Jdi na obsah Jdi na menu
 


Medzinárodná vedecká konferencia Vojenské cintoríny

23. 3. 2013

Medzinárodná vedecká konferencia  „Vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny – spoločná história Európy.“

 kosice--liskova-004.jpgV dňoch 20. – 22. marca 2013 sa  v dôstojných priestoroch Historickej auly Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia o problematike vojnových cintorínov spojených s Veľkou vojnou, ktorá až neskôr získala označenie prvá svetová vojna. Organizátormi podujatia boli Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Vyšegrádska pracovná skupina pre vojnové cintoríny a Vojenský historický ústav v Bratislave. Tieto inštitúcie prevzali zároveň aj úlohu odborných garantov spolu s Klubom vojenskej histórie BeskydyÖsterreichisches schwarzes Kreuz. Medzi účastníkmi boli aj zástupcovia  rôznych domácich aj zahraničných vysokých škôl, vojenských archívov a múzeí ako aj vojenských klubov z Poľska, Slovinska a Talianska. Konferencia sa tešila naozaj nebývalému záujmu študentov aj širokej verejnosti.

  Počas trojdňového rokovania jednotliví referenti osvetlili problematiku vyhľadávania, obnovovania a údržby vojnových hrobov a cintorínov na území svojich krajín, referovali o svojich skúsenostiach z archívnych výskumov, pátrania po zanedbaných cintorínoch v prírode ako aj o ich rekonštrukcii. Pozornosť sa venovala predovšetkým blízkemu územiu bojiska v Karpatoch v rokoch 1914 a 1915, ďalej bojiskám a cintorínom v Haliči a okolitých regiónoch. Účastníci konferencie sa dozvedeli mnohé podrobnosti aj o bojoch na Soči, Piave a vôbec na talianskom fronte (Gorícia, Doberdo atď.) Niektorí referujúci venovali pozornosť aj vojenským nemocniciam, epidémiám, spojeným s vojnou a problematike vojnových zajatcov.

  Z Českej republiky sa okrem zástupcov občianskeho združenia Signum belli z Brna (Radim Kapavík a Jiří Vrba) na podujatí zúčastnil aj predstaviteľ Ministerstva obrany ČR Pavel Filipek, ktorý má na starosti vojnové hroby v zahraničí a Tomáš Kykal, pracovník Vojenského historického ústavu v Prahe. Obaja predstavili databázy spojené s evidenciou padlých a miest, kde sa nachádzajú cintoríny a vojnové hroby. Za Spolek pro vojenská pietní místa sa na konferencii zúčastnil Ferdinand Vrábel, ktorý na konkrétnych príkladoch porovnal starostlivosť o vojnové hroby a pomníky padlých z I. svetovej vojny v západnej, strednej a východnej Európe, pričom zvláštnu pozornosť venoval legionárskej problematike (obnovovanie hrobov a pomníkov, resp. budovanie nových pomníkov v Rusku atď.). Zástupcovia KVH Beskydy predstavili aj svoju trojdielnu publikáciu „Mementá I. svetovej vojny“ v ktorých publikovali výsledky svojho bádania a úsilia obnoviť zanedbané cintoríny. Tak isto poslucháčov oboznámili aj s výsledkami svojej práce, ktorej následkom je viacero pekne reštaurovaných vojnových cintorínov v regióne Humenného, Sniny, Medzilaboriec a Stropkova.

  Členovia Vyšegrádskej pracovnej skupiny predstavili prítomným aj svoju výzvu schválenú 11. 11. 2012 na stretnutí v Brne „Spomínajme spoločne v spoločnej Európe“, ktorej cieľom je získať podporu poslancov Európskeho parlamentu pre myšlienky, aby sa deň 11. 11. 2014 slávnostne vyhlásil za Deň spomienky na padlých vojakov na bojiskách. Cieľom tejto iniciatívy je zachovanie mieru, posilnenie európskej integrácie a zachovanie pamiatky padlých vojakov v I. svetovej vojne. Ako to vystihol zástupca rakúskej organizácie, Ing. Otto Jaus, vojnové hroby a pomníky sú tu pre pietu, pre spomienku, pre odpustenie, pripomienku potreby udržiavať mier, porozumenie medzi národmi a vzájomné zmierenie.

  Súčasťou praktickej časti konferencie bola aj návšteva Leteckého múzea v Košiciach.

  Konferenciu pripravoval a zabezpečoval celý štáb obetavých ľudí, ale dušou a hlavným organizátorom celého podujatia bol zástupca ako univerzity, tak aj KVH Beskydy, náš priateľ Mgr. Martin Drobňák, ktorému účastníci ďakujú za príkladne zorganizovanú akciu.

 

  F. Vrábel, Spolek pro vojenská pietní místa, Praha

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář