Jdi na obsah Jdi na menu
 


hejtman Diviš Bořek z Miletínka

8. 1. 2007
hejtman Diviš Bořek z Miletínka

před vypuknutím válek královský man ve vyšehradské posádce
1419 – příznivec, zakladatel a iniciátor husitského, východočeského, orebského svazu, vypálil klášter Svaté Pole  
1420 – účastník husitských poutí na vrch Oreb
X. 1420 – podílel se na obležení Vyšehradu
1421 - zničil kláštery v Opatovicích n/L. a v Sezemicích a zmocnil se jejich majetku (Přelouč, Pardubice, Bohdaneč)
 hejtmanem pražské strany v Litomyšli, V. Mýtě a Chrudimi
 začal budovat hrad Kunětické hory (dostavěn do 1423)
VII. 1421 – zaujal místo hlavy orebské šlechty
10. 8. 1422 - dosazen knížetem Zikmundem Korybutovičem jako hejtman do H. Králové
IV.1423 - pomáhá Janu Žižkovi z Trocnova v bitvě u Hořic,v třídenní bitvě zvítězil u Kvasic na Moravě nad katolickými oddíly
léto 1423 - intrikou Jana Žižky z Trocnova je zbaven H. Králové a je z něj vyhnán
4. 8. 1423 – při pokusu o návrat do H. Králové svádí bitvy s oddíly Jana Žižky z Trocnova u Strauchova dvora, zde je poražen, prchá na Kunětickou Horu, kde se ubrání
X. 1423 – zvolen členem zemské vlády
1425 - pražský straník
1427 - prosazoval korunní nároky knížete Zikmunda Korybutoviče
IX.1427 – jeho oddíly asistovaly u neúspěšného pokusu o převrat v Praze
IX. – XII. 1427 - hejtmanem v 3 měsíce obleženém Kolíně
1431 – vyjednává se Zikmundem Lucemburským
III. 1434 – přiklonil se na stranu zemského správce Alše Vřešťovského z Risesenburka
26. 5. 1434 – byl zvolen vrchním velitelem spojených katolicko – kališnických vojsk, vojsk zemského správce
30. 5. 1434 - velel vojsku zemského správce v bitvě u Lipan, kde díky odvážnému manévru a využití lsti zvítězil
jmenován pražským purkrabím
1435 - 1436 - vedl válku s radikálním H. Králové
IV. 1435 - obléhá Kolín
1436 - Zikmund Lucemburský mu potvrdil funkci hejtmana Pražského hradu
IX . 1436 - Zikmundem Lucemburským mu byly zapsány četné majetky a potvrzena držba církevních majetků, získaných za válek
V. 1437 - Zikmund Lucemburský mu potvrdil držbu majetku opatovického kláštera, Přelouč, majetky litomyšlského  biskupství
X. 1437 - po popravě Jana Roháče z Dubé v Praze opověděl  nepřátelství  Zikmundovi Lucemburskému
8. 1. 1438 – umírá

(zdroj: husitiana)
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář