Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva z jednání předsedů jednot dne 29.3.2008

11. 4. 2008
Zpráva z jednání předsedů jednot dne 29.3.2008


    Dne 29.3.08 jsem se zúčastnil pracovního jednání předsedů jednot ČsOL v hotelu Legie v Praze. Jednání probíhalo dle následujícího

programu:

1.    Zahájení, uvítání
2.    Schválení programu
3.    Kontrola plnění úkolů
4.    Dílčí zpráva o stavu členské základny
5.    Zpráva o aktuální ekonomické situaci ČsOL
6.    Rozpočet ČsOL pro rok 2008
7.    Zpráva o aktuálním vývoji vztahu se současným nájemcem
8.    Organizační pokyny
9.    Určení vedoucích delegací dle plánu pietních a vzpomínkových akcí na rok 2008
10.    Informace o činnosti jednot
11.    Informace, zprávy, požadavky předsedů jednot
12.    Různé
13.    Závěr

Do průběhu celého jednání se promítala vzrušená situace v obci, kdy skupina osob pod vedení bratrů Beera a Přibyla neuznává současné legitimní vedení ČsOL a snaží se revidovat výsledky posledních dvou sněmů ČsOL naprosto nedemokratickými metodami a proti stanovám ČsOL. Tento způsob jednání během dne odsoudil několikrát i čestný předseda ČsOL generál Sedláček, který byl přítomen.

Byl schválen program, během schvalování byl během odpolední diskuse vyčleněn čas na vyjádření se k aktuální situaci v ČsOL.

K bodu 3 – v současné době existuje 86 jednot ČsOL, z toho je 5 zahraničních a cca 6 nečinných. Do naší nově založené jednoty byli převedeni členové z nefunkčních jednot Nymburk a Kolín.Přítomno na jednání bylo 52 předsedů nebo místopředsedů jednot z celého území ČR. Bylo vyhodnoceno zpracování plánů aktivit jednotlivých jednot, s konstatováním, že plán práce a rozpočet na rok 2008 předložilo 37 jednot. Naše jednota k těmto nepatří, důvod je nepřítomnost předsedy a místopředsedy během minulého podzimu, kdy se plány zpracovávaly.

K bodu 4 –do konce března měli jednotlivé jednoty předložit zprávy o stavu členské základny. V současné době se vedení ČsOL snaží provést personální audit a zjistit počty členů jednotlivých jednot a jejich zařazení do příslušných skupin (veterán, sympatizant, pozůstalý atd.). Za naší jednotu jsem podal: aktuálně 6 členů plus deset přiřazených z nefunkčních jednot Nymburk a Kolín. V současnosti se s nimi snažíme navázat kontakt a domluvit se na způsobu spolupráce.

K bodu 5. Předseda – bratr Budínský přednesl podrobný rozbor ekonomické situace a musím konstatovat, že díky práci členů předsednictva RV se situace podstatně zlepšila ale stále není růžová. Nájemce hotelu zaplatil část nájmu ve výši 2 mil korun, z toho byly zaplaceny dluhy a zůstala část na provoz. O dalších splátkách nájmu a jejich výši jednají právníci nájemce a ČsOL. Nicméně vyskakují další kostlivci ze skříně a dle informace předsedy po nás chce vrátit stát špatně čerpané/vyúčtované dotace z let 2003, 2004 a 2005. Jejich výši nebudu uvádět, ale je značná a pohybuje se v miliónech korun. Konstatuji ale, že v současnosti jsme z nejhoršího venku a uvidíme, jak se bude situace vyvíjet.

Na toto navázal plynule bod 6 – návrh rozpočtu pro rok 2008. Byly prezentovány výsledky z jednání RV, kde byla schválena tzv. optimální varianta rozpočtu – v případě, že se ho bude dařit naplňovat, což se zatím daří. Nadějně vypadají i žádosti na státní dotace od MO v celkové výši okolo 4 mil Kč. Dále bylo nabídnuto bratrem Mojžíšem, který se o oblast stará čerpat účelovou dotaci k výročí osvobození 8. května, vychází to cca 4500,- na jednotu. Žádost jsem poslal, uvidíme jak to dopadne.

Bod 7 – zpráva o aktuálních jednáních s nájemcem. Jednání probíhají a obě strany mají zájem se dohodnout. Otázkou je samozřejmě výše nájmu dle platných smluv, což řeší právníci, jak už jsem zmínil výše.

K bodu 8 – byly vydány Směrnice pro udělování pamětních medailí, čestných uznání a pamětních stuh ČsOL. Bylo řečeno, že členům ČsOL může být medaile udělena při kulatých nebo půlkulatých narozeninách, data uzávěrek na návrhy od jednot – 28.2. pro 1. pololetí roku, 31.8. pro druhé pololetí. Medaile udělovat ve památných dnech ČR.

Bod 9 vydán seznam akcí s určením jednotlivých vedoucích delegací – je u mě k dispozici.

Bod 10 – informace o činnosti jednot – vyjadřovalo se několik předsedů k činnostem jejich jednot, chtěl bych jmenovat bratra Párala z jednoty Brno – 2, který podrobně informoval o činnosti jednoty, například publikační činnost, dále budování pomníků a odhalování pamětních desek. S bratrem Páralem máme navázaný kontakt a první z publikací již obohatila naši knihovnu. Tato jednota, podobně jako naše vydává informační bulletin a distancuje se od ostudných sporů ve vedení ČsOL. Dále bratr Železný informoval o výstavbě pomníku parašutistům -  atentátníkům na Heydricha, kterou realizuje Praha 8. Také naše další spřátelená jednota – Mladá Boleslav informovala o své činnosti a ukázala prezentaci o své činnosti.

V tuto chvíli již došlo k avizované diskusi na téma situace v ČsOL. Bylo předneseno stanovisko tzv. koordinačního výboru, který vyzval fakticky k rezignaci současného vedení ČsOL a předání moci. Během diskuse vyplynulo z názorů bratra Beera, že všichni, kromě bojovníků z 2. světové války jsou nelegitimní členové ČsOL. Byly zpochybňovány výsledky posledních dvou sněmů. Dále, ač mnoho lidí vidělo, jak pan Horal roztrhal svou průkazku ČsOL a prohlásil, že není členem tak bratr Vlasák – předseda jednoty Praha 9 prohlásil, že pan Horal je stále členem ČsOL. Navíc jsme se dozvěděli o neoprávněném vynášení materiálů z místností ČsOL bratrem Přibylem, kterého u toho chytila policie. Další informace byla, že tzv. koordinační výbor na zcizeném hlavičkovém papíru ČsOL rozesílal informaci že se jednání předsedů dne 29.3. nekoná!!!!

Na závěr, ale musím říci, že naprostá většina předsedů jednot, kteří byly na jednání odsoudila činnost tohoto tzv. koordinačního výboru a podpořila současné vedení ČsOL v čele s bratrem Budínským.

Pro potřeby jednoty ČsOL Český Brod

předseda pplk. Ing. Josef Přerovský

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

koukněte a ohodnottě všicy

(Vlastik, 26. 3. 2009 15:49)

http://www.veteran-moto.7x.cz/