Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cykloprejazd Košariská – Hodonín

14. 5. 2012

Cykloprejazd Košariská – Hodonín

                                  I. ročník – 13./14. – 15. júla 2012

  

   V roku 2011 sa podarilo dobudovať cyklotrasu spájajúcu rodiská Milana Rastislava Štefánika a Tomáša Garrigue Masaryka. V tomto roku 2012 si pripomíname: 150. výročie založenia Sokola, 95. výročie bitky pri Zborove, 75. výročie úmrtia prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka. Pri tejto príležitosti prišli členovia Jednoty Československej obce legionárskej v Českom Brode s iniciatívou, usporiadať cykloprejazd medzi uvedenými lokalitami.

 

   Akciu organizuje Jednota ČsOL Český Brod v spolupráci so Spoločnosťou Milana R. Štefánika na Brezovej pod Bradlom za účasti viacerých obecných a  mestských samospráv.

 

   Cieľom akcie je založiť tradičný každoročný cykloprejazd spájajúci rodiská TGM a MRŠ, pričom by sa cieľ a štart striedali: I. ročník 2012: Košariská – Hodonín, II. ročník 2013: Hodonín – Košariská atď. Počíta sa s tromi pietnymi aktmi: na Košariskách pri soche M. R. Štefánika, pri Mohyle M. R. Štefánika na Bradle a pri soche T. G. Masaryka v Hodoníne

   Podujatie by každoročne organizovala ČsOL (Jednota Český Brod) v spolupráci so Spoločnosťou M. R. Štefánika Brezová pod Bradlom vždy v druhý prázdninový víkend. Podujatie by nepochybne postupne pritiahlo aj pozornosť médií a pomohlo by propagovať ČsOL, čs. légie, zakladateľov Československej republiky a  česko-slovenskú vzájomnosť medzi mládežou, turistami i v kruhoch širšej verejnosti. Ak by sa podarilo usporadúvať každoročne tento cykloprejazd, časom by vznikla tradícia a akcia by prispela aj k vlasteneckej výchove mládeže, žiakov i študentov. Základy dnešnej samostatnej Českej republiky a samostatnej Slovenskej republiky spočívajú na základoch a hodnotách, ktoré presadzovali a hlásali Štefánik, Masaryk a Beneš: sloboda, nezávislosť, demokracia, rovnoprávnosť medzi národmi a národnosťami, európska integrácia, život v mieri a  vzájomnom porozumení.

 

            Termín: Príchod podvečer v  piatok 13. júla (resp. ráno 14. júla).

                                 1. deň – 14. júla – prvá časť: Košariská – Branč

                                 2. deň – 15. júla – druhá časť: Branč – Hodonín

 

 

                                                                                                         

                                                                                                     

                                                                                                        Za organizačný výbor:

                                                                                                       PhDr. Ferdinand Vrábel

                                                                                                      

                                                                   Email:  

                                                                                                        Cykloprejazd@seznam.cz                                                                                                                     

 

Informácie a pokyny pre účastníkov I. ročníka cykloprejazdu

                                            Košariská Hodonín

 

Termín: Príchod podvečer v  piatok 13. júla (resp. ráno 14. júla).

                                     1. deň – 14. júla – prvá časť: Košariská – Branč

                                     2. deň – 15. júla – druhá časť: Branč – Hodonín

 

Piatok 13. júla 2012

 

21.00 Pre záujemcov sa uskutoční oboznámenie sa s trasou (miesto – Košariská, pri Múzeu Milana Rastislava Štefánika, v  prípade nepriaznivého počasia v  neďalekej „Vidieckej reštaurácii“).

 

Sobota 14. júla 2012

 

  8.30 – 9. 30  Prehliadka Múzea Milana Rastislava Štefánika na Košariskách

  9.45 – Pietny akt pri soche M. R. Štefánika

10.00 – Štart 1. poletapy na trase: Košariská – Historickou cestou na Mohylu M. R. Štefánika

11.30 – Pietny akt na Mohyle M. R. Štefánika

11.45 – 12.15 – Prehliadka mohyly, krátky oddych

12.30 ­– 12.45 – Zjazd do Brezovej pod Bradlom

12.45 – 14.00 – Prehliadka Námestia M. R. Štefánika na Brezovej pod Bradlom

14.00 – Zastávka pri pomníku Majstra Jána Husa a partizánskeho veliteľa Jána Reptu

14.30 – Zastávka pri Pomníku revolučných rokov 1848/49 na Prietržskej ceste

14.45 – 15.45 – Cesta do obce Bukovec

15.45 – 16.00 Zastávka pri pomníku padlých vojakov v prvej svetovej vojne

16.00 – 17.30 – Cesta na hrad Branč resp. do obce Podbranč

17.30 – 19.00 – Ubytovanie

19.00 – 21.00 – Vyhodnotenie 1. dňa cykloprejazdu, voľný program, opekanie.

 

Celková vzdialenosť je cca 32 km, prudké stúpanie je z Košarísk na Mohylu, z Brezovej nad Bukovec, z Bukovca na križovatku nad obcou a potom miernejšie na hrad Branč.

 

 

Nedeľa 15. júla 2012

 

  7.00 – Budíček, upratanie miesta nocľahu

  8.00 Štart 2. poletapy na trase: Branč – Podbranč – Sobotište – Holíč – Kopčany

             Hodonín

  9.15 – 10.00 – Sobotište, zastávka pri pamätných tabuliach Šulekovcov a pri pomníku

                          padlých v I. svetovej vojne

10.00 – 11.00 Sobotište Radošovce

11.00 – 12.00 – Radošovce, obed, občerstvenie

12.30 – 13.00 – Radošovce – Holíč

13.00 – 15.30 – Holíč – Kopčany, zastávka pri dome rodičov T. G. Masaryka, zastávka pri

                          pomníku padlých v I. svetovej vojne, zastávka pri románskom kostolíku sv.

                          Margity Antiochijskej, (v prípade záujmu a časovej rezervy možnosť

                          prehliadky žrebčinca), občerstvenie

15.30 – 16.30 – Kopčany – Holíč Hodonín

17.00 Pietny akt pri soche prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka.

17. 15 – Ukončenie I. ročníka cykloprejazdu Košariská – Hodonín

 

Celková vzdialenosť je cca 43 km (bez okruhu v Kopčanoch 33 km), prudké stúpanie je do Sobotišťa.

 

Spolu za obidva dni je celková vzdialenosť: 75 resp. 65 (bez Kopčian) kilometrov.

 

UPOZORNENIE.

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční len ako jednodenná v najkratšom smere po trase asfaltovými cestami :

Košariská – Brezová – Senica – Radošovce – Holíč –  Hodonín

 

Možnosti ubytovania:

1/ Z 13. na 14. júla (piatok/sobota) – penzióny na Košariskách, Internát SOŠ na  Brezovej pod

    Bradlom. Ďalšie možnosti ubytovania (hlavne pre tých, ktorí prídu autami a môžu sa

    v sobotu ráno rýchlo presunúť na štart na Košariskách) sú v blízkom okolí: Senica, Vrbové,

    Piešťany atď.

 

2/ Zo 14. na 15. júla (sobota/nedeľa) – u pánov sa predpokladá  nocľah  pod širákom na hrade

    Branč alebo v okolí obce Podbranč (toalety tam sú, umyvárka však nie). Možnosť

    ubytovania je len opäť na SOŠ v Brezovej alebo  v hoteli Branč v Senici a ešte privátu

    v Polianke. 9 osôb by sa mohlo ubytovať aj v penzióne v Podbranči, ale minimálny počet

     nocí je tam 2, cena za osobu a noc je 7,60 eúr.

 

Ubytovanie v SOŠ na Brezovej zabezpečí podľa prihlášok organizačný výbor. Inak by si ubytovanie mal každý zabezpečiť individuálne podľa vlastných nárokov. Skromnejšie ubytovanie v SOŠ na Brezovej je v cene 8 eúr (za 1 osobu a jednu noc), u penziónov je to v rozpätí 8 – 20 a viac eúr.

 

Ubytovanie v SOŠ na Brezovej  je možné takto: z 13./14. júla (z piatka na sobotu) a prípadne aj zo 14./15. júla (zo soboty na nedeľu). Toto je však možné len pre motorizovaných účastníkov, ktorí sa prepravia z Branču nazad na Brezovú a potom v nedeľu ráno z Brezovej zase na štart na Branči.

 

UZÁVIERKA prihlášok účastníkov cykloprejazdu, s uvedením záujmu o ubytovanie (s uvedením miesta, počtu osôb a počtu nocí) je 31. máj 2012.

 

Finančné náklady: účasť (cestovné, nocľahy, stravu a občerstvenie + nevyhnutné poistné) si hradí každý účastník sám.

 

Účasť – Aj keď nepôjde o žiadne preteky a závod o najlepšie časy, predpokladá sa účasť fyzicky zdatných jednotlivcov nad 15 rokov; mladší účastníci sa na akcii môžu zúčastniť len v sprievode zodpovednej dospelej osoby. Účastníci nemusia absolvovať celú trasu. Je možné aj čiastkové absolvovanie trasy, pričom jednotlivé okruhy môžu byť napríklad (podľa telesných možností, trénovanosti a výdrže účastníkov) v okolí Košarísk a  Brezovej pod Bradlom, ďalej v oblasti Branča a Sobotišťa ako aj Holíča a Hodonína.

 

Na akcii bude zabezpečená logistická podpora niekoľkými motorovými vozidlami pre prípad nevoľnosti, technických porúch na bicykloch, menšie opravy, odstraňovanie defektov atď. Takisto bude zabezpečená účasť zdravotníka. Odporúča sa, aby účastníci absolvovali pred podujatím lekársku prehliadku a uzavreli individuálne alebo skupinové poistenie pre prípad nehody alebo úrazu.

 

Každý účastník sa na podujatí zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo a  žiadny z usporiadajúcich orgánov, organizácií, spolkov, inštitúcií a  samospráv nie je zodpovedný za prípadnú náhradu škody a ani im nevznikajú žiadne právne alebo finančné záväzky voči účastníkom prejazdu.

 

Legislatíva:

Každý účastník je povinný dodržiavať príslušné právne normy o účastníkoch cestnej premávky na komunikáciách SR a ČR, zhromažďovaní na verejných priestranstvách, atď. Osobitne sa zdôrazňuje prísny zákaz účasti na akcii pod vplyvom alkoholu, omamných látok, alebo takých liekov,  ktoré znižujú pozornosť alebo spomaľujú reakcie účastníkov a tak isto aj zákaz požívania takýchto látok počas celého podujatia v prvý deň 14. júla od štartu na Košariskách až do etapového cieľa na Branči a druhý deň od štartu na Branči až do cieľa  v Hodoníne.

 

Samozrejmosťou je povinná výbava cyklistov: prilba, osvetlenie, zvonček, dve fungujúce brzdy a vo vlastnom záujme aj reflexné oblečenie (vesty, tričká a podobne), odrazové sklá atď. Dôraz je aj na ochrane životného prostredia, vyhýbanie sa poškodzovaniu prírody, lesných ciest, znečisťovaniu prírody odpadom, plašeniu zveri atď. Pri pohybe v prírode sa treba správať ticho a ohľaduplne, predovšetkým brať ohľad na prípadných peších turistov, protiidúcich cyklistov a zver.

 

Trasa cykloprejazdu vedie väčšinou cez málo frekventované komunikácie a lesné cesty. Všade však treba jazdiť vpravo a opatrne pre možnosť zvýšeného výskytu  protiidúcich turistov alebo cyklistov (budú prázdniny a navyše aj víkend). V oblasti Radošoviec, Holíča a Hodonína sa však nevyhneme komunikácii s väčšou frekvenciou, preto v uvedených úsekoch treba jazdiť so zvýšenou opatrnosťou.

 

 

                                                                                                          Za organizačný výbor:

                                                                                                        PhDr. Ferdinand Vrábel 

 

                                                                                                        Email:

                                                                                                        Cykloprejazd@seznam.cz

                                                                                

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář