Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pred 90. rokmi vznikla Československá obec legionárska (ČsOL)

15. 1. 2011

                     Pred 90. rokmi vznikla Československá obec legionárska (ČsOL)

  stefanikova-busta-v-sidle-csol.jpgV týchto dňoch si pripomíname vznik najvýznamnejšej vrcholnej organizácie československého zahraničného vojska, legionárov, ktorí sa významnou mierou pričinili o vznik Československa v roku 1918 – Československej obce legionárskej (ČsOL) so sídlom v Prahe.
  ČsOL vznikla 15. januára 1921 a združovala legionárov zo všetkých bojísk I. svetovej vojny s cieľom starať sa o ich potreby a záujmy, presadzovať ich v spoločnosti, starať sa o vojnových invalidov a veteránov a  pripomínať si bojové tradície čs. légií a boja Čechov a Slovákov za národnú samostatnosť a vznik spoločného slobodného štátu, Československej republiky na čele s Tomášom Garrigue Masarykom, Edvardom Benešom a Milanom Rastislavom Štefánikom.. Popri ČsOL existovali aj ďalšie legionárske združenia a spolky, ale tie nikdy nedosiahli rozsah a význam ČsOL. Prvýkrát zlikvidovali ČsOL nacisti v roku 1939 a druhýkrát, v roku 1945 obnovenú ČsOL, po februári 1948 komunisti, ktorí ju najprv zlúčili do jednotného Zväzu bojovníkov za slobodu a potom vymazali z registra, čím ju protiprávne zrušili.
  Po demokratických zmenách v roku 1989 sa  8. októbra 1991obnovila aj činnosť ČsOL na základe zákona č. 83/1990 Zb. Pôvodné stanovy ČsOL sa zmenili na zjazde 4. a 5. apríla 1995 a  Republikový snem 28. a  29. marca 2001 schválil opäť úplnú samostatnosť  a nezávislosť ČsOL. Táto legionárska organizácia s ústredím v Prahe má svoje jednoty v jednotlivých okresoch Českej republiky. Na Slovensku sa, žiaľ, činnosť ČsOL, nepodarilo obnoviť, hoci hlavným organizátorom légíí v rokoch prvej svetovej vojny bol práve Slovák – generál Milan Rastislav Štefánik. Veď aj ústredným motívom výzdoby v zasadačke ČsOL v Hoteli Légie v Prahe na Vinohradoch je busta MRŠ.
  S českými jednotami ČsOL však spolupracujú viaceré slovenské kluby vojenskej histórie a jednotlivci zaujímajúci sa o dejiny légií a bojové tradície niektorých jednotiek – napríklad KVH Tatranci (brat M. Bilský), ktorý pripomína tradície legionárskeho 7. pešieho (streleckého) pluku „Tatranského“. Ten vznikol v Rusku, väčšina jeho príslušníkov boli Slováci a zúčastnil sa ťažkých bojov v železničnom uzle Bachmač a potom mal posádku v Nitre.
  Dnes, keďže všetci pôvodní legionári už odišli, ČsOL združuje vojnových veteránov Českej republiky a je to nestranícke politické občianske združenie bývalých vojakov československých zahraničných armád z 2. svetovej vojny, ďalej vojakov Armády Českej republiky – účastníkov zahraničných misií OSN a NATO a nositeľov osvedčení „Vojnového veterána“ podľa zákona č. 170/2002 Sb. z 9. apríla 2002, ich pozostalých a všetkých priaznivcov, ktorí chcú byť aktívnymi členmi ČsOL, prispievať k rozvoju a plneniu jej poslania.
  Poslaním ČsOL v súčasnosti je okrem iného:
- snaha o zachovanie mieru a bezpečnosti v súlade s Chartou OSN, dodržiavanie ľudských práv a slobôd v zmysle Všeobecnej deklarácie ľudských práv a slobôd, schválenej OSN 10. decembra 1948,
- uchovávať, rozvíjať a odovzdávať budúcim generáciám demokratické a humanitné tradície, z ktorých vznikla naša samostatnosť v roku 1918 a vybojovaná v rokoch 1939 – 1945,
- prispievať k obnoveniu národnej hrdosti, demokratických a bojových tradícií v armáde a u občanov Českej republiky,
- spolupracovať s historickými ústavmi, školami a inými inštitúciami pri spracovaní dejín a ich využití pri výuke a výchove,
- v   spolupráci    so  štátnymi   a   územnými   orgánmi   napomáhať  pri  obnove,   zriaďovaní
a  udržovaní pamätníkov, čestných pohrebíšť a iných pamätných miest bojov československých a českých  vojakov a to ako v Českej republike, tak aj v zahraničí,
- poskytovať sociálnu a humanitárnu výpomoc členom, najmä bývalým zahraničným vojakom a vdovám po nich a pozostalým,
- presadzovať oprávnené nároky členov ČsOL u štátnych a verejných orgánov, najmä v sociálnych a zdravotných otázkach a pri ich úplnej spoločenskej rehabilitácii, atď.
Viac informácií o ČsOL a  jej aktivitách, práci a pripravovaných akciách sa nachádza na stránke: http://obeclegionarska.cz/index.php?mid=4
- - - - - -
Ferdinand Vrábel, člen ČsOL – jednota Český Brod a člen Spolku pro mapování vojenských pietních míst o. s.
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář