Jdi na obsah Jdi na menu
 


FAQ

31. 12. 2011
Často kladené dotazyŽádný dotaz nepovažujeme za zbytečný. Některé se opakují a proto na této stránce budeme uveřejňovat univerzální odpovědi. Nicméně každou nejasnost rádi upřesníme. Opravdu se nebojte nám napsat, ne nadarmo se říká, že líná ústa jsou holé neštěstí. Tento projekt je založen na spolupráci co největšího množství lidí, takže není v našem zájmu odmítat jakýkoliv zájem o naši práci.Jak se připojit k projektu mapování vojenských pietních míst ?

Odpověď je delší, ale základ naleznete - ZDE

Mohu se připojit i když neplánuji hledat pietní místa ?

Ano, pochopitelně ano. Vítáme zájemce o historii, osobnosti, sběratele nášivek a insignií, zájemce o vojenské prostory. Netřeba být univerzální, klidně je možné se věnovat jen nějaké části na webu, např. jen posláním byť jediné fotky z mise.

Je nějaký limit pro práci na projektu ?

Není a ani v budoucnu nebude. I jedna fotka ročně je více než dělá většina společnosti. I jedna fotka může posunout projekt o pěkný kus dál.

Jaký je rozdíl mezi válečným hrobem a vojenským pietním místem ?

Válečný hrob je univerzální označení, které stanovuje zákon 122/2004 o vál. hrobech. Tímto se tedy označuje souhrně vše, od pamětní desky po vlastní hrob. Naproti tomu my používáme termín vojenské pietní místo a to dále členíme na jednotlivé položky.

Jaká je definice válečného hrobu podle zákona č. 122/2004 ?

§2, odst.1. Válečný hrob : místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války. Válečným hrobem může být hrob jednotlivce, hrob hromadný nebo osárium, včetně náhrobků a ostatního hrobového zařízení. Válečným hrobem je rovněž evidované místo s nevyzvednutými ostatky osob zemřelých v souvislosti s válečnou událostí, anebo jiný objekt, který je za válečný hrob považován v souladu s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána.

§2, odst.2. Válečným hrobem je pro účely tohoto zákona i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo oběti osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.

Jaké místo tedy rozumíme pod pojmem vojenské pietní místo ?

Je to podobné jako u výše uvedeného zákona 122/2004. VPM dělíme na
* Válečný hrob ( ostatky vojáka padlého v boji ), hrob vojáka ( zahynul mimo bojovou operaci či po bojové operaci ), hrob legionáře, hrob oběti válečného či ozbrojeného konfliktu, kenotaf ( prázdný hrob - odkaz na hroby v dáli ), osárium, kolumbárium, urnové místo, rozptylová louka.
* Památník ( rozsáhlejší než pomník ), pomník, mohyla.
* Pamětní deska, pietní místo ( např. nápis v kostele, trvalá nástěnka v budově ).
* Místo se vztahem k vojenské operaci ( bojové činnosti ) jako např. zemljanky partyzánů, pozorovatelny, vojenská technika.

Z jaké doby se mapují vojenská pietní místa ?

Z jakékoliv. Od počátku věků do současnosti. Nelze zapomínat na žádnou část našich dějin.

Mapují se také zrušená vojenská pietní místa ?

Ano, zajímají nás i místa zrušená za všech dob a po všech převratech. Stejně tak nás zajímají i doplňující informace ke zveřejněným místům. Většina pomníků obětí válek ( pomníky obětí 1. a 2. světové války ) byla původně stavěna jako pomníky obětem 1. světové války, tedy hledáme i původní fotografie. Naproti tomu u zrušených míst rádi uveřejníme i stav před zrušením ( tedy např.i všechny tanky, děla, apod. postavené Rudé armádě a zničené po roce 1989, stejně jako místa našich legionářů zničená po zabrání Sudet ).

Geografická data se zde dají stáhnout ve formátu ESRI shapefile, budou i jiné formáty ?

Ano, plánujeme i nějaký formát pro GPS, typu .wpt, apod.

Budou výstupy z mapování VPM stále zdarma ?

Ano, nevidíme důvod na tom něco měnit. V dalších dvou fázích sice bude jistě zapotřebí pomoc sponzora, ale i tak se budeme snažit zachovat stav, kdy je vše zdarma. O podobě nejnáročnější, třetí fáze, je možno hlasovat už nyní v anketě. U ní je také popis plánovaných výstupů. Nicméne to je je vzdálená budoucnost.

Mapování vojenských pietních míst je soukromá akce ? Provádí něco takového i stát ?

Stát eviduje válečné hroby na základě zde uvedeného zákona 122/2004. S dotazy na jejich činnost je možno se obracet na pověřené obecní úřady ( malé okresy ), krajské úřady a Ministerstvo obrany.
Námi prováděné mapování nemá s touto evidencí mnoho společného. Některé prvky samosprávy a státní správy jsou ochotné s námi spolupracovat a poskytnout informace. Všichni ochotní jsou uvedení - ZDE. Neochotných je o něco více.

Na otevřená setkání, pořádaná většinou v Praze opravdu může přijít kdokoliv ?

Ano, kdokoliv. Velmi se omlouváme za náš Pragocentrismus, ale Praha je opravdu pro většinu nejdostupnější. Ale většina se zmenšuje a proto se pořádá ještě seminář v Pardubicích. Nicméně na obě akce samozřejmě může přijít kdokoliv. Ostatně se scházíme na veřejných místech. Jde nám o to vytvořit co největší okruh lidí se stejným zájmem. Případně neuškodí se předem ohlásit např. emailem, abychom si zadali větší stůl.

K čemu bude spolek okolo Vašeho projektu ?

Po roční zkušenosti můžeme říci, že pro naše fungování bude spolek více méně na nic. Ale státní správa a samospráva není většinou schopná jednat s partou nadšenců a tak za tímto účelem i my plánujeme vytvořit organizaci. Organizace bude jednoduchá a bude sloužit hlavně k propagaci a podpoře vojenských pietních míst. Bude to neziskové sdružení ( spolek ), jakých jsou u nás tisíce.

Bude někde k mání zmiňované DVD sborník nebo offline verze ? A co to vlastně je ta offline verze ?

Sborník se vydal ( a bude vydávat ) pro potřeby účastníků projektu mapování VPM, tedy nebude ani v budoucnu šířen mimo náš spolek. V minimálním rozsahu možná pro opravdu odbornou veřejnost. Offline verze je vlastně paralelní web. Má trochu jinou strukturu, asi je o něco málo ošklivější, neobsahuje insignie, veterány, vojenské prostory, ale je obsáhlejší jak co do fotografií, tak i obcí. Offline verze je vlastně základ pro plánovanou třetí fázi projektu, je to funkční balík dat. Tato verze je určena jen pro členy ( protože jsou vlastně autory ) a nejspíš od příštího roku až budeme mít zahájené mapování ve všech okresech i pro některé instituce.

Jména obcí nejsou řazená podle abecedy, nedá se s tím něco dělat ?

Zatím jsou jména řazená podle data zařazení. V budoucnu bude vložena ještě jedna stránka jako rozcestník (např. nyní u Pardubic), kde budou uvedeny všechny obce a teprve odtud si vyhledáte hledanou obec. Na tomto rozcestníku bude použito abecední řazení. Tento web není finální prezentace naší práce a permanentní přeřazování obcí, aby šli abecedně za sebou by bylo časově moc náročné. Do doby přechodu na finální prezentaci (3. fáze) nebo doplnění rozcestníků budete muset vystačit v jednotlivých okresech s kombinací CTRL+F.

Hledání v okénku vyhledávání v liště MENU není moc přesné. Co s tím ?

Ano, není moc přesné, protože hledá existující stránku. A většinou se v dotazu nestrefíte do jména stránky. Je proto vhodné použít fulltextové vyhledávání jenž máme na této stránce a pak na vlastní nalezené stránce ještě kombinaci CTRL + F pro vyhledání konkrétní informace. Zlepšení vyhledávání je jeden z největších úkolů pro 3. fázi projektu. Nicméně, kdybychom už nyní používali nějakoui formu databáze, tak byste asi naše stránky nikdy nenašli.

Jak to, že v mém městě ( obci, osadě, vesnici, samotě ) je válečný hrob a na těchto stránkách není uveden ?

Tyto stránky jsou průběžně doplňovány. Zásadně se "chlubíme" až konečným, tedy prezentovaným počtem VPM. Nicméně jich máme nahledáno podstatně více, ale vlastní příprava pro vložení na web a administrace chvíli trvá. Největší brzda celého systému je administrátor ( tedy Martin ). Dříve nebo později se v rámci projektu dostaneme ke všem VPM. Do té doby doporučuji se obracet na MO. Stránky MO s válečnými hroby jsou - ZDE.

Má projekt mapování VPM nějaký časový plán ?

Ano i ne. Pro první fázi počítáme alespoň s pěti lety. Jinak pro vlastní dohledání a prezentování všech lokalit plán nemáme. Jeden kolega to cvičně propočítal asi na 100 let. Doufejme, že budeme rychlejší.

Zdá se, že nezařazujete válečné hroby se vztahem k Rudé armádě.

No, to se opravdu jen zdá. Máme jich na stránkách pěkných pár set.

Jaká je přesnost souřadnic ?

Přesnost souřadnic je úměrná tomu co nám posílají přispěvatelé. tedy okolo cca */- 5 m. Jsou to souřadnice odečtené y komerčních přijímačů signálu pro GPS, odečtu z map (většinou internetových Google maps, mapy, cz apod.). Jestliže je více VPM blázko sebe (do vzdálenosti právě těch cca 5 m) dáváme na web pouze jednu souřadnice pro takové soustředěné místo s VPM. Stejně tak u hřbitovů zpravidla dáváme jeden jasný bod (střed hřbitova, vchod). Není v našich současných možnostech zaměřovat VPM na cm přesně, jelikož nemáme potřebné vybavení.


Dají se srovnat počty vámi hledaných VPM a počty válečných hrobů podle zákona o VH ?

Ne, takové srovnání nejde udělat, to by bylo porovnání jablek s hruškama. VH definuje zákon, naproti tomu námi definované vojenské pietní místo zahrnuje jak válečné hroby, tak i celou řadu dalších míst, které už válečným hrobem nejsou, ale je škoda je opomíjet. Tedy dříve či později budeme udávat větší počty VPM než je aktuální stav válečných hrobů, ale nemusí to nutně znamenat, že jsem našli něco co není v databázi VH.

 No, to se opravdu jen zdá. Máme jich na stránkách pěkných pár set.

Proč jsou na stránkách s vojenskými pietními místy vojenské insignie ?

Tyto stránky prapůvodně.vznikly jako prezentace činnosti malé skupinky novodobých veteránů. K této činnosti patřilo i sbírání insignií, hlavně těch co si kdo přivezl z misí. Postupně se naše společná prezentace rozrůstá a byla by škoda ji rušit. S VPM to pravda nemá mnoho společného, ale mnoho lidí potěší, že si mohou zadarmo zalistovat v pár stech nášivkách, odznacích, apod. Navíc možnost přidávat komentáře opět pomáhá identifikovat i málo známé varianty insignií.

 Nenašel jsem pravidelné měsíční shapefile, poslední je únor 2010.

Ano, máte pravdu, tato sekce je dočasně přerušena. Na vině je fakt, že některé souřadnice nebyly zcela v mezích přesnosti, kterou se snažíme garantovat (+/- do 10 metrů), Zpravidla ty ne zcela přesné hodnoty vznikaly odečítáním z různých internetových map. V současné době se snažíme přispěvatele uprosit, aby buď od nepřesných dat upustili, nebo aby danému faktu věnovali více pozornosti. Každopádně se k tomuto vystavování dat časem vrátíme. Došlá data jsou i tak skladována a budou výhledově zpracovány. Čtenáři o nic nepřijdou.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

hrob mého dedečka v italii hora pod plockom/polekom/

(marie ŠIMČÍKOVA-CMOLOVA, 28. 10. 2018 2:33)

Dobrý den hledám hrob mého dědečka FRANTIŠKA CMOLA Z DOLNÍHO NĚMČÍ který padl v Itálii 12.3.1916.má to být hora pod Plockom která nám přišla jako den úmrtí.Může to být podle nového Polekom.

Re: hrob mého dedečka v italii hora pod plockom/polekom/

(martin, 28. 10. 2018 9:21)

https://www.vets.cz/4246-casto-kladene-dotazy/

hrob mého dedečka v italii hora pod plockom/polekom/

(marie ŠIMČÍKOVA-CMOLOVA, 28. 10. 2018 2:32)

Dobrý den hledám hrob mého dědečka FRANTIŠKA CMOLA Z DOLNÍHO NĚMČÍ který padl v Itálii 12.3.1916.má to být hora pod Plockom která nám přišla jako den úmrtí.Může to být podle nového Polekom.

Pomníček v areálu Fakultní nemocnice Olomoc

(Adela Valentová, 17. 4. 2012 20:17)

Kdo může dát informace o padlém
Kpt. Josefu Koláčkovi, který má
pomníček ve F.N. Olomouc. Kdo to
byl a za jaké situace přišel o život.
Odkud pocházel a více informací.
Předem děkuji za zaslané informace
na E mailovou adresu atkava@seznsm.cz

Re: Pomníček v areálu Fakultní nemocnice Olomoc

(martin, 17. 4. 2012 20:26)

jen pro upřesnění, jedná se o pomník na této stránce
https://vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-olomouc/olomouc-_-strana-6-_.html
ono totiž tady umístěný dotaz nemusí až tak padnou na úrodnou půdu

Dotaz

(Martin, 15. 7. 2009 13:07)

v mnoha armyshopech, např. v Praze Řipská, na netu tuším to dělá (http://www.army-shop.cz/) a mnoho dalších, volil bych dražší, pak je alespoň šance, že to bude originál podklad.

Dotaz

(Jan Vybíral, 15. 7. 2009 13:02)

Prosím vás kde se dají vyrazit na vojenské destičky informace (name,age,sex,blood,birth)????