Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti Předsednictva republikového výboru v období od 21. května 2008 do 31. srpna 2008

19. 9. 2008
Zpráva o činnosti Předsednictva republikového výboru v období od 21. května 2008 do 31. srpna 2008Předsednictvo republikového výboru se za sledované období sešlo 1 x a to 24. června 2008.
Na svém jednáních se řídilo schváleným programem jednání, organizačním a jednacím řádem a stanovami ČsOL.zasedání Předsednictva republikového výboru
dne 24. června 2008

Program: 
1.    Zahájení, uvítání.
2.    Schválení programu.
3.    Noví členové ČsOL.
4.    Aktuální ekonomická situace.
5.    Zprávy komisí.
6.    Seznam účastníků delegace do Darney dne 29. června 2008.
7.    Projekt dotace Ministerstva zahraničních věcí.
8.    Projekt dotace Ministerstva financí.
9.    Dopis tzv. „koordinačního výboru“.
10.    Různé.
a)    90. výročí bojů u Arca – Itálie.
b)    Historická část přehlídky 28. října.
c)    Oslava hradní stráže – delegáti.
d)    Zákon o 3. odboji.
e)    Nabídka na výrobu křížů ČsOL.
f)    Novela zákona 170.
11.    Závěr.
 

ad 2)   

Usnesení:     PRV ČsOL schvaluje program a jednání a přítomnost hostů.
Hlasování:    9 – 0 – 0 

ad 3)   

Usnesení:    PRV ČsOL schvaluje přijetí těchto nových členů do ČsOL.
Hlasování:    9 – 0 – 0

ad 4)      

Usnesení:    PRV ČsOL bere informaci o aktuální ekonomické situaci a ukládá SO připravit na jednání v září přehled čerpání rozpočtu.
    PRV ČsOL schvaluje provedené předložené platby.
    Hlasování:    9 – 0 – 0ad 5)     
Usnesení:     PRV ČsOL schvaluje s připomínkami zprávu Tiskové a publikační komise, Komise pro rozvoj a řízení jednot a Komise historicko-dokumentační. Další zprávy budou projednány na příštím zasedání PRV ČsOL v září.
    PRV ČsOL ukládá pozvat vedení Historicko-dokumentační komise na schůzku se SO ČsOL s cílem navodit odpovídající spolupráci.
    PRV ČsOL schválilo návrh br. Budinského zaplatit členský příspěvek do Mezinárodní organizace válečných veteránů.
Hlasování:    9 – 0 – 0

ad 6)   
Usnesení:    PRV ČsOL schvaluje jmenný seznam členů delegace.
Hlasování:    9 – 0 – 0

ad 7)     
   
Usnesení:    PRV ČsOL schvaluje uvolnění dotační částky dle přílohy.
Nečinnost místopředsedy br. Beera ohrozila celou akci výstavy čs. Legie v Rusku.
PRV ČsOL schvaluje účast max. 3 členné delegace na výstavě v Moskvě, kterou určí SO ČsOL.
Hlasování:    9 – 0 – 0

ad 8)      
Usnesení:      PRV ČsOL schvaluje projekt čerpání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky pro rok 2008 dle předložených propočtů nákladů.
    PRV ČsOL schvaluje směrnici pro čerpání sociální a zdravotní podpory s úpravami.
    PRV ČsOL ukládá br. Gáborovi a br. Mojžíšovi předložit projekt čerpání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ke schválení na Ministerstvo financí a zabezpečit realizaci čerpání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu.
PRV ČsOL předsedovi Tiskové a publikační komise zabezpečit prezentaci.
Hlasování:    9 – 0 – 0  
     
ad 9)   
Usnesení:      PRV ČsOL dopis projednalo a pověřilo SO přípravou odpovědi pisatelům dopisu a následně předat celou záležitost k rozhodnutí RV ČsOL 6. září 2008.
Hlasování:    8 – 0 – 1  
         
ad 10)     
    a)
Usnesení:      PRV ČsOL ukládá SO ČsOL požádat MO o pomoc při zajištění této akce.
Hlasování:    8 – 0 – 1  

b)
Usnesení:      PRV ČsOL podporuje stanovisko trvat na zapojení historické části do přehlídky a ukládá br. Mojžíšovi připravit dopis.
Hlasování:    9 – 0 – 0  

c)
Usnesení:      PRV ČsOL pověřuje účastí br. Marečka a br. Cigánika. 
Hlasování:    9 – 0 – 0  

d)
Usnesení:      PRV ČsOL ukládá SO ČsOL vstoupit v jednání.
Hlasování:    9 – 0 – 0  

e)
Usnesení:      PRV ČsOL vzalo informaci na vědomí a ukládá SO porovnat nabídky.
Hlasování:    8 – 0 – 1  
f)
Usnesení:      PRV ČsOL vzalo informaci na vědomí a po prostudování zašlou členové své připomínky br. Sittovi. 
Hlasování:    9 – 0 – 0  

ad 11)      Jednání ukončil br. Pavel BUDINSKÝ v 19:45 hod.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář