Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrat československých legionářů do Ruska

18. 10. 2011

 

Československá obec legionářská byla spoluorganizátorem vědecko-praktické konference „Občanská válka na Urale: současné problémy pramenoznalectví a historiografie“, která se uskutečnila v městě Kungur na Urale ve dnech 7. a 8. října 2011. Dále sa na organizaci konference podíleli mj.Historicko-politologická fakulta Permské státní univerzity, katedra Světových a vlasteneckých dějin Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů, Permské oblastní muzeum, Kungurské historicko-architekturní a umělecké muzeum, historicko-archivní časopis Retrospektiva a městská správa Kunguru.
ČsOL na akcii zastupovali za vedení první místopředseda bratr Jindřich Sitta a tajemník bratr Milan Mojžíš; za Českou republiku byl dále na konferenci přítomný vojenský přidělenec velvyslanectví ČR v Moskvě pplk. David Pastyřík, pracovník Vojenského historického ústavu v Praze Tomáš Jakl (referoval o sbírce fotografií čs. legií ve Vojenském historickém archivu v Praze), a jako další referující členové ČsOL bratr Bernard Panuš (referát na tému Nástin přítomnosti čs. legionářů v Jekatěrinburgu) a bratr Ferdinand Vrábel (referoval o informacích o občanské válce na Urale ve vzpomínkách čs. legionářů Josefa Klimenta a Andreje Šikury).
V rámci konference se uskutečnil rovněž okrouhlý stůl na téma „Vojenské hroby na Urale: vyhledávání, současný stav, problémy zachování“, kde D. Pastyřík informoval o stavbě pomníků padlým legionářům v oblasti Uralu a představil též projekt plánovaného pomníka v městě Kungur. Základní idea pomníka vychází z  náznaku těplušky – upraveného a obyvatelného železničního vagonu, v jakých naši legionáři počas své anabáze z Ukrajiny do Vladivostoku strávili řadu měsíců. Součástí konference bylo rovněž promítání původních filmových dokumentů natočených jednak našimi legionáři a jednak francouzskými dokumentaristy, které účastníky akce velmi zaujalo.
Na úvod celé akce přijal v sídle magistrátu Kunguru naši delegaci starosta města Roman A. Kokšarov, který nás v krátkosti obeznámil s historií tohoto slavného kupeckého města a z naší strany mu zase o legiích, jejich významu a o činnosti ČsOL poskytl informace vedoucí delegace J. Sitta. S problematikou výstavby legionářských pomníků v Rusku a především s projektem připravovaného pomníku pro město Kungur obeznámil starostu D. Pastyřík. Pan Kokšarov příslíbil ze strany městské administrativy při zabezpečení potřebné součinnosti s námi všemožnou pomoc a podporu tomuto záměru.
V ďalšej časti podujatia prebehla vernisáž výstavy „Československé legie v Rusku v letech 1914–1920“ v priestoroch regionálneho múzea v Kungure. Ide o tú istú výstavu, ktorú pripravila Československá obec legionárska v  spolupráci s  Ministerstvom obrany ČR, Vojenským ústredným archívom MO ČR a Vojenským historickým ústavom v rámci projektu Legie 100, ktorá už bola predtým inštalovaná aj v  regionálnom múzeu v meste Perm a z Kunguru bude putovať ďalej do ďalších ruských miest. Výstava obsahuje takmer šesťdesiat panelov so štyristo fotografiami dokumentujúcimi udalosti, pôsobenie a  život príslušníkov československých légií v Rusku.
V nedeľu sme si prezreli múzeum prilieb v Lysve, kde brat Mojžiš odovzdal ako dar ČsOL pre muzeálnu expozíciu československú prilbu vz. 35 a zúčastnili sme sa aj na vernisáži prvého a zatiaľ aj jediného „Múzea občianskej vojny v Rusku“ zriadenom v odstavenom železničnom vagóne na stanici Kyn. To, že prítomnosti delegácie ČsOL sa v okrese prikladá značný význam dokumentuje aj skutočnosť, že nás po celý deň sprevádzal osobne aj najvyšší predstaviteľ okresnej správy pán Aleksandr Gončarov.
Posledný deň našej pracovnej cesty sme venovali pátraniu po hroboch našich legionárov v okolí na železnici v  smere na Jekaterinburg: v  Závode Kyn, Kišerte, Kordone a  Molevke. V posledne menovanej obci sme na jednom z pahorkov v blízkosti obce s pomocou miestneho obyvateľa našli aj miesto obrany našich legionárov kde sa dodnes zachovali pozostatky troch línií zákopov.
Velkým přínosem pro budoucí stavby pomníků a další spolupráci s ruskou stranou přímo v navštívených místech bylo navázání osobních kontaktů s funkcionáři a pracovníky státní, regionální a místní správy oblastí, kteří se současně obeznámili jak s historií legií a jejich významem pro vznik Československé republiky tak i s připravovanými dalšími akcemi v rámci projektu Legie 100, hlavně stavbou pomníků, výstavami, konferencemi a připravovanými publikacemi. Všude se zájmem přijali i  ruský text přehledu dějin legií připravený ČsOL. Podle reakcí funkcionářů, odborníků i prostých ruských občanů se zdá, že náš pobyt přispěl k dobré propagaci jak československých legií, ČsOL i celé České republiky v regiónu. Konferenci, výstavám a všem akcím spojeným s pomníky věnovala pozornost i místní média (televize, rozhlas, regionální tisk), takže se jim následně dostalo i širší publicity.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli k realizaci další úspěšné mise, a to jak přímým účastníkům, tak i zabezpečujícím osobám jak u nás, tak i v Rusku. Bez jejich součinnosti, především ředitele časopisu Retrospektiva Dimitrije Lobanova a ředitele Muzea kupectví Sergeje Muškalova i členy organizačních štábů by nebylo dosaženo tak významných výsledků.
Protože se zdá, že v městě Kungur se rodí významná tradice spolupráce našich a ruských představitelů, nadšenců pro historii československých legií, první světové války i občanské války jakož i dalších historiků a druhý ročník konference je za námi, vyslovujeme pevné přesvědčení a doufáme, že se v rámci realizace realizace stavby a odhalení legionářského pomníku v městě Kungur jako průvodní akce v příštím roce uskuteční též třetí ročník konference.
 
Feďo Vrábel, člen Jednoty ČsOL Český Brod a Spolku pro VPM, o. z., Praha
 

Náhledy fotografií ze složky Návrat legionářů do Ruska

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář