Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zdevastované hroby a pomník v Nových Zámkoch sa obnovia

6. 7. 2013

Zdevastované hroby a pomník v Nových Zámkoch sa obnovia

komisia-jul-2013-009.jpgV dňoch 1. – 2. júla 2013 sa v Nových Zámkoch a v obci Svätý Peter uskutočnilo zasadanie Česko – slovenskej medzivládnej komisie pre vojnové hroby. Na programe rokovania bolo viacero bodov, medzi ktorými najdôležitejšou bola problematika zdevastovaných hrobov a pôvodného podstavca od pomníka z roku 1936 na mestskom cintoríne sv. Jozefa.

  V prvý deň si komisia najprv položením kytice kvetov k hrobom uctila pamiatku padlých vojakov viacerých národností a prehliadla si „rekonštrukciu“, ktorou mesto mienilo nahradiť pôvodný pomník. Všetci členovia komisie sa zhodli na tom, že už samotný spôsob budovania nového pomníka bol nevhodný a nedôstojný. S ťažkými mechanizmami a buldozérom sa na hroby nechodí! Nová podoba pietneho miesta, zhotovená bez povolenia, bez projektu a veľmi chvatne, nezodpovedá základným kritériám kladeným na pietne miesto – texty v záhlaví menoslovov obetí (medzitým ich časť už bola zakrytá) sú chybné ako pokiaľ ide o mená, tak aj pokiaľ ide o štátnu príslušnosť, obrubníky hrobov boli zhotovené z akýchsi tvárnic, ústredné minipylóny sú z tehál vhodných na chodníky a múriky pri chatách ale nie na vojnové hroby. Týmto postupom mestu porušilo princípy humanity a ustanovenia Ženevských dohovorov z 12. augusta 1949 a Dodatkových protokolov k nim z 8. júna 1977 a celý rad ďalších zákonov Slovenskej republiky.

  Po vyjadrení členov komisie k novej úprave hrobov, vypočutí zástupcu mesta a Obvodného úradu v Nitre bolo komisiou konštatované, že ide o nevhodný zásah. Takto zrekonštruované obrubníky aj ostatné časti nového pomníka sa preto budú musieť odstrániť a nahradiť takým dielom, ktoré bude mať podobu pôvodného pomníka aj s pôvodným nápisom.

  Komisia sa tiež zaoberala postupom obnovovania resp. budovania nových legionárskych pomníkov v Rusku a na Ukrajine ako aj niektorými ďalšími otázkami. Potešiteľné je, že z oboch strán komisie bola zdôraznená potreba častejších kontaktov, užšej spolupráce a spoločnej účasti pri odhaľovaní zrekonštruovaných a  nových pomníkov viažucich sa k spoločným dejinám oboch našich národov.

  Rokovanie komisie potom pokračovalo vo Svätom Petre, kde si členovia komisie položením vencov uctili obete prvej a druhej svetovej vojny. Následne bol spracovaný aj zápis z rokovania a potom si členovia komisie na cintoríne v Komárne uctili pamiatku čs. legionárov padlých počas bojov v roku 1919.

  Na rokovaní komisie sa za ČsOL a za Nadáciu M. R. Štefánika zúčastnil aj F. Vrábel, člen Jednoty ČsOL Český Brod, ktorého MO ČR menovalo za člena komisie za ČsOL.

  F. Vrábel

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář