Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kauza Černovír

23. 3. 2021

Vojenský hřbitov Olomouc – Černovír vznikl v roce 1869. Během první světové války na něm bylo pohřbeno 3218 vojáků minimálně třinácti národností. Jde o největší prvoválečný hřbitov na Moravě.

Část z nich byla v následujících letech exhumována. Jednotlivci do rodinných hrobů, 172 jihoslovanských vojáků do Jihoslovanského mauzolea v olomouckých Schillerových (dnes Bezručových) sadech a 39 tureckých vojáků bylo v lednu 1959 exhumováno, převezeno a znovu pohřbeno ve vojenské části Městského hřbitova v Hodoníně.

V době první války bylo na všechny padlé nahlíženo jako na sobě rovné a v tom je jedinečný i způsob pohřbívání na tomto hřbitově. V jednom hrobě tak spolu ležel prostý voják s důstojníkem, zajatý ruský či srbský zajatec s vojákem rakousko-uherské armády. Jediné, na co byl brán zřetel, bylo oddělené pohřbívání podle náboženské příslušnosti. Na hřbitově tak měli zvlášť svou sekci muslimové, zvlášť pravoslavní křesťané a další zase katolíci s evangelíky.

Do roku 1951 měla hřbitov ve správě Posádková (dnes Vojenská) nemocnice Klášterní Hradisko, hřbitov byl udržován a probíhaly na něm vzpomínkové akce.

V letech následujících převzalo správu město Olomouc, hřbitov začal pustnout, litinové kříže na hrobech skončily ve sběrných surovinách.

Dlouhodobě se tématu vojenského hřbitova a olomouckých nemocnic věnuje Mgr. Jaroslav Hudský, středoškolský učitel a amatérský historik.

V roce 2008 se rozhodl jednat. Přes server valka.cz a ve spolupráci s příznivci hry geocaching se uskutečnila v září 2008 na hřbitově velká brigáda, byla vysečena a vyhrabána tráva, odstraněny náletové křoviny. To vše i přes výhružky památkového úřadu. Za náš spolek resp legionářskou jednotu se tehdy účastnili Radim Kapavík, Roman Ujfaluši a já.

Dobrovolnické aktivity rozhýbali i samotné město. Za přispění dotací Ministerstva obrany, rakouského Černého kříže a spoluúčasti města proběhly dvě etapy alespoň částečné rekonstrukce. Byla opravena muslimská i křesťanská kaple, plot posunut na původní místo a začalo se s rekonstrukcí cest a chodníků.

Jak Ministerstvo obrany, tak Černý kříž, nebyli spokojeni s hospodárným využitím poskytnutých prostředků, odmítli poskytnout další finance a další etapy rekonstrukce neproběhly.

V posledních letech tak probíhá jen základní a často opožděná údržba ze strany správy hřbitovů, došlo k prořezu přestárlých stromů a výsadbě nových, ale bez jakékoliv jasné koncepce.

Naše činnost účastí na brigádě v září 2008 neskončila. Někteří účastníci se obdobné tématice věnovali už předtím, brigáda a server valka.cz byl jen místem, kde se dali dohromady.

Na jaře 2011 tak byl založen spolek Signum Belli 1914, který si mimo jiné dal za cíl právě péči o vojenský hřbitov Černovír.

Ještě téhož roku se mu podařilo obnovit tradici vzpomínkových akcí na hřbitově, každoročně tak pořádá v neděli nejbližší ke Dni válečných veteránů (11.11) ve spolupráci s Duchovní službou Armády České republiky krátkou vzpomínkovou bohoslužbu, pietní akt s položením květin a přednášku o historii hřbitova zájemcům z řad veřejnosti.

Při příležitosti Dne válečných veteránů v neděli 11. 11. 2018 byly na první dva hroby umístěny plechové tabulky se jmény pohřbených. Tabulky ve tvaru osmicípé hvězdy vychází ze vzoru používaného v období První republiky pro označování vojenských hrobů na území tehdejšího Československa.

V roce následujícím byl nalezen výrobce, který byl schopen tabulky vyrobit za přijatelnější cenu. V červenci 2020 tak byla osazena celá první řada. Druhá řada byla osazena při příležitosti Dne válečných veteránů v listopadu 2020.

Zároveň na podzim 2020 proběhla na platformě startovač sbírka, díky níž se podařilo vybrat peníze na výrobu dalších hvězdiček pro celou sekci H.

Spolek zároveň kontaktovali potomci dvou padlých, kteří jsou na hřbitově pohřbeni v sekci L. Přispěli na výrobu tabulek na hroby jejich předků, ale i několik hrobů okolo.

Jsme si vědomi, že hřbitov je Národní kulturní památkou, proto byla zvolena tato forma označení hrobů, která není stavebním zásahem a neporušuje tak památkový zákon.

Přestože Správa hřbitovů, ani Národní památkový úřad nijak nereagovali na umístění prvních tabulek v roce 2018, ani dalších v létě 2020.  Spolek oslovil Správu hřbitovů, aby dohodl další postup, především způsob umístění tabulek, které by co nejméně komplikovalo údržbu plochy.

A začali se dít věci….

8. 11. 2020 Umístili jsme druhou řadu hvězdiček do sekce H, tedy dalších 24 hvězdiček, v sekci H se tak nachází 44 hvězdiček a je tak označena polovina z celkového počtu hrobů v této sekci.

15. 11. 2020 E-mailem jsme o umístění hvězdiček a našem záměru v něm pokračovat informovali Hřbitovy města Olomouc, organizaci, která je jakožto vlastník objektu zodpovědná za jeho údržbu. Naším cílem bylo s nimi hlavně konzultovat umístění hvězdiček způsobem nezpůsobujícím potíže při údržbě plochy hřbitova.

23. 11. 2020 Pan ředitel odpověděl, že se jedná o památku a nemáme nic dalšího podnikat, dokud se k situaci nevyjádří Odpor památkové péče olomouckého magistrátu, který také neprodleně informoval.

23. 11. 2020 O několik hodin později nás pan ředitel informoval, že památkový odbor nám vzkazuje, že: „Osazením hvězdiček jsme se dopustili přestupku proti Zákonu o památkové péči a Zákona o válečných hrobech. Pokud nebudou v podstatě ihned odstraněny, bude s námi vedeno přestupkové řízení, jehož výsledkem může být i finanční sankce s horní sazbou v milionech korun (Dvou milionovou pokutou mimochodem vyhrožovali památkáři správě hřbitovů už v roce 2008, pokud dovolí konání brigády na úklid hřbitova, tedy v době, kdy byla plocha hřbitova zarostlá náletem do výše dvou metrů).“ Sdělil, že kontrola bude provedena 1. 12. 2020, do té doby musí být hvězdičky odstraněny a má být o tom informován. Dodal také, že: „Případné umístění hvězdiček v budoucnu bude řešeno magistrátem po vyjádření Národního památkového ústavu, Památkového odboru krajského úřadu a Ministerstva obrany ČR, sekce válečné hroby.

24. 11. 2020 Odbor památkové péče nám oznámil, že po konzultaci s Krajským úřadem a Ministerstvem obrany není problém s umístněním hvězdiček. Je však nutné podat žádost z hlediska památkové péče.

27. 11. 2020 Na doplňující dotaz, zda je nutné skutečně hvězdičky odstranit, odpověděl Odbor památkové péče: „Vzhledem k tomu, že ještě nebylo vydáno závazné stanovisko k osazení hvězdiček, doporučovala bych Vám hvězdičky odstranit. Vyhnete se tak přestupkovému řízení a pokutě“. Na žádost o schůzku přímo na místě nám sdělili, že: „Schůzku si můžeme domluvit, až po podání oficiální žádosti, aby mohlo být zahájeno řízení“. Žádost musí podat vlastník (tedy Hřbitovy města Olomouc), nebo spolek Signum belli 1914, který k tomu však musí být zplnomocněn. Úřednice z Odboru památkové péče ke zprávě připojila i příslušný formulář a vše zaslala mimo nás i řediteli Hřbitovů města Olomouc, ten na to nijak nereagoval.

30. 11. 2020 Odstranili jsme (dočasně) hvězdičky z plochy hřbitova. Pana ředitele Hřbitovů města Olomouc jsme o tom informovali hned 24. 11. 20200 s žádostí o setkání na místě. Protože nepřišla žádná reakce, ještě jednou jsme ho informovali přímo v den odstranění 30. 11. 2020.

7. 12. 2020 Jelikož od pana ředitele Hřbitovů města Olomouc nepřišla už od 24. 11. 2020 žádná reakce na celkem tři zprávy od nás, resp. od odboru památkové péče. Znovu ho kontaktujeme s žádostí o setkání a konzultaci dalšího postupu.

15. 12. 2020 Pan ředitel slibuje, že po Novém roce se dohodneme na setkání c první polovině ledna

4. 1. 2021 Žádáme ředitele Hřbitovy Olomouc o termín setkání ohledně dalšího postupu, bez reakce

3. 2. 2021 Opakovaně kontaktujeme ředitele organizace Hřbitovy Olomouc, do dnešních dnů, tedy do konce března bez reakce

Na závěr ještě doplním, že jsme si vědomi, že Vojenský hřbitov Černovír je Národní kulturní památkou, proto jsme hledali finančně dostupný způsob označení hrobů, který nebude v rozporu s platnými zákony a zároveň nám šlo o takový způsob, který neztíží péči o plochu hřbitova.

Hřbitov je zároveň pod ochranou Zákona o válečných hrobech a mezinárodních smluv, kde se Česká republika zavázala hroby evidovat, pokud jsou takové informace známy, hrob označit identifikačními údaji pohřbeného a o hrob řádně pečovat.

 

Odkaz na stránky věnované hřbitovu: https://signumbelli1914.cz/Cernovir/pages/aktualne.php

Petr T.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář