ČECHY

X. STŘEL. PL. JANA SLADKÉHO KOZINY LEGIONÁŘ THEODOR JEČNÝ
* 1893 + 16.5.1918 V INNOKENTĚVSKÉ V IRKUTSKU - SIBIŘ

P. PL. 102 DR. DOBR. SVOBODNÍ BOHUMIL HOUŠTECKÝ
* 1888 + 8.12.1914 V JUNKOVACI - SRBSKO

DOM. PL. Č. 8 DOMOBRANEC JOSEF POSLUŠNÝ
* 1880 + 10.1.1919 SANATORIUM NA PLEŠI, ČECHY

P. PL. Č. 28 DOMOBRANEC ALOIS NOVÁK
* 1878 + 15.6.1918 V ZAL. NEM. V INNEMOSTI - TYROLY

P. PL. Č. 102 PĚŠÁK KAREL LÁZNIČKA
* 1896 + 2.2.1918 V KYJEVĚ - RUSKO

ZEM. PL. 8 ČETAŘ RUDOLF STARÝ
* 1883 + 12.9.1918 NOVALEDO - JIŽ. TYROLY

P. PL. 28 PĚŠÁK FRANTIŠEK KONÍČEK
* 1894 + 12.3.1916 NA VRCHU NASFELD - KORUTANY

ZEM. PL. 28 VOJÍN OTTO ADAM
* 1883 OD 1914 NEZVĚSTNÝ V SRBSKU

P. PL. 88 VOJÍN FRANT. KRAIZINGER
* 1874 + 25.10.1918 V MOR. ŠUMPERKU

P. PL. 73 VOJÍN JOSEF SCHART
* 1893 X 25.5.1917 ST. DOMBROVÁ, POLSKO

DĚL. PL. 157 DĚLOSTŘELEC JAROSLAV JENÍK
* 1878 X 15.6.1918 U ODERZO, ITALIE

P. PL. 28 VOJÍN ZDENĚK MIK
* 1898 + 25.11.1918 VE VRŮTKÁCH NA SLOVENSKU

P. PL. 36 DESÁTNÍK JOSEF TINTĚRA
* 1882 + 2.11.1918 V SARAJEVĚ

ZEM. PL. 28 VOJÍN ANTONÍN FÍLA
* 1883 + 1916 U BOHORODIČIN, HALIČ

P. PL. 11 VOJÍN VÁCLAV TUREK
* 1880 NEZVĚSTNÝ 1916 Z ITALSKÉHO BOJIŠTĚ

ZEM. PL. 8 JEDN. DOBROV. JAN VYSKOČIL
* 1894 NEZVĚSTNÝ OD 12.9.1917 Z ITAL. BOJIŠTĚ

RUS. LEG. PL. 8 LEGIONÁŘ JOSEF KULHAVÝ
* 1892 X 5.2.1918 V NIKOLSKU, RUSKO

DOM. PL. 32 VOJÍN JAN MÍŠEK
* 1894 X ?? 1916 V POLSKU

VOZ. PL. 8 VOJÍN EDUARD BERAN
* 1893 + 13.11.1918 V DĚDICÍCH - POLSKO

P. PL. 28 PĚŠÁK VÁCLAV ŠAŠEK
* 1896 X 20.2.1915 NA ITALII

DOM. PL. 38 DESÁTNÍK ANTONÍN ŠIMON
* 1879 V RUSKU


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Looking for my grandfather

(Martin, 8. 2. 2009 11:02)

Try ask in Prague archive (http://magistrat.praha-mesto.cz/Urad/Odbory-magistratu/Archiv-hlavniho-mesta-Prahy)

Looking for my grandfather

(Carlos Bauza Fryda, 8. 2. 2009 10:11)

KarelFryda he born in Praga Czech

Bauza Fryda

(Carlos, 8. 2. 2009 10:05)