Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výročie hrdinstva príslušníkov československej brigády v Sokolove (Ukrajina)

16. 3. 2018

Výročie hrdinstva príslušníkov československej brigády v Sokolove (Ukrajina)

 Začiatkom marca (7. – 13.) 2018  uplynulo 75 rokov od bojov 1. čs. samostatného poľného práporu s nemeckými jednotkami o Sokolovo. Pri tejto príležitosti usporiadala Československá obec legionárska národnú púť na miesta bojov, v ktorých sa bok po boku vyznamenali Česi a Slováci.

20180308_115749.jpg

 Československí vojaci sa v Sovietskom zväze ocitli už v septembri 1939 ako príslušníci tzv. Poľského legionu. Pod náporom útočiacich nemeckých vojsk ustupovali na východ Poľska, ktorý po 17. septembri 1939 obsadila sovietska Červená armáda. Česi a Slováci z legionu v počte798 boli internovaní 365 km východne od Moskvy v meste Oranky. Po vstupe ZSSR do vojny s Nemeckom a následnom podpísaní vojenskej dohody medzi československou a sovietskou vládou 18. júla 1941 nastali priaznivé podmienky na založenie vojenskej jednotky. Organizačné práce v tomto smere viedol plukovník Heliodor Píka z československej vojenskej misie v Moskve.

 Ako je známe, prvým posádkovým mestom českých a slovenských vojakov sa stalo priuralské mesto Buzuluk v západnej časti Orenburskej oblasti, kam počiatkom roku 1942 prišla skupina 93 dôstojníkov a poddôstojníkov a začala budovať čs. jednotku. Po formálnom ustanovení jednotky pod velením podplukovníka Ludvíka Svobodu sem prichádzali ako dobrovoľníci Česi (medzi nimi veľa volyňských Čechov), Slováci a Rusíni, ktorí začali budovať ubytovacie kapacity a ďalšie potrebné zázemie pre výcvik. V polovici februára mal prápor už viac ako 300 príslušníkov. Ich výcvik sa začal v polovici marca 1942. V lete pomáhali obyvateľstvu aj pri žatevných prácach. Dňa 30. januára 1943 prápor odcestoval vlakom na západ smerom k frontu. Prvé bojové nasadenie, skutočný krst ohňom, absolvoval prápor v bojoch o Charkov vo februári a marci 1943. Mesto bolo oslobodené sovietskymi a našimi jednotkami 16. februára 1943, ale po nemeckej ofenzíve znovu padlo do rúk fašistov. Tí sa v charkovskej nemocnici dopustili naozaj ohavného zločinu keď zavraždili okolo 900 ranených sovietskych i našich vojakov, ktorí nemohli byť evakuovaní. Tento vojnový zločin sa stal aj jedným z bodov obžaloby nemeckých predstaviteľov pred Norimberským tribunálom. Charkov bol o tri týždne znovu oslobodený a Nemci sa sústredili proti Sokolovu na západ od Charkova. V tom čase už prebiehali intenzívne boje na rieke Mža a v okolí obce Taranovka. Časť československého práporu pod velením L. Svobodu, povýšeného už na plukovníka, mala brániť Sokolovo s úlohou zabrániť prechodu nemeckých tankov a pechote rieku Mžu v smere Sokolovo – Mirgorod a Sokolovo Arťuchovka.

Túto úlohu československé jednotky za cenu nemalých obetí aj splnili. V dňoch 7. – 13. marca tu padlo, alebo ich po zajatí Nemci zavraždili, 88 Čechov a Slovákov. Z nich viacerí dostali in memoriam vysoké sovietske vyznamenania. Zlatú hviezdu hrdinu Sovietskeho zväzu udelili npor. Otakarovi Jarošovi, vôbec ako prvému cudzincovi v čase Veľkej vlasteneckej vojny a takisto aj Leninov rad. Plukovník Svoboda dostal tiež Leninov rad a kapitán Bohumír Lenc – Lomský Rad Vlasteneckej vojny I. stupňa. Ďalší príslušníci čs. práporu boli vyznamenaní Radmi červenej zástavy, Radmi Veľkej vlasteneckej vojny, medailami Za odvahu, Čs vojnovými krížmi a čs. medailou Za chrabrosť pred nepriateľom.

 Boje pri Sokolove z hľadiska celkového priebehu bojov Veľkej vlasteneckej vojny neboli kľúčové, ale pre čs. jednotku a budovanie jej bojových tradícií mali obrovský význam. Húževnatá obrana Sokolova zdržala nemecké plány na dobytie Taranovky minimálne o dva dni. Prápor stratil vyše 230 príslušníkov (padlí, ranení a nezvestní), ale zostal naďalej bojaschopný.

 V Charkove a Sokolove sa pri príležitosti spomienok na tieto boje pred 75 rokmi uskutočnili pietne akty a v Sokolove aj asi hodinová rekonštrukcia bojov. Českú delegáciu na akcii viedla ministerka obrany Karla Šlechtová a slovenskú generálporučík Ing. Pavel Macko, zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

 Ferdinand Vrábel

 

Náhledy fotografií ze složky Sokolovo 1943 - 2018

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář