Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis zasedání republikového výboru dne 23. února 2008

28. 5. 2008
Zápis zasedání republikového výboru dne 23. února 2008

Účast:
Přítomno 28 členů – viz. prezenční listina

Hosté:
Václav Přibyl, Jiří Železný

Program:  
1.)    Zahájení a uvítání.
2.)    Schválení programu.
3.)    Lustrační osvědčení.
4.)    Investiční příležitost Český Krumlov.
5.)    Informace o ekonomické situaci ČsOL.
6.)    Rozpočet.
7.)    Vztah s nájemcem hotelu:
a)    Stanovisko HS 1. ČsAS.
b)    Návrhy řešení vztahu s nájemcem.
8.)    Směrnice pro udělování pamětních medailí, čestných uznání a pamětních stuh.
9.)    Termíny schůzí.
10.)    Projednané návrhy jednot na pamětní medaile, čestná uznání a pamětní stuhy.
11.)    Schválení mediálního plánu ČsOL.
12.)    Různé.
13.)    ZávěrZápis:

ad 1)    Zasedání RV ČsOL zahájil br. Pavel BUDINSKÝ v 10:10 hod.

ad 2)    Schválení bodů proběhlo bez připomínek o doplnění programu. Byla schválena též přítomnost hostů br. Přibyla a br. Železného na zasedání RV ČsOL.
Br. Josef PŘEROVSKÝ navrhuje změnu pořadí bodů, aby byl bod č. 7 zařazen až po bodu č. 11.
Br. Jindřich SITTA vznesl protinávrh, aby zůstalo zachováno pořadí, jestliže nebude projednán bod týkající se hotelu, nic jiného nebude důležité.

Usnesení:    RV ČsOL schvaluje program jednání i přítomnost hostů na zasedání.
Hlasování:     28 – 0 -  0  

ad 3)     Br. Jaroslav CHEJSTOVSKÝ předkládá informaci o konečném stavu předložení lustračních osvědčení. Doposud nepředložili osvědčení br. Hasinec, br. Štěpanovský a br. Sornas, který však předložil soudní rozhodnutí. Žádá přítomné o rozhodnutí, zda brát u br. Sornase v úvahu rozhodnutí soudu či ne a jak postupovat dále v případě dalších dvou členů.    
Br. Karel BLAHNA podotýká, že soudní rozsudek je platný stejně jako předložení osvědčení.
    Sestra Alena DITRICHOVÁ členové měli dostatek času na předložení osvědčení, dále by již tyto termíny neměly být prodlužovány.
    Br. Tibor HORVÁTH navrhuje v případě br. Sornase toto akceptovat, u zbylých dvou členů však ne.
    Br. Jaroslav CHEJSTOVSKÝ podle zápisu ze sněmu by byly podle počtu hlasů nyní na řadě jako náhradníci pro doplnění RV ČsOL br. Staškovič, br. Kot a sestra Malínská.
    Br. Jindřich SITTA informuje RV ČsOL o žádosti br. Stěpanovského o uvolnění z RV ČsOL z důvodů časového vytížení.
    Br. Oto KONIECZNÝ navrhuje pověřit SO, aby s případnými náhradníky pohovořil a přednesl své rozhodnutí na příštím zasedání RV ČsOL.

Usnesení:    RV ČsOL souhlasí, aby br. Josef Hasinec zůstal i nadále členem RV ČsOL.
Hlasování:    25 – 1 – 2

Usnesení:     RV ČsOL souhlasí, aby br. Ladislav Sornas zůstal i nadále členem RV ČsOL.
Hlasování:     23 – 5 – 0

Usnesení:    RV ČsOL souhlasí s uvolněním br.  Štěpánovského z RV ČsOL.
Hlasování:    28 – 0 – 0

Usnesení:    RV pověřuje SO dopisem vyzvat jmenované tři náhradníky, aby se vyjádřili k případnému pověření do RV ČsOL a předložili lustračního osvědčení.
Hlasování:    28 – 0 – 0

ad 4)    Br. Jindřich SITTA  jedna z komisí ČsOL je Komise pro činnost, strategické plánování organizace a programový rozvoj. Budoucnost ČsOL nemůže být opřená pouze o jednostranné příjmy z pronájmu hotelu, proto předkládá zprávu této komise o investiční příležitosti v Českém Krumlově. Nemovitost se nachází přímo v historickém jádru města, na břehu řeky Vltavy, přímo pod hotelem          p. Horala. Předkládány jsou dvě možné varianty přestavby a využití s celkovými náklady u první a levnější varianty cca 40 mil Kč, u druhé a dražší cca 80 mil. Kč. V tuto chvíli se toto předkládá spíše proto, abychom věděli, zda je vůbec v ČsOL prostor pro takovéto aktivity, zda by vůbec RV ČsOL dalo k takovým aktivitám schválení  a zda  má příslušná komise pracovat dále v takovýchto aktivitách či ne.
    Br. Oto KONIECZNÝ upozorňuje na to, že velmi dobře zná Český Krumlov a že využití hotelů je zde pouze sezónní záležitostí. Zajímal by ho případný splátkový kalendář.
    Br. Jindřich SITTA lákavou nabídkou byla varianta č. 2, kdy by v půlce nemovitosti bylo Muzeum ČsOL, takže bychom měli možnost se propagovat nejen v Čechách, ale také zahraničním turistům.
    Br. Alexander BEER ČsOL není určená k tomu, abychom mohli podnikat a investovat. Nesouhlasí se zatížením hotelu případnými dluhy. Členové HS 1. ČsAS jsou zásadně proti této myšlence. Navrhuje v  této etapě vůbec neuvažovat o tomto bodu a stáhnout jej z programu.
    Br. Michal BARTSCH určitě je pro uvažování o takovýchto aktivitách, je důležité uvažovat na 30 let dopředu a ne pouze na následující dva.
    Br. Pavel BUDINSKÝ tato otázka byla předložena, aby bylo známo do budoucna, zda vůbec ČsOL chce jít tímto směrem, zda máme tendenci jít i jinou cestou. Není to něco zcela nového, v minulosti měla ČsOL i vlastní Legion banku. Jedná se o možnost obnovit jiný pilíř financování ČsOL, zda chceme jít touto cestou a hledat jiné příjmy.
    Br. Jindřich HEŘKOVIČ byl by pro myšlenku Muzea, avšak má pocit, že mladí nemyslí již na starší členy. Hotel a příjmy z něj by měli být využity pro činnost, kterou jako hlavní by měla ČsOL vykonávat.
    Br. Emil CIGÁNIK měli bychom se soustředit na pomoc starším, otázkami získávání finančních prostředků do budoucna bychom se proto měli jistě zabývat a hledat rychlou cestu pro získání prostředků, které by se dali investovat do oblasti zdravotní.
Br. Mikuláš KONČICKÝ již v minulosti přišel několikrát s myšlenkou, abychom si hotel sami spravovali hotel bez pochybného nájemce. Ideu br. Sitty schvaluje, ale nesouhlasí s realizací, před kterou varoval a kterou popsal br. Beer.
Br. Jindřich SITTA uvedl tuto informaci s tím, že na tomto jednom konkrétním případě chtěl rozvést diskusi k tomu, zda chceme do budoucna uvažovat o těchto cestách, jak ČsOL zajistit další příjmy. Generační rozdíl není pouze ve věku, ale v chápání dějů v ČsOL. Je nutné naučit se vnímat a spojovat pohledy obou generací. V tuto chvíli mu tyto reakce stačí a stahuje tento bod z programu jednání.

Usnesení:    RV ČsOL souhlasí se stažením bodu z jednání.
Hlasování:     26 – 0 – 2     

ad 5)    Br. Pavel BUDINSKÝ informuje o tom, že ekonomická situace ČsOL je projednávána neustále. Odvíjí se od jediného příjmu ČsOL. PRV ČsOL odsouhlasilo na jednom ze svých posledních jednáních, že členové PRV ČsOL poskytnou z vlastního půjčku na účet ČsOL ve výši 20.000,- Kč, což však splnili zatím pouze 4 členové. V dluzích jsme cca  přes 2 miliony Kč. V nejbližší době bychom měli zaplatit prioritně cca 480.000,- Kč jako vrácení špatně využité dotace.
Br. Jindřich SITTA doplňuje, že nemáme zaplaceno ani DPH za IV. Q 2007. Na stole máme platební výměr za nešťastně utracené dotace, do února 2009 musíme vrátit 400.000,- Kč, předtím však ale musíme také zaplatit dalších 400.000,- Kč do 5. března 2008.  Abychom měli na zaplacení DPH, navrhl na zasedání PRV ČsOL, aby každý ze členů PRV poskytl ČsOL půjčku 20.000,- Kč. Zatím se toto sešlo pouze od 4 členů. Navrhuje, aby každý ze členů RV poskytl půjčku 10.000,- Kč. V první řadě potřebujeme zaplatit státu (dotace, DPH aj.).
Br. Pavel BUDINSKÝ k soudu s p. Ptáčkem, když nezaplatil nájemné,  se  nešlo z důvodu, protože se jednalo s p. Ptáčkem a snažíme se o narovnání vztahů. Každý máme jiný výklad stejné smlouvy. Pokud není dohoda, nastupuje soudní pře. K dispozici jsou zápisy z jednání z 5. a 19. února 2008. I dnes je p. Ptáček ochoten a nachystán zúčastnit se jednání, aby zde přednesl svůj názor a informoval RV ČsOL. Komerční banka nás, jako svého dlouholetého klienta,  informovala, že pro ni v případě půjčky nejsme solventním partnerem a nemůže nám poskytnout žádný úvěr.
Br. Alexander BEER k soudu se mělo jít hned, když p. Ptáček nezaplatil. Nevěří tomu, že by nám banka neposkytla žádný úvěr. Stěžuje si, že k žádnému jednání br. Budinského s bankou nebyl přizván.
Br. Jindřich SITTA upozorňuje, že jsme u bodu, který se jmenuje Informace o ekonomické situaci ČsOL. Měli bychom se proto vrátit  k bodu a nevnášet sem problémy, které patří až do bodu č. 7. Peníze potřebujeme hned v tuto chvíli a co nejdříve zaplatit dluhy ČsOL, abychom se vypořádali s kritickou situací. V  projevu o investici již zmínil, že každá komise má na starost své záležitosti. Předseda má na starost ekonomické záležitosti, proto mu v tomto věří a nebude si přece prověřovat, zda mu předseda náhodou nelže. Splatnost DPH a jiných již vypršela, proto navrhuje, aby se členové složili aby mohlo být zaplaceno to nejdůležitější.
Br. Tibor HORVÁTH žádá o návrh řešení. Nemá smysl zaslat na účet ČsOL peníze, když se za týden zadlužíme znovu a ještě víc. V tuto chvíli není toto žádné řešení. Není ochoten se osobně zadlužit pro ČsOL, když každou chvíli cítí, že jako mladší je tu stále navíc. Do ČsOL vstoupil kvůli tradicím, kterých si vážil a v kterých chtěl pokračovat, ale stále vnímá, že je na něj neustále útočeno ze strany starších členů. Stále poslouchá kritiku, on sám nezavinil žádné problémy ČsOL. Pojďme řešit, kterou cestou se v tuto chvíli dát.
Br. Oto KONIECZNÝ br. Horal by jistě ČsOL půjčku poskytl, podmínkou by však bylo, že bude dána výpověď současnému nájemci.
Br. Jindřich SITTA br. Horal je sice ochoten nám poskytnout půjčku, avšak vždy za jediné podmínky a to, že dáme výpověď stávajícímu nájemci. Podle analýzy Mgr. Marie Benešové, kterou si nechala zpracovat HS 1. ČsAS, protože nevěřila našim právníků, jsou možnosti ukončení smluv pouze následující: 1) doběhne doba platnosti 2) smlouva bude ukončena dohodou 3) ukončení na základě porušení smlouvy z jeho strany. I právníci br. Budinského nás varovali, že tento spor nemusíme vyhrát. Majetek za zmaření investice může p. Ptáček dokonce vyžadovat přímo po statutárech.
Br. František GÁBOR  návrh dát nájemci výpověď vznesl cca před 3 roky br. Sornas. V té době, když toto východisko bylo možné, to však starší zamítli. Mladí z úcty ke starým toto podpořili a tím aktivita ohledně výpovědi skončila. Jestliže dáme výpověď p. Ptáčkovi nastoupí podle trojstranné dohody fi. KONSTRUKTIS. Jestliže ukončíme jeden soudní spor, vstoupíme do druhého. Osobně si pročetl veškeré zápisy od roku 2005, na které odkazuje. Br. Horal dříve sice vznesl svou nabídku, ale dále ji již na vyzvání nedoložil.
Br. Jindřich SITTA navrhuje ukončit tento bod, protože ke stejným otázkám a problémům se dostaneme i v projednávání následujících bodů.
Br. Oto KONIECZNÝ navrhuje jednat s br. Horalem o půjčce, avšak bez dalších podmínek.
Br. Jiří ŽELEZNÝ požádal o přítomnost na tomto jednání, aby měl možnost přímé komunikace jako předseda jednoty, která má stále cca 100 členů a nemá zastoupení v RV ČsOL. Nabídku br. Horala opravdu ČsOL obdržela, bylo mu však dopisem sděleno, aby doložil potřené doklady a materiály. Tento náš dopis však vrátil a to dokonce po svém řidiči bez  jakýchkoli připomínek či reakcí. Chtěl by pouze potvrdit slova br. Gábora týkající se br. Horala a trojstranné smlouvy s Konstruktisem. Také byl zmíněn jako člen komise spol. s Budinským a Sittou, která se dříve zabýval vztahem s nájemcem.  V té době byly následující návrhy: jednat o výpovědi – návrh br. Sornase, jednat o nápravě smluv smlouvami novými. Před sněmem byly schváleny návrhy smluv, které však nebyly podepsány s tím, že se toto projedná až po sněmu a po zvolení nového vedení. Upozorňuje na to, že členská základna je závislá na tom, zda budou potřebné finanční zdroje. Z prohlášení by měla být plněna podpora z ústředí na jednoty.  

Usnesení:    RV ČsOL vzal informaci br. Budinského o aktuální ekonomické situaci ČsOL na vědomí.
Hlasování:    25 – 0 – 3

V 12:22 hod byla vyhlášena  přestávka. Pokračování jednání ve 12:40 hod.

Usnesení:    RV ČsOL ukládá členům RV uhradit půjčku ČsOL 10.000,- Kč na dobu nezbytně nutnou.
Hlasování:    nebylo schváleno (pro pouze 6)
    
Usnesení:    RV ČsOL dává pravomoc PRV ČsOL k projednání jiných možností získání půjčky všemi možnými způsoby.
Hlasování:    26 – 1 – 0

Usnesení:    RV ČsOL souhlasí nepřijmout k tomuto bodu prozatím žádné usnesení. Odkládá hlasovat k tomuto bodu až po projednání bodu č. 7.   
Hlasování:    nebylo schváleno (pro pouze 11)
 
ad 6)    Br. Pavel BUDÍNSKÝ komentuje předložené materiály k rozpočtu ČsOL pro rok 2008. Byly vytvořeny dvě verze rozpočtu a to na zasedání PRV ČsOL dne 12. února 2008. První je sestaven dle požadavků vyplývajících z prohlášení ze sněmu a reálných požadavků ČsOL. Opíral se o předběžné dohody i jednání s Ptáčkem 19. února 2008. Rozpočet celkem této variantě vychází na 2,1 mil. Kč do přebytku. Druhá verze se opírá o absolutní nedohodu, kdy vstoupíme do války se vším všudy a kdy nebudou žádné peníze. Optimální rozpočet znamená, že nejdeme do války s nájemcem a nějakým způsobem se domluvíme. S p. Ptáčkem se jednalo i o předsunuté platbě, která by pokryla placení těch nejhorších pohledávek.
    Br. Emil LIGAČ na základě zápisu z jednání pochopil, že je p. Ptáček ochoten k variantě  č. 1.
    Br. Pavel BUDINSKÝ p. Ptáček je ochoten dopočítat i rozdíly v platbách a doplatit případný rozdíl.
    Br. Jindřich SITTA pokud by byla vůle přijmout optimální variantu, přijme se usnesení, že část finančních prostředků ze schváleného rozpočtu v optimální variantě, která přesahuje mantinely stanovené v krizové variantě se bude čerpat pouze za předpokladu naplnění výnosové části. Při variantě krizového rozpočtu se uvažuje, že budeme platit pouze mzdy, telefony  a povinné platby, tzn. že bude zajištěno pouze přežití a na celý rok tím pozastavíme samotný chod a činnost ČsOL. Otázkou je, zda by toto přežili jednotlivé jednoty ČsOL. Optimální rozpočet znamená splnění prohlášení na sněmu.
    Br. Tibor HORVÁTH předložené rozpočty jsou podložené a realizovatelné. Otázkou je, zda chceme jít cestou, kdy máme určitou možnost a jistotu, že ČsOL přežije. Druhá cesta však znamená, že budeme riskovat a můžeme více ztratit než získat. A také tím můžeme pohřbít celou ČsOL. Je tedy proto dát se jednou ze dvou variant optimálního rozpočtu.
    Br. Oto KONIECZNÝ je pro variantu optimálního rozpočtu, protože to jednoznačně neznamená, že nám to bere možnost jednat případně s jiným nájemcem. 
    Br. Jindřich SITTA upozorňuje, že pokud se nepodaří zajistit výnosovou část, PRV ČsOL musí jít cestou krizového rozpočtu.
    Br. Alexander BEER odsouhlasení optimální varianty nás zavazuje k dohodě s Ptáčkem.
    Br. Pavel BUDINSKÝ vysvětluje, že varianta optimálního rozpočtu vychází ze stávajících smluv.
    Br. Jindřich SITTA předčítá stanovisko Mgr. Benešové vypracované na žádost br. Beera. Toto stanovisko podporuje stanovisko ostatních právníků. Proto žádá, aby jej skupina starších přednášela dle skutečnosti. 
   
Usnesení:     RV ČsOL schvaluje optimální variantu  rozpočtu a ukládá PRV finanční prostředky nad hranicí krizového rozpočtu čerpat pouze při zajištění výnosové části.
    RV ČsOL dále ukládá případné přebytky uložit do rozpočtové rezervy.   
Hlasování:    27 – 1 – 0

ad 7)    Br. Pavel BUDINSKÝ nabízí přítomným možnost přizvat p. Ptáčka, který je nachystán zde vystoupit a promluvit. Dále přistupuje k bodu A, kterým je stanovisko HS 1. ČsAS a předává slovo br. Beerovi.
    Br. Alexander BEER byl pověřen HS 1. ČsAS tlumočit jejich rozhodnutí dát výpověď stávajícímu nájemci. Žádná jiná varianta pro tuto skupinu neexistuje a nepřipouští jinou variantu. Podotýká, že toto stanovisko podepsali též čs. zahraniční letci (Stanislav Hlučka), příslušníci západního a středovýchodního odboje (Pavel Vranský, MUDr. Josef Hercz) a HS 1. čs. brigády Jana Žižky z Trocnova (Ing. Rudolf Štecher, Radomír Horák).
    Br. Jaromír MAREČEK informuje, že jiné stanovisko než HS 1. ČsAS v tuto chvíli nebylo žádáno. Sice jsou možná našimi členy, ale ostatní skupiny nemají rozhodovací právo v ČsOL. Proto má výhrady i k plánovanému sněmu.
    Br. Emil LIGAČ rád by upozornil, že neexistují žádní členové ČsOL různých kategorií. Proto by nemělo pořád docházet ke členění a rozdělování. Všichni jsou si rovnocenní.
    Br. Oto KONIECZNÝ má výhrady k obchodnímu modelu. Nezná smlouvu na 50 let. To, že předáme stavební povolení znamená, že nemáme nic dalšího k hotelu. Předkupní právo k pozemku chápe. Částka nájmu se mu zdá velmi mizivá.
    Br. Jindřich SITTA vztah s nájemcem je špatný již 5 let. Existovalo několik komisí, které měly toto řešit. Tento předložený model je výsledkem již předešlých  jednání. V tuto chvíli máme následující možnosti: 1) zůstat u stávajících smluv 2) vrátit se k tomu, co již bylo schváleno – obchodní model (navýšení příjmu o 50 – 100%) 3) dohoda. Dát výpověď by pro nás znamenalo nulové východisko. Popisuje průběh jednání s Ptáčkem, jehož zápis byl přítomným předložen.
Br. Karel BLAHNA při jeho nástupu již byly uzavřeny všechny stávající smlouvy. Sám byl mezi těmi, kteří navrhovali jednat s br. Horalem. Reakce Horala však nebyla až tak vstřícná. S odstupem let jsme se dostali do situace, ve které dnes jsme. My stejně jako p. Ptáček nemáme moc šancí něco vymyslet. Návrh br. Horala zní velmi lákavě, ale ne, jestliže si přečte smlouvu s Konstruktivem. Proto mu také chybí od br. Horala vstřícný krok v podobě návrhu, že nám pomůže zbavit se stávajícího nájemce. Proto asi nejlepší variantou se jeví varianta obchodního modelu. Není to ideální cesta, ale asi je jediná možná.
Br. Jindřich SITTA děkuje br. Blahnovi za jeho slova. Pro br. Horala je velmi jednoduché koupit Konstruktis a získat ji. Poukazuje na trojstrannou smlouvu mezi ČsOL, STRAIMAR a KONSTRUKTISEM. Jestliže vypovíme STRAIMAR, nastoupí KONSTRUKTIS.
Br. Emil CIGÁNIK jestliže SO po dlouhých jednáních PRV domluvil schůzky s p. Ptáčkem a jednalo s ním, měla by být využita tato možnost a pozvat p. Ptáčka aby k tomu řekl své.
Br. Tibor HORVÁTH jestliže se rozhodneme jít cestou boje, projít celým právním a soudním  procesem, pak žádá, aby ti, co tuto variantu protlačují, prohlásili, že za toto berou plnou zodpovědnost a nebudou se schovávat za PRV ani RV ČsOL.
    Br. František GÁBOR souhlasí s br. Horváthem, pouze upozorňuje, že už nemáme mnoho  prostoru ani času.
Br. Alexander BEER namítá, že trojstrannou smlouvu s Konstruktivem vidí poprvé a že tato smlouva již není platná, protože na ni byla vystavena blokace MO.
Br. Jindřich SITTA Konstruktis měl kromě této smlouvy také zplnomocnění, aby zastupoval ČsOL. Pouze toto mu bylo vypovězeno. Blokace se týkala pouze toho, že nesmíme prodat majetek. Trojstranná smlouva se týká pouze výměny nájemce a ne prodeje.
Br. František GÁBOR informuje, že PRV ČsOL předkládá RV možnosti řešení a žádá od RV ČsOL rozhodnutí, kterou variantou se dát.
Br. Emil LIGAČ i ze zápisu je jasné, že p. Ptáček má zájem s námi jednat, je nachystán a čeká na přizvání. Proto bychom ho měli přizvat.
Br. Oto KONIECZNÝ je pro výpověď. Dotazuje se, zda se ptal někdo p.Ptáčka, za jakou sumu je ochoten odejít.
Br. Karel BLAHNA SO byl pověřen projednat tuto problematiku, proto bychom měli dát na jeho rozhodnutí.
Br. Jindřich SITTA máme před sebou 4 varianty, z toho jednu doporučuje HS 1. ČsAS a druhou PRV ČsOL. Jako další možné existují ještě dvě varianty. Stávající smlouvu nedoporučuje, není pro nás ekonomicky výhodná. Je jasné, že se vzájemně nepřesvědčíme, ale přeme se o tomto již velmi dlouho a konečně by to mělo být rozřešeno.

HS 1. ČsAS (6 jejích členů) demonstrativně odešli.
 
Br. Karel ČERNOCH navrhuje, aby to, co se dnes událo, bylo zaznamenáno a byly o tom informovány jednoty a jiní členové. Aby všichni dostali pravdivé a objektivní informace. Aby dále nebyly šířeny fámy a nepravdivé informace.
Br. Jiří ŽELEZNÝ souhlasí s návrhem br. Černocha objektivně informovat výbory jednot. Stanovy jsou jednoznačné a jednoznačně stanovují, kdo může být členem. HS 1. ČsAS se staví nad rámec RV ČsOL. Mělo proběhnout demokratické hlasování.
Br. František GÁBOR předkládá stanovy ČsOL ve kterých je jasně uvedeno: „Jednání RV může být zahájeno, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Jeho usnesení je právoplatné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.“ 

Usnesení:     RV ČsOL souhlasí dát výpověď nájemci.
Hlasování:     1 – 2 – 19

Usnesení:    RV ČsOL souhlasí s  variantou pokračovat v jednání o obchodním modelu.
Hlasování:    19 – 3 – 0

Jednání opustil br. Oto Konieczný.

ad 8)    Br. Jaroslav CHEJSTOVSKÝ předkládá směrnice pro udělování pamětní medaile, čestného uznání a pamětní stuhy ČsOL. Tato informace je pouze informativní.

    Usnesení:    RV ČsOL bere informaci na vědomí.
    Hlasování:    21 – 0 – 0
   
ad 9)     Br. Jaroslav CHEJSTOVSKÝ předkládá RV ČsOL odsouhlasené termíny schůzí PRV, RV a Předsedů jednot ČsOL pro rok 2008. Předložená verze je již konečná.

Usnesení:    RV ČsOL bere informaci na vědomí.
Hlasování:    21 – 0 – 0

ad 10)     Br. Jaroslav CHEJSTOVSKÝ předložil shrnutí o informaci Komise pro navrhování vyznamenání, morálních ocenění a udělování odměn. Od jednot ČsOL přišlo celkem 40 návrhů na pamětní medaile, 4 návrhy na čestná uznání a 1 návrh na pamětní stuhu. Všechny podané návrhy byly kladně vyřízeny.

Usnesení:      RV ČsOL bere informaci na vědomí.
Hlasování:    21 – 0 – 0

ad 11)     Br. Jindřich SITTA připomíná, že zhruba v červnu 2007 byl předložen návrh mediálního plánu cca za 2,5 mil. Kč. Podle toho, jak se rozvíjela situace ČsOL, byly zpracovány a podány žádosti o státní dotace pro rok 2008 a včera byly dopracovány dvě varianty mediálního plánu a to první při čerpání částky cca 300.000,- Kč a druhá  při čerpání částky cca 1 mil. Kč. Tyto plány předkládá přítomným společně s výhledovým plánem na rok 2009 - 2010.   
Br. Tibor HORVÁTH informuje, že na podzim plánuje filmový festival válečných filmů. Byla by to možnost zviditelnit a propagovat i ČsOL, ovšem za předpokladu, že se do té doby vyřeší vztahy uvnitř ČsOL.

Usnesení:     RV ČsOL bere informaci na vědomí a schvaluje mediální plán pro rok 2008.
Hlasování:    21 – 0 – 0

ad 12)    Br. František PYTELA navrhuje vypracovat souhrnný informační materiál o dnešním chování některých členů RV ČsOL, aby byla celá členská základna ČsOL informována.
Br. Jindřich SITTA tato zpráva by měla být rozeslána do všech jednot. Předsedové budou informováni na nejbližším zasedání předsedů jednot v březnu. 

Usnesení:     RV ČsOL ukládá PRV ČsOL vypracovat informaci o  dnešním jednání, která bude přednesena na nejbližším jednání předsedů jednot a  poštou bude rozeslána do všech jednot a všem předsedům RV ČsOL.
Hlasování:     21 – 0 – 0 

ad 13)     Br. Pavel BUDINSKÝ děkuje všem za účast a podporu při dnešním jednání a ukončuje zasedání v  16:10 hod. 

           

Zapsala: Jana MOTYČKOVÁ
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Tak si kliknete sem, pane Brynych

(veci verejne, 3. 11. 2010 18:09)

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/podzimni-volby/nevolte-naseho-kandidata-vzkazuji-veckari_183580.html

Re: Tak si kliknete sem, pane Brynych

(Martin, 3. 11. 2010 18:14)

Nejsem ještě tak stár abych dal na to co se píše na internetu. O politiku se nezajímám (ostatně jak jsem Vám odpovídal v jiném fóru). Ale popravdě, začínám se tématem Pytela nudit. A vy mně mírně začínáte iritovat. Nechte vkládání podobných komentářů, založte si web a klidně si tam dávejte co chcete, mně je ukradené obojí, snažte se pochopite, že tohle je web o válečných památkách a je tu navíc pár OFICIÁLNÍCH zápisů z ČsOL, vadí-li Vám tak p. Pytela, trpíte-li tím, napiště tam. Třeba jeho jméno vymažou navždy za svých zápisů a bude.....

ing Pytela

(Martin Brynych, 25. 3. 2009 17:32)

Ono občas neuškodí se podepsat celým jménem pane darbujan. Jistě víte, že poslední místo na světě s anonymitou je internet kam se přihlašuje pod nějakým IP, takže si nemá moc cenu jméno nechávat pro sebe. Tak snad příště budete otevřenější, když už někoho obviňujete. Koneckonců jestli je to co píšete pravda, tak byste to spíše než na náš web měl nahlásit na Policii.

ing Pytela

(darbujan, 25. 3. 2009 14:52)

nechapu jak clovek jako je Frantisek Pytela muze zastavat nejakou funkci.Clovek co mlati vlastni deti ,je to ostuda