Jdi na obsah Jdi na menu
 


MOJE SETKÁNÍ S IVANEM HROZNÝM ANEB NEŽ SE BUDU PŘIPRAVOVAT K OSLAVĚ OSVOBOZENÍ

28. 1. 2009
VZPOMÍNKA   NA   IVANA   HROZNÉHO – KADLECE
 
MOJE SETKÁNÍ S „IVANEM HROZNÝM“


Ke konci 2. světové války se hovořilo, ve vesničkách kolem Žďárských vrchů, o statečnosti Ivana Hrozného. Na jeho hlavu vypsala německá vojska vysokou odměnu, 100 tisíc protektorátních korun. Měl  podíl na vyhazování mostů, lokomotivních dep, na likvidaci fašistických vojsk. Jako žák základní školy jsem si ho  přirovnával ke statečnosti Janošíka a jiných odvážných veličin, které jsem znal z pohádek či z vyprávění pověstí. Nikdy  a nikdo mně tehdy neřekl, že „Ivan Hrozný“ pobýval i v obci Cikháj, v hájence u Jaitnerů a v domku u Vaisů, že spolupracoval s otcem mé ženy Adolfem Hamanem, navštívil mnohé další rodiny, že jeho jméno byla dočasná „přezdívka“.

Kdo byl „Ivan Hrozný?“

Informace jsem získal později. „Ivan Hrozný“, vlastním jménem V. F. Kadlec měl své kořeny v naší vlasti, stejně jako jeho žena Marie. Na podzim roku 1944 přišel jako náčelník štábu, s členy své skupiny „Záře,“ ze Slovenska na Českomoravskou vysočinu. V knize  B. Mečetného „Zarevo na Vysočině“, psané v ruském jazyce, vydané vydavatelstvím „Sovětskaja Rossija“, v Moskvě v roce 1966 jsou mj. popsáni sourozenci, jejímiž hosty  byla tato skupina v Cikháji. V knize se mj. píše: „..Bratr- hajný Karel Jaitner a jeho sestra Karla byli důvěryhodnými nadějnými lidmi. S Jaitnerem se bojovníci „Záře“ seznámili již dříve, v době kdy oddíl odcházel z Cikháje na Západ…Sestra, devatenáctiletá dívka, srdečně uvítala partyzány, a  připravila  „carský oběd“ maso, zelí, dobré knedlíky….“.

Demolice lokomotiv

Demolice čtyř lokomotiv v depu ve Městě Žďáře bylo šlágrem oné doby. Vyprávělo se jak skupina oddílu Záře, v čele s „Ivanem Hrozným“  vyjela na lyžích večer na Nový rok 1945  z hájenky v Cikháji do Žďáru. Skupinu doprovázel hajný  Karel Jaitner. Z oficiálních dokumentů je dnes známo hlášení četnické stanice ze Žďáru okresnímu úřadu v Novém Městě na Moravě. Píše se: „1. ledna 1945 ve 22 hodin 40 minut vniklo asi pět banditů, z nichž někteří byli v četnických uniformách s čepicemi se šikmými štítky, do výtopny na nádraží ve Městě Žďáru, přemohli topiče Jaroslava Sobotku z Města Žďáru čp. 18, přinutili ho, aby opustil výtopnu a hrozili mu pistolemi a strojními puškami. Krátce na to vyhodili ve výtopně do vzduchu čtyři lokomotivy. Výtopna hoří, bandité jsou na útěku…“ Když přijeli Němci na místo, našli tam list papíru s ironickým blahopřáním do nového roku. Přání podepsal „Ivan Hrozný“. Po splněném úkolu se, příslušníci  partyzánského oddílu „Záře vrátili  do hájenky na Cikháj a přesunuli se, dne 3. ledna 1945, časně ráno k Fryšavě.

Hrdinské činy byly opomíjeny

 
Skončila válka a o hrdinství partyzánského oddílu „Záře“ a „Ivana Hrozného“ jsem více neslyšel. Mluvilo se především hrdinství a bojích partyzánské brigády M. J. Hus, o „velikosti“ některých osob. V předsjezdové zprávě komunistů okresu Nové Město na Moravě z roku 1946 se mj. píše, že: „..Musíme jmenovati některé naše soudruhy, kteří mají největší zásluhu v podzemní činnosti a partyzánském hnutí. Jsou to: poslanec Tůma, dále Vejmělek, Houf Antonín, Anežka Štůlová, Václav Ježek…,Doležalová, Smejkalová….“. Nad takovým hodnocením se pousmál i otec mé ženy.  Nesouhlasil s ním.

Moje první setkání s Ivanem Hrozným  

V roce 1973 mě navštívil V.F Kadlec - „Ivan Hrozný“. Nevěřil jsem svým očím. Přede mnou seděl skromný, nepatrně usměvavý,  zamyšlený člověk, o kterém kolovaly mýty. Vzpomněl jsem si na všechny pověsti občanů o jeho odvaze, na jeho hrdinské činy, na vyprávění o jeho pobytu a léčení v nemocnici v Novém Městě na Moravě v roce 1945. Pozdravili jsme se. Informoval mě, že zná obec Cikháj, obyvatele, že spolupracoval s místními hajnými Hamanem a Jaitnerem, s rodinou Vaisovou. Nezapomněl na Fryšavu, Samotín, na tamní občany, na jejich pohostinnost, na boje i tragédie, na hrob na fryšavském hřbitově, kde jsou pochování spolubojovníci. Nelíbilo se mu, že se zapomíná na konkrétní boje, tragédie, odhodlání lidí, že je naopak zveličováno úsilí mnohých, kteří se zapojili do partyzánského hnutí na poslední chvíli. Řekl, že mu nejde o jeho velebení či zvýrazňování práce oddílu Záře, ale že mu jde o historickou pravdu. Dějiny by měly být interpretovány tak jak procházely, jak je tvořily lidé, v daném případě především občané Žďárska a Novoměstska. Oddíl Záře prý byl, s mnoha dalšími partyzánskými oddíly, které působily na Vysočině, spoluorganizátorem odboje a to v souladu s rozkazem nejvyššího vedení Sovětského svazu č. 189 z 5. listopadu 1942. Příkaz nesl název „O úkolech partyzánského hnutí“. Partyzánská činnost měla plnit funkci zpravodajskou i bojovou. Součástí bylo narušování nepřátelského týlu a rozklad protektorátního aparátu, omezování činnosti konfidentů, příprava budoucí správy země. Po dlouhém rozhovoru jsem mu slíbil, že vynaložím úsilí, aby nebyla historie zapomenuta.


Příprava na setkání partyzánů k 3O. výročí osvobození
 
V období před 30tým výročím osvobození Československa seděli v zasedací síni ONV ve Žďáře nad Sázavou vedoucí činitelé okresu. Byl jsem u toho. Mluvilo se o odboji, o způsobech jak zachovat jeho památku pro příští generace. Z rozhovorů přítomných jsem pochopil, že někteří činitelé neznají strukturu a rozsah partyzánského odboje, jeho cíle. Opomíjeli, že odboj nebyl věcí jen některých vybraných jednotlivců z řad jedné strany, ale byl věcí širokého okruhu obyvatel, vlastenců, prostých i vzdělaných lidí, mnoha partyzánských skupin organizovaných z Východu i Západu.
 Beseda byla rušná. V jejím průběhu  byla zpochybněna partyzánská činnost některých osobností, které toho času byli ve vedoucích funkcích okresu. Některá jejich tvrzení o jejich bojových aktivitách se zdála tendenční. Uváděli svoji účast v místech a při událostech, u kterých nebyli, nemohli být. Při otázce proč tato generace osobností nezajistila postavení památníků hned po ukončení války a zda nepočítali, že ono několikaleté prodlení  a zamlžování spolupráce  s ruskými partyzány a dalšími oddíly, jim pomůže ke zvýraznění jejich zásluh, k doložení, že budou osobnostmi, které bude okres a společnost nejvíce uznávat, všichni účastníci v zasedací síni mlčeli.
 

Co napsal spisovatel F. Drašner

 Spisovatel František Drašner v předmluvě k mé publikaci „Cikháj ve 2. světové válce…“ vydané v roce 2004 k tomuto tématu mj. napsal: „…M.P.Tůma. nepotřeboval velitele Fomina, který přišel vybojovat svobodu. (moje pozn.: major Fomin spolu se svým štábem padl v blízkosti Leškovic na Havlíčkobrodsku v březnu 1945) Proto pozdější mocní, pro něž právě komisař Tůma připravoval půdu na konci války, nepotřebovali partyzány – skutečné vlastence a nesmiřitelné  bojovníky s nenáviděným nepřítelem. A povedlo se. Partyzáni, kteří se jimi stali až čtvrt hodiny po dvanácté, zvítězili nad statečnými partyzány, kteří bojovali dávno před nimi. Stavěly se nové „šibenice“ pro ty, kteří překáželi….“ Mohu jen dodat: tito lidé, „partyzáni“ nepotřebovali ani Ivana Hrozného. Po chvíli mlčení a úvahách osoba uznávajícího M. Tůmu, a  které se poznámky mohly týkat sklopila oči, zamračila se a řekla: „Vy zpochybňujete naše zásluhy, degradujete náš odboj“.  Vstala od stolu, vzala si poznámkový sešit,  práskla dveřmi a odešla. Na mnoha místech Žďárska byly Památníky postaveny bez této osoby.
 V roce 1975 se v Cikháji  sešli příslušníci všech partyzánských oddílů působících  ve Žďárských vrších. Přijeli i všichni velitelé pěti partyzánských oddílu  ze Sovětského svazu, přijel i V.F. Kadlec – Ivan Hrozný. Přijel i M. Pich-Tůma. Krátce po příchodu do sálu ho obklopilo několik českých partyzánů. Vyčítali mu, že pracoval a pracuje pro zvýraznění své osoby a svých přátel. Od jednoho z nich dostal políček, načež, i s manželkou, neprodleně opustil sál a více se nevrátil. Shromáždění pokojně pokračovalo.   Bývalí čeští a ruští partyzáni si vyměnili názory na odboj  a jeho úlohu. Setkání přispělo k objektivizování mnohých aktivit,  k vyjasnění diskusí o vedení brigády M. J. Hus po tragedii v Leškovicích, kde padl, až na výjimky, celý štáb brigády, byly zpochybněny mýty i odsouzeny mnohé lži o hnutí.

Korespondent naslouchal neutuchajícím bojům

V té době za zmíněnou osobou z ONV ve Žďáře nad Sázavou, přijel korespondent sovětského armádního deníku Krasnaja hvězda. Chtěl znát mnohé o odboji. Když delší dobu ona osobnost vyprávěla o bojích od města Čáslav až k Brnu korespondent ji přerušil. Řekl: „S.., přece jste stále nebojovali. Jak jste vy slavil například Silvestra roku 1944?“  Odpověď byla hbitá a jednoznačná: „Výborně. Na Huti jsme zpívali, tancovali, popíjeli Stoličnaju vodku!“  Tato odvaha a citace mě zarazila. Potichu jsem oné osobě řekl, že zřejmě nemluví pravdu. Tehdy možná ani nevěděla kde je Huť! Odešel jsem. Doma zalistoval v seznamu členů partyzánské brigády, který jsem obdržel od otce mé ženy, A. Hamana, příslušníka brigády M.J. Hus, (do brigády byl přijat 17. 12. 1944), ale i Zareva a oddílu Vpřed.  Hledal jsem datum vstupu oné osoby do brigády. Fakta jednoznačná: tato osoba byla přijata do brigády 12. února 1945 jako spojka. Nebylo třeba nic dodávat. Přičinil jsem se o to, aby odešla z funkcí.

Mocní „partyzáni“ nesnášeli pravdu a kritiku

Začal jsem ale prožívat  kruté chvíle, čelil nepřebernému množství anonymů, nevybíravých pomluv. Ač by to bylo nečestné tak dnes vím, že jsem měl mlčet a přikyvovat nepravdám či polopravdám. Ale co  zdeformované vědomí, morálka? Provést duchovní a morální očistu předpokládalo říkat si pravdu do očí a pravdu ochotně slyšet. Vzdát se demagogie, zjednodušených výkladů složité skutečnosti se všemi souvislostmi. Ony osobnosti, které jsem řadil mezi radikály to však nevnímali. Vnímali sebe sama, své postavení, moc. Po tomto incidentu jsem začal mít komplikace, útočili. Na vyšší orgány přicházel jeden anonym za druhým. Stěžovali si na mě na ústřední a kontrolní komisi ústředního výboru komunistické strany, na krajské orgány, pomlouvali mě ve veřejnosti. Z Prahy se vraceli spokojeni.  Ve svých kolektivech  se organizátoři anonymů a stížností ubezpečovali, že „vše dostanu i s úrokama.“ Ze dne na den jsem se stal rozkrádačem, rozvracečem, radikálem a zase pravičákem, prosovětsky  i protisovětsky smýšlející osobou, despotou, člověkem, jenž se rozvádí, vede prozápadní život apod. Někteří činitelé krajských a ústředních orgánů mě informovali, že tolik anonymů na nikoho nechodí jako na mě. Za účelem společenské kompromitace a následné likvidace mě i sledovali. Byl jim znám každý můj pohyb po žďárském okrese. Do bytu jedné osobnosti na žďárském sídlišti zvaném „Pánov“ si nainstalovali vojenský dalekohled. Moji pracovní činnost sledovali z okna. Posuzovali moje jednání, zapisovali mé hosty, kombinovali a vytvářeli atmosféru k ovlivňováni veřejného mínění proti mně. Škoda, že jsem tuto informaci získal pozdě, až po roce 1989.
 V rámci pokusu odvrátit ode mě i přátele zapojili do boje proti mně  manželku. Jejím jménem napsali ministerstvu obrany stížnost na jednoho občana z Nového Města na Moravě. Nikdy ho neviděla, neznala, nikdy nic nepsala. Prý bere neoprávněné jakýsi příplatek k důchodu za odboj. Ministerstvo obrany manželce odpovědělo záporně. V září 1989 jsem požádal ministerstvo vnitra o prověření dopisu psaného údajně mou manželkou. Dostal jsem informaci, že stížnost byla psána na psacím stroji umístěným v kanceláři oné osoby, která „bojovala“ po celé Českomoravské vysočině. Požádal jsem o ukončení šetření. Pisatele jsem si domyslel. Důsledky anonymů a jimi rozviřované hysterie pociťuji dones.

 Setkání s „Ivanem Hrozným“ v Moskvě

V roce 1976 jsem studoval na Akademii společenských věd v Moskvě. V.F. Kadlec, tehdy vedoucí činitel významného průmyslového komplexu z Krasnodaru, za mnou přijel. V Moskvě studoval jeho syn diplomatickou školu. Seděli jsme a povídali v hotelu Ukrajina. V besedě se k mnohému vracel a připomínal, že na boj, útrapy, zločiny nacistů nelze zapomínat. Vzpomínal na mnoho lidí a celých rodin ze Žďárska, Novoměstska, které jsem ani neznal. Vážil si jejich statečnosti, vlastenectví, na které by se nemělo zapomínat. 

Zpochybňoval charakter těch, kteří se chtěli stát „nepravými“ hrdiny odboje, kteří poklonkují  Sovětskému svazu a nezdravě zveličují jeho hospodářské úspěchy, kteří programem sovětizace naší republiky přispěli k velké újmě komunistické strany a zprofanovali její program demokratické cesty i autoritu, kterou strana získala, po 2. světové válce, nejen v lidových vrstvách, ale i v kruzích pokrokové a tvůrčí inteligence. Projevil opovržení k těm, kteří se točí  jak korouhvička když zavane nový vítr. Měl na mysli rok 1968 a tehdejší politiku, kterou mnozí podporovali a záhy titíž lidé zpochybnili. V hlavách mnohých lidí vzrůstal zmatek. Souhlasil jsem s ním. V této době právě na zmíněné akademii společenských věd v Moskvě se probíraly nové dlouhodobé směry politiky ve směru demokracie, kultury, vědeckotechnického rozvoje a spolupráce se zeměmi s různým společenským zřízením. Kladně se hodnotila politika nastolená Lednem 1968 v Československu, která byla zpochybněna a zastavena nehorázným vstupem vojsk Varšavské smlouvy do naší vlasti. Kdo dobře poslouchal přednášky věděl, že etapa diktatury proletariátu končí. Program byl posléze nastíněn mj. v knize M. Gorbačova: „Nové myšlení.“ V.F. Kadlec hovořil o hrubém zkázonosném omylu vedoucích činitelů Sovětského svazu. Vstupem vojsk na naše území založily budoucí rozpory, krize i kompromitaci pojmu demokratického socialismu.

Připomenul jak oni jako partyzáni vytvářeli přátelské vztahy mezi našimi a sovětskými lidmi a jak rázem okupací v srpnu 68 bylo vše „nabouráno.“ Připomenul slova našeho generála, vojáka, vlastence, presidenta Ludvíka Svobodu, který byl v Sovětském svazu uznávanou autoritou.

Slova presidenta Ludvíka Svobody
 
 Projev presidenta republiky ze srpna roku 1968 jsem vyhledal v archivu a připomenul si některá jeho slova. Na adresu vstupu vojsk mj. řekl: „…Jako voják dobře vím, jaké krveprolití může vyvolat konflikt mezi občany a moderně vyzbrojenou armádou. Tím více jsem jako váš president považoval za svou povinnost učinit vše pro to, aby k tomu nedošlo, aby netekla nesmyslně krev národů, které vždy žili v přátelství…Nechci tím skrývat skutečnost, že na dlouho zůstanou bolavá místa způsobena událostmi těchto dnů…“ Na besedu s V.F. Kadlecem jsem nezapomněl, nezapomněl jsem  nikdy na „Ivana Hrozného“ muže s českými kořeny,  nezapomněl jsem na náš přátelský vztah.

Užitečná spolupráce
 
Moje generace neprolévala krev na bojištích 2. světové války, ale v poválečném období jsme spolupracovali, jako dospělí lidé, s občany tehdejšího Sovětského svazu  v mnoha oblastech hospodářství, kultury, sportu. Jezdili jsme do družebních okresů, vyměňovali si zkušenosti, hledali nejvhodnější formy spolupráce mezi dětmi, dospělými i veterány války. Poznal jsem mnoho dobrých lidí jak v Ruské federaci tak i na Ukrajině, ale i Tagžigistánu, ve výzkumných ústavech, ve školách a kultuře, v průmyslových i zemědělských podnicích, v diplomatických službách. V besedách a rozhovorech jsme nezapomínali ani na den vítězství nad fašismem, na 9. květen 1945. Dnes slavíme státní svátek osvobození, po vzoru západních zemí 8. května, ale já jako pamětník konce války si připomínám fakta z oné doby, které nelze vymazat z mysli.


Prožitky zůstávají v paměti

 Pravda na konci 2. světové války jsem byl žákem základní školy.  Příčiny světového krveprolití ještě nevnímal. Vnímal však zatýkání místních občanů gestapem, jejich odsouzení k trestu smrti. Sledoval příjezdy kolon německých vojsk, vypálení Vaisovy chalupy, prostřílení chalupy Roučkovy v Cikháji. V dobách nočních návštěv českých a ruských partyzánů poslouchal bedlivě jejich rozhovory s rodiči. Spolu s kamarády jsem rád navštěvoval ruské zajatce, kteří v Cikháji bydleli a byli součástí německé Todtové organizace. Její příslušníci pracovali v lese, odváželi dřevo. S velkou obavou sledoval Vlasovce, kteří několikrát pochodovali vsí. Báli se jich i místní občané. Nezapomínám ani na doby našeho osvobození ze jha fašistického Německa. Naši obec osvobodili partyzáni dne 5 května  1945. Občané povstali, stavěli barikády a znemožňovali tak příchod německých vojsk. Dodnes se mně vybavuje československá vlajka, která byla tehdy vyvěšena na kapli obecního úřadu. První voják Rudé armády byl na území obce slavnostně uvítán 10. května 1945. Na domě starosty obce byla tehdy vyvěšena i rudá vlajka s pěticípou hvězdou. V rodině u Slámů se zapíjelo a slavilo vítězství nápojem namíchaným z vody a lihu z lihovaru vypuštěného partyzány ve Městě Žďáře dne 8. dubna 1945. Rád si předčítám onu episodu, o které psal v publikaci „Vzpomínky komisaře partyzánské brigády Mistra Jana Husa“ Miroslav Pich-Tůma. Mj. napsal: „…Mnohem složitější bylo zničení zásobního lihu v Městě Žďáře, k čemuž jsem zprvu nechtěl dát souhlas. Šlo totiž o objekt uprostřed města, kde navíc v té době bylo umístěno kolem dvou stovek nacistických vojáků a silný protipartyzánský oddíl gestapa. Jenže naše ilegální protinacistická organizace na provedení trvala. Kdyby k ní nedošlo, poklesla by určitě naše autorita, neboť lidé by se domnívali, že se nacistů bojíme. A tak jsem musel nejen od svého původního rozhodnutí ustoupit, ale nakonec ještě všemu sám velet…“ Protože kontakt místních občanů s velením brigády byl blízký, byli občané Cikháj o vypuštění 20ti tisíc litrů lihu informováni. S trakaři a nádobami pospíchali ke Žďáru, aby nabrali vytékající líh a dovezli domů.Občanka připomenula prožitky svého otce za války a činnost gestapa

    Když jsem besedoval s  22 občany Cikháje, pamětníky 2. světové války,  o zkušenostech z války, někteří tuto episodu připomínali, připomínali své tragické prožitky s německými vojsky, gestapem a na druhé straně spolupráci s partyzány. O prožitcích otce a o jeho setkání s gestapem hovořila se zaujetím i místní občanka Anna Bílá. Bylo to v době kdy z hájenky odešel partyzánský oddíl Záře na Fryšavu a Samotín a hajný Karel Jaitner odešel k partyzánům, kdy jeho sestru zatklo gestapo a odvezlo do koncentračního tábora.  Otec paní Bílé, jako obecní „serbus“, spolu s Františkem Bukáčkem, hlavním organizátorem protinacistického odboje v Cikháji, dostal úkol hlídat hájenku a hlásit případný návrat hajného Jaitnera. Ještě si nestačili svléknout kabáty přijelo za nimi gestapo. Na oba dva muže  řvali, tloukli je hlava nehlava, týrali. František Straka zůstal ležet na zemi, Františka Bukáčka odvlekli do vedlejší místnosti. Zde ho kopali, mučili, vyslýchali. Z hlavy mu tekla krev, nesnesitelnou bolestí křičel. Zbitého a zraněného zatkli a odvedli. Byl odsouzen, stejně jako Karla Jaitnerová a pět dalších občanů, k trestu smrti.

Svobodu v obci vybojovali partyzáni a Rudá armáda

Osobně nemohu tvrdit, že svoboda do naší obce, kraje, přišla ze západu našich hranic, nemohu, byť respektuji rozhodnutí našich orgánů o státním svátku, měnit názor na dny osvobození. Mnohé jsem o konci války na Žďársku přečetl, povídal si se všemi pamětníky války z obce, mnohé jako žák školy prožil.  Se zájmem jsem četl i knihu Ivana Lukašenka „Čtyři kroky od smrti“, která nebyla u nás vydána.

Nechápu však jak mohli občané na východ od Plzně jásat 8. května 1945 když se na těchto územích, stejně jako u nás na Vysočině,  ještě bojovalo a umírali lidé. Chápu však, že změna státního svátku mohla pomoci k zapomínání úlohy Sovětského svazu ve válce a ke zvýraznění úlohy armády americké.

Kniha Ivana Lukašenka

V roce  2 000 ji vydalo v Sumi nakladatelství „Kozácký val“. Rodina I. Lukašenka byla v roce 1932 postižena stalinským režimem. Zemědělská rodina byla vystěhována na ulici a označena za kulackou.

Byl jim konfiskován veškerý majetek. Z rodiny přežili jen dva, ostatní v roce 1932 a 33 zemřeli hladem. Sám vystudoval vysokou školu. Ovládal český a německý jazyk. Stal se kandidátem věd. Lukašenko popisuje partyzánský odboj na Vysočině, úlohu partyzánských skupin i závěrečné operace partyzánů na konci války pod  koordinací partyzánského oddílu Vpřed. Oddílu velel Nikolaj Melničuk. Součástí tohoto oddílu byl i pplk. v.v. Jan Velík ze Svratky, čestný předseda okresního výboru ĆSBS ve Žďáře nad Sázavou.

Kniha má 5O4 stran a devadesát procent hrdinů v ní popisovaných je z Československa. I. Lukašenko v knize mj. píše, že než vstoupil do armády byl partyzánem. V dubnu 1945 odletěl na Moravu a seskočil v prostoru  obce Sněžné, v blízkosti Milov na Žďársku. Pozdě večer se setkal s velitelem oddílu Vpřed a projednali závěrečné operace partyzánů a rozsah a obsah informací potřebných pro postupující Rudou armádu, připravoval vstup armády do měst okresu.

Osvobození měst na Vysočině 10. května 1945 a konec války
 
Ve středu 9. května 1945 byla osvobozena Praha a současně nad Nové město na Moravě nalétávalo, v několika intervalech, 6 ruských bombardovacích letadel. Shazovaly bomby na německé kolonypostupující k městu.  Dne 10. května 1945 ve 2 hodiny v noci vstoupila Rudá armáda do Nového Města. V tento den Rudá armáda vstoupila i do Města Žďáru a do Svratky. V čele armády, která vstoupila do Žďáru byl rozvědčík Ivan Lukašenko. Boj však pokračoval. Jak píše I. Lukašenko na Českomoravské vysočině skončila 2. světová válka až 17. května 1945. Jak mohli občané od Plzně na východ jásat 8. května když na těchto územích probíhaly stále boje a umírali lidé. Změna termínu státního svátku může mít určitou logiku z hlediska západních zemí, ale z hlediska našich znalostí však otupuje pozornost veliké osvobozovací úloze Rudé armády a partyzánského hnutí.

Co si připomínám

Připomínám si šlechetné ideály pro něž spolupracovali naši občané s partyzánskými jednotkami, pro něž společně bojovali, pro něž byli vězněni. Svoboda, mír, přátelství, lidská důstojnost, úcta k lidským hodnotám a k životu, ke své vlasti, víra v pravdu, poctivá práce, znalosti, mozky, um, ruce, to byla je a bude naše zbraň, naše bojiště, naše vítězství.
Připomínám si i ty, kteří v rámci „nové“ politiky převlékli kabáty a nejednou zpochybňovali či zpochybňují partyzánský odboj, úlohu Rudé armády a bojovou cestu naší československé jednotky, od Buzuluku do Prahy, v čele s generálem Ludvíkem Svobodou. Stejně tak ty, kteří aniž by znali tehdejší konkrétní situace, souvislosti, hýří znalostmi jak to či ono mělo být. Těm mohu připomenout, že 2. světová válka vůbec nemusela být kdyby německé kruhy přijaly zásady Versailleského míru  z 28. června 1919, kdyby uznali hranice a samostatnost našeho státu. V českých ilustrovaných listech č. 14 z roku 1925 se m.j. píše: „Německý lid odmítá diplomacii, která chce rozbíti jeho naději, že v celených územích německé kmeny v střední Evropě opět jednou budou sjednoceny. Myšlenka, že německá říše měla  by nyní ústně se zříci naděje, že vráceny ji budou země uloupené versailleským násilím, jest všem německy cítícím mužům a ženám nesnesitelná.“ V červnu 1942  německý kancléř Adolf Hitler prohlásil mj. „ Jsem pevně rozhodnut nevzdát se nikdy Čech a Moravy. ..Nejste-li schopni to pochopit a změnit poměry, pak bude český národ odstraněn z Evropy…buďte ujištěni, sáhnu k nejkrutějším prostředkům.“ Po Židech, Polácích, Cikánech a duševně a fyzicky postižených lidí byli na řadě Češi. Němečtí uchvatitelé toužili po naší rodné zemi, po bohatství našich národů. K tomu není třeba nic dodávat.

Připomínám si  aktivity některých lidí, kteří, v rámci svých mocenských ambicí v poválečném období, překrucovali fakta  o  protinacistickém odboji, zvýrazňovali jen své „zásluhy“ a připívali k znehodnocování odboje jako celku.
Připomínám si ty, kteří v rámci „nové“ Evropy, se snaží dnes přehodnocovat a překrucovat fakta, vymývají mozky, organizují  hnutí k zapomenutí klíčových událostí svobody i poválečného rozvoje, snaží se změnit historii. Utrpení matek, otců, strádání spoluobčanů, mnoha národů ve 2. světové válce, i dny osvobození však nemohou být zapomenuty.
V neposlední řadě si připomínám ty, kteří v touze po moci zanechali či zanechávají  bolestivé rány, manipulují se slovy, lidmi, věcmi i událostmi, kteří se snažili, snaží, zamlžovat pravdu o minulosti i současnosti, kteří se pokouší redukovat zájmy člověka – občana jen na peníze. Peníze nebyly a nejsou mírou svobody, pravdy, humanismu, morálky! Stejně tak nenávist a pomstychtivost, zatracování tradic a kultury našich národů či přebírání a propagování životního stylu patřícího do nesrovnatelně jiných podmínek, nejsou cestami k pravdě a svobodě, ale k nové totalitě.
Velký novinář, vlastenec, Karel Havlíček Borovský napsal V Národních listech dne 5. dubna 1848 mj. : Národe můj! Vyhledej v dějinách svých velikých ony listy, na kterých zaznamenáni jsou velicí činové otců tvých; těmi tuž nyní mysl svou, těmi podněcuj ducha svého, těmi připravuj sebe též k velkým činů!“ Jak aktuální slova!

                                                                          Rudolf Hegenbart

 

Náhledy fotografií ze složky MOJE SETKÁNÍ S -IVANEM HROZNÝM-

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Sklenář

(Pamal, 16. 3. 2013 18:55)

Hledám pamětníka, který se setkal s pomocníkem partyzánů v oblasti Žďáru n. Sázavou s krycím jménem "Sklenář"

jsem příbuzný

(Daniel PETR, 16. 12. 2009 1:47)

Jsem příbuzný -Ivana hrozného-Vladimíra Franceviče
Kadlece.Prosím ozvěte se na tento e-mail:
danielpetr@centrum.cz

Sázava u Žďáru

(Pamal, 17. 7. 2009 4:50)

Hledám záznam a podrobnější informace o partizánské akci M. J. Husa v Sázavě u Žďáru vr. 1945. Velitelem byl občan z V. Losenice Piluša. Po akci se členové skupiny soustředili na Račíně.