Jdi na obsah Jdi na menu
 


hejtman Jan Roháč z Dubé

2. 4. 2007
hejtman Jan Roháč z Dubé


narodil se kolem roku 1375
na přelomu století patrně silniční lapka
1406 - 1419 - vyšehradský man, majitel několika vsí v okolí Uhlířských Janovic
1411 - i když to není potvrzeno prameny, někteří historici předpokládají, že bojoval v žoldu polského krále proti německým rytířům u Grunwaldu
husitský straník od prvních dnů revoluce
1420 - po boku Jana Žižky z Trocnova svádí první vítězné boje
X. 1420 - táborským hejtmanem v dobyté Lomnici n/L. (do roku 1423)
10. 12. 1420 – účastník věroučného hádání v domě Zmrzlíků ze Svojšína v Praze, v době
jeho nepřítomnosti na Lomnici se proti němu vzbouřila posádka i část měšťanů a vyhnali jeho straníky z města
I. 1421 – zvolen táborským správcem
3. 2. 1421 - opověděl nepřátelství Oldřichovi z Rožmberka
VI. 1421 - signatář čáslavského sněmu, který zbavil trůnu Zikmunda Lucemburského
podzim 1421 – bojuje společně s Janem Žižkou z Trocnova v jižních a západních Čechách
II. 1422 – usmiřuje rozvaděné husitské strany a směry
VI. 1422 – odpůrce politické mise Zikmunda Korybutoviče
1422 - 1423 - společně s Janem Žižkou z Trocnova odchází z Tábora a zakládá tzv. „Malý Tábor“ ve východních Čechách – ukotvují tak bývalý orebský svaz
1423 - hejtman v Čáslavi,
VI. 1424 – je obležen s Janem Žižkou z Trocnova na Kostelci n/L., po úspěšném úniku po jeho boku bojoval u Malešova
III. 1425 – pokouší se o přepad a dobytí Prahy - neúspěšně
IV. 1425 – obléhá a dobývá Slaný
V. 1425 – obléhá a dobývá Švihov, vrchní správce sirotčích obcí, neúspěšně obléhá Třeboň
VI. 1425 – obléhá a dobývá tvrz Obořiště
XI. 1425 – účastní se tažení na Moravu a do Rakous
zakoupil Tehov, získal Chlístovice
odstraněn (odešel sám?) z čela orebského svazu
V. 1426 - dobyt Mimoň, Českou Lípu a Bělou p/B., ve vítězné bitvě u Ústí n/L. ale asi nebyl
1426 - 27 - sirotčí hejtman v Čáslavi, patrně již sídlí na Sionu, stahuje se v velké politiky
1433 – poprvé se píše z Tehova
1434 - v květnu zajat v bitvě u Lipan, vězněn v Praze – na konci června propuštěn, hejtman domácí táborské obce
XII. 1434 - účastník husitského sjezdu v Táboře
1435 - odchází z Tábora a buduje sídlo vyvolených na hrádku Sionu u K. Hory
na Sionu drží několik kvaternů zemských desk, opověděl nepřátelství králi Zikmundovi Lucemburskému
1436 – pobral zboží krále Zikmunda Lucemburského
II. 1437 – je proti němu svolána zemská hotovost
V. 1437 – zemskou hotovostí obležen na Sionu
6. 9. 1437 - zemskou hotovostí vedenou synovcem Hynce Ptáčkem z Pirkštejna dobyt po čtyřměsíčním obléhání na Sionu (jaké obléhání to bylo svědčí i to, ža na Sionu nebyla studně)
9. 9. 1437 – po mučení oběšen v Praze společně s 52 zajatými společníky

Odkaz na pomník na Praze 6 na Bílé Hoře - ZDE
Odkaz na památník na hradě Sion u obce Chlístovice - ZDE

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Sion ?

(ZAO, 4. 1. 2011 19:02)

'6. 9. 1467 - zemskou hotovostí vedenou synovcem Hynce Ptáčkem ....'
asi chyba v letopočtu

Re: Sion ?

(Martin, 4. 1. 2011 19:15)

6. 9. 1437
ano překlep

Sion ?

(ZAO, 4. 1. 2011 19:02)

'6. 9. 1467 - zemskou hotovostí vedenou synovcem Hynce Ptáčkem ....'
asi chyba v letopočtu