Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podarí sa založiť novú tradičnú akciu ČsOL?

19. 1. 2012

Podarí sa založiť novú tradičnú akciu ČsOL?

Predbežná informácia o príprave akcie: Cykloprejazd z rodiska M. R. Štefánika do rodiska T. G. Masaryka:  Košariská – Hodonín
                                              

     I. ročník: 7. júla (sobota) 2012


mohyla_mrs_na_bradle.jpgV minulom roku sa podarilo dobudovať cyklotrasu spájajúcu rodiská Milana Rastislava Štefánika a Tomáša Garrigue Masaryka. V tomto roku 2012 si pripomenieme: 150. výročie založenie Sokola, 95. výročie bitky pri Zborove, 75. výročie úmrtia prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka. Pri tejto príležitosti prišli členovia Jednoty Československej obce legionárskej v Českom Brode s iniciatívou, usporiadať cykloprejazd medzi uvedenými lokalitami.

Akciu organizuje Jednota ČsOL Český Brod v spolupráci so Spoločnosťou Milana R. Štefánika na Brezovej pod Bradlom a Juhomoravskou organizáciou Českej obce sokolskej za účasti obecných a mestských samospráv: Košariská, Brezová pod Bradlom, Skalica a Hodonín (pripojenie ďalších samospráv na trase je vítané).
Plánovaný prvý ročník cykloprejazdu medzi rodiskami dvoch z trojice zakladateľov Československej republiky v roku 1918 – Tomáša Garrigue Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneša sa koná pod záštitou ústredia ČsOL Praha, Spoločnosti M. R. Štefánika, ČOS, hajtmana Juhomoravského kraja a predsedu Trnavského samosprávneho kraja, zainteresovaných mestských a obecných samospráv.

Cieľom akcie je založiť tradičný každoročný cykloprejazd spájajúci rodiská TGM a MRŠ, pričom by sa cieľ a štart striedali: I. ročník 2012: Košariská – Hodonín, II. ročník 2013: Hodonín – Košariská atď. Počíta sa s dvoma pietnymi aktmi: pri Mohyle M. R. Štefánika na Bradle a pre soche T. G. Masaryka v Hodoníne
Akciu by každoročne organizovala Jednota ČsOL Český Brod v spolupráci so Spoločnosťou M. R. Štefánika Brezová pod Bradlom vždy v prvý prázdninový víkend. Podujatie by nepochybne postupne pritiahlo aj pozornosť médií a pomohlo by propagovať ČsOL, čs. légie, zakladateľov Československej republiky a  česko-slovenskú vzájomnosť medzi mládežou, turistami i v kruhoch širšej verejnosti. Ak by sa podarilo usporadúvať každoročne tento cykloprejazd, časom by vznikla tradícia a akcia by prispela aj k vlasteneckej výchove mládeže, žiakov i študentov. Základy dnešnej samostatnej Českej republiky a samostatnej Slovenskej republiky spočívajú na základoch a hodnotách, ktoré presadzovali a hlásali Štefánik, Masaryk a Beneš: sloboda, nezávislosť, demokracia, rovnoprávnosť medzi národmi a národnosťami, európska integrácia, život v mieri a  vzájomnom porozumení.
Na podujatie prizveme aj členov klubov vojenskej histórie a partnerské organizácie zo zahraničia, predovšetkým z Francúzska, Ruska, Talianska atď.

Termín: Príchod v piatok 6. júla, ubytovanie na Košariskách a Brezovej pod Bradlom, odchod večer 7. júla, prípadne – podľa individuálneho rozhodnutia účastníkov, po nocľahu v Hodoníne   – v nedeľu 8. júla.

Finančné náklady pre organizátorov by boli minimálne, pretože účasť (cestovné, nocľah, stravu a občerstvenie + nevyhnutné poistné) si hradí každý účastník sám. ČsOL by hradila len dve kytice alebo vence na pietne akty na Bradle a v Hodoníne.  Bude vítané, ak sa ďalšie organizácie k pietnym aktom pripoja.

Trasa – spresní sa dodatočne. V zásade bude základom cyklotrasa z Košarísk do Hodonína, iba s menšími odchýlkami.

Účasť – Aj keď nepôjde o žiadne preteky a závod o najlepšie časy, predpokladá sa účasť fyzicky zdatných jednotlivcov nad 15 rokov; mladší účastníci sa na akcii môžu zúčastniť len v sprievode zodpovednej dospelej osoby. Účastníci nemusia absolvovať celú trasu. Je možné aj čiastkové absolvovanie trasy, pričom jednotlivé okruhy môžu byť napríklad (podľa telesných možností, trénovanosti a výdrže účastníkov) v okolí Košarísk a Brezovej pod Bradlom, ďalej v oblasti Branču a Sobotišťa ako aj Skalice a Hodonína.

V tých istých lokalitách sa počíta aj s účasťou milovníkov geocachingu. Ich účasť je vítaná, ale keďže vyhľadávanie príslušných kešiek a následné zápisy si vyžadujú viac času, tieto aktivity sa budú konať nezávisle od hlavného podujatia, ktorým je súvislý cykloprejazd.

Na akcii bude zabezpečená logistická podpora niekoľkými motorovými vozidlami pre prípad nevoľnosti, technických porúch na bicykloch, menšie opravy, odstraňovanie defektov atď. Takisto bude zabezpečená účasť zdravotníka. Odporúča sa, aby účastníci absolvovali pred podujatím lekársku prehliadku a uzavreli individuálne alebo skupinové poistenie pre prípad nehody alebo úrazu.

Každý účastník sa na podujatí zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo a  žiadny z usporiadajúcich orgánov, organizácií, spolkov, inštitúcií a  samospráv nie je zodpovedný za prípadnú náhradu škody a ani im nevznikajú žiadne právne alebo finančné záväzky voči účastníkom prejazdu.

Na záver sa pre absolventov celej trasy od štartu až do cieľa počíta v Hodoníne aj s odovzdaním čestných diplomov o účasti na I. ročníku cykloprejazdu.

Zabezpečenie prípravy podujatia:
1/ rokovania so zainteresovanými – február – marec 2012,
2/ príprava a vydanie informačného letáku – apríl 2012,
3/ uzávierka prihlášok a zabezpečenie ubytovania – máj 2012.

V Bratislave január 2012

Za organizačný výbor:
PhDr. Ferdinand Vrábel  

Pokračování a upřesnění z 3. 2. 2012

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář