Jdi na obsah Jdi na menu
 


Společná schůze středočeské organizace SVV, středočeské jednoty ČsOL a jednoty ČsOL v Českém Brodě

27. 2. 2008

ObrazekDne 27. února 2008 se konala společná schůze středočeské organizace SVV, středočeské jednoty ČsOL a jednoty ČsOL v Českém Brodě. Schůzi byli přítomni předsedové jednot, za středočeskou SVV Stanislav Švídek, za středočeskou ČsOL Miroslav Marek a za Českobrodskou ČsOL Josef Přerovský. Jako host z republikové SVV se účastnila Katka Jindrová. Z jednot se účastnilo několik členů.
Vzhledem k územní blízkosti jednot se jednání konalo společně a bylo řízeno Mirkem Markem.
Prvním bodem byl plán činnosti jednot pro rok 2008, který byl dotvořen, schválen, odeslán na republikovou SVV a vložen na naše webové stránky.
K činnosti obou přítomných jednot opět zaznělo, že nebudou v tomto roce vybírat členský příspěvek a případné provozní náklady budou dotovány z peněz středočeské SVV.
Středočeská SVV i ČsOL kladně přijaly obnovení jednoty ČsOL v Českém Brodě a opět vyzvaly i další členy k vytváření či obnovování jednot na menších územích, které zajistí pravidelnější setkávání členů a místní činnost. I když hlavní činností Brodské jednoty je práce na Projektu mapování vojenských pietních míst.

Českobrodská jednota představila svůj občasník „Českobrodský legionář“, který má sloužit ve své tištěné podobě pro informování o dění v jednotě pro starší členy bez přístupu k internetu. Zároveň tento vychází i v elektronické podobě a je dostupný taktéž na internetu. Tím chce řešit katastrofální stav v oblasti informovanosti členské základny ČsOL, kde je dění ovlivňováno všelijakými poštou rozesílanými výzvami a podobnou náhodnou korespondencí a oficiální stránky jsou vlastně nepoužitelné. Informovanost členů si za svůj cíl kladou všechny přítomné jednoty a za strany republikového výboru bylo cestou K. Jindrové přislíbeno, že se plánuje přestavba webů jak SVV, tak ČsOL a informovanost by se měla zlepšit.

Dále Českobrodský předseda přednesl referát o obsahu Republikového výboru ČsOL 23. února, jenž je dostupný i s některými texty na Brodském webu. Není třeba opakovat do nekonečna, že hlavním tématem se stejně zase stal hotel Legie, který je už asi odsouzen k tomu být středobodem jakékoliv diskuse o čemkoliv, což je spíše na úkor činnosti než výsledku.

Dále byly předneseny finanční zprávy středočeské SVV i ČsOL.

A pochopitelně už se zvolna začíná s přípravami na největší středočeskou akci a tou je setkání pozorovatelů OSN a OBSE na Komorním Hrádku. Jako jedno z přání, bylo vysloveno, aby se podařilo na toto setkání dostat i předsedy či členy z jednot ČsOL středních Čech jako hosty.

Všechny přítomné jednoty velmi ocenily činnost Spolku pro vojenská pietní místa, o.s., které mapuje vojenské památky a více než úzce spolupracuje se všemi přítomnými jednotami, stejně jako s mnoha dalšími členy SVV či ČsOL. Spolek byl tímto požádán o přípravu prezentace právě pro setkání na Komorním Hrádku a byla vyjádřena podpora pro případné provedení setkání zájemců o problematiku válečných hrobů v Praze, např. v hotelu Legie.

A to je vše. Doufejme, že se v letošním roce podaří vykázat lepší docházku na námi pořádané akce.

Další foto - ZDE

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář