Jdi na obsah Jdi na menu
 


Péče o válečné veterány v ČR, péčí MO

19. 3. 2008
Péče o válečné veterány


Finanční péče o válečné vetrány

V roce 2005 byl přijat zákon č.357/2005 Sb. o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Zvláštní příplatek je vyplácen ve výši 2.500,00 Kč měsíčně. Vdovám, vdovcům a sirotkům náleží 1.250,00 Kč měsíčně. Dle tohoto zákona je též vyplácen příplatek ve výši 50,00 Kč měsíčně za každý započatý měsíc odbojové činnosti, nejméně 200,00 Kč měsíčně. Vdovám a vdovcům náleží 1/2 a sirotkům 2/5 příspěvku.


Domovy péče o válečné veterány


Ministerstvo obrany zřídilo dva domovy péče o válečné veterány:
Bílý Kříž v Karlových Varech (má kapacitu 28 lůžek) a domov při ÚVN Praha s kapacitou 10 lůžek a 20 lůžek sociální péče, která jsou zřízena dle zák.108/2006 Sb. při ÚVN Praha.


Válečný veterán, který již není schopen se postarat sám o sebe, může si podle zákona 108/2006 Sb. na svém obecním úřadě požádat o příspěvek na péči. Výše příspěvku je v rozmezí 2 až 11 tisíc korun.


Poskytování příspěvků

Na základě RMO č.9/07 lze na lázeňskou péči a rekreační pobyty delší než 7 dnů (tj. 6 nocí), které zajišťuje VOLAREZA ve svých zařízeních nebo jiných právnických osob v ČR nebo zahraničí, válečným veteránům - důchodcům a jejich manželkám (manželům), účastní-li se tohoto pobytu společně s nimi poskytnout pouze jeden příspěvek. Na příspěvek není právní nárok.

Příspěvek se neposkytne ve stejném roce válečnému veteránu-důchodci, kterému byl na lázeňskou péči nebo rekreační pobyt poskytnut příspěvek z FKSP MO (RMO č.39/03 Věstníku) nebo příspěvek z rozpočtové kapitoly MO ke zmírnění některých křivd způsobené komunistickým režimem (NV č.12/04 Věstníku MO).

Výše příspěvku:

* do 10.000,00 Kč na příspěvkovou lázeňskou péči, kterou hradí zdravotní pojišťovna podle zvláštního právního předpisu
* do 15.000,00 Kč na komerční lázeňskou péči, kterou hradí válečný veterán-důchodce
* do 4.000,00 Kč na rekreační pobyt v České republice
* do 8.000,00 Kč na rekreační pobyt v zahraničí

Příspěvek na lázeňskou péči se neposkytuje, byla-li tomuto důchodci nebo jeho manželce (manželovi) poskytnuta ve stejném roce komplexní péče podle zvláštního právního předpisu (zák.č.48/97 Sb., § 33 odst.4)

Příspěvek se poskytuje pouze v nepeněžní formě a pobyt v lázních nebo rekreační pobyt zajistí VOLAREZA.

V příloze žádosti žadatel předloží kopii osvědčení podle zákona č.255/46 Sb. nebo zákona č.170/02 Sb., žádá-li o příspěvek pro svou manželku (manžela) přikládá kopii oddacího listu a také potvrzení o pobírání starobního nebo plně invalidního důchodu od VÚSZ a odešlou na adresu:

Sekce personální ministerstva obrany
Odbor mimorezortní spolupráce
náměstí Svobody 471
160 01 Praha 6

Rozhodnutí o výši příspěvku obdrží žadatel do 90 dnů.

Novodobí váleční veteráni


Rozkaz ministra obrany č.25/2003 - poskytování zdravotní péče a rekreační pobyty některým válečným veteránům - je určen pro bývalé vojáky z povolání a bývalé vojáky v další službě, kteří jsou nositeli osvědčení podle zák.č.170/02 Sb. § 5 a konali službu v zahraničí po roce 1990. Těmto oprávněným osobám se poskytuje:

* preventivní a zdravotní péče ve vojenských zdravotnických zařízeních (preventivní prohlídky, zdravotní ambulantní péče i ústavní péče a to na základě doporučení lékaře).Oprávněné osoby se prokazují průkazem veterána.
   
* rekreační pobyty s ozdravným programem ve vojenských zařízeních se poskytují jednou za tři roky v trvání do 14 dnů a za účastnický poplatek, jehož výše je podle RMO č.45/99 Věstníku. Vyžaduje-li to zdravotní stav, lze na základě doporučení primáře tento rekreační pobyt poskytnout i častěji. Má-li rekreační zařízení volnou kapacitu, mohou se této rekreace zúčastnit i rodinní příslušníci.

Žádosti se podávají na stanoveném tiskopise do 31.května běžného roku. Do 31. října běžného roku, který předchází roku, ve kterém se tento pobyt

uskuteční, obdrží žadatel poukaz na rekreační pobyt s ozdravným programem.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Žádost o vydání ....dle zákona č. 262/2011Sb.Žádost podávaná pozůstalou osobou...

(Ludmila Pavelková, 14. 11. 2013 12:00)

Dne 21.112011 jsem podala Žádost podávaná pozůstalou osobou z titulu v odboji a odporu proti komunismu občana, který nežije, konkrétně mého zemřelého manžela Františka Pavelku - nar. 27.1930, zemř. 22.1.1972. Součástí žádosti byly přílohy: Výpis z knihy narození, Oddací list, Rodný list F. Pavelky, Úmrtní list, Opis usnesení o podmíněčném propuštění, Rozsudek VVS Trenčín , rehabilitace RTV 31/91 Voj.soud v Trenčíně 30/54.
Do dnešního dne jsem nedostala dosud žádné vyrozumění k této žádosti.
Děkuji za odpověď. Ludmila Pavelková

Re: Žádost o vydání ....dle zákona č. 262/2011Sb.Žádost podávaná pozůstalou osobou...

(martin, 14. 11. 2013 12:06)

Dobrý den, v tomto ohledu Vám nemohu moc pomoci. Jsme spolek který dělá hlavně do památek. Ideální bude se obrátit přímo na MO, odbor k tomu určený (http://www.veterani.army.cz/). Tady bych to viděl na nějaké administrativní prodlení, ta doba je opravdu velmi dlouhá. I z vlastní zkušenosti vím, že jsou celkem rychlí alespoň v potvrzení přijetí žádosti. Na webu mají i telefon přímo pro tento Váš případ: Informační linka k třetímu odboji/odporu - 973 217 224.

názor

(Martin, 15. 8. 2009 22:09)

Mzslím, že tento článek (https://vets.estranky.cz/clanky/valecni-veterani/zahranicni-sluzebni-cesta-do-afhanistanu) Vás přesvědčí , že u nás moc cenzury není :-)
Kontakty máme zde (https://vets.estranky.cz/clanky/projekt-vpm/vkladani-datú, tahlě věc by šla přeze mně (Martin Brynych) - ale mám prosbu, v neděli jedu na týden na dovolenou, takže to buď odbavíme zítra nebo až kolem 23/8, prostor Vám dáme, v tom u ná sproblém není.

názor

(z.m., 15. 8. 2009 21:58)

... díky za odpověď..... byli byste třebas ochotni zveřejnit mou korespondenci s úředním šimlem???? necháte mi tady kontakt na vás????

názor

(Martin, 15. 8. 2009 7:59)

K osobě A. Kutila v současné době informace nemáme. Nicméně pomoci Vám chceme, můžeme dát Váš případný zkoncipovaný dotaz či žádost o pomoc k nám na web. Co se institucí, zvláště pak vládních týká, tak na ně naneštěstí vliv nemáme žádný a některé s námi z pozice své nadpozemskosti taktéž nekomunikují - na to si prostě časem zvykněte.
Doporučil bych Vám se s dotazem se orbtátit na MO přímo na sekci mimoresortní spolupráce jenž má veterány na starosti, s nimi je spolupráce velmi dobrá, nevěřím, že by si dovolili neodpovědět.
Jinak jestli už máte nějaké údaje a chtěl byste je vystavit na našem webu - opět z naší strany není problém.
Co se péče o veterány týká ? Co k tomu říct, každý si svých veteránů váží tolik, kolik si myslí, že někdy v budoucnu bude statečné lidi potřebovat.

názor

(z.m., 14. 8. 2009 23:11)

zajímám se o osud válečného veterána A. Kutila (partyzán v SSSR, vojám RA, v padesátých letech účastník únosu Vlaku svobody, poté emigrant....)... zájem českých úřadů, které jsem oslovil s prosbou o pomoc, počínaje MO, ministryní, vládou a já nevím kým ještě je nulový.... myslím si, že Němci, kteří prohráli válku, se o své vetrány dokázali postarat lépe..... nechcete mi pomoci???