Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odškodnění pozůstalých v případě úmrtí vojáka v zahraniční operaci

19. 3. 2008
Odškodnění pozůstalých v případě úmrtí vojáka v zahraniční operaciNáhrady, které od resortu MO získávají pozůstalí, jsou následující:

* Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s pohřbem - hřbitovní poplatky, cestovní výlohy nejbližším příslušníkům rodiny zemřelého, náklady na zřízení pomníku nebo desky zemřelého v maximální výši 32 000 Kč, náklady na úpravu hrobu a jednu třetinu přiměřených nákladů na smuteční ošacení pozůstalé manželky a dítěte;

* Náhrada nákladů na výživu pozůstalých - jsou posuzovány individuálně Vojenským úřadem pro právní zastupování; náleží, pokud nejsouhrazeny dávkami z důchodového pojištění;
   
* Jednorázové odškodnění pozůstalých - náleží pozůstalému manželovi (12násobek minimální mzdy), pozůstalému dítěti (20násobek minimální mzdy), v odůvodněných případech rodičům (12násobek minimální mzdy);
   
* Jednorázové mimořádné odškodnění - náleží pozůstalému manželovi a dětem, případně rodičům, pokud byl voják svobodný (při úmrtív zahraniční misi činí 120násobek minimální mzdy), ministr obrany může ve zvláštních případech částku zvýšit až na dvojnásobek;
   
* Náhrady věcné škody - za věci zničené nebo poškozené v souvislosti s úmrtím;
   
* Pohřebné - ve výši 5000 Kč; byl-li vypraven vojenský pohřeb, pohřebné nenáleží;
   
* Vdovský (vdovecký) důchod a sirotčí důchod - výpočet podle zákona o důchodovém pojištění;
   
* Peněžitý příspěvek (přiznává ministr obrany) - může být přiznán na žádost pozůstalých v případech hodných zvláštního zřetele, tj. když stát za škodu na zdraví neodpovídá. Není na něj právní nárok. Může být přiznán až do výše 20násobku minimální mzdy;
  
* Úmrtné - náleží pozůstalým a odvíjí se od délky služby vojáka v AČR, činí minimálně 1 průměrný měsíční plat;
   
* Plat a ostatní peněžní náležitosti, na které vojákovi do dne úmrtí vznikl nárok - například náhrady za služební cesty, za nevyčerpanou dovolenou, za nevyužité výstrojní body apod.

V rámci psychologického zabezpečení péče o rodiny vojáků vyslaných do zahraniční operace je při vyrozumění rodin o mimořádné události přítomen i stanovený styčný psycholog. Psychologická služba je připravena reagovat podle aktuální situace v jednotlivých rodinách, kterých se mimořádná událost bezprostředně dotýká. V případě potřeby je možné zprostředkovat odbornou psychologickou pomoc i mimo resort Ministerstva obrany.

Podle www.army.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

A je to..

(Martin, 3. 11. 2009 18:22)

a malé P.S.
u nás mapujeme i 3. odboj, takže až tak mimo nás to nejde, statečných lidí nemá žádná země nazbyt....

A je to..

(Martin, 3. 11. 2009 18:21)

Péče o válečné veterány se postupem času zlepšuje jednak díky úsilí Ministerstva obrany a jednak díky vlivu různých organizací (SVV a ČsOL). Jsem přesvědčen, že bude-li dostatečný tlak i na Vámi uvedenou skupinu osob, určitě se nějaký způsob satisfakce najde.

A je to..

(Alena, 3. 11. 2009 18:16)

Dobrý den,
náhodou jsem narazila na tento "článek". Je to moc hezké čtení, jenom by mne zajímalo, proč není něco podobného pro Politické vězně? Trpěli v komunistických koncentrácích, dnes je jich již přehršel. Vím, toto jde asi mimo vás, ale znova opakuji, narazila jsem.
Díky...