Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zákon 190/2005 Novela zákona o válečných veteránech

8. 1. 2006
ZÁKON 190

ze dne  28.dubna  2005,

kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech

    Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Změna zákona o válečných veteránech

Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, se mění takto:

1. V § 2 nadpis zní: "Armáda a policie".

2. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Policií se pro účely tohoto zákona rozumí Policie České republiky.".

3. V § 3 odst. 1 se za slovo "armády" vkládají slova "nebo policie".

4. V § 3 odst. 2 se za slovo "armády" vkládají slova "nebo policie".

5. V příloze č. 1 k zákonu č. 170/2002 Sb., se v bodu 1 za slova "č. 170/2002 Sb.," vkládají slova " ve znění zákona č. .../2004 Sb.".

6. V příloze č. 1 k zákonu č. 170/2002 Sb., se v bodu 2 za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
"f)    příslušník policie podle § 3,".

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

7. V příloze č. 2 k zákona č. 170/2002 Sb., se za slova "č. 170/2002 Sb.," vkládají slova "ve znění zákona č. .../2004 Sb.".


Čl. II
Účinnost

    Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář