Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učitelé v odboji

10. 6. 2016

Učitelé v odboji

 

Po vpádu nacistických vojsk do ČSR se v okupované republice začaly vytvářet velké i menší odbojové skupiny, některé z nich měly své zastoupení  i v Kostelci nad Labem.

Nejrozsáhlejší odbojovou skupinou působící na území okupovaného ČSR, byla vojenská  Obrana národa, založená bývalými důstojníky Československé armády krátce po okupaci . Primárním cílem této odbojové organizace bylo vyvolat v příhodné situaci povstání, odzbrojit okupanty a převzít státní úřady. Pro tento účel členové skupiny přechovávali zbraně a vojenskou výsroj.  Obrana národa se táké soustředila na diverzní a sabotážní činnost, zpravodajství a protinacistickou propagandu. Několik členů Obrany národa působilo v Kostelci nad Labem a je znám jejich aktivní podíl na událostech v květnu 1945. Další významnou organizací, která měla své zastoupení v Kostelci nad Labem byl komunistický odboj. Komunisté se do odbojové činnosti oficiálně zapojili až po napadení SSSR, část ale již před tím působila i v jiných částech rezistence. Tělovýchovné organizace v čele se Sokolem považovali nacisté od počátku okupace za velice nebezpečného nepřítele. Sokolové vytvořili odbojovou organizaci Obec sokolská v odboji, později přejmenovanou na odbojovou skupinu Jindra. Soustředili se na zpravodajskou, propagační a sabotážní činnost. Dalším důležitým úkolem sokolů byla podpora rodin zatčených. Prvním velkým úderem pro odbojovou skupinu z řad členstva sokola v Kostelci nad Labem byla tzv. Akce Sokol provedena gestapem  8.10.1941. Ani tato represivní akce okupantů nezabránila dalším členům této odbojové skupiny v zapojení se do podpory parašutistů připravujících atentát na říšského protektora R. Heydricha. Během druhého stanného práva po atentátu došlo k dalšímu velkému zatýkání, kterým byl postižen i odboj v Kostelci nad Labem. I přes tyto rozsáhlé represivní akce okupantů pokračovali další odbojáři v boji a vrcholem byla jejich účast na květnovém povstání v roce 1945.  Na odbojové činnosti se v době okupace podíleli i učitelé místní měštanské a obecné základní školy. Tato škola v současnosti nese název Základní škola T. Stolzové.

Lafek Jaroslav: jako funkcionář Sokola zatčen dne 8. října 1941 a zemřel v koncetračním táboře Osvětim dne 6. ůnora 1942

Vančura Jaroslav: jako funkcionář Sokola zatčen  dne 8.října 1941 a zemřel v koncentračním táboře Osvětim dne 3. dubna 1942

Stehlíková Anna: učitelka obecné školy. Zatčena dne 24. VII 1942 pro podporování obětí německé persekuce jakož i parašutistů a popravena v koncentračním táboře Mauthausen dne 24. října 1942

Zeyval František: zatčen dne 24.VII 1942 pro podporování obětí německé persekuce jakož i parašutistů a popraven v koncentračním táboře Mauthausen dne 24. října 1942

Introvič Klement: člen UVOD ( Ústřední výbor odboje domácícho) od června 1941. Zatčen 9. listopadu 1942 a dva roky vězněn. Za převratu člen revolučního Národního výboru a člen rady Národního výboru

Krejčová Marie: organizovala s kolegyní Verichovou sbírky na oběti německé persekuce. Za převratu vedla ošetřovnu Čsl. Červeného kříže na děkanství

Verichová-Turková Marie: organizovala s kolegyní Krejčovou sbírky na oběti německé persekuce. Za převratu ošetřovala raněné na ošetřovně Čsl. Červeného kříže na děkanství

Kohoutek Bohumil: Od 20.ledna 1945 člen ilegálního národního výboru a 1.místopředseda Národního výboru. Činný při odboji v kasárnách

Holna Jindřich: jako Čsl. důstojník zúčastnil se odboje v kasárnách a okolí při odzbrojování říšské branné moci a hlídkových službách.

Juliš Jan: jako Čsl.důstojník zúčastnil se odboje v kasárnách a okolí při odzbrojování říšské branné moci a hlídkových službách

Nejedlo Václav: Hlídková a strážní služba. Pracoval při Národním výboru a obecním úřadu v Zárybech.

Tůma Antonín: člen ilegálního Národního výboru a předseda Národního výboru v Jiřicích. Účastník odboje v okolí Jiřic

Škoda František: Člen partyzánské čety št.kpt. Štěpána. Činný při odboji v Čakovicích a Letňanech a při vyčišťování okolí Kostelce nad Labem.

Petr Karel: účastnil se bojů na barikádách v Praze

Civín Miroslav: člen sboru Revolučních Gard. Hlídková a strážní služba

 

kostelec-lafek.jpgPočátkem okupace fotograf zachytil učitelé a žáky při práci na školní zahradě. Učitel Jaroslav Lafek, kterého vidíme v popředí byl v té době již členem sokolského hnutí odporu.

 

kostelec-vancura.jpgUčitel Jaroslav Vančura se v hodnosti důstojníka zúčastnil vojenské mobilizace v roce 1938. Po okupaci pohraničí byla jeho rodina vyhnána a usadila se v Kostelci nad Labem. Jako člen sokolského odboje naplnil slova své přísahy dokonce. Přísaháme, že svých vojsk neopustíme, ale životy své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu.

 

 

 

Zdroj: Kronika obecné a měštanské školy v Kostelci nad Labem

Připravil: Jaroslav Kotlaba

člen Spolku pro vojenská pietní místa,

www.vets.cz

vyznamenaného MO ČR plaketou za péči o válečné hroby

za dlouhodobou aktivní spolupráci při vytváření

a zdokonalování evidence válečných hrobů;

člen  Českého svazu bojovníků za svobodu Praha 3

www.zasvobodu.cz

a člen jednoty Čs. obce legionářské Český Brod

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Genealogie J. Lafka

(Bohumil Pelc, 19. 2. 2018 18:52)

Pro případné zájemce je k dispozici rozrod rodiny Lafek

milapelc@seznam.cz