Jdi na obsah Jdi na menu
 


Péče o vojenská pietní místa na soudním okrese Český Brod

5. 1. 2006
ObrazekJistou nevýhodu u evidence válečných hrobů podle zákona 122/2004 je možné spatřovat v tom, že se týká pouze fyzicky existujících pietních míst a v současné době se neplánuje žádný výstup pro veřejnost, jako třeba publikace nebo uveřejnění v síti internet. I když do budoucna toto vyloučeno není. Proto se Středočeský výbor sdružení válečných veteránů zhruba v létě roku 2004 rozhodl pokusit provést vlastní mapování vojenských pietních míst. Tedy v téže době, kdy s evidencí začal stát. Hlavní rozdíl je v tom, že databáze Středočeského výboru má obsahovat i pietní místa zrušená a dále vojenské památky, které by nemusely splňovat podmínky na označení válečný hrob i přesto, že se vážou k vojenským událostem. Další změnou je, že pro určení místa umístění hrobu bude využito situačního náčrtu a zaměření hrobu přijímačem družicové navigace GPS.Takto vznikne databáze bodů, tzv.waypointy, které je možno lehce distribuovat v různých formátech, zobrazit je na jakémkoliv přijímači GPS, případně je zanést jako vrstvu do jakékoliv vektorové mapy. V současnosti je dostupná celá řada zdarma šířených softwarových produktů pro tvorbu nebo prohlížení těchto map.
Ve skutečnosti se mělo jednat o mapování okresu Kolín, který byl vybrán jako pilotním pro celý projekt. Už od počátku jsme byli upozorněni, že je to velký prostor a pro začátek je třeba zvolit menší. Tyto velmi dobré rady, nám z vlastní zkušenosti poskytl Mgr.Daniel Povolný, který podobným způsobem zmapoval spolu s Mgr-Pavlem Marešem pietní místa vztahující se k první světové válce na soudním okrese Benešov, ale bez použití GPS.
ObrazekV první fázi jsme nedbali těchto rad a rozhodli se pokračovat s celým okresem. Na úvod byly osloveny všechny obecní a městské úřady vlastnící e-mailovou adresu. V této první fázi byly osloveny všechny obce s rozšířenou působností a mnoho dalších, celkem se jednalo o několik desítek žádostí. Odezva byla žalostná. Celkem bylo osloveno 106 úřadů a několik organizací jako jsou muzea. Odpovědělo 29 obcí a 7 organizací. V mnoha případech byla vidět neznalost zákona 122/2004, protože odpověď zněla : " V naší obci není žádný válečný hrob, ale na návsi stojí pomník padlým spoluobčanům...". Velkou pomocí nám byla dnes již zrušená ÚVS Kolín s velitelem pplk. Mgr.Ladislavem Moličem, který nám podal celou řadu informací a kontaktů. Taktéž kolínská jednota ČSBS předala cenné informace. A v neposlední řadě nám velmi vychází vstříc Městský úřad Český Brod s jeho tajemníkem, panem Jaroslavem Bromem. Přesto všechno bylo jasné, že ochota obcí a úřadů spolupracovat je mizivá a proto došlo k tomu, že jako první bude mapován jako na Benešovsku jen bývalý soudní okres Český Brod. Tento se rozkládá na části území dnešních okresů Nymburk, Kolín a Praha-východ. Celkem zde bylo k 30.červnu dohledáno a zaměřeno 75 památek z nichž naprostou většinu lze považovat za válečné hroby. Některé z těch, které nejspíš nenaplňují definici pojmu válečný hrob se vztahují například k oslavám osvobození a podobně. Některé už naproti tomu vůbec nestojí, protože byly po roce 1989 zbořeny. Každá tato památka byla vyfocena ( případně u zrušených použita historická fotografie ), zaměřena GPS a zakreslena do situačního nákresu. Byl popsán stav památky a sestaveny seznamy osob, kterým je památka věnována.
Tyto údaje jsou nyní zpracovávány jako internetové stránky, kde se navíc pro jednotlivé obce plánuje doplnit ještě seznam padlých ve všech válečných konfliktech a seznam legionářů, podle dostupnosti z jednotlivých databází. Dále byly připojeny jednoduché mapy rozmístění pietních míst po soudním okrese. Takto zpracované informace mohou použít například školy jako pomůcku na hodiny historie pro poznání okolí vlastního města.

ObrazekPo dokončení tohoto pilotního projektu se bude středočeský výbor SVV snažit předat všechny své poznatky z tohoto hledání jakýmkoliv dalším zájemcům o mapování těchto míst. Navíc už nyní by měli být k dispozici první informace z databáze MO, takže by pátrání mohlo probíhat podstatně rychleji. Ostatně vlastní pátrání je mimo jiné spojeno s mnoha krásnými výlety po České republice což je samo o sobě odměnou pro všechny, kteří se mapování účastní.
Při porovnání s daty, které shromáždil Městský úřad Český Brod, jakožto úřad s rozšířenou působností jsme došli k podobnému počtu válečných hrobů. Naše hledání navíc nalezlo několik zrušených pietních míst a několik míst, které mají vztah k vojenské historii. Městský úřad naproti tomu nalezl několik soukromých hrobů legionářů a padlých z 1.světové války. Český Brod spravuje celkem 24 obcí a náklady na pořízení databáze vyčíslil na 30 000 Kč. Tato databáze, která má velikost asi 520 MB je k nahlédnutí po předchozí domluvě na Městském úřadě.

tento text byl také otištěn v publikaci ČsOL Journal 2005 č.2

MArtin


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář