Jdi na obsah Jdi na menu
 


polní maršál Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče

13. 12. 2007
polní maršál Jan Josef Václav hrabě Radecký z RadčeObrazek* 2. 11 1766 v Třebnici na Sedlčansku, jako potomek starého českého šlechtického rodu
1786 – osiřel, jeho opatrovníkem se stal jeho děd Václav Leopold Radecký z Radče (c. a k. důstojník s více než 70 lety aktivní vojenké služby)
1781 – po smrti Václava Leopolda se jeho opatrovníkem stal jeho strýc Václav Ignác Radecký z Radče, který zpronevěřil jeho dědictví ve výši 40 000 zlatých (!!!), podařilo se mu ho však umístit do elitního vzdělávacího ústavu „Collegium nobilum“ a později i do vídeňského „Theresiana“
1783 – neúspěšně se hlásí do pluku Brechainville
1. 8. 1784 – vstoupil jako kadet do 2. kyrysnického pluku Karameli
posádkou slouží v uherském městečku Jász – Bereny
1786 - poručíkem
1787 - nadporučíkem
1788 – 89 – bojoval proti Turkům na Balkáně
1789 – slouží jako ordonanční důstojník maršála Gideona Laudona, účastní se postupu na Bělehrad
1790 – po ukončení protitureckého tažení slouží na Moravě
1792 – 95 – bojoval proti Francouzům v Belgii a Nizozemsku, vyznamenal se v bitvě u Fleurus, v hodnosti rytmistra
1796 – v hodnosti setníka, pobočník polního zbrojmistra Jeana de Beaulieu v Itálii, povýšen na majora
velitel prvního pionierského (ženijního) sboru
22. 4. 1798 – žení se s hraběnkou Franciskou Strassoldo - Grafenbergrovou
1799 – pobočník generála jízdy Michaela Melasa, bojuje v Itálii proti Francouzům, povýšen na podplukovníka
14. 6. 1800 – bojuje proti Napoleonovi u Marenga
1800 – plukovníkem, velitel 3. kyrysnického pluku, bojuje v bitvě u Hohenlinden
18. 8. 1801 – vyznamenán rytířským křížem Řádu Marie Terezie, slouží v Uhrách v Šoproni
1805 – generálmajorem, velitel lehké brigády v Itálii účastní se bitvy u Caldiera a po katastrofě rakouské armády u Ulmu rychlým pochodem z Itáli zabránil jejímu zničení
1806 – začíná reformovat rakouské jezdectvo
1809 – polním podmaršálkem, bojuje u Wagramu
1810 – vyznamenán komandérským křížem Řádu Marie Terezie
náčelníkem rakouského generálního štábu, reformuje generální štáb a zakládá první instituce vysokého vojenského školství
léto 1813 – buduje v Čechách novou 120 000 armádu pro protinapoleonské tažení
1813 - 15 – náčelník generálního štábu polní armády, bojuje u Chlumu, Lipska a La Rothiere
ruský car jej vyznamenal Řádem sv. Anny I. třídy a Řádem Alexandra Něvského, pruský král  Řádem červeného orla I. třídy a rakouský císař Leopoldovým řádem, mj. obdržel další řády bavorské a anglické, na císaři se mu podařilo vyprosil milost pro u Ulmu neúspěšného generála Macka
velitel divize v Šoproni a Budíně
1821 – generálem jízdy a velitelem pevnosti Olomouc
26. 2. 1831 – jmenován zástupcem velitele „Italské armády“ generála Frimonta
XII. 1831 - armádní velitel v Lombardsku – Benátsku, významně reformuje a modernizuje svěřenou armádu, její výcvik a zabezpečení
1836 – povýšen na polního maršála
III. 1848 – po vypuknutí protirakouských nepokojů svádí pouliční boje v Miláně a ustupuje do Verony, sardinský král Karel Albrecht vpadá se svou armádou do Lombardie a  vyhlašuje „svatou“ válku proti Rakousku
IV. 1848 – vede boje se sardinskou armádou v severní Itálii
6. 5. 1848 – odráží piemontskou armádu u Santa Lucie
5.6 1848 – poráží italská vojska u Vincenzy
25. 7. 1848 – drtivě poráží sardinskou armádu u Custozzy, započíná obléhání Benátek
30. 7. 1848 – vyznamenán velkokřížem Řádu Marie Terezie
6. 8. 1848 – triumfálně se vrací do Milána
12. 3. 1849 – sardinský král obnovil válečném operace piemontské armády
22. 3. 1849 – vítězí nad piemontskou armádou v bitvě u Mortary
23. 3. 1849 – ničí piemontské vojsko v bitvě u Novary
24. 8. 1849 – obležené Benátky pod tíhou bombardování a epidemií kapitulují před obléhateli
generální guvernér v severní Itálii
1857 – opustil vojenskou činnou službu a zůstává v Miláně
+ po úrazu 5. l. 1858 v Miláně
pohřben ve Wetzdorfu v Dolních Rakousích

Ve svém životě sloužil 72 let ve vojenské službě (!!), zúčastnil se 17 polních tažení a v nich byl 7x zraněn …

Více :
http://vitvar.webzdarma.cz/fmrad.htm
http://www.heraldica.cz/articles/radecky.htm

Zdroje:
Ottova encyklopedie
O. Frankenberger - Václav Radecký z Radče, Melantrich – Praha 1990


VPM k osobě polního maršála Radeckého:
zrušený pomník v Praze 1 na Malostranském náměstí - ZDE
pamětní deska - Olomouc, Edelmanův palác, Horní náměstí č. 5 - ZDE
pamětní deska - Třebnice, vestibul zámku, okres Příbram

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář