Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vznik platformy 2. odboj – aktuální informace

28. 5. 2008
Vznik platformy 2. odboj – aktuální informace

Bratři Budínský, Sitta a Gábor informovali jednání PRV o vzniku platformy účastníků 2. odboje, jejíž ustavující jednání proběhlo v jednacím sále hotelu Legie dne 12.3.2008. Informovali o skutečnosti, že dle sdělení svolavatelů této akce se nejednalo o akci ČsOl, dále informovali o skutečnosti, že z této akce byli členové vedení ČsOL nekompromisně vykázáni. Rovněž informovali o skutečnosti, že jednání proběhlo za účasti  86 členů  několika občanských sdružení, zájmových skupin , právnických a fyzických osob. Jednalo se především o ČSBS, Anlet, SNP, Letci východ, Letci západ a HS 1. AS ČsOL . Z celkového počtu účastníků je převážná část organizována v ČSBS. Předsedkyně této organizace sestra Dvořáková tomuto jednání předsedala a v závěru jednání podpořila a vyzvala ustanovený koordinační výbor ke koordinaci kroků  a součinnosti s ČSBS. Další významnou skupinou účastníků co do počtu byli příslušníci HS 1.AS ČsOl vedeni br. Přibylem a br. Beerem. Dále informovali o skutečnosti, že audio záznam z tohoto jednání byl anonymně doručen do sídla ČsOl. Informovali PRV, že z doručeného záznamu je patrno, že vystoupení svolavatelů jednání bylo vedeno nenávistně vůči novému vedení ČsOl, za použití dezinformací, lží a pomluv. Z dostupných informací je patrno, že tato skupina zpochybňuje závěry posledních dvou sněmů ČsOL a  usiluje o ovládnutí ČsOL jakýmkoliv způsobem. Deklarují, že nehodlají respektovat usnesení volených orgánů, ani Stanovy ČsOl. Z analýsy zvukového záznamu a dostupných informací vyplývá podezření, že celá tato řízená akce je koordinována zájmovou skupinou z ČSBS. Jako cíle jsou vytýčeny : docílit zrušení sněmu ČsOl z roku 2007, svolat mimořádný sněm ČsOl z pravověrných členů ČsOl, obsadit kanceláře ČsOl a docílit stavu, kdy koordinační výbor bude v mezidobí řídit ČsOl. Jako předseda koordinačního výboru byl zvolen bratr Beer, místopředseda br. Přibyl a tajemníkem byl jmenován br. Vondráček.
Dále br. Sitta informoval o incidentu, který se odehrál v kancelářích ČsOl dne 15.března 2008, kdy byl v kancelářích předsedy a sekretariátu ČsOl přistižen Policií ČR br. Přibyl a v jeho zavazadle byly zajištěny dokumenty ČsOl.

Usnesení   

1)    PRV plně respektuje v souladu s listinou lidských práv právo občanů se sdružovat do jakýchkoliv zájmových uskupení a organizací, podle jejich potřeb a zájmů.
2)    PRV deklaruje připravenost spolupracovat s nově vzniklým koordinačním výborem v mantinelech stanovených Stanovami ČsOl.
3)    PRV zásadním způsobem nesouhlasí s vystoupeními některých členů koordinačního výboru, které jsou zaměřeny na poškození ČsOl a ukládá SO přijmout taková opatření, aby bylo ochráněno jméno a aby bylo zabráněno ztrátám dokumentace ČsOl a úniku informaci.
4)    PRV považuje aktivity ČSBS a její předsedkyně sestry Dvořákové, které prezentovala ve svém vystoupení na výše uvedeném setkání za hrubé zasahování do vnitřních záležitostí ČsOl a ukládá předsedovi ČsOl bratru Budínskému vyvolat jednání s vedením ČSBS s cílem zamezit vedení ČSBS v těchto aktivitách.
5)    PRV bere na vědomí, že v průběhu výše uvedeného jednání bylo některými vystupujími poškozeno jméno ČsOl a rovněž mohla být dotčena osobní čest některých členů vedení ČsOl. K tomu ukládá :
                    var. 1) revizní komisi ( je to revizní ? ) analyzovat zvukový záznam a následně vydat rozhodnutí zda došlo či ne k výše uvedeným skutečnostem s návrhem na řešení.
                   var. 2 ) SO předat podněty právní kanceláři k prošetření, zda nedošlo k trestnému činu pomluvy . V kladném případě pak zahájit trestní stíhání odpovědných osob.
6)    PRV ve věci podezření z neoprávněného vniknutí do prostor ČsOl a zcizení dokumentů br. Přibylem ukládá :
                  var. 1) revizní komisi ( je to revizní ? ) analyzovat zvukový záznam a následně vydat rozhodnutí zda došlo či ne k výše uvedeným skutečnostem s návrhem na řešení.
                   var. 2 ) SO předat podněty právní kanceláři k prošetření, zda nedošlo k trestnému činu pomluvy . V kladném případě pak zahájit trestní stíhání odpovědných osob.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář