Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ministerstvo financí navrhuje v novém zákonu o daních

31. 10. 2008
Blíží se Den válečných veteránů a ministr financí zasílá vojákům vkusný dárek.


Ministerstvo financí navrhuje v novém zákonu o daních z příjmu zrušit nebo omezit ze 118 daňových výjimek 42, z toho u fyzických osob 31 a u právnických osob jedenáct. Úřad navrhuje například zrušit zvýhodnění stravenek nebo režijních jízdenek a nahradit je částečně novinkou, zaměstnaneckým výdajovým paušálem. Vyplývá to z věcného záměru zákona o dani z příjmu, který by měl začít platit od roku 2010, schválit jej však ještě musí vláda a poslanci.
Zrušení zvýhodnění režijních jízdenek odmítají železničáři. Jak dnes ČTK řekl místopředseda Odborového sdružení železničářů (OSŽ) Petr Bazger, za zachování výhod jsou odhodláni stávkovat. „Jestliže nám bude někdo chtít sáhnout na režijky, tak to zastavíme,“ řekl Bazger. Podle něj jde především o princip a nikoliv o peníze, režijky prý jsou historickým benefitem, který je na železnici od jejího vzniku. Bazger dodal, že si nedovede představit, jak se určí skutečná zdanitelná hodnota režijní jízdenky.
Rušení výjimek je podle ministerstva financí ovlivněno nastavením priorit. Těmi jsou podpora bydlení, podpora rodin s dětmi, podpora zodpovědnosti na stáří, podpora veřejné prospěšnosti a podpora výzkumu, vývoje a vzdělávání. Zachována tak zůstane například daňová odečitatelnost úroků z hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření.

Přehled položek navržených ke zrušení (k omezení) u fyzických osob
Příjmy od daně osvobozené:
1.    příjmy z prodeje nemovitostí
2.    příjmy z prodeje movitých věcí – (omezit)
3.    příjmy z energetických ekologických zařízení
4.    odměny za odběr krve
5.    plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům a žákům vojenských škol
6.    kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů
7.    výsluhové náležitosti a přídavek na bydlení u příslušníků ozbrojených sborů
8.    příjmy z převodu členských práv družstva (s výjimkou bytových družstev) a účasti na obchodních společnostech
9.    úroky z vkladů ze stavebního spoření
10.    příjmy z prodeje cenných papírů
11.    příjmy nabyvatele nemovitosti při vzájemném vypořádání prostředků podle zákona č. 72/1994 Sb.
12.    příjmy plynoucí ve formě povinného výtisku a autorské rozmnoženiny
13.    kursový zisk při směně peněz u účtu vedeného v cizí měně
14.    příjmy plynoucí ve formě darů poskytnutých pro provoz zoologické zahrady
15.    příjmy z doplatku na dorovnání při přeměně, výměně podílu, fúzi společností nebo rozdělení společnosti
16.    příjmy bývalého prezidenta
17.    hodnota stravování poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci formou nepeněžního plnění na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů
18.    hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci na pracovišti formou nepeněžního plnění ze sociálního fondu nebo ze zisku po zdanění a pod.
19.    nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům z FKSP nebo ze zisku po zdanění
20.    bezplatné nebo zlevněné jízdenky poskytované zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům
21.    peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům ozbrojených sborů
22.    náhrady za ztrátu na služebním příjmu poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů
23.    hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovaná jako nepeněžní plnění
24.    mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních předpisů ve výši rozdílu mezi dávkami nemocenského pojištění
25.    náhrady za ztrátu na důchodu přiznané podle zákoníku práce před 1.1.1989
26.    zvláštní příplatek poskytovaný v cizí měně příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů
27.    odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb. vyplácené pracovníkům v hornictví
28.    částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou mzdy a se srážkami mzdy, s placením příspěvku na pojistné ve prospěch zaměstnance
29.    příjmy z příležitostných činností, příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby neprovozované podnikatelem a příjem z včel
30.    výhry z loterií, sázek a podobných her
Nezdanitelná část základu daně:
31. členské příspěvky zaplacené odborové organizaci


Přehled položek navržených ke zrušení u právnických osob
Příjmy osvobozené od daně:
1.    příjmy za smluvní církevní úkony (příjmy z kostelních sbírek budou osvobozeny jako dary a příspěvky členů budou osvobozeny v jiném ustanovení)
2.    příjmy z cenově regulovaného nájemného v případě kalkulace zisku
3.    příjmy z ekologických energetických zařízení (řešit jinými nástroji)
4.    příjmy Fondu dětí a mládeže
5.    příjmy z loterií a jiných podobných her
6.    příjmy spořitelních a úvěrních družstev z úroků a jiných výnosů z vkladů u bank (pozn.: toto zrušení je již navrženo v současné novele zákona o dani z příjmu)
7.    příjmy České konsolidační agentury
8.    ocenění v oblasti kultury podle zvláštních právních předpisů
9.    osvobození veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení
Sleva na dani:
1.    sleva na dani pro zaměstnance se zdravotním postižením (řešit jinými nástroji)
2.    investiční pobídky

Můžeme jen doufat, že se tohle vojáků až tak netýká a že MF je jedna z mnoha institucí, které moc nechápe rozdíl mezi ozbrojenými silami a ozbrojeným sborem. Takže by třeba položka 7 mohla vojáka minout.

Ještě, že armáda, která jak i MO přiznává má už problémy s rekrutací, nesmí stávkovat stejně jako železničáři. Co je tak těžkého pochopit na výsluhové náležitosti ? Je to příspěvek státu člověku, který plně respektoval požadavky státu a účelově se připravoval na něco co v civilu víceméně nepoužije. Anebo použije a bude otázka jestli se to bude státu líbit. Co přesně pan Kalousek chce ?  Dostat vojenské a válečné veterány pod hranicí chudoby ? Protože většina odcházejících vojáků na základních funkcích moc velké renty tak jako tak neměla, nemá a nikdy mít nebude, je tato představa celkem reálná.

Takže díky pane ministře Kalousku a nyní už jen můžeme doufat, že poslanci a senátoři budou více respektovat službu vojáků své zemi.

Tímto se omlouvám policistům, hasičům, celníků a dalším, jenž mají taktéž náročnou službu a výsluhy si pochopitelně zaslouží, že jsem je zde nezmínil více. Oni však demonstrovat mohou.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář