Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vojnoví zajatci v Taliansku

30. 3. 2016

Správa o  seminári  „Vojnoví  zajatci v Taliansku v rokoch 1. svetovej vojny a formovanie československých légií“.

 docent-e..-fimiani-a-f.-vrabel.jpgDňa 10 marca sa v meste Sulmona, Abruzzo uskutočnil historický seminár na tému Vojnoví zajatci v Taliansku. Sústreďovací tábor vo Fonte d´ Amore v  Sulmone a formovanie Československých légií 1915 – 1919 (La prigionia di guerra in Italia. Il campo di concentramento di Fonte d´Amore a Sulmona e le formazione della Legione cecoslovacca, 1915 – 1919. Podujatie sa uskutočnilo z iniciatívy talianskych nadácií Una Fondazione per il MorroneAssociazione Terra Adriatica v spolupráci so Štátnym archívom v Aquile, oddelenie v Sulmone (Archivio di Stato dell´Aquila, Sezione di Sulmona), Veľvyslanectiev Slovenskej republiky a Českej republiky v Taliansku a ďalších inštitúcií a organizácií.  

 V rámci seminára odzneli prednášky na témy o účasti Talianska v prvej svetovej vojne, o táboroch pre rakúsko-uhorských zajatcov, predovšetkým o tábore v Sulmone pod vrchom Morrone a o jeho význame pri vzniku Talianskej légie, v ktorej boli aj stovky Slovákov. O vzťahu Talianska a česko-slovenského zahraničného hnutia v rokoch 1915 – 1918 referoval profesor Francesco Caccamo, Jozef Špánik sa zaoberal úlohou ideového vodcovstva Tomáša Garrigue Masaryka pri formovaní prvého čs. odboja, Petr Čížek mal veľmi názornú prednášku o výstroji a výzbroji talianskych legionárov. Jana Croz priblížila hrdinský a tragický osud vojenského kaplána Eduarda Stumpfa a Tomáš Rusek poslucháčov oboznámil s úlohou sokola a organizátora Čs. dobrovoľníckeho zboru v Padule Janom Čapkom. Jan Lehner priblížil vo svojom príspevku materiály o legionároch zo západných Čiech uchovávaných v Západočeskom múzeu v Plzni. Petr Brestovanský z Liberca informoval o pripravovanom projekte  rekonštrukcie zajateckého tábora ruských a talianskych zajatcov z prvej svetovej vojny v Liberci. O  zajateckom tábore v Sulmone a o zachovaných dokumentoch referovali zástupca sulmonského archívu Roberto Carrozzo a hlavný organizátor podujatia Mário Giulio Salzano.

 

 V zastúpení Slovenského historického ústavu v Ríme a Ústavu politických vied SAV v Bratislave sa na podujatí zúčastnil Ferdinand Vrábel s referátom  „Slováci v Talianskej légii a význam talianskych legionárov v bojoch na Těšínsku a na Slovensku v roku 1919“. Referát bol prednesený v talianskom jazyku. Na seminári sa zúčastnil aj veľvyslanec SR v Taliansku pán Ján Šoth a chargé d´affaires ČR v Taliansku pani Adéla Rubešová. Medzi hosťami podujatia boli aj popredné miestne vojenské a policajné osobnosti.  Seminár  sa  uskutočnil  za  veľkého  záujmu  verejnosti a pri príležitosti jeho konania bola v  miestnom archíve inštalovaná aj výstava fotografií a dokumentov o zajateckom tábore v rokoch 1. svetovej vojny. Na viacerých vystavených dokumentoch sú spomenutí aj vojaci pôvodom zo Slovenska, napríklad z Piešťan, Veľkých Kostolian, Devína, Píly atď.

 

 Po seminári jeho účastníci navštívili na miestnom cintoríne osárium, ktoré uchováva telesné pozostatky padlých a na zranenia a nemoci zomrelých vojakov, medzi nimi aj rakúsko-uhorských zajatcov, poklonili sa ich pamiatke v rámci pietneho aktu pri ich pomníku. Z celkového počtu 387 zosnulých vojakov ide o približne 120 osôb slovenského a českého pôvodu. Na záver podujatia navštívili aj miesto  zajateckého tábora z 1. a 2. svetovej vojny vo Fonte d´ Amore, kde sa zachovali viaceré dobové objekty.    

 

 

  Zaujímavosťou je, že mesto Sulmona má viaceré antické pamiatky (je to rodné mesto básnika Ovídia) a cennú stredovekú architektúru – viaceré kostoly a zachovaný mohutný stredoveký vodovod. Samotný archív a jeho fondy je v zrekonštruovanom kláštore sv. Mikuláša zo 14. storočia. Archív bol veľmi postihnutý silným zemetrasením v apríli roku 2009 a jeho vzácne fondy pomáhali vtedy evakuovať aj záchranári, hasiči a dobrovoľníci. Po oprave budovy sa fondy vrátili do rekonštruovanej budovy, čo je vlastne bývalý kláštor sv. Mikuláša zo 14. storočia.

 Zajatecký tábor vo Fonte d´Amore sa nachádzal pod vrchom Morrone, na ktorom mal svoju pustovňu mních Pietro da Morrone, neskorší pápež Celestín V. Mnícha Pietra a krátky čas aj pápeža Celestína V. vyhlásil pápež Klement VI. v máji 1313 za svätého a aby sa odlíšil od sv. Celestína, ktorý bol pápežom v 5. storočí ako Celestín I., býva uvádzaný ako sv. Peter Celestín. V súčasnosti je na pútnickom  mieste jeho pustovne na vrchu Morrone vybudovaný objekt v ktorom je expozícia o živote sv. Petra Celestína (1215? – 1296).   

 Organizátorom seminára a do knižnice archívu v Sulmone venoval F. Vrábel dve publikácie o generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi vydané Nadáciou M. R. Štefánika v Bratislave a ďalšie propagačné materiály.   Zo seminára vydajú zborník príspevkov a podobné podujatie sa plánuje aj na budúci rok.

 F. Vrábel    

 

Náhledy fotografií ze složky Fonte d´ Amore v Sulmone

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář