Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slávnosť odhalenia sochy prezidentovi E. Benešovi v Brne

12. 4. 2010
Slávnosť odhalenia sochy prezidentovi E. Benešovi v Brne


   ObrazekPo viac ako štvorročnom úsilí viacerých občianskych združení (celkom         16 - okrem iných aj Československá obec legionářská a  Český svaz bojovníků za svobodu), ktorých zástupcovia vytvorili ma podnet priamych účastníkov 2. odboja Výbor pre vybudovanie sochy prezidentovi E. Benešovi v Brne a  ktoré sa dokázali spojiť a po značnom úsilí zabezpečiť projektovú prípravu aj potreb-né financie a realizovať tento spoločný cieľ, sa v sobotu 10. apríla 2010 uskutočnil v Brne pred Právnickou fakultou Masarykovej univerzity na Veveří ulici slávnostný akt odhalenia sochy druhému československému prezidentovi, prezidentovi Budovateľovi Edvardovi Benešovi. Po slovenskej a českej hymne, a položení vencov a kytíc kvetov k soche prezidenta, sa slova ujal primátor štatutárneho mesta Brna Roman Onderka, ktorý stručne zhodnotil význam prezidenta Beneša pre oba naše národy ako aj jeho životné dielo pri založení Československa a jeho oslobodení od fašistickej okupácie v roku 1945. Slávnostnými rečníkmi boli okrem iných aj predseda ČSOL Pavel Budinský a ďalej historici Mojmír Povolný z USA, František Hanzlík z Univerzity obrany v Brne a prejav slovenského historika Dušana Kováča prečítal herec Janáčkovho divadla v Brne S. Slovák.
  Brat Budinský vo svojom slávnostnom prejave okrem iného povedal:  „hlav-ním důvodem, proč se tady dnes setkáváme, je vyjádření naší úcty památce jednomu z našich nejvýznamnějších zakladatelů samostatného a svobodného státu Čechů a Slováků v roku 1918, doktoru Edvardu Benešovi... stál u zrodu československých legií ve Francii a v Rusku. Nebýt jeho osobního přispění a diplomatického umu, asi by nebylo možné dosáhnout, aby velmoci první světové války  združené v tzv. Dohodě, akceptovaly vytvoření samostatných vojenských jednotek u  státu, který byl v té době součástí Rakousko-uherské monarchie... aby legie, vojenské jednotky neexistujícího státu, získaly po svém zrodu  mezinárodní uznání... Vojenské jednotky, které v tvrdých bojích prokazovaly jedinečné válečné umění, ale také uvědomění a zájem o uniformu. Dnes víme, že je spojovala společná touha po samostatném a svobodním životě ve vlastním státě... Svého času, při přípravě tzv. Washingtonské deklarace
 nezávislosti budoucího Československa, napsal Tomáš Garrigue Masaryk: ´Nečekal jsem toho úspěchu. Je vidno, že úsilí o armádu bylo správné. Hoši  nám to všechno udělali.´ Byl to právě Edvard Beneš, kdo jako jeden z prvních přišel za Masarykem s myšlenkou vytvoření vlastní československé armády. Věděl totiž, že její existence znamená základný politický úspěch k  vytvoření našeho samostatného, svobodného a demokratického státu. Jsem šťasten, že dnes mohu zde  stát u pomníku prezidenta dr. Edvarda Beneše právě v Brně společně s vámi všemi. Jsem šťasten, že je to zároveň v době, kdy nás dělí jen několik chvil od připomínky 90. výročí založení Československé obce legio-nářské a a 100  let od vzniku svobodné Československé republiky. Cítím hlubou úctu a čest, jsem-li zde jako předseda ČSOL, jejíž bratři ve zbrani  ve Francii, Itálii a v Rusku, stejně jako Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš, stáli u zrodu naší svobodné Republiky Československé. I proto bych rád tuto památnou chvíli zakončil slovy: Děkuji vám pane prezidente Beneši. Děkuji vám za vaši prozíravost a mnohé osobní oběti, které umožnily setrvati nejen nám, ale jistě i budoucím. Děkuji.“
  Vojenská hudba z Olomouca, vojaci v historických uniformách medzivoj-novej čs. armády, prvorepublikových četníkov, československých vojakov na Západe aj Východe počas druhej svetovej vojny i sokolov dodali akcii sláv-nostný ráz. Na odhalení sochy E. Beneša (autor Karel Dvořák) sa zúčastnilo približne 500 ľudí, z Čiech, Moravy, Slovenska a aj zástupcovia Podkarpatskej Rusi. Medzi účastníkmi slávnosti treba na prvom mieste zmieniť aj viacerých veteránov - priamych účastníkov 2. odboja na Západe aj Východe, prísluš-níkov RAF aj I. čs. armádneho zboru a bývalých odbojárov.
  O pomník sa najviac zaslúžili tí, ktorí zostali verní odkazu prezidenta Osloboditeľa Tomáša Garrigue Masaryka, tí ktorí zostali verní odkazu prezidenta Budovateľa Edvarda Beneša a pod jeho vedením bojovali za oslobodenie Československa, ďalej potomkovia tých, ktorí v dobe okupácie Brna boli zavraždení v Kounicových kolejích aj inde a aj tí, ktorí zažili nacistickú zvôľu na našom okupovanom území. "Všetkým nám bude socha
pripomínať muža činu, ktorý sa nechcel stať len nečinným svedkom dramati-ckej doby," zdôraznil vo svojom prejave primátor Brna a pripomenul, že mes-to si vlastnú aj národnú minulosť váži a chce ju pripomínať. "Tento pomník nech je zárukou našej trvalej pamäti, nás i našich detí", zdôraznil Onderka. Treba zdôrazniť, že bez pochopenia, podpory, záštity a spolupráce vedenia mesta Brna, ale aj príslušných mestských častí, by sa postavenie sochy E. Benešovi len ťažko bolo podarilo. Oceniť treba aj finančné príspevky mesta,  občianskych združení  a aj jednotlivých občanov, ktorí na dielo prispeli. Zmieniť je potrebné aj to, že viacerí autori a architekti, ktorí sa na projekto-vých prácach zúčastnili, sa svojho honoráru vzdali.
  Pri príležitosti slávnosti bola v aule PF MU inštalovaná aj veľmi zaujímavá výstava o živote a diele prezidenta E. Beneša. medzi exponátmi zaujali aj pohľadnice o prezidentevi Benešovi a pani Hane Benešovej zo súkromnej zbierky autora výstavy PhDr. Jiřího Jaroša Nickelliho.
  Členovia ČSOL a ČSBS položili kyticu kvetín k pomníku umučených a navštívili aj expozíciu v Kounicových kolejích. Pozreli si tam dokumentárny film a potom besedovali o živote a diele prezidenta E. Beneša ako aj o potrebe vlasteneckej výchovy mládeže v rodinách a školách.

- - - - - - - - - - - - - - - -
Text: Ferdinand Vrábel, člen jednoty ČSOL Český Brod a člen Spolku pro vojenská pietní místa, o.s., autor fotografií Stanislav Pítr, predseda ZO ČSBS  Kladno

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář